SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Den nya världsordningen - Del 2

 

Av Mats Sederholm

Den Nya Världsordningen sluter sig långsamt ovanför våra huvuden likt taket över en idrottsarena som stängs. Plattor rör sig i luften från olika håll och är på väg att slutas i mitten. Endast de som orkar släppa blicken från kampen och bruset på planen och som höjer blicken ser rörelsen i skyn. Den är tyst, obeveklig och märks endast som en växande skugga över planen. Helt utan förklaring och utan synbar koppling till vad som utspelar sig framför ögonen på åskådarna. De slutande taken är fortfarande för högt upp och för åtskilda för att kunna skapa debatt.

Den nya världsordningen är en krass och omänsklig maktkonstruktion. Den bär inte på några nya riktningar för mänskligheten. Tvärtom, den kommer att förstärka den gamla. Vår värld idag är en gigantisk maktapparat med globala orättvisor där 2% av de förmögnaste äger halva världens tillgångar och 1% av de förmögnaste äger 40% .

Och världen är mer hierarkisk än tidigare. I boken ”Superclass - The Global Power Elite and the World They Are Making” beskriver författaren David Rothkopf, som själv tillhör den elit på några tusentals personer som kontrollerar världen, hur makten de senaste åren tagit sig en helt ny form. Han skriver:

Under de senaste decennierna har en global elit vuxit fram som har oerhört mycket mer makt än någon annan grupp i världen. Varje medlem i denna superklass är i stånd att påverka miljontals människors liv. Var och en utvidgar sin makt aktivt och utvidgar den ofta genom att bygga upp relationer med andra i samma klass.


Supereliten består av personer med stor ekonomisk eller politisk kraft. Den består av militära ledare och av nyckelchefer och aktiva aktieägare inom några tusental av världens ledande företag. De består av arabiska schejker, inflytelserika konstnärer, forskare, akademiker, författare och religiösa ledare. Detta påstått av en man som själv delat företag med Henry Kissinger och som är tjenis och bundis med hundratals ur denna elit.

Den nya "supereliten" har inget nationellt ansvar, den har inga uttalade religiösa eller politiska tillhörigheter. Den rör sig i en värld alltmer distanserad från människor och helt utan ett mänskligt ansvar. Den formas i detta nu ur alltfler framväxande konglomerat.

Den nya världsordningen expanderar sitt tak och kontroll genom en globalt ekonomiskt reglerad marknad, genom en gemenam militär organisation och genom ett alltmer koncentrerat ägande av media. Den river gränser och berättar lismande om de nya möjligheterna för människor, om nya globala arbetstillfällen, om frihandeln men förflyttar samtidigt maktkoncentrationen uppåt. "Supereliten" är som ett nytt kompositmaterial, sammanfogat av planetens mest inflytelserika och skiftande makthavare, men hårdare än något tidigare.

Så hur berör det här just dig?

Ja, hur berör maktkoncentrationer människor? När makt koncentreras så rivs tidigare gränser, mångfalden utarmas, kontrollen ökar, människors inflytande över sina liv minskar, samhällsklimatet hårdnar, människor blir räddare, kryper ihop och bevakar sina medborgare hellre än makten. Ja, normalt sett så växer en opposition fram och makthavare ifrågasätts, men det sker bara ifall makthavarna är tydliga! Men den nya världsordningen växer på behörigt avstånd från media och folkbruset, dock verkar den lika fullt i vår vardag.

Vi är på väg in i en Orweillsk framtid där människor kommer att böna och be efter att få sina barn microchippade, de kommer att be om kameror på toaletten, de kommer att bevaka sina medmänniskor, de kommer att stjälpa i sig än mer likriktade tv-kanaler, fler snuttifierade nyhetsprogram. Det kommer att skrivas ut ännu mer psykofarmaka på vårdcentralerna. Det kommer att födas fler barn till världen som kommer att präglas av sina föräldrars bortstressade förmåga till enkel empati, kärlek och närvaro. Institutionaliserade barn uppväxta utan en naturlig hjärtekontakt kommer att begå brott, brott som i sin tur kommer att ställa krav på ännu mer kontroll. Konsekvensen av den nya världsordningen kommer att framkalla fler rop efter lösningar, fler frälsare, mer sötningsmedel och allt det där som människors hungriga, men alltmer kuvade hjärtan aldrig får. Den nya världsordningens kontrollerande, likriktande och överstatliga normer, dess avstånd till vardagsmänniskan sörjer för allt detta.

I Sverige märker vi av den nya världsordningens antågande genom de alltfler förvirrade politiska pseudodebatterna. Högerpartierna kommer allt mindre att försvara sin klassiska syn på ett nationellt försvar. Idag skickar vi soldater till Afghanistan tillsammans med den nya världsordningens säkerhetsgarant, NATO. Högerns värnande om individens frihet betyder inte längre någonting vilket FRA-lagarna och maktförskjutningen till EU redan visat.

Socialdemokraterna kommer ännu mindre kunna erbjuda en rättvis värld eftersom de ständigt är underställda den globala finansmarknaden och EU. Vänsterns klasskamp, den mellan rika och fattiga kommer är passé eftersom människor faktiskt har råd att konsumera. Och det är inte i huvudsak de materiella tillgångarna som den globala världsordningen kommer att ruinera människor på. Den nya världsordningen kommer att utarma människor på deras inflytande, på deras själ, på deras identitet. Detta är lika mycket en andlig fråga och hur många vänsterradikala finns med på resan då?

Klar Sikts uppmaning till vänster, höger, liberala eller gröna: Snälla släpp det där ideologiska tramset nu och höj blicken!

Ni har redan börjat konstatera hur den svenska politiken börjat förlora sin bredd, men, se också de bakomliggande drev som skapar detta.

Jag är knappast ensam om att uppmärksamma den ny världsordningens framväxt. Videon nedan innehåller fyra klipp från amerikanska massmedia som tar upp finanskrisen, G20 och slutligen ett historikt perspektiv på den nya världsordningen.

Jag har i denna dubbelkrönika försökt att återge en trend som pågår mitt framför ögonen på oss. Den nya världsordningen gestaltar sig inom alla delar av samhället men blir mest tydlig om man orkar lyfta blicken och se händelserna globalt. Utvecklingen inom de politiska, ekonomiska, massmediala och militära sfärerna talar ett entydigt språk. Ja, t.o.m. världens mest inflytelserika religiösa ledare, påven, talar nu om enighet mellan alla religioner mot terrorismen.

Endast en dåre kan missa färdvägen. Endast de som vill bli förda bakom ljuset fortsätter med den politiska, andliga eller kulturella navelskådningen. Rött mot blått, kristendom mot islam, väst mot öst, vita mot svarta är exempel på barnsliga matinéföreställningar som får media, politiska bloggar, religiösa bloggar och tankesmedjor att missa hela resan.

Den nya världsordningen är i full gång, utvecklingen är entydig.

Det är en ordning som bygger på en maktapparat som mänskligheten aldrig tidigare sett make till. En värld av icke-människor, en syntetisk värld där våra hjärtan inte längre kommer att räknas, där utbudet av meningslösa substitut för var och ens längtan efter frihet och uttrycksförmåga, kommer att svämma över. Det är en värld där ingen till sist orkar bry sig, där skeendena alltmer får sina egna liv. Du är bunden till dem med ett rep och släpas i gruset till synes oförmögen att göra något åt saken. ”Det är ju dagens utveckling”, säger du glatt till han eller hon som släpas bredvid dig.

Och du, låtsas inte att du inget vet om allt detta. Jag går inte på det! Du VET redan att den här utvecklingen har påbörjats för du har redan upptäckt den där likgiltigheten, krassheten och de ökande mänskliga avstånden. Vågar du skåda in i framtiden? Vågar du vara med och bryta?

Jag ska släppa ämnet för stunden men vill ge dig som läsare något att fundera på. Tänk om, tänk om alla dessa till synes oberoende förändringar är en del av en medveten agenda? Om den existerande eliten, som de facto har möjlighet att påverka miljarder människors öden, följer en plan. Är det realistiskt att tro att det skulle finnas en medveten strävan att få kontroll över hela världen?

 Vi kommer att få en världsregering vare sig vi vill ha det eller inte.
Den enda frågan är om världsregeringen kommer att vara
ett resultat av erövring eller konsensus.

James Warburg, skapare av Centralbankssystemet i USA 1950


***

Vi tackar Washington post, New York Times, Time Magazine och andra
framstående publikationer vars direktörer har suttit med på våra
möten och hållit sitt löfte om att hålla allting hemligt under nästan 40 år.

Vi skulle omöjligen kunna utveckla vår plan för världen om vi
hade utsatts för allmänhetens granskning under de åren.

Men, världen är mer sofistikerad och förberedd för en världsregering.
Den intellektuella eliten och världens bankirers självständighet
på en nivå ovan nationens är säkerligen att föredra framför den
nationella självbestämmanderätten som utövats under tidigare århundraden

David Rockefeller, Council on Foreign Relations.

Klar Sikt återkommer.

Mats

Diskussionslänkar:
DN  Om globalisering, om nyliberalismens död och om en  "ideologisk kollaps av episka måttDN 

Länkar:
"And now for a world government" Financial TImes
"Vi behöver en ny världsordning" SvD


Tags:
Categories: Kontrollsamhället | Krönikor av Mats

3 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Den nya världsordningen - Del 1


Av Mats Sederholm

Begreppet ”En ny världsordning ” stötte jag på redan under slutet på 90-talet då jag utforskade nyandligheten men också hade kikat på en del konspiratoriska synsätt på världsutvecklingen. Jag såg då ingen anledning till att bry mig om detta. Jag betraktade det mest som en mörk avart, ett ingrott hörn av krystade förklaringar på vår värld framförd av kufar som liksom fastnat på nåt och sedan skruvat till det för att få ett koncept att vara unika kring. Men oj vad jag misstog mig, verkligheten idag är på god väg att överträffa ”dikten”.

Dessutom så har jag läst på. Min gamla tro och mitt nedlåtande synsätt har med kunskapers hjälp blivit alltmer pulvriserad. Idag kan man läsa om kraven på en ny världsordning både på Expressen och SvD och säkert finns det massor av exempel som jag missat. Men även före finanskrisen så har denna gamla önskan om en gemensam världsordning börjat dammas av.

Storbritanniens premiärminister Gordon Brown hade ett anförande någon månad innan han blev vald i våras där ordet ”New World Order” upprepades så frekvent att man undrade var det var fråga om. Se en redigerad video av talet.

Senast så var det frälsaren Obama som lyfte fram det i sitt tal från 24:e Juli i Berlin. Orden ”Globalt medborgarskap”, ”Partnerskap och samarbete länder emellan är inte ett val, det är ett måste för vår gemensamma säkerhet och för att kunna utveckla mänskligheten” är inga små ord direkt. Och hur skulle en sådan här globalt ”samarbete” kunna förverkligas om det inte finns en militär auktoritet. Obama fortsatte: ”Våra länder har ett gemensamt uppdrag i att säkerställa att NATO’s första uppdrag bortom våra gränser lyckas”.

Att det är något mer än ett slags vanligt partnerskap blir tydligt när han säger: ”Detta är ögonblicket då alla måste samlas för att rädda den här planeten….. Vi måste alla stå enade”

Detta om de politiska visionerna och de militära. Bankkrisen är på väg att skapa nästa behov av detta nya ”världssamarbete”. Politiker och ekonomer skriker redan efter globala regleringar och vad som kan komma ut ur detta är inte särskilt svårt att sia om. En gemensam valutapolitik regleras av riksbanker världen över och därför ser jag också en global riksbank i någon mening ta form. Den nya valutan Amero som täcker in den nordamerikanska unionen (USA, Kanada och Mexico) är i antågande och på sikt kommer säkerligen också en global valuta.    

Och för att inte denna nya vision ska bli betraktad som alltför hökaktig och marknadsorienterad så har de senaste åren serverat ytterligare ett argument, nämligen klimatfrågorna. Vi måste rädda vår jord och här finns det väl inte längre en kotte kvar med torra ögon. Och självklart så kommer även denna fråga och problem att omsvepas av den Nya världsordningen. Har man väl fångat problemet så får man också patent på lösningen.

Dessutom så måste vi ta rejäla tag mot planetens ondska, terroristerna, vilket lett till och kommer att leda till ett kontroll och övervakningsklimat utan dess like. Kameraövervakningen är minst sagt explosiv. Avtrubbningen av människors naturliga gränser för integritet som Linda beskrev i ”Övervaka mig mera”, är i full gång.   

För att den nya världsordningen ska få ett rejält fäste krävs en samling bland medborgare. Men en samling av den dignitet som krävs för att skapa en ny världsordnng kan inte annat än gränsa till kontroll. Obama lät meddela i ett tal i Juli att en nationell civil säkerhetsstyrka måste utvecklas och som ska vara lika mäktig som militären!! En mening som drunknade i hans retoriska tal om att det Amerikanska folket är svaret på våra problem. Och inte bara drunknade meningen i applåder och retorik, den "försvann" också från bl.a. Wall Streets Jornal:s officiella transcript av talet!!

Obamas vill alltså upprätta en massrörelse som ska omfatta alla ”middle school college students”, krigsveteraner m.fl. Han vill skapa undomskårer som bl.a. ska ska vara mentorer för yngre elever. Obamas ursprungliga hemsida fick ändra på budskapet efter att flera ungdomar protesterade mot att det inte ville bli värvade till dessa ”youthcorps”. Tal till massorna om hopp, enighet och med ett formande av samhället med hjälp av ”Obama Jugends” blev troligen för mycket.  Se talet här. Om du vill höra just meningen om en "en nationell civil säkerhetsstyrka", gå fram till ungefär 16:40.

Obamas magiska inverkan på ungdomarna återspeglas på denna video. Det går kårar längs ryggraden.

Ett annat sätt att förankra den nya världsordningen är att göra som i Storbritannien. Likriktan…förlåt enighet  upprätthålls bl.a. genom att människor ges befogenheter och auktoritet att bevaka varandra. I Storbritannien har regeringen gett ”polisiära” befogenheter till flera kategorier av civila auktoriteter såsom ordningsvakter, lapplisor, ”affärsdetektiver”, värdar på sportevenemang m.fl.  Denna nya kategori av ”Auktoriserade medborgare” kommer att ha rätt att fotografera dig när du slänger ner sopor i fel container, de kommer att kunna konfiskera egendom och kräva dig på ditt namn och personnr o.s.v.

Länkar om  ”Auktoriserade medborgare”, se:  Daily Mail  Polisen

Allt detta kan kännas overkligt. Jag vet det. Tankar som, "kan det ändå inte vara på något annat sätt?" kommer upp per automatik och de ska göra det hos en kritisk människa. Men skillnaden mellan en kritisk och rädd människa är att den första försöker skaffa sig en egen uppfattning och är helt enkelt nyfiken. Den rädda kilar med sina tankar runt den heta gröten och glömmer saken så snabbt han/hon kan. Vem är DU?

Del 2 kommer att ge ännu fler perspektiv på denna Nya världsordning, stay tuned!

Mats

Diskussionslänkar: AF DN DN 


Tags:
Categories: Kontrollsamhället | Krönikor av Mats

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Europas Förenta Stater, ett kliv på den globala agendan.

 

 

Av Mats Sederholm

Svenska riksdagen röstade ja till EU:s Lissabonfördrag. Händelsen är så viktig att det tillåter ett avsteg från de vanliga förberedda krönikorna. Det blir en högst spontan artikel istället.

På flera punkter så har vi alltså nu förflyttat Sverige ytterligare ett steg in i Europas Förenta Stater.

En kort historik och förtydligande av Lissabon-fördraget:

2005 så röstade alltså Nederländerna och Frankrike ned den s.k. EU-konstitutionen.
2007 påbörjades arbetet med Lissabon-fördraget i just Lissabon. Man kom överens om ändra på den tidigare konstitutionens terminologi och symboler, bl.a. tog man bort EU-flaggan. Man ändrade den tänkta befattningen ”EU:s utrikesminister” till  ”EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik”. Förutom en EU ”Utrikesminister” så stärks EU som stat på flera områden. Man får en tydligare gemensam lagstiftande myndighet, stärkt makt åt kommissionen, gemensamma yttre gränser (som måste bevakas). Enligt riksdagens utredningstjänst (RUT) så är det en stor maktöverföring till EU som sker med Lissabonfördraget.

Och nu är det dags för medlemsländerna att ratifiera/godkänna detta försök nummer två, men denna gång utan folkomröstningar. Tyck vad du vill om Lissabonfördraget, det spelar ingen roll för du är blåst!

Självklart är det fruktansvärt odemokratiskt och minst sagt fräckt att föra människor närmare en överstatlighet utan att de har en chans att få tycka till. Och jag misstänker att debatten i blogg- och mediavärlden kommer att präglas av detta. Från vänsterhåll kommer man att lyfta fram marknadskrafterna och att detta är en blå union vilket är sant. Många klimativrare, numera även Mp, ser EU som en möjlighet att ”göra något” åt klimatfrågan, men alla dessa sakfrågor kommer inte att skapa någon förståelse för vad som egentligen sker och ur ett vidare perspektiv. Det är inte huruvida unionen är röd, blå eller t.o.m. grön som är det viktiga.

Det är en fråga om vad för slags värld vi är på väg mot. Det är för Klar Sikt en fråga om frihet och mänsklighet och som jag så tydligt poängterade i ”Politik, ett sällskapsspel för vuxna”, ett spel om makt och kontroll.

Spelet om makt och kontroll utspelar sig inte enbart kring separerade företeelser som EU:s överstatlighet, som FRA-debatten, fildelning eller vad man vill. Spelet om makt och kontroll är ett samlat spel. Det förs av människor med en gemensam ideologisk grundsyn bortom rött och blått och som har makten att påverka den gemensamma globala utvecklingen.

Om detta kommer en extra lång krönika framöver.

Bli förbannade över hur vi saknar inflytande över våra liv en dag som idag, men se till att kanalisera den ilskan i rätt riktning. Gnugga rutorna och se längre!

The Matrix is everywhere.

Mats
 

Mer om fördraget på AF


Tags:
Categories: Kontrollsamhället | Politik | Krönikor av Mats

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Övervaka mig mera, tack!


 

Av Linda Bjuvgård

För bara en liten tid sedan gick Datainspektionens generaldirektör, Göran Gräslund, ut i pressen och uppmärksammade samhället på det missbruk av övervakningskameror som blivit kutym i svenska skolor. En av de viktigaste poänger han framförde var faran för att vi skapar en avtrubbande effekt hos våra barn och unga. Se där, äntligen en poäng som är lätt att förklara och få förståelse för tänkte jag. Eller?

En rektor jag känner gick ut i den lokala pressen, poserade för tidningens kameror tillsammans med sina elever under en av sina övervakningskameror och uttryckte sin starka åsikt att det var helt uppåt väggarna att förbjuda övervakningen. Till sin uppbackning hade han flera tonåriga elever vilka alla var rörande överens om att kamerorna var jättebra. ”Så länge det inte finns kameror på toaletterna så är de inga problem för mig”. Typ.

Obemärkt och överallt ploppar det upp nya kameror. Vi vänjer oss gradvis. Och ändå tyckte de flesta att det var lite obehagligt med tv-programmet Big Brother när det först kom. Ni vet den där såpan där deltagarna är inlåsta i ett totalövervakat hus dygnet runt i flera veckor. Jag var inte ensam om att reagera med obehag och kallt konstatera att ”det där skulle jag aldrig gå med på själv”.

Eftersom jag arbetar i skolans värld passade jag en dag på att fråga ett par lärare i fikarummet vad de tyckte om alla dessa övervakningskameror. Och som de flesta andra tyckte också de att det var bra. Och är det något som jag har lärt mig så är det att tron på kamerornas effekt är stor, alldeles för stor. För väldig få känner till hur lite effekt övervakningskamerorna egentligen har. Och ännu färre är de som har funderat över de långsiktiga skadorna som kamerorna istället åsamkar. Som det där med den avtrubbande effekten för att ta ett enda exempel av många. För vad är det för signaler vi sänder ut till våra minsta samhällsmedborgare? Att Big Brother på tv är förkastligt men att vilken vuxen som helst ska ha rätt att sitta och övervaka dig på en monitor i skolan. Och på bussen, tåget, i affärer, på gatorna, på sjukhus, på arbetsplatsen, ja i stort sett överallt. Utom toaletten då förstås, där går ju gränsen.

Nej, vi skapar medborgare som från barnsben blir präglade till att låta överheten göra vad som helst. Integriteten försvinner, vi uppmuntras så sakteligen till ett slags prostituerande där våra gränser suddas ut. Övergreppen kan öka eftersom vi inte längre har vett att säga nej.

En annan rektor jag känner kommenterade det hela genom att först påstå att hon var emot övervakningskameror men att hon inte tänkte stänga av kamerorna förrän någon ytterligare instans (jag minns inte vilken) fattat ett beslut som utan tvekan säger att skolan inte får använda dem. Men om man säger så, så kan man ju inte vara emot kamerorna. Inte på riktigt va?

Förutom att vara övervakad på jobbet så kan jag nu för tiden inte ens peta mig i näsan i fred på väg till eller från jobbet. De små globformade kamerorna som sitter som ett pärlband i varje SL-buss har full koll på mig. Jag undrar om även chauffören har det, kan han/hon se mig i en liten tv-monitor där framme i förarhytten? Kan han/hon kanske till och med se vad jag läser? Hugaligen. Trygghetssystem heter det visst, och jag som aldrig upplevt att det skulle varit speciellt otryggt på bussarna. Kanske är det så i innerstan, men knappast här ute i förorten där jag bor. Men faktum är att körkortslösa jag aldrig, under alla de år som jag har nyttjat de kommunala färdmedlen i Stockholmsregionen, har varit med om någon situation där en övervakningskamera skulle varit till nytta.

Övervakning handlar inte bara om kameror. Långt ifrån! I en diskussionstråd på Familjeliv.se var nästan alla mammor rörande överens om att de gärna skulle köpa ett litet mikrochip och sätta in i deras barns kläder som ett sätt att ha koll på var barnen befinner sig. Halleluja för den nya tekniken! Några mammor var beredda att gå ännu ett steg, nämligen att placera chippet under huden på barnen eftersom ”en jacka kan man ju ta av sig”. Jackan existerar för övrigt redan.

Idag finns det en uppsjö av tekniska lösningar avsedda att övervaka människor. Utöver kameror och chip finns det t ex sofistikerad programvara för datorer som bland annat kan skilja på och identifiera ansikten på ett foto. Det finns programvara som kan skanna Internet efter misstänkta terrorister, likväl som att reagera om du lånar en bok för mycket om tortyr på biblioteket. Det finns GPS-sändare i våra mobiltelefoner som med hjälp av satelliter kan berätta exakt var vi befinner oss. Det finns programvara som kan analysera övervakningsfilm för att spåra människor som i någon mening har ett avvikande beteende. Och ja, listan kan göras lång. För de som är intresserade kan jag rekommendera www.stoppa-storebror.se.

Men nu är det ju faktiskt så att vi vill bli kontrollerade och övervakade. Och våra unga allra mest. I skolan där jag arbetar har det den senaste tiden skett en mängd stölder ur elevernas skåp. Men bara på ställen där det inte finns några kameror. Och genast höjs ungdomarnas röster i protest: ”varför finns det inga kameror där för?!”. Att dagens unga inte protesterar mot sådana trivialiteter som krig, svält eller taskig behandling av politiska fångar i utlandet längre, må så vara. Vi får ju vara glada att de skriker om någonting i alla fall.

Och eftersom jag har rent mjöl i påsen ska jag ju inte klaga. Övervaka mig gärna mera, kära Storebror. Varför inte på toaletten också, jag gör ju inget konstigt eller olagligt där heller…

Debattlänkar   DN


Tags:
Categories: Kontrollsamhället | Krönikor av Linda

1 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper