SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Venus Project och ett nytt samhälle

Av Mats Sederholm

Uppdatering 2010-07-31 , se längst ner.

Att reflektera och finna orsaker till varför världen ser ut som den gör är grundläggande. Att dessutom personligen gestalta vad man funnit vara sant och rätt är viktigast av allt. För, att vilja ha en annorlunda värld innebär att man måste bidra till att leverera den.  Men så har vi en lika viktig komponent i världsförbättrarens verktygslåda. Nämligen svaret på frågan: ”hur vill jag ha världen då?”.  Ja just det, ”fan va jobbigt, måste vi fundera på det redan nu, jag som precis hittat ytterligare ett fel med samhället som jag tänkte sprida info om. Kan vi inte prata om de där orättvisorna i landet X först?”.

Nej det kan vi inte!

En avslöjad värld fortsätter oförändrat om det inte finns en vilja till förändring, en önskan om andra samhällstrukturer och framförallt, om där inte finns en vision och en någorlunda strukturerad idé om hur världen skulle kunna vara annorlunda o.s.v.

Att samsas kring avslöjande av samhällslögner är en barnlek jämfört med att samsas om vilken sanning man ska välja. Helt enkelt eftersom lögnerna är hur många som helst att välja på men framtiden byggs på vad man tror är sant och då finns det bara en. För även om man anser att en ny värld inte måste vara en statisk modell så måste ändå någon, någon gång säga. ”Låt oss gå ditåt, jag tror på den riktningen”. Just i den stunden så slutar man tjabbla och fundera, man tar initiativet och bara gör det. Om man tror att lösningen finns i nordpolen så vet man att kompassen ska peka på norr. Att det sedan finns tusen hinder på vägen är en annan sak. För man har sin kompass och man vet åt vilket håll man vill i slutändan. Utan en inre kompass så blir man istället styrd av de som också har en kompass men som vill till sydpolen.

I dagarna så besökte ”The Venus Project” (TVP) Stockholm och höll föredrag. De har galanta förklaringar till varför världen ser ut som den gör, de har en oerhört klar bild över hur de vill ha en framtida värld. De har visioner, de organiserar sig och medlemmar ansluter sig över hela världen, i dagsläget, närmare en halv miljon! "Vad är då TVP?

Jacque Fresco och Roxanne Meadows

Om du sett någon av Zeitgeist filmerna så har du varit i kontakt med TVP.  TVP är en vision/projekt skapad av amerikanen Jacque Fresco 94. Jo ni läste rätt, 94 år. Det är inte många levande som blev inspirerade till nya tankar under 30-talets ekonomiska depression. Han slogs av tanken att alla resurser på jorden trots allt fanns kvar. Men att det plötsligt inte fanns några pengar att köpa dem för! Helt sinnesjukt!

Han är Industridesigner, social ingenjör och en hel del annat och har framför allt och i hela sitt liv ägnat sig åt att försöka skapa en värld byggd på teknologi och vetenskap och som tjänar människan. En värld där människan kan ägna sig åt andra ting än lönearbete, där vi kan leva utan konkurrens eftersom jordens tillgångar är fria, där vårt monetära system är avskaffat och där jordens sociala normer är helt annorlunda som en följd av att vi inte ständigt lever i brist. Dagens sociala problem såsom brottslighet, utslagning har försvunnit, världens religioner har förlorat sitt värde m.m.

Intressant? Jora, så det räcker och blir över!

För de flesta är detta en omöjlig utopi, det skulle gå emot vad de anser vara den mänskliga naturen men det anser inte TVP och det anser inte jag heller. TVP har en stor poäng när de poängterar betydelsen av att bli av med det monetära systemet och den ständiga bristen på resurser. Den här bristen sätter grunden för alla de normer som vi idag lever under och som sätter förutsättningarna för våra sociala problem.  Normerna som styrt oss så länge att vi tror det är en del av vår natur. Ni som läst Robotfolket eller följt Klar Sikt känner istället igen den positiva synen på människan, att människan INTE är ond av naturen utan just att det är vilka normer som våra livsbetingelser styrs av, som formar människan.  Den ständiga nöden som vi utsätts för tvingar fram normer som gör oss till fiender.

Filmen Zeitgeist är kanske en av de mest nerladdade filmerna nånsin. Den berättar många intressanta sanningar om religioner, andlighet, politik, 9/11, skapandet av krig och inte minst om vår ekonomi. Men det var först när dess fortsättning ”Zeitgeist Addendum” kom som aktivistdelen av TVP startade, nämligen Zeitgeiströrelsen.

Skaparen av filmerna är Peter Joseph. Han finns med här på Klar Sikt i en video när han debatterade med Alex Jones   (OBS videon fungerar endast med Internet Explorer). En bra intervju med honom finner ni här.


Peter Joseph

Idag är alltså frontfigurerna Jacque Fresco, Peter Joseph och i viss mån Roxanne Meadows.

Tyngdpunkten i TVP:s filosofi är som sagt att bli av med det monetära systemet. Och hur ska man kunna ersätta det?  TVP:s svar är en s.k. resursbaserad ekonomi (Resource Based Economy) RBE. TVP beskriver det så här:

1) En RBE är ett globalt system där jordens resurser förklaras som ett gemensamt arv till hela världens folk.
2) En RBE är ett system där alla varor och tjänster finns tillgängliga för alla utan användning av pengar, byteshandel, eller någon annan form av skuld eller träldom.
3) En RBE tillämpar en syn på samhället som förvaltar jordens resurser på ett holistiskt sätt och samtidigt effektiviserar produktionen för att minimera avfall.
4) En RBE presenterar ett system där människors välbefinnande och bevarandet av jorden prioriteras först snarare än vinstoptimering.
5) En RBE är ett system som bygger på teknologisk automatisering snarare än på mänskligt arbete för att befria alla människor från meningslösa och repetitiva arbeten.

Men vad är då TZM (Zeitgeiströrelsen) för något? Jag menar, hur känns dom, vad vill dom, hur fungerar dom, vad är det för typer? Är de snälla, naiva, har de hjärta, är de unga, är de gamla hur ser de ut? De är ju ifall närmare 900 medlemmar bara i Sverige.

Jag och Linda for iväg till Hotel Clarion på Södermalm i Stockholm där Jacque Fresco och Roxanne Meadows höll föredrag på sin Europa-turné. Av praktiska skäl kunde vi inte spendera eftermiddagen på föredraget och föredrog istället att mingla lite bland folk och köer.

Förutom att vi stötte på gamla bekanta och inte minst trevligt Vaken-folk så konstaterade vi att det strömmade till en 2-300 personer. De flesta såg ut lite som back-packer/rasta folk, de var mest under 30 år, 60/40 män/kvinnor och många utlänningar. Säkert trevligt folk som söker nya tankar och idéer, människor som har tröttnat på denna världens kräftgång och fastlåsta normer som aldrig kommer att kunna leverera rättvisa, ett hållbart samhälle, eller människor som kan andas ut och leva i en värld där inte fruktan utgör den största drivkraften.

TVP och främst Fresco talar om vetenskap och utbildning. Om man ska finna en ideologi/tro hos TVP så är det vetenskapen och tron på teknik. Den futuristiska arkitekturen som återfinns i TVP:s marknadsföring påminner om Star Trek och civilisationer som löst konflikterna och som lever i en solig och konfliktfri värld.  Fresco upprepar detta med teknik och vetenskap hela tiden. Men allt annat då, vad säger TVP om en sån enkel sak som kärlek eller om andlighet? Jag har ägnat ovanligt mycket tid åt research inför den här krönikan men kan fortfarande inte finna någonting om kärlek, om känslor, eller om jämställdhet, jordens i särklass mest omfattande rättviseproblem. Fresco är en utpräglad teoretiker och hans tysta sällskap Roxanne Meadows utstrålar samma lite torra och manliga intellektualism. ”God is crap” säger Fresco när religioner kommer på tal och exemplifierar detta med dubbelmoralen i bibeln och förvisso, han har rätt, men andligheten då? Att ägna sig åt andlighet i meningen att utforska icke-materialistiska ting är inte heller det TVP:s grej. De ogillar det helt enkelt. De vill a lá Humanisterna återföra andligheten till en ”Happy Human” och den soliga framtid med fria resurser som de målar upp.

De vill utbilda unga människor. Fresco talar om summer-camps där barnen som motsats till sina ”långsamma” och ”känslobaserade” föräldrar kan få lära sig om hur världen fungerar och varför deras föräldrar fungerar som de gör.

I TVP:s värld så är det inte politiker som bestämmer, det är ingenjörer eftersom det är dom som vet HUR man bygger ett samhälle i samklang med naturen och på den resursbaserade ekonomin.

Fresco är 94 år och man kan inte räkna med att han ska vara med så länge till. Kan Venus Project fortsätta utan sin största drivkraft? Mycket av detta avgörs av hur rörelsen, Zeitgeiströrelsen och dess nuvarande drivkraft Peter Joseph utvecklas. Rörelsen ser sig själva vara inne i en uppvaknandefas, den följs av en projektfas som uppnås när de olika lokalgrupperna börjar samarbeta, sedan följer den sista delen, handlingsfasen då rörelsen konkret kommer att närma sig samhällets olika instanser med bojkotter, lobbying m.m

Kan Zeitgeiströrelsen utvecklas så att den tilltalar fler människor? Kan medlemmar, mest yngre bära upp Frescos grundtanke, kan de undvika att själva skapa korruption och maktmissbruk. Att gå före och visa vägen för en annan värld där konkurrens och ett hierarkiskt tänkande inte kommer att råda kommer att ställa mycket hårda krav på medlemmarna. Är de multikulti orienterade unga killarna och tjejerna beredda att släppa på Fresco och Joseph och utvidga rörelsen?  Kan de anamma vad de själva frågar: "kan vi växa bortom tanken att "någon annan" måste ta beslut åt oss?"?

Och kommer man att kunna släppa på den nuvarande avskalade, mind-orienterade, vetenskapliga och kultaktiga känslan av lyckliga människor som ska synas på de gröna ängarna och kliniska teknologiska fulländningar som rörelsen skyltar med. Ska rörelsen upprepa  "Samtal med Gud"-författaren Neal Donald Walsch:a rörelse, Humanities Team:s historia, och kollapsa. De verkliga mänskliga skillnaderna skingrade åtminstone den svenska rörelsen trots högvis med intressanta och insiktfulla sanningar i botten. Även där med en global existentiell lösning, men med skillnaden att Walsch:s "Gud" uttryckligen ville ha en världsregering! Pust!


Humanities team

Frescos summercamps känns mer som Frescojugends och blir kanonmat för media den dagen de väljer att ta upp TVP.  För media och politiker kommer att snacka skit och trycka ner den här rörelsen så fort de anser att den har en viktig roll att spela.  Att vidare tro att människor ska sluta söka efter sanningar bortom de materialistiska är direkt korkat. Vi är en utforskarcivilisation och människor kommer alltid att vilja nosa utanför de etablerade sanningarna.  Zeitgeiströrelsn i Sverige har också valt att ta avstånd från sanningsrörelsen genom att inte vilja ha samhörighet med exempelvis vaken.se och därmed också för ett brett och förutsättningslöst sanningssökande. Är det måhända rädslan för att bli omtalade som konspirationister som skrämmer. Joseph själv väljer trots allt att INTE se det monetära systemet som ett styrmedel för en elit, på det egna forumet ifrågasätts också det s.k. ränterslaveriet, vidare ryktas det om att man numera helst vill ta avstånd från från första filmen, men detta är som sagt rykten. Det fanns ett annat rykte som sa att Joseph ångrat sin syn på 9/11 som en false-flag operation, detta har han tydligen tagit tillbaka. Men det är uppenbart att det råder en osäkerhet kring de här områdena i rörelsen. 

Men för att kunna ställa en bättre diagnos på TVP så måste man få en närgången inblick i stämningarna, de interna diskussionerna, samarbetsförmågan m.m.. Därför är det extra värdefullt ifall aktiva vill kommentera här. För min del så har de fångat mitt intresse med sina visioner och med sina insikter om vilka grundnormer som samhället måste bestå av för att finna harmoni, men ännu har de inte vunnit mitt hjärta. Jag vill se fler modiga, hjärtliga, svettiga aktivister och mindre vetenskapstro innan jag vågar tro på rörelsen.

Avslutningsvis är ändå TVP välkomna. De behövs för att förklara hur dödsdömt vårt nuvarande samhälle med sina normer och strukturer är och bidra till att krackelera gamla värderingar. I vilken mån de kan förverkliga sina mål vet jag inte. Själv är jag gärna med och sätter ny jord och ett formar ett nytt klimat men är mer försiktig med exakt vilka växter som ska planteras.

--- Uppdatering 2010-07-31 ---
Jag frågade Zeitgeiströrelsen huruvida de stödjer den första Zeitgeistfilmen. De svarade:

Det stämmer att tvp inte stödjer första filmen och det gör inte heller zeitgeiströrelsen. Detta är på grund av, att den pratar mest om religion, något som inte alls är relevant eller något som tvp eller tzm tar ställning till på nåt sätt. Filmen Zeitgeist Addendum är något som vi i rörelsen använder för undervisning om den monetära (spel) modellen och en lösning (the Venus Project). Det var även denna film som grundade själva rörelsen.

Jag frågade också om Peter Joseph:s syn på 9/11:

Att ta ställning till 9/11 är inte relevant. Det spelar ingen roll hur det gick till för det är ändå symptom på den monetära modellen hursom. Att ta ställning i något sånt skulle bara vara splittrande, precis som att ta ställning i hurvida det finns någon sanning i olika religioner eller ej, rörelsen är öppen för alla som vill få bort den monetära modellen och hjälpa till att sprida Venusprojektets idéer, det spelar ingen roll vilken religion man har eller vad man tror om 9/11 som privatperson. Men i första filmen så antyde Peter att 9/11 var ett jobb utfört av regeringen, efter att han lärt sig mer från Fresco så vet jag inte vad han tycker som privatperson men vet att han inte bryr sig om ifall det var regeringen eller någon annan som utförde dådet.


Min kommentar

Då har vi fått lite "klargörande" svar från zeitgeiströrelsen i Sverige. Rörelsens riktning och dess syn på andlighet svävar fortfarande i dunkel eftersom de väljer att ducka för dylika ämnen.
De tar avstånd från Zeitgeistfilmen vilket känns trist, om man nu vill se positivt på rörelsen.

Angående Josephs syn på 9/11 så är svaret att han skulle fått LÄRA SIG AV Fresco något av en Guru-varning. Peter Joseph är ytterst kompetent och klarar nog av att ha egna åsikter i ämnet. Det var nog en fråga om att tvingas rätta in sig i ledet och inte ställa till med utstickande åsikter. Ungefär som jag misstänkte i artikeln.

Svåra ämnen står man över och fokuserar stenhårt på det monetära systemets avskaffande.

--- Slut uppdatering ---


Tags:
Categories: Framtid/Visioner | Krönikor av Mats

8 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Man kan lika gärna skära av en kvinnas bröst


Av Linda Bjuvgård

För en liten tid sedan såg jag ett inslag på TV om något som kallas bergstoppsbrytning av kol i bergskedjan Appalacherna, USA, något som jag reagerade starkt på.  På engelska heter det mountaintop removal mining, vilket säger mer tydligt vad det är fråga om. Det hela går alltså ut på att spränga bort hela bergstoppar i syfte att utvinna kol.

”I stället för att bryta kolet på traditionellt vis, under jord, spränger man bort bergens toppar och frilägger kollagren med hjälp av bulldozrar och grävskopor. Det som blir över - träd, jord, växter och sprängsten - schaktas ned i dalgångarna. Över fyrahundra berg här i Appalacherna har på detta sätt sargats av dynamit. Och fler står på tur att göra det, allt för att möta industrins och hushållens efterfrågan på den billiga och lättåtkomliga energin som kolet utgör.” Citat DN

Om detta talas det inte mycket. Det tycks mest vara en lokalt baserad debatt i USA, och en och annan undanskymd artikel i utländsk media. Man kanske inte tycker att det är något större problem, något som ”bara” drabbar ett litet område och därför inte så mycket att orda om. Själv tycker jag att inget förstörande ingrepp i naturen är för litet och stympandet av 400 berg kan, i mina ögon, aldrig betraktas som litet eller smått. Och även om man skulle det så måste man vara bra dum om man inte fattar att även det stora brukar börjar i det lilla, att det förmodligen bara är en tidsfråga innan vi ser kapade bergstoppar lite varstans på planeten. För om det funkar (och det gör det) och om det sparar pengar (och det gör det) ja, vad finns det då att tveka om?

Ja, man kan ju tänka sig att ogilla de effekter kapningarna får på oss människor och på djur och natur. För i vanlig ordning finns det konsekvenser.

”När kollagret blottas och utsätts för regn frigörs bland annat svavel och giftiga tungmetaller som fälls ut i grundvattnet om det inte tas om hand på rätt sätt. Bristen på skyddande växtlighet har dessutom bidragit till att svåra översvämningar blivit allt vanligare.” Citat DN (se länk ovan)

Och det är illa nog. Precis som skogsskövling, utsläpp av gifter i haven, utrotning av djurarter och så mycket annat som faller in under kategorin miljöförstöring. Men jag undrar hur många som ser Jorden som ett levande väsen. Och hur många reflekterar över modersenergier och kopplingen mellan dem och kapningen av bergstoppar. För mig är Jorden en urmoder, levande och vacker i all sin ståtlighet och mamma Jord har i och med detta övergrepp blivit våldtagen ännu en gång.

Som art skickar vi varje dag signaler till Moder Jord om hur lite vi bryr oss om henne. Vi ser på henne på samma sätt som patriarkatet ser på kvinnan. Och i handling visar vi vårt förakt. Det går att göra många jämförelser mellan en kvinnokropp och Moder Jord och varför inte med tanke på:

Så som i mikrokosmos, så och i makrokosmos (och vice versa).

Visst är kvinnan vacker, kära män? Och har ni sett vilken fantastisk utsikt och natur som Moder Jord kan uppvisa? Vackert att skåda men ingenting värt. I handling visar vi vad vi egentligen tycker:

”För drygt tjugo år sedan, berättar Larry Gibson, reste sig Kayford Mountain 120 meter högt och skogsklätt. I dag har berget först skalperats, sedan krossats, därefter gröpts ur.
- Detta var ett paradis. Men se själva: nu bor jag vid ett månlandskap”
Citat DN (se länk ovan)

Rena rama misshandeln, med andra ord. Inte helt olikt att kasta frätande syra i ansiktet på sin fru. ”Jag har berövat dig din skönhet, det var det enda du hade”.

Ni som tror att världen hela tiden blir bättre borde ta er en funderare. För hur kommer det sig att sånt här får ske, alla viktiga samtal och överenskommelser på G8-möten och klimatkonferenser till trots? Det tycks som att, för varje lyckad protest som får en lagändring till stånd, eller annat som kommer naturen till godo, så hittar någon annan på ett nytt jävelskap som återställer ordningen till status quo.

Oftast kan man cyniskt konstatera att om vi befriade jorden från mänskligheten så skulle naturen återhämta sig, även om det skulle ta sin tid, men i det här fallet stämmer inte det och det är kanske därför jag reagerar extra starkt. Bergstopparna kommer aldrig att växa upp igen.

Aldrig.

Och det får mig att vilja gråta.


Läs mer här.

Tags:
Categories: Krönikor av Linda | Kvinnligt/manligt | Miljön/Klimat

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bilderberggruppen och de avgörande besluten

Av Mats Sederholm


Sommaren är här och jag hoppas ni njuter av vad som bjuds av naturen, av människor som blommar och som sträcker mot ljus och gemenskap och att ni själva kan och orkar göra något bra av era ledigheter.  

Det händer en hel del både framför och bakom kulisserna i vår värld och det är som vanligt vår uppgift här på Klar Sikt att gnugga fönsterrutorna och bringa fri sikt kring sådant som ytterst styr våra liv. Eller snarare att sätta fokus på de som spelar huvudrollen när de avgörande politiska och ekonomiska besluten tas som senare mynnar ut i realpolitik och i vad som påverkar människors konkreta vardag. För det är så, att media och politiker inte sysslar med visioner, långsiktiga förändringar eller ens debatterar sådant som sätter ramarna för de beslut som våra politiker tar, eller som media rapporterar om.

Något som media HAR rapporterat om är de rödgrönas nya syn på EU som de nu redovisat inför valet.

”EU-motståndaren Vänsterpartiet säger nu ja bland annat till EU som central utrikespolitisk aktör och att Sverige ska försvara andra EU-länder som blir angripna.” (DN)

”EU-kritiska Miljöpartiet  ­säger nu bland annat ja till stärkt EU-­ledarskap internationellt och ökad överstatlig kamp mot internationell brottslighet med stärkt EU-samarbete mellan polis, tull och åklagare.”
(DN)

Som ni märker så äts EU-kritiska valmöjligheter upp av den alltmer likformade politiken. Kritiker till globaliseringen och till en alltmer central maktstruktur har inte längre något att göra med det kommande valet. De 46,8 av svenska folket som röstade nej till EU 1994 har anpassat sig. Människor ifrågasätter inte EU och i stort för att vi ”redan är med” eller helt enkelt för att ”det redan finns”.  Nej-sägarna har i praktiken programmerats om. Fårmentaliteten tar över.

Ovanför EU, så långt upp i skyn att knappt ens våra politiker är medvetna om det, formas ”Den Nya Världsordningen”. Den nya globaliserande andan som världsledare sedan några år tillbaka, står i kö för att få vara en del av. Se krönikan ”Den nya världsordningen - Högt över våra huvuden” här på Klar Sikt. Även publicerad på Newsmill samt i tidningen DSM. Denna ordning som ska rädda världen från klimatkriser, finanskriser, terroristkriser o.s.v. De som är pålästa kring begreppet ”En ny världsordning” och en global världsregering vet att detta är gamla idéer skapade av människor inom olika makteliter sedan långt tillbaka. De vädrar nu morgonluft och ser i varje global problemställning en chans till att grabba tag om initiativet och sedan driva det största demokratiska hotet på denna planet i världshistorien framför sig.

Människor vet redan att världen blir kallare, hårdare, mer likriktad, mer cynisk i sin materialism och med alla sina konsumtionssubstitut, men de saknar både tid och ork till att ta reda på varför denna process kan pågå och pågå. Ännu mindre frågar man sig ifall det är någon eller några som verkligen önskar denna utveckling. Är allt detta en slump? Sker det bara? Självklart inte.

För självklart finns de människor som är fullt medvetna om vart världen är på väg, och som dessutom har ett globalt inflytande.

När Mp eller V tvingas rätta in sig i ledet och ge efter för maktförskjutningen bort från människor så är det konsekvensen av redan tagna beslut på andra nivåer. Jag pratar om en global normsättning som man tvingas anpassa sig till, ett ytligare samhälle, ett stressigare och mer populistiskt samhälle, en ökad konkurrens och hjärtlösare utveckling. Den 3-7 Juni i år hölls det årliga Bilderberg mötet, denna gång i Barcelona. Bland deltagarna märktes ordföranden för Coca-Cola, Fiat, Washington Post, Airbus, Bill Gates MS m.fl. och inte minst fyra svenskar. Urban Bäckström Vd Svenskt Näringsliv och f.d. Riksbankchef, Carl Bildt Utrikesminister, Jacob Wallenberg Ordf. Investor, Lars Renström Ordf. Alfa Laval. De här människorna väljer inte att åka till Spanien fyra dagar utan att det är oerhört viktigt. De dryga 100 deltagarna utgör tillsammans en väsentlig global elit och de är uteslutande män.  På årets agenda finner man bl.a.:
  • Kan Euron överleva?
  • Utvecklingen i Europa: "Europe's Exit Strategy...On Hold"?
  • Har vi de institutioner som kan hantera världsekonomin?
  • NATO och Afghanistan: Den konkreta agendan för alliansen
  • Iran och Ryssland: Ekonomiska och finansiella hot mot Alliansen
  • Framtiden för dollarn: Alternativa scenarios
Här diskuterar man alltså ämnen som Eurons kollaps, vilka globala institutioner bör finnas för att kunna reglera hela världens ekonomi, hot mot världens ledande militära kraft NATO eller ett alternativ för dollarn. Inga småfrågor direkt.

Bilderberggruppen består av världstoppar inom näringsliv, media, politik m.m. Där finns representanter för amerikanska FED (USA:s privatägda riksbank) men också representanter från de europeiska kungahusen. Och man kan ju fråga sig vad t.ex. Coca Colas ordförande gör på mötet. Ja inte är det för att prata läsk. Självklart finns de här människorna på plats för att få vara med i den globala klick av elit som just har inflytandet och möjligheterna att forma världsutvecklingen.  Eller som Fox news uttryckte det:

"You don't need a conspiracy site to know what these supposedly elite and powerful people were 'secretly' meeting about. They weren't talking about their golf handicaps; they're talking about the economic shape of the world. They're asking if the euro will survive. They're wondering if America will survive. What will the world look like a year from now?"

Bland spekulationerna om mötets innehåll finns diskussioner om en medveten skapad ekonomisk depression i syfte att bana väg för en världsregering. Att det finns en stark vilja för att skapa en global auktoritet i någon form råder det inga tvivel om. De senaste årens trendlösning bland världspolitiker kommer inte till utan att det finns en koncensus kring detta. Självklart är en sådan förankrad och kanske t.o.m. skapad bland just de återkommande medlemmarna i Bilderberggruppen.

En av deltagarna, Europas Centralbankschef Jean-Claude Trichet uttalade i år på ett möte med Council on Foreign Relations(se längre ner): (Angående den ekonomiska krisen) "led to a clear recognition of their increased economic importance and to their full integration into the institutions of global governance." 

För en 10-15 år sedan ansågs påståenden om Bilderberggruppens existens vara konspirationer. Och säkert finns det fortfarande en och annan hatfylld konservativ samhällsförsvarare, som skulle hävda det, för tro mig, de är många som idag verkligen känner antipati mot ett villkorslöst och kritiskt sökande efter sanningen. Medvetenheten om Bilderberggruppens möten har drastiskt ökat de senaste åren. Under det senaste mötet fanns det rekordartat många demonstranter på plats, liksom pressfolk. Men i de vanliga svenska massmedia är det knäpptyst. Ofattbart!

Media och våra politiker försöker masa in folket i en isolerad verklighet, ett rollspel, en teater, en begränsad värld där man i megafoner och på högsta volym dränker medborgarna med valfrågor av extremt kortsiktig karaktär och med lika kortsiktiga lösningar. De avgörande beslutsprocesserna är det tyst om. Samhället försätter människor i ett konstant existentiellt och ekonomiskt kristillstånd och belönar drönarna med materialistiska glaspärlor som dämpar de inbyggda mänskliga behoven av meningsfulla och konstruktiva liv.  De existentiella frågeställningarna ersätts av röd/blåa nonsensdiskussioner främst kring kortsiktiga politiska frågor. Debatter som tyvärr brer ut sig även på diskussionsplatser såsom Sourze.se eller Newsmill och som sorgligt nog drar till sig många intellektuella begåvningar. Debattörer med insikter, men som fortfarande är beroende av personliga politiska ideologiska uppsåt. Och därför, oförmögna till att höja diskussionsnivån till de nivåer där tyngdpunkten för makt och inflytande finns.

Desto bättre är människor mer medvetna utomlands. Såväl i USA som i Mellersta östern och andra delar av världen. Medvetenheten om hur världen alltmer styrs utanför de demokratiska institutionerna ökar.  Som jag nämnde tidigare så var pressuppbådet vid mötet i Spanien större än någonsin. En del delegater kom inte till mötet för att de ville undvika uppmärksamhet.

Och kanske är det så att det globala ledarskapet är i gungning p.g.a. av det ökade medvetandet hos människor. Zbigniew Brzezinski är namnet på en amerikan och en av giganterna bakom den nya världsordningen. Han var en av arkitekterna bakom Sovjets invasion av Afghanistan. Idag är han Barack Obamas utrikespolitiska rådgivare och inte minst en flitig medlem i Bilderberggruppen . Under våren höll han ett tal vid Council on Foreign Relations (En amerikansk ”klubb” av makthavare tillika en tankekedja och bakomliggande kraft till amerikansk politik) där han erkände att:

 “For the first time in all of human history mankind is politically awakened – that’s a total new reality – it has not been so for most of human history.”

Brzezinski oroade sig för den spridda globala maktsituationen. På frågan om när en One world government kan komma till stånd så svarar han:

"There should be such an organization …. But it doesn't exists. Why doesn't it exist? Because we don't have the situation where there is a concentrated source of power that have universal reach."

När en sådan kraft som Brzezinski uttalar sig på det här sättet så är det också en signal till makthavare i världen om att nu skynda på. Det betyder också att alla kritiska röster måste kontrolleras. Obamas uttalande om att USA myndigheter anser sig ha rätt att stänga ner internet när de anser sig vara i ett ”nödläge” är ett exempel, ett annat är hur ett flertal liberala organisationer i USA kräver av myndigheterna att alternativa media ska stängas.

Med en ökad medvetenhet så tvingas också de som kontrollerar skeendena till alltmer drastiska ageranden. De globala och övergripande frågorna som diskuteras på Bilderbergmötena är oftast av ekonomisk karaktär. Men som synes av senaste mötets agenda så finns även ämnet Iran med. Enligt flera inofficiella källor inom Bilderberggruppen så är de nu överens om att man måste ingripa militärt mot Iran.  Och sannolikt under 2011. Bara några dagar efter senaste mötet så kom FN överens om nya sanktioner mot Iran. Ytterligare några dagar senare så passerade en av de största hangarfartygen på länge Suez-kanalen på väg mot Röda havet.

“According to eyewitnesses, the U.S. battleships were the largest to have crossed the Canal in many years,” reported the London-based newspaper al-Quds al-Arabi on Saturday.”

Och inte minst, endast en dag efter mötet så börjar det spridas rykten om att Bin Laden håller till I Iran.

Tro inte för ett ögonblick att människor lärt sig av Irakkriget och vita husets lögner i FN. Om tillräckligt många auktoriteter anser att Iran är ett hot mot världen så blir de det i människors ögon. Att Israel och USA själva är knökfulla av kärnvapen och att Iran inte invaderat andra länder på 100 år borde vara nyktra argument men det räcker inte. För det är inte sakinformation som styr människors handlingar och synsätt på världen, det är propaganda och filtrerad information som gör det.

Nu tror en del eller kanske vill tro att världen är en uppgörelse mellan Bilderberggruppen och dess anglosaxiska medlemmar och Iran. Men Bilderberggruppen utgör inte den globala maktpyramidens topp. De människor som har störst inflytande på denna planet visar inte ens upp sig i Bilderbergmötenas sparsamma sken. Notera den Iranska ledaren Ahmadinejad:s uttalande nu i Juni: "The conditions we are experiencing today need planning for new orders in the world and (our) cooperation and co-thinking for organizing the conditions,". Den Iranska ledaren tar intryck och anpassar sig efter viljan att skapa ett globalt herravälde. Den viljan kommer från hjärnor helt utan nationella eller kulturella tillhörigheter. För att förstå deras existens måste man personligen lämna politiska eller kulturella bindningar.

Men för guds skull, nu har vi riksdagsvalet att engagera oss i. Hundra spänn mindre i skatt eller hundra spänn mer i bidrag? Allians 1 mot allians 2. Kan det bli mer spännande? Hundarna i Kennelklubben har årsmöte!

Mats

Debattlänkar: DN DN  SvT  DN  Aftonbladet 

Artikeln finns också publicerad på sourze.se i en förkortad version.

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Politik

7 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper