SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Nyheter med politiska åsikter är inte önskvärda

Av Mats Sederholm

Delvis publicerad på News Voice

En tydlig majoritet av världens befolkning vill inte ha sin nyhetsrapportering förvanskad av politiska åsikter.

Endast hälften av befolkningen i 38 länder anser att deras nyhetsmedia klarar uppgiften att rapportera nyheter utan en politisk böjelse. I Sverige är förtroendet högre, 2/3 delar anser att svenska media klarar detta.

Undersökningen från Pew Reserach Center visar också att frågan om politiskt befriade nyheter är mer viktigt i länder där man utsatts för en kraftig medial poltitisk inblandning.  I Sydeuropa där man drabbats av statliga nedskärningar eller en politisk/ekonomisk intervention från EU och ett etablissemangsstöttande media så har man också större krav på ett opolitiskt media.

I USA är kraven på ett politiskt befriat media också ovanligt stora. Ett politiskt liberalt orienterat media och ett stöd för demokraterna har förstärkt den amerikanska befolkningens krav på en politiskt obunden nyhetsrapportering.
Så hur reagerar svenska  media på detta?

Chefredaktören på sajten Journalisten.se Helena Giertta tror att det låga förtroendet för medias opartiskhet inte har med media att göra utan att det handlar om nyhetskonsumenterna som inte får gehör för just sina politiska åsikter och därför får för sig att media gör fel.


Svt Morgonstudion Fredag 12/1

Vi ser alltså precis samma förnekelseretorik som i våras och i samband med att en stor undersökning om människors missnöje om media, SOM-studien, publicerades. Den gynnade mediaproducenterna istället för att söka svaren på missnöjet hos både producenter och konsumenter. ”Kunden har alltid fel” tycks vara både mediefolk som medieexperters automatförklaring.

Så här långt har det varit relativt tyst om det pinsamma beskedet om medias oförmåga att undvika vinkla nyheter politiskt. SvT Kultur tog upp nyheten där Giertta på journalisteförbundet yttradesig. Är detta inte märkligt? Skulle man ifall det framkom något dråpligt om vår regering endast  fråga regeringen själv om en förklaring? Och vad förväntar man sig då för svar?

Efter SOM-institutets rapport i våras skrev jag en artikel på SvT Opinion (som avböjt denna artikel) och i en 2 delar lång krönika här på Klar sikt som just belyste förbiseendet av åsiktsjournalistiken och hellre fokuserar på faktafel. Åsiktsjournalistiken som felorsak skulle ju sätta fokus på mediaproducenterna medan faktafel som orsak till misstroende är människor och mediakonsumenters påhitt.

När nu äntligen åsiktsjournalistiken, den politiska, tas upp och bekräftar en stor anledning till misstroende mot media så  leds allting om och återkopplas till mediekonsumenterna igen. Istället berättar media gladeligen om att människor i Sverige verkligen har ett stort förtroende för media. Man gjorde samma sak i våras trots att flera undersökningar pekade på det motsatta.

De flesta journalisters djupaste kall och övertygelse är att aldrig göra avkall på kritisk analys.  Men vad de aldrig förstår är att deras urval av sann kritik inte är objektiv. De märker inte sina egna åsikter eftersom detta kräver en självinsikt, en medvetenhet som alltid tycks underordnad kårandor,  yrkesstolthet och ägares politiska agendor. Det finns i huvudsak två orsaker till misstroende med media. Journalister och redaktörers inbäddade åsikter eller sociala mediers faktafel. Tror någon att media skulle föredra att debattera det första?

Kommer vi någonsin att få erfara nyhetsrapportering och samhällsanalyser som sätter fokus på konsumenterna och vikten av att ge ett opartiskt underlag för människor så att DE kan skapa sina åsikter istället för att låta media ha opinionsföreträde? Det är ytterst en demokratifråga och en fråga om vems åsikter som är viktigast. Ett fåtal opinionsbildare i media eller flertalet konsumenter och medborgare.


Källor


Pew Reserach Center: http://www.pewglobal.org/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-divided-on-whether-their-news-media-deliver/
SvT Kultur; https://www.svt.se/kultur/medier/undersokning-opartisk-nyhetsbevakning-viktig-sa-lange-media-rapporterar-det-man-vill-hora
Svt Opinion: Artikel av Mats Sederholm om mediamissnöjet
Helena Gierttas uttalande i SvT Kultur sänt i SvT Morgonstudion:
Men även om man lever i länder med demokrati så har man ändå den här skillnaden (mellan vad medier levererar i jämförelse med ens krav på oberoende journalistik)
Jag tror att det kan bero på att man väntar sig att få sin världsbild bekräftad och om man då inte får det eller att man inte håller med eller att man tycket att det här beslutet är dåligt eller att den här utredningen inte borde tillsats eller vad de kan vara. Då tycker man kanske att den här nyheten eller att det här mediet inte har uppfyllt sin funktion


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Media

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper