SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

2012 och skiftet


Av Mats Sederholm

2012. Ja nu är vi där. Det mest magiska året av dem alla.

Året när det ska ta slut, när vår civilisation ska upphöra och en ny ska ta sin början.

Eller är det bara ett år som alla andra?

För de flesta kommer året att vara ett år som alla andra, nästan oavsett vad som sker, eftersom upptäckten av året som ett mänskligt eraslut och början på en ny era kräver en reflektionsförmåga som få besitter. Detta trots att alla människor har både kompetensen och förmågan. Problemet är att vår värld fortsätter att krackelera sönder våra tankar med hjälp av stress, uppkopplingar i olika former, elektroniskt umgänge eller lättsam underhållning i överdrivna och bedövande mängder, varför 2012 som en milstolpe i vår historia endast kan uppfattas och accepteras ifall enorma förändringar i det yttre manifesteras, såsom vi blir matade med via filmer såsom just filmen 2012.

Men om vi för en stund ser till naturliga paradigmskiften såsom övergången från natt till dag så vet vi att det inte skiftar i formen av en enorm ljusexplosion som om någon slagit på ljuset på en sekund någon gång på morgonkvisten. Men vad som är säkert vid soluppgången är att det blir ljusare. Allt blir ljusare.

Och ifall det finns ett slut på en gammal era och en början på en ny mänsklig era av insikter så förväntar jag mig just att det ska bli ”ljusare” och dessutom överallt. Inte på ett ställe och enbart hos vissa människor eller hos vissa kulturer, nej överallt.

Det ska bli skönt när vi passerat den 21/12 nästa gång, för då finns det inga hopp kvar för de troende om ett yttre och gudomligt ingripande, året 2012 ligger då bakom oss, mayaindianernas långa cykel i sin kalender på 5125 år har nollställts, New Age anhängare måste ställa krav på leverans och förkroppsligande av den nya tiden eller för evigt ge upp. Ja, djupt troende ger förstås aldrig upp oavsett vad som sker i deras omvärld. Och jag är rädd att vi måste placera den svenska och världsberömda mayaexperten och författaren Carl Johan Calleman i den kategorin. 

"Hans" mayakalender upphörde nämligen den 28:e oktober 2011. Och varför då?
Han anser att grunderna för startdatumet för denna långa kalender är felaktiga men också för att en av de mindre kalendrarna som rullar i synk med den stora, ej går ”jämt ut” den 21/12 2012. Han är helt ensam om denna tolkning bland både de ortodoxa och metafysiska mayaexperterna.

Den 28:e Oktober har passerat och världen har inte tagit några nya dramatiska steg. Fast vänta lite nu, jag  skrev ju nyss att allt inte kan förväntas ske på ett ögonblick. Ja och nej. För i Callemans teorier så skall händelser som leder fram till starten på ett mänskligt kvantsteg i utvecklingen ha accelererat fram till 28/10. Ja, som om den där natten jag jämförde med tar sin början sent, sent och sedan mörknar jättesnabbt innan morgonens första strålar kan synas.

Saker ska ha hänt innan den nya eran träder i kraft. 2009 sa Calleman så här:

"I denna plan för utvecklingen av medvetande närmar vi oss nu den sjätte natten till Den Galaktiska Vågrörelsen, den åttonde av nio nivåer, som börjar den 8 november 2009. Om min förståelse av Mayakalendern är korrekt kommer vi att på denna kommande natten att bevittna den mest betydande omvandling av medvetandet någonsin i mänsklighetens historia. Vad är spännande med detta är att jag anser att en relativt tydlig bild av hur en ny värld kommer att bli född har nu äntligen blivit uppenbar."

Ursäkta men ... trams!

Och vad gäller året som gått 2011 säger han:

"I verkligheten finns det överväldigande bevis för att Mayakalendern beskriver sekventiella förändringar i medvetandet, som kommer att börja upplevas på en ännu högre frekvens efter den 17 juli, 2010 och ännu mer påfallande så efter början av den faktiska Universala Vågrörelsen den 8 mars, 2011. Endast vid 28 oktober 2011 kommer förändringar komma till ett slut och en enhetsmedvetande stabiliseras som kommer att ligga till grund för tusen år av fred."

Okej då, låt vara att den nordafrikanska revolutionsvågen startade och dessutom spred sig över västra hemisfären och främst norra halvklotet. Men detta är i så fall bara någonting som påbörjats. Den rörelse vi ser idag ligger inte till grund för några 1000 år av fred.  Hans förutsägelser om en global ekonomisk kollaps har inte heller slagit in. Det må vara att han prickade in den ekonomiska nedgången 2007/2008, men det räcker inte.

Märkbara skillnader i såväl människors medvetande som direkta gestaltningar av dem i vår yttre verklighet saknas. Frågan är nu ifall det finns en chans för att en ny typ av mänsklighet ska kunna födas lagom till den "riktiga" mayakalenderns slut den 21/12 2012.

Mycket har verkligen hänt i vår värld de senaste åren. Acceleration av tid och händelser sker verkligen på riktigt, världens ekonomi är sämre än någonsin och mycket står och vacklar så, än vill jag inte kasta in handduken för ett paradigmskifte den 21 december, men då måste det blåsa på ordentligt under 2012. Det räcker inte med nya strömningar i människor undermedvetna, eller att det verkligen sker förändringar men på en höööögre nivå, oooohh. Efter 10 år inom New Age på 90-talet så fick jag nog med människor som av olika anledningar hade problem med att anpassa sig till den här världen och valde att leva i en slags mellanvärld likt en fågelunge som tittar ut genom holken och inte riktigt vet ifall den kan flyga och istället gör holken till en större verklighet än skogen och världen utanför.

Så här långt kan vi tacka Calleman för många kloka och spännande slutsatser, teser, visioner och förhoppningar. Tack för underhållningen men tyvärr så är han i mina ögon degraderad till näst intill en kosmisk sektledare. Lycka till med ditt nya liv, vad det nu kan tänkas innehålla, kanske att gömma sig under kilten på Sir Bhagawan, Onenessrörelsens maestro, en rörelse som Calleman är en del av.

Som sagt, alla förändringar som har med ett paradigmskifte kan inte sparas till efter skiftet, det måste ske förändringar både före och efter. Och fortfarande är det så att människor mest uppskattar stålar, utseende, prylar, status och makt. Fortfarande är det så att den materialistiska synen på vår värld här i väst överskuggar en mer andlig och sammansatt åskådning. Vi lever kyligt isolerat från varandra istället för i en levande varm gemenskap. Vi lever i den mest förvrängda illusionen och sover som allra djupast. Om det finns någontingi detta med 21/12 2012 så förväntar jag mig förändringar på dessa områden både före och efter den 21:a december.

Vår gamla värld måste krackelera och falla. Det finns tecken som stärker den utvecklingen, ett uppvaknande/ifrågasättande bland människor världen över har verkligen synts under 2011 och det verkar fortsätta. Senast nu i Ryssland så demonstrerar tiotusentals människor. Knappt någon del i världen är undantagen. Och, i den meningen så uppfyller det villkoret att det ska bli "ljust överallt". Men det kommer att krävas mer än protesterande ungdomar på torg runt om i världen. Om det ska ske förändringar "överallt" så är det just globala förändringar som kan förväntas. Det ekonomiska systemet måste bort, den religiösa makten måste bort, det politiska systemet måste göras om i grunden. Det är nödvändigt, för förverkligandet av paradigmskiftet om knappt ett år, att vi under 2012 ska se hur dessa pelare som stått stilla i mänsklighetens historia ska börja skaka och delvis falla. För det är makten i sig som vi måste se ska börja vika sig i olika former. Makten som de flesta har lärt sig att leva med från vällingen och som de inte kan förstå hur vi ska klara oss utan. ”Men om ingen bestämmer över mig, om jag inte har lagar som förvisso någon annan skapat och tjänar på, att följa, hur gör jag då?”. Jodå, ifall maktens olika pelare faller så blir det många yra och rädda höns att ta hand om.

I det ödesdigra året 2012 så finns det andra mindre vardagsmässiga saker som faktiskt skulle kunna ske.

En kosmisk kontakt.

En kontakt med en annan civilisation eller med en allians av civilisationer.

Det kommer att ske en dag, jag tror att till och med de mest materialistiskt/vetenskapligt igentäppta intellekten kan stämma in i detta.

Idag har vetenskapen ett väldigt stort ägarskap om ämnet, åtminstone de som använder vetenskapen som ett tillhygge för att försvara sin egen något nördiga arketyp. Man släpper inte till en enda teori eller tanke som inte noggrant silats genom deras intellektuella filter. De mest agitatoriska reduktionisterna av verkligheten till små mekano-delar, grabbar i alla åldrar och oavsett kön, är vår tids präster och vår egen version av religiösa kontrollörer av tankar och sunt förnuft. Medborgarna lapar under andakt i sig de mest självklara sakerna bedövade av titlar, skolor och andra smörjande rökelser.

Liv på andra planeter, nja, inte mer än de senaste upptäckta potentiella planeterna som upptäckts, anser vetenskapen och därmed resten av samhället. De släpper inte på en millimeter mer än att de har total kontroll över vad som är korrekt tänkt.

De flesta människor förstår med sitt egna intellekt att det finns liv därute och till och med, liv som inte nödvändigtvis måste se ut som vårat. Och till och med är det självklart att det går att besöka oss.Trots att vetenskapliga tvprogram eller artiklar noggrant håller sig från sådana tankar eller undviker hundratusentals människor som kan vittna om himlafenomen som inte går att förklara med jordiska omständigheter. Rapporter som är så utförliga och konsekvent omöjliga att ge jordiska förklaringar på. Jag och vänner till mig är själva vittnen.

Att acceptera att det redan finns besökare är en slags acceptansnivå. Väl över den tröskeln så uppenbarar sig nya frågor. Vilka är de, hur kommer de hit, är de vänliga eller ondsinta?

Under många år på 90-talet genomgick jag en intensiv kunskapsinhämtning kring allt detta om människan och kosmos. En period som gav mig kunskaper för resten av livet, kunskaper och insikter som än idag utgör en oerhört stadig grund att stå på. Det handlar om esoteriska kunskaper, sammanhang och helhetsbilder av vår existens som jag noggrant och empiriskt prövat i min vardag överallt där jag befunnit mig. Bland arbetskamrater, i relationer till kvinnor, till mina barn, till vänner, ja faktiskt överallt. En väv av sammanhang och insikter som lett mig spikrakt framåt i vardagen.

En av många tankar som jag haft om det kosmiska och utomjordiska besökare, om än självklart endast spekulationer och inte applicerbara i ett bevissammanhang, är att det rör sig om besökare från vår framtid.Om oss själva som sträcker oss bakåt i tiden i syfte att skapa/så för sin egen framtid. Att ständigt spela ett spel genom tiden där man injicerar händelser i sin historia för att om möjligt förädla sin egen nutid. Det är ett högst spekulativt spel, ett spel där man med fel frön satta i vår tid, kan skapa olyckor därframme i sin egen nutid.

Men dessutom, det råder konkurrens, flera civilisationer som via tidsresenärer söker påverka människan på jorden i syfte att forma sin egen framtid nöter på varandra. Det handlar om att för varje enskild utomjordisk grupp forma globala skeenden på jorden som gagnar just deras framtid. Vi är spelplanen, vi är våra egna manipulatörer som från framtiden armbågar oss fram på jorden i ett slags tidskrig. En manipulation som så här långt bäst gjorts i det dolda. men kanske inte alltid i det dolda.

Varje brytningstillfälle för människor, personligen eller kollektivt, kännetecknas av ett slags void. Alltså ett fönster av osäkerhet, en kort tid för sådd där regler och konventioner och ramar upphör. En slags flytafritt-period som ingen kan kontrollera. En tid för rådslag och möjligheter, en tid för mingel och kreativt tänkande. En tid präglad av det gamlas förfall och kaos.

Ponera nu att mayakalenderns långa cykel på dryga 5125 år nollställs vid just sådana här "ändringsfönster" i tiden. Det gamla går under och något nytt växer fram. En tid när jorden och människan vränger och kränger sig inför en okänd framtid. Det vore också en tid för de som vill påverka oss, att just gripa in, inte sant, just när stålet glöder, medan det är böjbart och innan det svalnat och stelnat. Detta gäller ju även om mina teorier om utomjordiska besökare som komna från framtiden inte är riktiga.

Är våra framtidsbesökare, våra egna spelmästare och arkitekter som i forntiden format och stöpt människan, våra egna gudar? Har de gripit in i människans historia just vid sådana här "ändringsfönster" och då böjt till vår utveckling såsom de önskat. Oförklarliga pyramider, kristallhuvuden, miljoner år gamla ”moderna” föremål som upphittats men som förnekas av modern arkeologi som "omöjliga". Spåren finns där, oförklarade och nertystade av de som vill äga folkets tankar, de som föredrar kårandor och främst värnar om sin egen karriär,förankrade av sina språkrör, idag våra massmedia. 

Väntar gudarna åter på att kunna kliva ner och gripa in i vår historia igen helt öppet?

13.0.0.0.0  är sättet på vilket den maximala längden på en tid kan uttryckas enligt Maya, ja ungefär som att vårt dygn kan uttryckas som 24.00. Om knappt ett år är vi där vid 13 "baktun" vilket alltså motsvarar 5125 år. Cykeln startade 3114 f.kr. och den 21/12 2012 nollställs den kortaste visaren i det mayanska tidsverket och blir åter 0.0.0.0.0

Vad sägs då i de mayanska skrifterna?

I en inskription kallad Tortuguero Monument 6, kommen från just den arkeologiska mayaplatsen Tortuguero så nämns slutdatumet 13.0.0.0.0 och vad som då ska ske, alltså den 21/12 2012. I några meningar i ett längre stycke står det uhto:m il[?]ye'ni/ye:nbolonyokte' vilket betyder.

"Och en uppenbarelse kommer att ske, BolonYokte' ska visa sig. "


Bolon Youkte är känd som en skapelsens Gud.

Och kanske återvänder han såsom han egentligen är, en kosmisk arkitekt och uppenbarar sig som kommen från en annan del av kosmos. Är det dags att skapa ett nytt paradigm tillsammans med en kosmisk arkitekt som väljer att kliva ner på jorden och bekänna färg? Pratar vi möjligtvis om Jesus återkomst? Eller bara om ett gäng elaka DNA-manipulatörer.

Ok, jag ska veva in pappersdraken nu. Men jag vidhåller, allt kan ske, även mirakel.

Om ett år är det över, miljontals boksidor är skrivna, hundratusentals föredrag har berört det, tusentals människor är troende kring det, ännu fler är helt likgiltiga och det troliga är att det blir de sistnämnda som får flest rätt, utan att ens reflektera över det.

Jag är rädd för att visheten mest går att finna hos Hopi-indianerna och vad de skrev:

We're the ones we've been waiting for.

Idag försöker tusentals människor bryta igenom muren. Kriget om information, om vad som är en korrekt återgivning av vad som sker i vårt samhälle intensifieras. Insikterna om politikers dödgrävande oavsett färg, om bankers kortsiktighet och brist på helande förmåga av samhället sprider sig.

David Icke, konspirationsteoretikern som en gång blev utskrattad har bokat inomhusarenan Wembley Arena med plats för drygt 12000 besökare, vilket motsvarar ett fullsatt Stockholms Stadion, för sitt kommande föredrag i Oktober.

Media kämpar om att hålla tyst, man lyfter fram den nordafrikanska våren i sina nyårskrönikor och dämpar talet om den våg av uppvaknande som synts i västvärlden och på hemmaplan. EXPO söker demonisera sanningssökare som extremister. Politiker låtsas fortfarande som om det är folket som har makten när det i verkligheten är så att världen förflyttas från en alltmer tydlig global nivå, långt bortom vår demokrati.

There is a glitch in the matrix.
Spelet vi spelar hakar uppsig, något är fel.

Och för många av oss är sprickan i fasaden en plats där strålar av ljus kan sippra igenom, strålar som inte träffat människan på tusentals år, men som nu gäckar oss.

Och ifall någon därute vill komma hit och hjälpa till att skjuta på så vore det sagolikt fantastiskt och trevligt, men än så länge har vi bara varandra. Hjälp till att höja temperaturen, sprid anständighet, värme, värdighet och hjärta till varandra.

Ett riktigt gott 2012 från mig och Linda till er alla.Missa inte den tidigare krönikan om Maykalendern "Mayakalendern och medvetenheten"  från 2009

Tags:
Categories: Framtid/Visioner | Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

9/11 och fler vittnen


Av Mats Sederholm

Krönikan är under ständig uppdatering med anledning av SR ekot och Clas Svahns artikel på DN om sanningsrörelsen och krypskytten

Media höll tyst under 9/11 - 10 år, men sanningen är villkorslös, här är människor som inte finns enligt utredningarna. Här är människor som tillsammans med tusentals experter vägrar acceptera att bli tilltäppta och nedtryckta.

 

 

Alternativteorierna om 9/11 är kanske den viktigaste plogen som finns för att vältra upp och ner på den fasad av måsteförklaringar som under drygt 10 år präglat såväl media, politiker som människors tankar.

Tusentals människor har genom sitt deltagande i sanningsörelsen kommit till insikt om hur vår förljugna värld fungerar. Informationskriget pågår för fullt och det pyr och ageras i många hörn.

Senast ut är DN som i stora rubriker kopplar ihop Sanningsrörelsen med en krypskytt. Antisemitanklagelserna åker med av bara farten och förmodligen även denna gång helt utan grund. Demoniseringen av sanningsörelsen står högt på dagordningen. Hälften av Danmarks befolkning misstror exempelvis den officiella förklaringen om 9/11 och med DN:s logik så skulle halva den danska befolkningen löst kunna kopplas till mördare. Nyligen blev SvT Agenda fällda för just direkta och medvetna antisemitanklagelser mot sajten Vaken.se men det får inte nyhetsredaktionerna att tveka. De kör på med allt de har, rätt eller orätt, i krig och kärlek är allt tillåtet. 

Senaste

- Missa inte Torbjörn Sassersons artikel:
DN pekar ut Sanningsrörelsen som antisemitisk, men hur många antisemiter finns inte på DN? Har ni räknat? 

- DN och Svahn tvekade under förmiddagen och ändrade i ingressen och i artikeln. orden om antisemitiska inslag togs bort!

- Redaktör på DN la till rader om antisemitism i journalistens artikel utan journalistens vetskap. Clas Svahn, journalisten som "skrev" om antisemitism i DN gjorde det aldrig. Det var redaktionen som ville åstadkomma detta, i Clas Svahns namn!!!

Ja sannerligen behöver man inga konspirationsteorier, media fixar det själv!!


Läs här på Clas besvikna blogg.

Själv kommer jag att vända ut och in på alla skribenter i media som förtalat sanningssökandet. VoF, EXPO och Humanisterna är några som kommer att finnas med i min kommande bok Det Enda Rätta - Om att kämpa för sanningen i en sovande värld. Det händer så mycket nu att det inte går en vecka utan att jag måste stoppa in nytt material i manuset. Men den kommer i någon form att finnas i tryck i början på 2012.

Sverige kommer att få fler gemensamma sanningsplattformar framöver. Dessutom ser vi Occupy-rörelsen som förvisso inte vågar gå lika långt som sanningsrörelsen men som ändå ändå är ett starkt tecken i tiden på hur människor inte längre accepterar de gängse trossystemen som styrt människor så länge.

Vad gäller boken så skulle jag behöva mer slagkraftigt material.

De som läser på den här sidan, som har något att berätta, men som ni inte vågar gå ut offenligt kring sådant  som rör förtryck från media, politiker, Vof eller andra nstanser av det stim av paradigmförsvarare som låser fast människors tankar, hör av er.

Mejla oss och berätta. Här råder 100% diskretion.

Alla former av berättelser om maktmissbruk där kreativa, skapande och sanningssökande krafter blivit tilltufsade är välkomna.

Var med och skapa en skillnad.

Debattlänkar: DN

Tags:
Categories: Allmänt | Krönikor av Mats

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper