SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Atlantis, mystikens ursprung.Av Mats Sederholm

Den nya tjänsten ”Google ocean” har hittat spår av rektangulära mönster på Atlantens botten enligt satellitbilder och marina undersökningar, rapporterar flera dagstidningar (se länkar längst ner) och tidningen Sun.  Spekulationerna om Atlantis, den sjunkna kontinenten i Atlanten, får nytt bränsle. Och myten om Atlantis förtjänar det.

Myter klassificeras per automatik som just och enbart myter. Den dominerande ”religionen” i västvärlden är idag vetenskapen. Den ger, liksom andra styvnackade betraktelser av verkligheten, inget utrymme för annat än vad den själv kan bevisa och eftersom människor idag fostras och präglas med dess normsystem så faller också sådant som Atlantis per automatik utanför den allmänt ”accepterade verkligheten”.

Så gjorde även staden Troja en gång. För även den var en myt, hånfullt betraktad av det vetenskapliga prästerskapet, tills att någon utgrävare vågade gå sin egen väg och till sist fann resterna av staden i verkligheten. Och alldeles säkert så väntar fler arkeologiska upptäckter i framtiden som kommer att förvandla myter till sanning. Kanske Alantis står på tur!

Den stora pyramiden, Cheopspyramiden, eller på egyptiska, Khufupyramiden är den största av de tre pyramiderna på Gizaplatån en 30 minuters bilfärd från Kairos centrum. Dess byggnation förklaras av 10.000 människors arbete med hävstänger och rep. Vissa block väger lika mycket som 100 bilar och är placerade med millimeterprecision. Alltså, en snudd på skrattretande förklaring, liksom den vedertagna anledningen till varför den byggdes, som ett monument över en farao, detta trots att det inte finns ett enda spår i hela pyramiden som i någon mening pekar ut nån farao. Här investerar man i åratal av gigantiskt arbete och med en obegripligt skicklig arkitektur, men låter föremålet för hela arbetet, hyllningen av en farao, gå helt obemärkt förbi. Ännu mer magisk är kanske sfinxen, som ligger några hundra meter därifrån. Båda kräver och förtjänar en egen krönika. Men i resan på mystiken kring Atlantis så tänker jag ändå stanna upp här ett tag till.

Arkeologen Graham Hancock och byggnadsingenjören och forskaren Robert Bauval skakade på 90-talet om i de arkeologiska/egyptologiska kretsarna när de presenterade ”Orion mysteriet” i bokform 1994. Det har också gjorts flera dokumentärfilmer om denna teori som knyter samman de tre pyramiderna på Gaza med stjärnbilden Orion. De öppnade upp för en helt ny kategori alternativforskare och hundratals böcker har skrivits om Giza pyramiderna men också i spåren på detta så har massor av nya upptäckter och teorier om försvunna civilisationer kommit fram. Självklart omstridda och diskuterade. Men det är här som Atlantis kommer in.


Orionmysteriet lägger bl.a. fram att det finns ett samband mellan de tre pyramidernas placering och stjärnkonstellationen Orion. De tre stjärnorna i mitten, Orions bälte (bältet på jägaren Orion ur den Grekiska mytologin) och vintergatan passar in mot placeringen av de tre pyramiderna och Nilen. Hancock/Bauval hävdade alltså att de tre pyramiderna är placerade i avsikt att motsvara de tre stjärnorna. Dessutom så matchar flera schakt och öppningar i pyramiden andra stjärnkonstellationer såsom Osiris och Isis, ifall man drar ut tänkta linjer från dessa och förlänger dem upp mot himlen. Om man uppifrån ser ner på pyramiderna och sfinxens placering så är markörerna de utgör dock vridna i förhållande till stjärnbilderna p.g.a. att jorden vrider sig runt sin egna axel (precession) med en cykel på 26.000  år. Hancock/Bauval kunde med hjälp av ett datorprogram backa i tiden och leta upp den tid i historien då placeringen av pyramiderna och sfinxen i tiden sammanföll med stjärnkonstellationerna. Tidpunkten de fann var ca: 10.500 år f.kr. Så varför just 10.500 f.kr.? Vad för tid var det som pyramidbyggarna ville manifestera med detta? Hancock/Bauval går vidare och knyter detta till en ursprunglig civilisation som skulle ha befolkat Medelhavet och som lämnat sitt ursprung bakom sig. Nämligen Atlantis.  

Jag lämnar Pyramiderna och går över till det amerikanska mediet Edgar Cayce även kallad för den ”sovande profeten”. Cayce som var amerikan och dog 1945 fick fram sina ”syner” under meditativt tillstånd. Han förutsåg börskraschen 1929, andra världskriget och beskrev bl.a. Esserna, den lilla sekten vi döda havet, långt innan de gick att läsa om i dödahavsrullarna. Cayce berättade om Atlantis. Han satte tiden för dess slutliga undergång till 10.000 f.kr.! Och inte minst satte han liv i vad som kallas ”Hall of Records”. Det rum som enligt honom skall finnas under marken och i anslutning till sfinxen Här är exakt vad han sa om detta rum:


(Q) Berätta I detalj vad som finns i detta rum

(A)  Där finns uppgifter om Atlantis, om den tiden då anden tog form och påbörjade formandet av Atlantis, om hur människorna där utvecklades under sin tid. Men också uppgifter om det första sönderfallet och de förändringar som utspelade sig då.
Platsen, positionsmässigt, befinner sig i linje med solens uppgång över vattnet, i linje med den skugga/ljus som faller mellan sfinxens tassar. Rummet som inte går att angöra via angränsande rum och som finns beläget under sfinxens högra tass kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.

Med hjälp av seismograf kunde Hancock/Bauval visa att det finns en underjordisk rektangulär kammare på 12X15 meter under sfinxens tassar. Men de egyptiska myndigheterna ger inget tillstånd till utgrävningar.

Från Edgar Cayce beger jag mig till källan för myten om Atlantis, nämligen Platon


Det är Platon som har ursprungshistorian om Atlantis. Platon, den västerländska filosofins fader, skrev om Atlantis under slutet på sitt liv. Men hade hört om den när han var liten. Platon skrev ner något som var en urgammal myt och som hade berättats av Solon som i sin tur hade hört den i Egypten. Solon, en av ”antikens sju vise män”, stadgade lagar och lade grunden till den atenska demokratin. Han var poet, vetenskaps- och statsman och hade gjort en pilgrimsresa till Egypten, något som de flesta vise män gjorde. Där skulle han ha fått ta del av dokument som berättade om en svunnen civilisation med stor makt och respekt som dominerat världen 9000 år tidigare. Och vi är åter tillbaka till 10.000 f.kr.

Platon säger om berättelsen att: ”… har fördelen att vara sann och ej påhittad.". Platon beskriver Atlantis som lika stort som Afrika och Asien tillsammans, vilket är mindre än de definitioner vi har om Afrika och Asien idag. Han säger också att den ligger ”bortom Herkules pelare”, vilket är samma sak som dagens Gibraltarsund. Han ger ingående beskrivningar av naturen, vilka växter och djur som fanns där. Atlantis verkar ha varit en exotisk plats med stort överflöd. Dess stora stad låg belägen på kontinentens sydöstra del. Den norra delen bestod av bergskedjor och mitten av kontinenten verkade vara relativt platt.


Illustration av Atlantis stora stad med sina cirkelformade kanaler.

Atlanterna levde till en början ett liv som verkar vara hämtat ur paradiset. Man hade ett överflöde på materiella tillgångar men uppenbarligen också en andlig medvetenhet, man var ett med naturen. Men med tiden förändrades det. ”Den mänskliga svagheten tog överhanden och de blev äregiriga och maktlystna. De utvidgade sitt rike och sökte världsherravälde.” På sin jakt efter världsherravälde var de tvungna att erövra Aten men förlorade. Kort därefter drabbades de av katastrofen. ”… jordbävningar och flodvågor som på blott en dag och en natt störtade ner Atlantis i havsdjupet.”

Historien berättades alltså när Platon var liten och under en middagskonversation. Men den förkastades som ett förlorat paradis av de flesta men inte av Platons farbror och blivande lärare Sokrates. Platon skrev: ”Zeus hade samlat gudarna till ett rådslag och sagt…”. Och mitt i denna mening slutar Platons berättelse. Snacka om irriterande! Varför Platon slutade sin berättelse på det här sättet är det ingen som vet.

Trots Platons renommé och andra bedrifter så var det som om just denna berättelse, likt Atlantis kom att sjunka till botten.  

Genom århundraden så har spekulationerna om Atlantis varit många. Inte minst VAR Atlantis skulle befunnit sig. Kreta, Santorini, Antarktis(Atlantis som förflyttat sig), Bolivia m.fl. är några av platserna, ja t.o.m. Gotland finns med. Tröttsamt i min mening. Det enda som berättar var Atlantis skall ha befunnit sig är Platons platsgivelse som bortom Gibraltar.

Om Atlanterna kunde färdas till medelhavet så kunde de säkert ta sig till Amerika. Den tidiga mexikanska kulturen innehåller kalendern, kläder, hieroglyfer och pyramider som överensstämmer med den egyptiska kulturen. Kan Atlantis kultur spritt sig både väster och österut och tidigt satt sina spår både i Amerika och runt medelhavet?


Var tillkomsten av sfinxen, vars tid för skapandet är omdiskuterat, gjord av Atlanterna? Var kunskaperna om byggnadskonsten som skapade pyramiderna ärvda av Atlanterna och försökte pyramidbyggarna manifestera Atlantis slut och betydelse för eftervärlden? Är sfinxen och pyramiderna en gigantisk tidsmarkör för en civilisation som gick under men med kunskaper som spred sig till Medelhavet och Europa i allmänhet? Var berättelsen om syndafloden en beskrivning av en gigantisk naurkatatrof i samband med Atlantis undergång? Sfinxen bär spår av vattenerotion trots att den gängse uppfattingen om sfinxen är att den byggdes långt senare än för 12.000 år sedan. En tid då norra delarna av Europa låg under is och med möjligheter till översvämningar och andra geologiska katastrofer i samband med att isen smalt?

Finns det några upptäckter eller forskning gjord för att finna spår av Atlantis?


1968 upptäckte ett plan utanför Florida (Bimini) märkliga monument som låg på havsbotten. Det har gjorts expeditioner som tagit prover på havsbotten, men utan att kunna dra några klara slutsatser. Problemet är för de som är passionerade att få tillgång till pengar och att få vetenskapens stöd för en sådan expedition. Två rejäla hinder.

Har vi något att lära av Atlantis? Om Platons berättelse inte enbart är båg så tog Atlantis en utveckling som inte helt skiljer från vår nuvarande världs. Makten, fascinationen för materialism, avsaknaden av en andlig helhetssyn driver även denna värld mot en undergång.

Finns hemligheterna bevarade i det hemliga rummet i närheten av sfinxen? Och kommer de då att uppenbaras såsom Cayce uyttryckte det ” .. kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.”
Tiden i versaler, DEN tiden, en tid av stor betydelse, då något stort sker som berör mänskligheten. Ska vi hinna med att förstå hur vår egen civilisation är på väg att dela Atlantis öde, eller kommer hemligheterna och förståelsen om vad som hände Atlantis att uppenbaras för sent?

Oavsett om de senaste satellitbilderna, som härrör sig till precis det område där Platon ville förlägga Atlantis.  leder någonvart så kommer Atlantis att leva vidare.

Mats      

Debattlänkar: Aftonbladet SvD DN 
Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

12 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Gudsfobikerna Humanisterna och deras vänner - Del 2


Av Mats Sederholm

Krönikan om Gudsfobikerna drog och drar fortfarande till sig en hel del besökare här. Sånt här vet man inte riktigt om i förväg och det är alltid intressant när man inser att man ställt sig mitt i vägen för någon negativ trend i samhället.

Humanisterna symboliserar en slags nyateism. Ungefär som när nyandligheten slog rot på 90-talet. Men i alla sådana här rörelser så finns det förstås ytterligheter. Humanisterna utgör inga undantag.

Jag kan hålla med Humanisterna om att man ibland bör fråga sig ifall t.ex. staten ska subventionera skolor med religiösa inriktningar som är så starka att en sund och objektiv uppfattning av verkligheten riskeras. Men som jag nu i flera diskussioner försökt att förklara så är det samhälle vi lever i, det ”vanliga”, också utsatt för en så stark ”vetenskapligt ideologisk” programmering att en sund verklighetsuppfattning likafullt riskeras.

I startfältet för mänsklighetens existens finns materialismen och sen några hundra år tillbaka också dess följeslagare vetenskapen. Här finns också andligheten som en mänsklig naturlig del av vår tillvaro, av vårt sökande efter varför vi existerar. Andligheten är ett faktum oavsett dess innehåll och den påverkar människor.

Vetenskapen är ett uttryck för ett materialistiskt sökande och existerar likafullt, oavsett dess innehåll och den påverkar också människor. Alltså, två sätt att närma sig förståelsen för vår egen existens.

Båda inriktningarna existerar oavsett vad anhängarna inom varsin skola anser om den andra. Båda har var sin existentiella ”smak”, smaker som sätter spår i människors psyken, smaker som också drar till sig olika typer av människor. Det senare är oerhört viktigt att förstå.

Andligheten har en tendens till att dra till sig människor som hellre vill tro och finna tröst och vägledning än att själva våga möta verkligheten. När det krisar så flyr de bort till sin ”fader”. Vetenskapen drar till sig människor som söker kontroll i det logiska och som känner obehag i helhetssyn, visioner, holistiska synsätt, inre upplevelser o.s.v.

Grundfrågan är ifall vi vill ha ett samhälle präglat av enbart endera arketypen. Grovt uttryckt, flummaren eller nörden.

Hos de vetenskapstroende finns en inneboende förkärlek till att just särdela, logikifiera och få kontroll över tillvaron. De faller dem alltså naturligt att hålla isär saker. De upplever det som oseriöst, osäkert, spekulativt eller flummigt om inte saker hålls isär och kan hållas under total uppsikt. Att humanisterna vill skilja på staten och andligheten, ja säkert andligheten och ALLT annat, är en följd av dess anhängares personliga dragningar. Tillfredställelsen i ”Skilj åt, och håll koll!”. Själv anser de säkert att detta inte är en personlig fråga utan just en allmän sanning, men det ingår i ”sjukdomsbilden.”

Vad blir nästa steg? Att se över människors personliga och religiösa åskådningar? Kanske man bör se över sociala bidrag till människor som väljer att leva sitt liv i en djup religiös tro? Vad finns mer som inte bör beblandas? Är en människa som grundar sitt liv på något så ”vansinnigt som en Gud” tillräckligt rationell för att få vissa jobb? Är det vettigt att de ges förtroendeposter, chefsbefattningar eller andra uppdrag när man ändå vet att de hellre tror på en Gud än på ”verkligheten”? Ja hur ska vi göra med dessa människor som ratar vetenskapens självklara syn på vad som är sunt förnuft. Tja, med rätt övertygelse, den ateistiska/vetenskapliga så finns det nog inga gränser kvar.

Ateismen och humanisterna gränsar till främlingsfientlighet.

Och man frågar sig, ska dessa ”gudlösa” arketyper till människor få sätta sin prägel över vår kultur, vårt samhälle och våra sociala och personliga värderingar?

De flesta av er som varit till en vårdcentral och träffat en läkare vet hur känns att stöta på en av dessa vetenskapligt fostrade mekaniska produkter. "Jaha hur var det här då"? En person vars största uppgift är att söka efter mätbara fysiskt/mekaniska värden i dig som biologisk maskin, är ingen helare. Han är en kroppsmekaniker. Han slänger fram resultatet på blodproverna och säger åt dig att du är frisk och vill inte höra mer på dina åsikter. Han är inte intresserad av människor, av dina upplevelser, av din erfarenhet eller dina berättelser om hur du upplever dina symptom.

Humanister och ateister ÄR en del av den nya strömningen av visionellt förfall. De fungerar utmärkt ihop med den nya tidens alltmer kortsiktiga och ekonomiska/strategiska/kunskapsklossorienterade cyniska utveckling. En utveckling som leder till mindre tid för eftertanke och en djupare kontemplation, för mindre möjligheter till ett större och bredare seende. ”Vadå visioner, har du bevis för dom?”

Bryt ner, analysera, logikifiera och håll isär. Nördarnas tidevarv är här. Den själsliga fattigdomens riddare drar sina svärd. Varje försök till att ge större bilder av vår existens, till att se bortom nördarnas hårt kramade pusselbitar till existentiell trygghet, måste motarbetas, med förnuftet. Eller hur va?  Vi som ser hela pusslet och bilden men utan att kunna referera till varje bits inbördes och vetenskapliga ordning, ser trenden tydligt.

Fred skapas genom att man bygger broar, att man ser samband, att man vågar se den andres utgångspunkter, att man törs arbeta emot kortsiktiga och till synes logiska motsatser. Fred byggs genom att man vågar tro, att man vågar ha en inre syn, att man har tillit och att man bär på något som går utöver realisternas närseende. Fred kan inte skapas om man inte vågar släppa kontrollen och det är det sista som nyateisterna vill. Tro och vetenskapligt grundlösa antaganden är faktiskt en nödvändighet för en konstruktiv utveckling.

Kan Gud ha skapat jordens utveckling genom att delvis använda sig av Darwins utvecklingslära?

En frågeställnng som syftar till att skapa förståelse och ett större seende. När humanister bemöter sånt här så blir kommentarerna just av typen ”svammel”. De hamnar i en existentiell svindel, de förlorar fotfästet och återvänder så fort de kan till sin vetenskap, den som inte ens släpper igenom ett cigarettpapper mellan de etablerade kunskapsstenarna.

Vill du låta dig styras av denna mer robotorienterade ideologi som breder ut sig alltmer? Det är frågan. Att låta mitt liv styras av bibelcitat är inte det minsta bättre, men det är inte de som har makten i samhället just nu, inte här i Sverige i alla fall. Jag väljer därför att sätta fokus på det som hotar och styr mest.

Humanisten Eva Dahlgren frågade sig: Vem tände stjärnorna? Ja vem var det Eva, vem var det?

Idag så tror de mest insatta att universums tände sig själv, att det skedde naturligt, jaha men om det inte fanns något innan, var kom naturligheten ifrån?

Det finns alltid en rest kvar, en liten ficka av ouppklarade rester som inte får den existentiella formeln att gå ihop för de vetenskapstroende. ”Ja det är ju fan att det alltid ska finnas nåt skit som förstör den vackra matematiken.”. Det där jobbiga som ständigt irriterar och förstör för en när man tror att man hade full koll på tillvaron. Men det är en del av vår verklighet. Formeln går inte ihop eftersom den är härledd ur en vidare tanke, just nu ointaglig för vetenskapen eftersom den är ickematerialistisk. Osäkerheten är garanten för rörelsen, Rörelsen är livet självt, den är äventyret och magin. Den är vår skapelses signum och den genomsyrar ALLT.

Tron på formeln som ska förklara allt är nördarnas våta dröm. För oss andra så är osäkerheten drömmen vi lever i.

Mats

Tips: Axess tv har ett intressant program på webben om nyateism

Missa heller inte krönikan som föregick denna "Gudsfobikerna Humanisterna och deras vänner".

Debattlänkar: Dagen Dagen Aftonbladet GT SvD SvD SvD SvD


Tags:
Categories: Andlighet | Krönikor av Mats

5 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

De dolda sällskapen


Av Mats Sederholm

Förmågan att vakna upp till insikt har en enkel nyckel. Att ge upp!

Kan man inte ge upp det man tror på så är man körd. Fred liksom upplysning är en fråga om nederlag, inte om segrar.

I mitt 15 år långa sökande efter sanningen så har jag fått släppa på otaliga åsikter och ståndpunkter till förmån för insikten. Det handlar om att skaffa sig en existentiell spänst.

Ett av de områden som jag enkelt ratade för 10 år sedan är vad som kallas för dolda sällskap. Det finns många namn för detta. Hemliga sällskap, Illuminati, ordenssällskap o.s.v.  Jag upplevde det som överdrivet, marginellt, konspiratoriskt och faktiskt lite barnsligt och omoget. Men också som väldigt mörkt och dystert.  Den känslan jag hade då, mitt instinktiva bemötande av det, kan jag återvända till i dag när jag söker förstå hur andra tänker.  Idag vet jag hur andra resonerar, men andra har inte täckning för mitt resonemang och för mina insikter.  Det gör mig trygg, men det övertygar inte nödvändigtvis de som var som mig för 10 år sedan.

De senaste 5-7 åren har jag nosat på detta med dolda sällskap och ju mer jag läst på, desto mer har jag fått kapitulera. Den verkliga researchen påbörjade jag för två år sedan inför min och Lindas kommande bok Robotfolket.

Att förstå och få en struktur på de nätverk av dolda sällskap är ett hästjobb.  Fakta finns i massor men de är riktigt tunga och just extremt faktaorienterade. Man får ingen översikt. Man vet inte vad som är sant, man vet inte var man ska leta, man vet inte vem/vilka man kan lita på o.s.v. En sak inser man dock ganska snabbt. De officiella informationskanalerna såsom skolor och media är knäpptysta. Och bara det får en att inse att något är på tok.

Sällskap och sällskap
Ordenssällskap finns det gott om. De kan vara grundade på religion, på hjälpverksamhet, på riddarkulturer etc. eller bara var ett brödraskap som t.ex. Odd Fellows som grundas på ”etisk forstran”. De skänker en gemenskap, en familjekänsla och som förvisso är omgivet av en integritet och ett visst hemlighetsmakeri. Men det är inte sådana sällskap som är intressanta, för de är trots allt rätt så harmlösa.
Det jag vill sätta fokus på i detta gigantiska ämne är de sällskap och nätverk som påverkar världen och därigenom ytterst även dig och din vardag. Det finns två saker som är viktiga här:
  1. Sällskap vars kunskaper ger möjlighet till en större förståelse av vår existens och som med detta erbjuder verktyg för att kontrollera människor och världsskeenden.
  2. Sällskap som har en direkt inblandning i världspolitiken. Sällskap som, hyser medlemmar såsom amerikanska presidenter, toppar inom industrin, toppar inom religioner, media, säkerhetstjänster o.s.v.
Inom dolda sällskap och där det finns en existentiell undervisning så graderas man. Så sker inom den Svenska Frimurarorden, inom Rosenkorsorden och inom olika ordnar världen över med liknande esoterisk/existentiell undervisning.  Graderingarna genomförs som ritualer eller ceremonier och efter att man genomgått en undervisning som kvalificerar en för att stiga till nästa nivå. De officiella högsta graderna varierar. Ibland är det 11, ibland är det 33.

I de få fall som media tar upp sådana här sällskap så är det nästan uteslutande för att de vill göra sensation av blodsriter, dödskallar och sånt som verkar jättelääääskigt och jättekoooonstigt. Lagomt slabbiga reportage utan egentligt nyhetsvärde.

Däremot är man knäpptyst när det gäller t.ex. Barack Obamas medlemskap i Prince Hall frimurarorden och att han tillhör den 32:a graden.  Eller att George W Bush, hans far, hans farfar, John Kerry och en mängd presidenter och presidentkandidater i USA var/är medlemmar i olika dolda sällskap. Stora delar av Europas ekonomiska och politiska toppar är det likaså. Men även inom den asiatiska eller semitiska (folk runt medelhavet och mellersta östern) maktgräddan är man utbildade inom läror som samma individer sedan negligerar som representanter för sina officiella ämbeten.

Många historiska konstnärer och vetenskapsmän var likaså inbördes bundna vid dolda sällskap, men inte en rad om det i våra historieböcker.


David Rockefeööer under ett av Bilderbergmötena.

När toppar inom världens ekonomier, religioner och politik årligen ses under de s.k. Bilderbergmötena så rapporteras det sparsamt om det. Så sparsamt att vanligt folk inte har en aning om att dessa slutna sällskap ens existerar. Inte ens hjälper det om Carl Bildt, Fredrik Reinfelt, Maud Olofsson eller Mona Sahlin deltar.  Här träffar svenska politiker gräddan av världens finansfamiljer såsom Rockefeller och ledande industritoppar, biskopar eller generaler men fortfarande är det inte särskilt intressant för media. När journalistiska s.k. skjutjärn som SVT:s K G Bergstöm får chansen så beter de sig som gamla mossiga gubbar med gamla och lättparerade frågor, lagomt utmanande för trötta svenssons som får sig lite nyhetsunderhållning och tror att de blir uppdaterade med vad som händer i världen, tillika får bekräftelse på att vår öppna demokrati fungerar. Jag mår illa.

De slutna sällskapen och världsledare
Krönikebilden är ett collage av kändisar som samtidigt är medlemmar i olika dolda sällksap, de flesta olika frimurarordnar. Frågan är då, vilka känner presidenter, biskopar eller andra maktpersoner mest samröre med? Sitt land, sin religion eller de sammanslutningar som de under ed svurit sig in i?  Sammanslutningar där de utan några som helst officiella agendor eller insyn kan diskutera och inofficiellt sätta dagordningar för gemensamma globala visioner tillsammans med bröder från olika delar av våra trossystem.  Slutna sällskap med en utbildning inom det esoteriska/existentiella som samma ledare aldrig yppar ett ord om offentligt.

När Henry Kissinger, medlem i den skotska frimurarorden  och av den 33:e och högsta graden, tillika flitig deltagare i Bilderbergmötena, uttalar sig om Obamas politiska möjligheter, så är det självklart en artikel förankrad inom de allra högsta nivåerna av de dolda sällskapen och självklart med stöd från sina vänner inom Rockefeller-sfären. När media nämner de politiska tankesmedjorna är det de ingenting i jämförelse med vad medlemmar inom de allra högsta ordenssällskapen funnit koncensus i. Dessutom så har de svurit eder starkare och mer personligt kopplade än vad man gör inom politiska partier eller religioner.

Få socialister och kommunister känner till att de marxistiska och kommunistiska arkitekterna som Marx, Trotskij och Lenin likaså var frimurare. Folkets revolutionärer, bah!

Propaganda Due (P2) är namnet på en Italiensk loge(dolt sällskap). P2 hade medlemmar bland generaler, tv-kändisar, journalister, toppar inom industrin, diplomater, polischefer men även utländska medlemmar från bankvärlden och den amerikanska underrättelsetjänsten. Under 70-80 talet, visade det sig senare, samarbetade de med CIA, med Maffian och med terrororganisationer. En av de som verkade bakom de här krafterna var just Henry Kissinger. Samma person som fick fredspriset!Att skapa terror i syfte att sedan forma en ny ordning är samma sak som att använda principen om Tes, Antites och Syntes som jag beskrivit det i ”Mörka moln sluts över världen”. Den skotska frimurarorden med Henry Kissinger som medlem har som ordspråk ”Ordning ur Kaos”. I logotypen ovan "ORDO AB CHAO".

Min och Lindas inblandning i slutna sällskap
Under hösten 2007 och i samband med vårt researcharbete inför boken så bestämde jag och Linda oss för att bli medlemmar i ett sällskap som just utbildar människor inom det existentiella och det esoteriska. Vi gick med i den svenska Rosenkorsorden  . Absolut rakt emot vad vi vill medverka i men fullt medvetna om att detta var tillfälligt. Vi lämnade Rosenkorsorden ett år senare, hösten 2008.

Att vi inte skulle invigas i någon form av maktsällskap var rätt självklart, nej vi var mer nyfikna på vilken typ av andlig och existentiell ideologi och fostran man får när man påbörjar denna hierarkiska utbildning, fyllt med grader och initieringar. Och med ett läromaterial helt hemlighållet.

En av de första saker som slog oss var hur deras andliga syn fullständigt genomsyrades av patriarkat. Ingenting kunde vi läsa om modersaspekten. Inget! Det var det gamla vanliga tjatet om fäder och deras stolta uppgörelser med sina söner.

Vidare var deras historia och deras kunskaper komna ur långt tillbaka i tiden och deras startdatum räknas tillbaka till en dag då en känd Farao utförde en bestämd ritual.

Rosenkorsorden liksom andra liknande ordnar har i stort sett samma undervisning och som sagt, den går långt tillbaka i historien, ja så långt tillbaka som till det Babyloniska imperiet tusentals år före Kristus. Kunskaperna har varit förseglade och unnade de som haft makten och inflytande över civilisationer sedan mänsklighetens vagga. Rosenkorsordens undervisning refererar mycket riktigt till Zoroaster, Isis, Vita brödraskapet och många andra ”ljusbärare” i vår historia. Undervisningen på nivån som nybörjare är intet i jämförelse med de kunskaper som förmedlas på de högsta nivåerna.

Undervisningen fortsatte med allt mer bestämda krav på hur våra lässtunder skulle gå till. Ceremonierna var rigorösa och växte allt tydligare fram som en betydande del av undervisningen.  Symboler och den ständigt meditativa uppkopplingen till universella energier utan att ange deras namn, och därigenom knyta upp eleven till sådant som denne inte själv kan kontrollera, blev allt tydligare allteftersom undervisningen fortskred. Symboler, meditativa övningar och ritualer var något som vi konsekvent undvek.

Förutom att materialet är hemlighållet så får t.ex. deras healingmetoder inte tillämpas eftersom dessa är förbundna inom orden.
Och inte minst så ingick begreppet triangulering i undervisningen. Kunskaperna om hur man kan skapa en ny ordning genom att motrikta två andra. Tes, Antites och Syntes, principen som jag tidigare nämnt. Principen som genom historien använts för att forma mänskligheten.

De studier som vi hann ta del av är mycket intressanta och det är tragiskt att de än idag ska hållas barrikaderade.

Men ifall någon nu ändå tror att detta är harmlöst så bör denna fundera över vad som står i Rosenkorsordens manifesto som är offentligt.  En av deras visioner är:

”Att det finns en världsregering formad av alla nationernas styrande och arbetande i hela mänsklighetens intresse;”


Under sommaren 2008 skrev jag ett dokument, Illuminati for dummies som mer utförligt beskriver begreppen ”Illuminati”,  ”hur man själv kan börja forska”, ”fällor och råd” o.s.v. Det har så här långt varit väldigt uppskattat och knyter ihop många trådar för er som är nyfikna.

Nedan finner ni länkar till de få notiser i dagstidnngar som uppmärksammat Bilderbergmöten och svenska politikers inblandning, m.m.

YouTube
Intervju med Mona Sahlin om Bilderberggruppen 2008

Aftonbladet  2006
”Reinfeldt i hemlig elitklubb”

DN 2007
”Carl Bildt i möte med Bilderberggruppen”

Politikerbloggen 2008
”Maud Olofsson på hemligt möte med Bilderberggruppen”

Metro 2007
”Var fjärde minister medlem i elitsällskap”

DN 2008
De rikas hemliga mötesplats

Mats


Tags:
Categories: Esoterik/Filosofi | Kontrollsamhället | Krönikor av Mats

4 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper