SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Vem tände på?

Av Mats Sederholm

Ju längre tiden går, desto mer absurt framstår det, de antingen obefintliga eller de befintliga förklaringarna på revolutionerna. Tiotals år av envälde, diktatorer med total kontroll över sitt folk, en uppgiven generation invånare som för länge sen vant sig, inte ett knyst av tillväxande opposition och sen kom … Facebook-revolutionen och allt rasade på några veckor.

På en lång rad längs Nordafrika och Mellersta östern finns befolkningar likt fotogendunkar utplacerade och plötsligt så tar de eld likt ett smatterband. Det är inte utan att tankarna går till de absurda förklaringarna på 9/11. Ja inte bara p.g.a. liknelserna vid en medveten demolution då TRE skyskrapor rasade ihop i ett rökmoln pga TVÅ flygplan, utan kanske främst för att det uppenbara kan göras så osynligt.


En annan liknelse är Maria Magdalenas placering på nattvardsmålningen och DaVinci koden.  Hur kunde man missa det uppenbara i att det är en kvinna som sitter bredvid Jesus?

Men media, dom kan dom. Arbetslösa ungdomar mellan 20-30 år har tvittrat ihop denna fullständigt osannolika händelseutveckling. ”Kom igen grabbar och tjejer, vi ses på torget, där börjar vi protestera och inom några veckor så kommer säkert hela riksdagen att rasa ihop” … och det gör det!  ”Va kul, det funka, vad ska vi hitta på nu, vi måste fira. det är slut på vinet men vatten finns det gott om, kan ingen förvandla …”

Ehhh, ska vi somna om eller?

”The hidden hand”, mekanism som i skydd av ”demokratin” förflyttar pjäserna på den globala spelplanen. Vilken är den? Hur exakt går det till? Vilka personer är inblandade?

Detta är frågor som måste kunna besvaras för att man inte ska hamna i en bottenlöst träsk av missnöjestankar och människor som bara vill komma undan realiteter. Frågorna måste besvaras, men svaren, hur sanna de än är, garanterar inte att nya förklaringar vinner terräng. Det är inte fakta och kunskaper som främst sätter ordningen för våra trossystem. Politiker, journalister och till och med vetenskapen styrs främst av ”vad man vill hålla på”. Argument och fakta skapas utifrån den bild av verkigheten man vill hålla fast vid. Främmande bilder, alternativa förklaringar släpps bara fram så länge det stödjer de gamla paradigmen. Anledningen till detta är fruktan, rädslan att förlora sig själv, sin identitet, sina vänner och att inte längre få vara betydelsefull i en värld som alltmer skingras.

Sommaren 2009 skrev jag om ”Color Revolutions”.  Färgerna har tagit slut och nu heter det till exempel Jasmine revolution. Där nämnde jag USAID, ”United States Agency for International Development”.

USAID är något som en del associerar med hjälpinsatser till behövande i katastrofområden i världen

Den här delen av USAID är en vacker front men som döljer deras politiska syfte, att omkullkasta regimer i främmande länder som inte passar den ”amerikanska idén”.  Deras dubbeleggade verkningar består av å ena sidan hjälp till behövande, skolböcker till barn och å andra sidan ger man pengar till exempelvis grupper på Kuba som velat störta Castro. Via entrepenörer stöttade man politiska krafter i Venezuela för att med hjälp av CIA störta Hugo Sanchez 2002. Den bolivianska presidenten Morales slängde ut USAID ur landet och anklagade USAID för att med hjälp av CIA vilja skapa en statskupp. Det finns även kopplingar mellan USAID och privatarmen Blackwater som bl.a. verkade i Irak. De fanns också med under den Oranga revolutionen i Ukraina.

Så här skriver de själva om sina insatser på sin hemsida

"In authoritarian and semi-authoritarian states, the major challenge facing USAID is how to foster political competition in the face of a hostile regime that is prepared to use the resources of the state to oppose meaningful reform. USAID's strategic approach in these countries is to strengthen democratic activists outside of government and, when possible, pockets of reform within government. The USAID programs in Georgia, Ukraine, and the Kyrgyz Republic before the color revolutions demonstrated the effectiveness of this approach."

Men USAID är inte de enda som söker påverka främmande regimer, de arbetar tillsammans med miljardären Georg Soros ”Open Society Foundation”.  som delar ut stipendium och stöttar en global ”demokratisk” utveckling.

I min föregående revolutions-krönika nämnde jag "exil-egyptern" Mohamed ElBaradei som en av de västmarionetter som kan tänkas få inflytande efter att ”folkets revolution” lugnats. Han var styrelsekollega till George Soros, till Zbigniew Brzezinski (skaparen av Afghanistans Talibaner) i US International Crisis Group.

ElBaradei är en av favoriterna till att ta över i Egypten, inte minst av Movement.org. En organisation av Facebook-ungdomar sponsrade bland av andra av Google, Pepsi, MTV, CBS, Facebook. En organisation som delar den amerikanska regeringens önskelista på länder som bör byta politiskt styre.

En av de ungdomsorganisationer som nämnts i gammelmedia  är April 6 Youth Movement  en egyptisk Facebook-grupp. Och jag citerar  International Business Times:

” The Facebook group called ‘the April 6 Movement’ has been the catalyst of the current political upheaval shaking up the government of Hosni Mubarak.”

April 6 rörelsen har arbetat med målet att omkullkasta Mubarak i flera år och tillsammans med Movement.org inte minst vid flera av Movement.org:s konferenser.  Jag citerar Movement.org:s  hemsida angående sina konferenser och sitt nätverksskapande

”At our summits, and here on this site, the goal is for people to share information with each other so that they can more effectively tackle campaigns for social change.”

Jo jag tackar, social förändring är bara förnamnet.

April 6 rörelsen samarbetar också med US International Crisis Group som jag nämnde tidigare och vars styrelse för några år sedan inbegrep Soros och den egyptern ElBaradei. De träffades bl.a. i Kairo i februari 2010.

ElBaradei, rövslickaren som låtsas som ingenting och som angående revolutionen i Tunisien sa:

”Tunisia has sent a powerful message, to quote Barack Obama, Yes we Can”

Okej, många namn och många sammanhang att hålla rätt på. Tillräckligt starka för att man ska förstå och tillräckligt politiskt inkorrekta för att tas upp av media och politiker.

Men framförallt. Folkets revolution kommer inte till av en slump. Ingen revolution i världen och i historien inträffar bara ”så där”.  Det makalösa är att media och våra politiker får det att framstå på det sättet. Det är nästan så att jag fastnar i den sötsliskiga röran själv.

USA och väst har sponsrat diktatorer under tiotals år. Detta bygger upp ett oppositionstryck hos befolkningen, likt fotogendunkar, som sedan antänds när det passar.  Allt handlar om timing hos en global elit som formar utvecklingen på jorden såsom de önskar.

2008 möttes på uppdrag av ”Alliance of Youth Movements” representanter för den amerikanska regeringen, medlemmar ur Council On Foreign Relations (Den amerikanska motsvarigheten till Bilderberggruppen), säkerhetstjänster, representanter från de största amerikanska företagen och massmedia och inte minst … April 6 rörelsen.

På mötet fanns Google och är någon förvånad när media berättar om:

Klockan 14.30 släpptes den gripne marknadschefen för Google i Egypten, Wael Ghonim, som hade arresterats den 27 januari. Ghonim ska enligt Wall Street Journal ha spelat en framträdande roll när det gällde att starta de inledande demonstrationerna genom sina inlägg på Twitter.

I en teveintervju som citeras av nyhetsbyrån AP säger Ghonim att han låg bakom den Facebooksida "We are all Khaled Salid" (som dödades av civilklädd polis i juni) som blev gnistan till upproret i Egypten.
DN

Folkets revolution!

Eller kanske ett resultat av ”Googles idoltävling för unga twitterrevolutionärer”

Innan jag släpper detaljerna och sambanden som ni aldrig får reda på i vanliga media, så ska jag ta upp ytterligare en spelare som länkar samman Washington med folket på Tahirtorget i Kairo och de andra protesthärderna i nordafrika, nämligen den amerikanska försvars- tankesmedjan RAND.

2008 gjorde RAND en studie av en gren inom April 6 rörelsen med namnet Kefaya.   Kefaya består av ungdomar som tränats i att hantera digitala medier, som bloggar, som arbetar med Youtube-klipp m.m. och som backar upp  ElBaradei. Undersökningen gjord av RAND var sponsrad av alla de amerikanska försvarsgrenarna plus den amerikanska underrättelsetjänsten. I sin rapport till Washington skriver de:

“The United States has professed an interest in greater democratization in the Arab world, particularly since the September 2001 attacks by terrorists from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, and Lebanon. This interest has been part of an effort to reduce destabilizing political violence and terrorism. As President George W. Bush noted in a 2003 address to the National Endowment for Democracy, “As long as the Middle East remains a place where freedom does not flourish, it will remain a place of stagnation, resentment, and violence ready for export” (The White House, 2003). The United States has used varying means to pursue democratization, including a military intervention that, though launched for other reasons, had the installation of a democratic government as one of its end goals. However, indigenous reform movements are best positioned to advance democratization in their own country.”

Rekommendationerna är alltså att erövringen (“demokratiseringen”) av just de länder där nu  revolutionerna flammar upp, är att använda  sig av reformrörelser inom landet.  Rapporten innehåller direkta rekommendationer om att se till att stötta aktivister med deras websidor och mycket annat.

RAND-forskare har hjälpt till med att ta fram teknik I syfte att störta främmande regimer, någon som går under namnet “Svärmar”. D.v.s att på kort tid generera en mobb av aktivister länkade via Facebook, twitter och andra digitala media, mobben kan liknas vid en BiSvärm.

Jag har endast skrapat på ytan. Sammanhangen och de amerikanska och globala nätverk som sätter den politiska ordningen, som engagerar, som sponsrar rätt utveckling i världen är såååå mycket mer omfattande.

Skribenten Tony Cartalucci sammanställer vad jag försökt att berätta så här.

"While Movements.org coordinates their army of youthful cannon fodder in the streets of foreign nations from Bahrain to Libya, their corporate sponsors and their partners in the US State Department put on a convincing act of carefully portrayed confusion in the mainstream media."

I Maj 2009 innan Obama besökte Mubarak, bjöd H Clinton in flera egyptiska ”Facebook-aktivister” till Washington.

När ”fredsfursten” Obama och Nato nu tummar på avtryckaren i fallet med Libyen så är det egentligen bara en fortsättning på en redan inslagen väg av skapad förändring framtagen av försvarsexperter, av tankesmedjor, sponsrade av miljardärer som Soros, inbäddade i humantär hjälp som i fallet med USAID.  In och ta för oss av branden vi tänt och huset som håller på att falla ihop. Barack Obama, Hillary Clinton m.fl. vet EXAKT vad de varit med om att skapa. I media låtsas de som ingenting och media själva låtsas också som ingenting. Obama och hans administration kör vidare på George Bush och hans hökars visioner om att expandera ”demokratin” till Mellerstaöstern.

Vanligt folk tycker att det kan vara på tiden att skicka in ”The Marines” i Libyen. Människor, mitt bland dig läsare, är föremål för en gigantisk programmering. En agenda driven av en liten klick människor i världen. En elit som våra politiker dansar efter. Allting undergår en långsiktig förändring av världen. Erövringen av Mellerstaöstern är en del av Den nya världsordningen.

Våra medier, våra politiker och egna sponsrade organisationer som exempelvis EXPO backar upp den här utvecklingen genom att hela tiden se till att hålla fokus på ovidkommande händelser, genom att med lögner och retorik ursinnigt attackera sanningssökare och intellektuella som inte följer debattkonsensus. Genom att hålla debatten igång kring rökridåer och meningslösa dispyter. Genom att inte kritisera exempelvis Bilderbergruppen eller andra säten för globaliseringen och den fascistiska och Orwellska kultur som sakta, sakta växer fram.

Nåväl, en liten tröst är att människor faktiskt inte helt och hållet går att styra och det går heller inte att förutsäga vad som händer, inte ens verklighetens Illuminati vet säkert.
En resning i Nordafrika byggd på en egen smak av demokrati med kanske islamiskt inflytande men utan den västerländska mest depriverande materialism skulle sätta världen i gungning. Men det skulle kanske också leda fram till ett nytt kalla kriget, med Israel som nervöst kommer att tumma på sina kärnvapen.

Carl Bildt har ju nyligen mutat in ordet stabilitet till att enbart innebära en demokrati a la västvärlden men jag är inte helt säker på att hans Eurooopa kommer att ta sig över medelhavet.

Och handen på hjärtat, har vi inte försökt att muta in Afrika och halva världen så många gånger tidigare, det slutar alltid med död och uppror.

Att avsättandet av diktatorer är något oerhört positivt är alla överens om, men det är inte folken som håller i taktpinnen. De som håller i taktpinnen använder sig av mänsklig energi för att driva fram sin värld. Tiotals år av förtryck som släpps ut är en oerhörd energikälla.  Medias likriktade och romantiserade folket-revolterar-mot-diktatorn bilder är endast populistiska och kortsiktiga analyser. Den ser till att hålla igång Den Nya Världsordningens framfart.


Källor

What is Egypt’s April 6 movement?
http://www.ibtimes.com/articles/107387/20110201/what-is-egypt-s-april-6-movement.htm

Aliance of Youth Movements 09 Summit
http://allyoumov.3cdn.net/b237e3ae9bd04eaf6d_4lm6bj8n6.pdf

Movement org och April 6 rörelsen
http://www.movements.org/blog/entry/first-aym-summit/

Google's Revolution Factory; Alliance of Youth Movements: Color Revolution 2.0
http://www.activistpost.com/2011/02/googles-revolution-factory-alliance-of.html

Want to Understand the Egypt Issue? George Soros is Writing Egypt’s Constitution
http://www.truthistreason.net/want-to-understand-the-egypt-issue-george-soros-is-writing-egypts-constitution

Movement.org sponsorer
http://www.movements.org/pages/sponsors

Who are Egypt's Protesters? And why should we care?
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/02/who-are-egypts-protesters_09.html

SPECIAL REPORT. The USAID-CIA consortium in which Obama was raised.
http://milfuegos.blogspot.com/2010/09/special-rpeort-usaid-cia-consortium-in.html

USAID Och Ukraina
http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2007/si/

F. WILLIAM ENGDAHL: Egypt’s Revolution-Creative Destruction For A ‘Greater Middle East’?
http://www.veteranstoday.com/2011/02/06/f-william-engdahl-egypts-revolution-creative-destruction-for-a-greater-middle-east/

Debattlänkar: Aftonbladet DN SvD SvD Aftonbladet Aftonbladet DN DN DN

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Politik

4 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Folkets revolution eller ...

Av Mats Sederholm

Från ingenstans hände det, åtminstone för oss som inte har någon djupare insikt om vad som försiggår i de nordafrikanska länderna styrda med järnhand av någon diktator.

Revolution.

Proppen gick ur, ett slumrande raseri har kommit till uttryck inte minst i Egypten.

Förlösande är det enda ordet när människor kliver fram och säger stopp. Aktivism är det enda som duger.

Och det mest otroliga är Mubarak avgick. Allt helt utan våld och trots ett uteblivet internationellt stöd för demonstranterna och en rak och tydlig ton från väst.

I parti och minut ivrar annars ledare i USA och i EU om vikten av demokrati när de blickar österut. Men när det kommer till kritan så är det inte demokrati vi eller andra i väst vill ha, vi vill ha likasinnade, vi vill ha kompisar som kan förstärka vår kultur och vår makt på jorden, skitsamma vad för system det handlar om.

När Hamas vann det Palestinska valet för några år sedan i ett demokratiskt val var det inte vad Väst önskade sig, då betydde inte demokrati någonting. USA och västvärlden är kompis med gällande regering oavsett om den är byggd på diktatur eller demokrati så länge den tjänar väst. Saudi-Arabien är ett exempel. Mubarak som av H Clinton tidigare utpekats som en vän och allierad till USA, är ett annat. Saddam Hussein var tidigare ett tredje exempel då han uppvaktades av den amerikanska regeringen innan de tog Kuwaits parti och dessutom skapade den konflikt de behövde för att marschera österut i världen.                           

Här hemma sa den svenska regeringen att den ville ha ”stabilitet”, ”slut på våldet” och när Bildt fick frågan

”Varför begär ni inte Mubaraks avgång?”
Så säger han
”Därför att det kommer att ske”

Man agerar kring sådant man önskar, så enkelt är det.


Läsare, detta är ett spel på högsta nivå.

För vad vi skådat är delvis vad som spelas upp framför oss, en folkets revolution, men det finns en stor chans att den allians av bl.a. kristna och muslimer och människor från hela Egypten som skrikit ut sin förbannade vrede över åratal av förtryck,  riskerar att bli förlorare. Det finns en risk att någon symbolisk politisk kursändring för att lugna massorna kommer till stånd, för att sedan, precis som efter valen här hemma, följas av ett ”business as usual”.  Människors krafter är då uttömda och man biter ihop igen.  Den politiska terrängen kommer nu vara så mycket mer komplicerad, den kommer att öppna upp för massor av spel bakom kulisserna. Att Mubarak i ena stunden med kraft hävdar att han ska stanna kvar vid sin post och endast några timmar senare väljer att avgå är en tydlig indikation på att beslutet att avgå inte är enbart hans eget.

Det finns en överhängande risk för att Västvärlden fortsätter med sin dominans och förmodligen så vinner de någonting på affären. Kanske de kan exportera melodifestivalen och döva massorna med klonade låtar, paljetter och tomma utrop som: ”Är ni meeeed Kairo”?  ”Då köööör vi!”. Jo tjenare, rakt in i Robotvärlden och själar som sakta brinner upp.

Eller … och jag är rädd för att jag hoppas på mer än vad jag har täckning för, så går det en spricka just nu rakt genom Nordafrika och vem vet, kanske den sprider sig bortom Suez, en spricka som gammal konservativ makt kommer att rasa ner i. Kan östern resa sig med demokrati men utan att förvandlas till nya marknader för Wal-mart, IKEA och med smaklösa köttbullar, potatismos och potatis medan ungarna är i bollhavet så att blivande arabiska medelklassfamiljerna hinner med sina nya liv och får mer tid för sig själva?

Gonatt ”Tusen och en natt”.


Efter några år så tvingas de Egyptiska myndigheterna att starta sin motsvarighet av BRIS och precis som här i Sverige så kommer välgödda men själsligt krisande barn och ungdomar att allt desperatare ringa in och klaga på våld, ensamhet och tomhet i sina familjer. Men vem bryr sig, de hade rätten att yttra sig!

Men riskerna då Mats, riskerna med en isIamisk diktatur, ser du inte det? Kvinnor som stenas ihjäl!

Jag konstaterar att de som för det mesta tar upp stenade kvinnor är män som till vardags ger fullständigt fan i jämställdhet och feminism här på hemmaplan. De har bara hittat ett bra tillhygge att slå med! Vårt välfärdsamhälle är ett ”diktatoriskt” samhälle där ett fåtal människor äger flertalets tillgångar. Människor plågas varje dag när bankräntor far upp och ner och ekonomin mjölkar sönder människors tillgång till ro och eftertanke. Vuxna och barn utsätts för stress och splittring. Vår yttrandefrihet har endast en reell verkan så länge du inte kritiserar systemet. En anda av kärlek och sammanhållning krackeleras hela tiden sönder likt ett gift som sakta påverkar oss, men så långsamt att ingen debatt uppstår. Fler människor tar antingen sina liv eller dör i följdverkningar av vårt samhällssystem än antal kvinnor som dödas av stenkastning i muslimska länder. Jag känner ändå på mig att det är bäst att här deklarera mitt avstånd från den avskyvärda stenkastningen – bara så ingen missförstår mig.

Ett riktigt demokratiskt samhälle där kristna och muslimer kan samexistera är förstås att önska och är vad det mesta pekar på just nu i Egypten. Men samtidigt så har vi inte det minsta att göra med hur man i Tunisien eller Egypten väljer att formera sitt nya politiska eller religiösa landskap. De har SIN väg att gå. Hjälp dem till förändring, men släpp sedan tassarna!

Grundproblemet är att den där krackelerande sprickan som spridit sig i Nordafrika måste sprida sig västerut och norrut till vår värld innan ett ordenligt paradigmskifte kan ske, ja någonstans på jorden och innan en verklig demokrati är möjlig.

Det går nämligen inte att göra en revolution idag utan att det finns en global koncensus bland de som behärskar världsutvecklingen. Tro inget annat. Revolutioner och uppror är alltid i någon mening riggade händelser av exempelvis CIA och på uppdrag av globala krafter i syfte att i lönndom generera problem som de sedan öppet kan kliva in och erbjuda lösningar på.

När nu Mubarak är borta så börjar den andra revolutionen, det egentliga spelet.


Nämligen vilka den/de nästa styrande av landet blir. Kommer ”demokrati förkämparna” USA som pumpat in pengar till diktatorn Mubarak att acceptera något annat än en ny marionett? Risken är att den löpeld av ”revolutioner” som sprider sig endast öppnar vägen för mer inflytande och dominans från väst. Och till och med, att dessa ”folkets revolutioner” är riggade i syfte att just skapa det kaos vari det går att möblera om. Marionetter tillsätts så att de i lönndom tjänar den globala politiken och samtidigt smeker folket medhårs i det öppna. Den Palestinska presidenten Abbas blev nyligen avslöjad med att i det dolda ha samarbeta med Israel kring deras attack mot Gaza. Den ”oranga” revolutionen i Ukraina 2004 mot presidenten Viktor Yanuovich slutade med att ... han blev president igen. Den ”rosa” revolutionen i Georgien ledde fram till att en av många USA-utbildade och anpassade, nämligen Saakashvili, fick makten.

Det kanske bara är så att det var dags att byta marionetten Mubarak mot något mer modernt, någon i ett mer demokratiskt snitt. I Egypten står flera sådana marionetter på tur att kliva fram till förfogande. Mohamed ElBaradei, diplomaten och lite allt-i-allo är en sådan väst-marinerad politiker fostrad i USA. Vice presidenten Omar Suleiman är ytterligare en.


I de flesta fall är sådana här spontana protester/revolutioner förberedda och sponsrade av ekonomiska och politiska krafter. Utländska tankesmedjor, stiftelser och fonder stödda av en klick inflytelserika människor sätter riktlinjerna. Pengar och organisationer pumpas in och skapas i det kommande revolutionslandet. Nätverk av oppositionella grupperingar lobbas fram och vips, ”dags för revolution”. Men knappast en folkets revolution brukar det visa sig.

Når våra (och andra runt om i värden) politiker håller tyst så är det för att anpassa sig och för att avvakta konsensus från de globala krafter som sätter ordningen. Vår politiker bara upprepar vad de redan vet är den internationella vägen.

Det är först när krutröken lagt sig som vi får veta den egentliga meningen med vad som nu sker och vilka som i grunden genererade denna plötsliga ”revolutionsvåg” Den har öppnat upp en pysventil vars tryck riskerar att riktas om till en annan verkan än vad media eller debatten vill vidkännas. Men räkna INTE med någon mediabevakning på auktionen som följer. Vilka som budar på Egypten är politiskt inkorrekt att förmedla.

Inget ska förta glädjen med vad som nu skett. Det går att skapa förändring. Aktivism är avgörande och jag tror inte att jag kan förstå den innerliga glädje som nu utspelar sig för de flesta egyptier.

Ordet islam betyder "villkorslös kapitulation för Guds vilja". För oss som varken bär på Islamofobi eller en andlig allergi så finns en fri tolkning av detta som innebär en värld där alla dominerande krafter slås i spillror till förmån för en organisk och mänsklig inneboende vilja till att forma våra liv i samförstånd och fred.

Jag vill!

Vågar du vilja?

Debattlänkar: DN DN  DN  SvD  SvD  Aftonbladet  Aftonbladet

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Politik

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper