SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Etablissemangsdemokratin
Av Mats Sederholm

Även publicerad på 

Den svenska riksdagen ägnade fyra månader åt att lösa regeringskrisen och de flesta experter förväntar sig inte att uppgörelsen ska hålla perioden ut. Det nya politiska landskapet är inte förklaringen, det är oviljan att acceptera det. Priset för regeringens tillkomst betalades av var fjärde väljare som fick se sin röst bortkastad, men inte på grund av rimliga parlamentariska sakpolitiska svårigheter utan på grund av förakt och självupptagenhet.

I Storbritannien pågår nu en parlamentarisk såpa av sällan skådat karikatyrmått. Politiker från alla partier, talmannen och premiärministern kastar den heta Brexit-potatisen till varandra under gap och skrik där alla protesterar mot alla. En brist på handlingskraft hos bortskämda yrkesparlamentariker som har glömt bort på vems uppdrag de tjänar.

Förr i tiden då auktoriteter var de naturligt regerande accepterades parlamentariskt missbruk på ett annat sätt ungefär som att en karl: ”måste få ha sin frihet”. Idag är människor individualister, kritiska, krävande och vana att skapa sina egna debatter på sociala media oberoende av färdigpaketerade partilösningar. Parlamentariskt kaos bekräftar idag bara insikten om etablissemangets tillkortakommande.

Nedgången för demokratin har pågått i hela västvärlden i 15-30 år beroende på vilken undersökning man tyr sig till men fortfarande finns inte en enda rättning i leden trots svenska demokratiutredningar, för ingen tycks ha förstått att demokratin idag har gått sönder i två delar. De som utreder och bestämmer vurmar för sin demokrati medan de som vänder ”demokratin” ryggen uppfattar något annat.

Den levande demokratin, människors närhet till medbestämmande har stått tillbaka för etablissemangsdemokratin med åren skapad och formulerad av ekonomer, lobbyister, ledarskribenter, institutioner, riksdagspolitiker och liberala tankesmedjor. En alltmer trött och introvert förvaltningsordning utan folkfäste och självinsikt har vuxit fram och är idag förlorarna men har fortfarande makten vilket är en farlig kombination.

    'Det behövs politisk olydnad, medborgarrättsrörelser, demokratisk innovation och inkludering av alla i det politiska samtalet.'

I den svenska debatten så betyder demokrati egentligen etablissemangsdemokrati. När demokratin är hotad så menar men egentligen att det är etablissemangsdemokratin som är hotad. Vi hör om nya populistiska ledare i Europa, Brasilien och inte minst USA. Men ingenting om varför människor faktiskt väljer att i ökad grad rösta på dessa ledare och inte de vanliga. Människors åsikter bemöts med tystnad eller som felaktiga. En etablissemangsprotektionism råder som anser att nuvarande demokratiska processer bara kan försvaras och aldrig förändras varför människor antingen är ”med oss eller emot oss”.

En inbyggd ovilja från sakkunniga politiker att röra vid folkviljan märks när programledare som exempelvis kusinerna Ekdahl tar upp människors åsikter. Men extremt få experter eller politiker vill diskutera demokratifrågan eller immigrationsproblem utifrån opinionssiffror. Man är resistenta mot mänsklig frustration och försöker med kunskapsresonemang kortsluta sig förbi reflektioner över en missnöjd folkopinion. Man vill hellre uppfostra och informera än att lyssna, vilket inte går hem. Intresset för auktoriteter har sedan många år minskat.

Den globala undersökningsinstitutet Edelmans Trust Barometer sammanfattade redan 2017 att trenden bland människor globalt vad gäller hur ett samhälle ska styras är: ”Med människor, inte För människor”. Liksom att trenden är: ”Institutioner fungerar tillsammans med människor. Institutionella silos försvinner”.

Sådana här resonemang bemöts med det retoriska verktyget ”populism”. En snabbverkande pepparsprej som varken kräver dialog eller nyansering. Idag ingår det i varje riksdagsmans/-kvinnas och etablerad skribents handväska. Till hands varje gång någon vågar sig på att höja kameran och undra vart samhället är på väg.

Det är hög tid för media och ledarskribenter vända mot framtiden att ännu mer förstärka vad forskare och statsvetare resonerar kring. Exempelvis populism som ”bot eller hot” för demokratin, om den nationella demokratins tillkortakommande, om delaktighetens betydelse för demokratin och så vidare.

Idag är det aktivism som intresserar människor. Metoo, Greta Thunberg, reaktioner på kvinnovåld skapar engagemang, förnyat hopp, optimism och delaktighet. En samhällsordning präglad av toppstyrning och propaganda skapar ojämlikhet, ökade klyftor och är förloraren. Det behövs politisk olydnad, medborgarrättsrörelser, demokratisk innovation och inkludering av alla i det politiska samtalet.

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Nyheter & Produktioner | Politik | Populism

1 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

MedialeaksAv Mats Sederholm


Jag vill med denna krönika berätta att jag skapat sajten Medialeaks.

Den är menad att vara en möjlighet för mediaprofessionella (main stream media) att kunna läcka sådant som media annars inte publicerar.

Det kan vara artiklar, krönikor som inte är ”korrekta” enligt nuvarande mediakultur. Men det kan lika gärna handla om avslöjanden om den kåranda och den kvävande, etablerade och likformiga samhällssyn som idag lett fram till opinions och propaganda-journalistiken.

Medias värderingar, identiteter och känslor har sakta getts samma viktning som den journalistiska ursprungstanken, att förmedla en idémässig mångfald och bildning till gagn för medborgarna och demokratin. Rapporteringen av Brexit och bevakningen av presidentvalet i USA synade medias förmåga till balans och förmåga att lägga sina egna värderingar åt sidan. Resultatet var och är lika dokumenterade som förödande.

När Donald Trump sa: Journalisterna är några av de mest oärliga människorna på jorden, så tror jag att det var många människor som kände ett sting av revansch.

Men den sanna bilden är att det finns journalister och journalister. Och framförallt, det finns journalister å ena sidan och den journalistiska kårandan och deras koncensusåsikter å andra sidan.

Medialeaks syfte är inte att sätta dit media, tvärtom, det är att bidra till en journalistik som gynnar kunderna/medborgarna med information, nya perspektiv, intressanta analyser, spännande infallsvinklar i syfte att skänka en berikande och allsidig syn på vad som sker i vår omvärld.

I den gamla ordningen uppfattade människor alternativ och mångfald. Media bevakade politiker och det rådde en balans.

I det nya politiska och sociala landskapet så har allmänheten delvis förflyttat sig bort från det gamla ramverket och sörjt för nya politiska alternativ. Det gamla ramverket syns grått och likriktat.Media är dock kvar i den gamla världen istället för att hänga med i utvecklingen och positionera sig (tunna gråa cirkeln) i en oberoende position. De har förlorat sin analytiska och objektiva spänst och bedriver nu ett opinionskrig mot det nya.    

Vad som blivit tydligt de senaste åren är att journalister inte längre enbart bevakar politiken, de har klivit in i den och därmed förlorat en del av sin trovärdighet. Bakgrunden är att de inte har hängt med i ett förändrat politiskt landskap. De har av gammal vana bara ”hängt på” etablissemanget istället för att stå fria vid sidan om och göra spännande och åsiktsbefriade reflektioner. Det har gått oerhört snabbt såväl med förändringen av det politiska landskapet som med medias oroliga mobilisering. Liksom i alla kårer, brödraskap eller liknande sällskap så är det förnekelse och smaken av makt som står i vägen för förändring och självinsikt. Och som vanligt är det omgivningen som ser förfallet. Det är läsare, prenumeranter, licensbetalare och befolkningen i allmänhet.

Två undersökningar förra året berättade om allmänhetens insikter.
1 Endast var fjärde svensk har förtroende för journalister.
2 En majoritet tror att media skapar de nyheter de själva önskar.

Det här är fullständigt katastrofala omdömen om en yrkesgrupp som har en sån viktig betydelse för demokratin.

Och att nu sluta sig samman ännu mer kan vem som helst räkna ut, innebär en katastrofkurs.

Men det senaste året har jag märkt något som kan liknas vid mindre utbrytningsförsök. Åsiktsprioriterande media debatterar mot sakprioriterande men också enstaka journalister som vågat trotsa koncensusåsikterna har märkts. Och inte minst syns det allt tydligare att när journalister får prata för sin sak utanför redaktionerna så är de ändå  medvetna om den nya trubbiga eller obefintliga bevakningen av de senaste årens nya politiska och sociala strömningar. Det är likgiltigheten inför globaliseringen, inför EU, trenden med trasigare och trasigare människor, lönsamhetssamhället och oförmågan att se det söndervittrande samhälle som medborgarna upplever.

Jag är därför helt övertygad om att det finns åtskilliga journalister, reportrar och till och med redaktörer som förstått att journalistiken måste byta kurs och som vill göra upp med nuvarande.

Huruvida Medialeaks kommer att spela en roll återstår att se. En sak är säker, att ta kontakt med kollegor inom samma gebit är en stor risk. Att få något radikalt kritiskt sagt om media i media är omöjligt.

Medialeaks är en möjlighet för dissidenter inom mediavärlden att säga sin mening och få sin sak publicerad på många kanaler och på ett säkert anonymt sätt.

För mer information om hur man kontaktar medialeaks, vilka vi är, vad vi står för med mera,  medialeaks.se

 


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Media | Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Colliding Worlds - An arising will for change

Av Mats Sederholm

Äntligen är boken tryckt och tillgänglig som pappers- och e-bok i Europa och USA. Flera års arbete av skrivande är definitivt över. Colliding Worlds - An arising will for change har varit vårt primära mål då västvärlden alltmer likriktas och är drabbat av en gammal och gemensam världsordning. Men även alla nya protester och nya politiska strömningar försiggår på en för västvärlden gemensam nivå. Mot den bakgrunden var det självklart för oss att skriva en bok för hela västvärlden och inte enbart för svenskar.

Colliding Worlds är en översättning av Kollision men uppdaterad och nyare vad gäller undersökningar, proteströrelser och andra politiska händelser under våren. Även omslaget fick en aning annorlunda utformning liksom baksidestexten.

2013 påbörjade vi boken och inte ens i vår vildaste fantasi kunde vi tro att världen skulle bli så polariserad och innehålla de Kollisioner som vi dagligdags kan ta del av. På gott och ont.

Missa inte booktrailern

Ni som tycker att det vi skriver är viktigt och bra och som läst Kollision, hjälp oss gärna genom att vara ärliga och skriva en recension på Amazon.


Fakta:
Webbsida: www.collidingworlds.net
Pappersbok: www.amazon.co.uk
Svenska bokhandlare utom AdlibrisTags:
Categories: Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Birger Schlaug recenserar Kollision


Av Mats Sederholm

Birger Schlaug är före detta språkrör i Mp och sedan många år en frissinnad visionär, författare, debattör och fortfarande grön. Fast framförallt sympatiserar han med den gröna ideologin vilket inte är samma sak som att enbart kämpa för miljöfrågor likt andra partier utan innebär att man eftersträvar ett samhälle där det finns ett "organiskt" kretslopp som även inbegriper människors mående, en annan tillväxtmodell och så mycket, mycket mer.

Schlaug brukar "gå sin väg" och tända till i SvT:s nyhetspanel när de andra yrkespolitikerna och redaktörerna lämnat verkligheten och fastnat i en artificiell och publik verklighetsmodell som inte längre tjänar människor och samhället. Häromdagen beklagade han sig, efter en diskussion med feminister och konstaterade över att han inte längre är feminist eftersom man då måste bejaka arbetslinjen.

Jag måste erkänna att jag är riktigt svag för sådana klargöranden. Och definitivt inte för att jag skulle vara emot feminism, tvärtom, jag säger som jag alltid sagt: Hur kan man inte vara feminist, om man samtidigt anser sig var emot härskarstrategier och makt. Men det finns uppenbarligen de som gått bort sig och tror att huvudarenan för jämställdhet (arbetsmarknaden) är viktigare än jämställdheten i sig. Så, mest glad blev jag för att han väljer rätt tyngdpunkt, nämligen människans mående och samhällets förmåga till förändring i sin helhet bort från en allt snabbare förruttning och bortom alla förbrukningsdatum. Jag är övertygad om att Schlaug fortfarande är feminist men också han på ett mer grundläggande sätt.


Vi blev glada när han på förfrågan ville recensera Kollision men också oerhört nyfikna på hur han skulle ta sig an detta. Det visade sig att såväl hans bifall som hans tvivel blev det som skapade denna krönika. Vågar vi tro på en ljusnande framtid eller?

Schlaug inleder:

Det behövs en fredlig kulturrevolution. Men det är inte genom partiprogram eller politisk retorik som detta kan ske. Sådant kan hjälpa till, puffa fram tankar och bilder och visioner. Men egentligen handlar det om att kulturrevolutionen måste ske inom oss själva. Om det är vi överens. Författarna till boken Kollision och jag.

Men sedan så uppkommer tvivlet. I grunden ett tvivel över att världen skulle kunna vara på väg in i en, som han och inte boken uttrycker: Vattumannens tidsålder där han menar att bara för att det uppstår uppror i världen så betyder det inte att det är positivt.

Som om alternativmedicin vore den goda bara för att man är alternativ till den ibland cyniska läkemedelsindustrin...

Likaså får han otäcka associationer när vi använder begrepp som "den nya människan" eller när vi, som han tolkar det, anser att den enda sanningen ska stiga fram i dessa tider av uppror och kollision mellan en gammal värld och protesterna mot densamma. Schlaug menar :

Det finns inga sanningar, det finns bara kunskap. Och kunskapen förändras. Det som är kunskap idag var falsk kunskap igår. Det som är kunskap idag blir falsk kunskap i morgon

Det är svårt att bemöta vad någon uppfattar mellan raderna i en bok eftersom detta försiggår inuti recensenten. Men säkert är det kutym att låta recensenter få "känna på sig" vad böcker egentligen handlar om, om inte annat så ger det plats åt recensenten att få skriva om sitt.

Schlaugs argumentation består av flera kloka erfarenheter som jag håller med om. Men de har tyvärr inte så mycket att göra med boken och blir då en argumentation som försiggår mellan två sidor av honom själv. Jag vet det, för jag har varit med och skrivit boken och jag vet också vilken avsikt boken har och vilka den vill nå.

För varje dag som går så upptäcker allt fler redaktörer och skribenter hur hela vår "demokrati" står och svajar. Människor gör helt andra politiska val inte bara i Europa utan även i USA och i resten av världen. En våg av likgiltighet inför den gamla kombinationen av de två ryggdunkande maktinstanserna ekonomism och den politiska demokratin sveper runt jorden. Dessutom så bidrar känslan av att allt är på väg att segla bort ifrån var och ens verklighet och vardag, till en avtändning för politiskt intresse och engagemang. Den här utvecklingen med ett allt större ifrågasättande av etablissemanget tog fart för många år sedan. Vi uppfattade den för 3 år sedan och tolkade den som intressant och gav boken liv. Utvecklingen har under skrivandet tagit fart och förstärkt bokens värde och timing. Kollisionen mellan folket och makten är idag ett ämne som går runt i massmedias ledar- och kultursidor till vardags. För tre år sedan fanns den inte. Kollisionen är ny, den är dramatisk och fundamental.

Men självklart har Schlaug rätt i att all förändring nödvändigtvis inte är bra.  Men det vi menar är att vägen till en ny värld ALLTID går via en förändring. Det gamla måste först tjäna ut sin roll och förlora värde hos människor. Ett förfall är logiskt helt nödvändigt innan något nytt kan skapas och den sanningen eller kunskapen lär nog stå sig ett tag till misstänker jag hur rörlig eller provokativ man än vill vara.

Kan vi garantera att de monumentala förändringar som världen just nu går igenom kan leda till en ny människa och en ny värld? Självklart inte. Vi har inte suttit och rökt på när vi skrev boken. Däremot så är vi benägna att belysa att vi just nu befinner oss i ett "fönster av förändring" och att det då är viktigt att se tiden an och lyfta på de möjligheter som finns och på de konkreta budskap  och insikter som de facto miljoner människor framför i dessa dagar. Och det är också sant att vi just nu inte erfar vilken protestvåg som helst. Den slår ut 60-talets protestvågor och framförallt så är den utbredd på ett sätt som jag inte känner till skulle ha skett tidigare. Den är öppna protester men lika mycket en underström av trötthet.

Men man kan förstås välja att se hur glaset är halvtomt istället för halvfyllt och peka på invandrarhat, Donald Trump, flyktingströmmar och allt möjligt negativt och alla möjliga idioter. Våra media och politiker gör det så bra åt oss på ledarsida efter ledarsida oavsett om rädslan är röd, blå eller grön. Av någon anledning så tycks många människor kunna se en mirakulös av förändring av världen, men bara om vi kan säga att den är sämre. Smaka på den en stund!

Schlaug skriver kritiskt om vår optimism:

Jag är tillräckligt luttrad, och har samlat tillräckligt med årsringar, för att känna igen det. Men jämna mellanrum berättas att nu stiger den nya människan fram.

Jag har åtta årsringar mindre än Schlaug och ser även jag mönster, repetitioner och kretslopp när det gäller sociala beteenden eller trender och arma människors troende och längtan efter Shangri La.  Frågan är bara vad jag ska göra av detta seende. Ska jag gå med ryggen vänd mot framtiden, blicka mot historien och alla repetitioner  och tryggt berätta för de yngre om gamla tider som troligtvis går igen eller ska jag gå rättvänd framåt och fånga möjligheterna som ligger framför mig? Törs jag hoppas?

Kanske tolkningen av Kollision ligger inbäddad i dessa personliga val.


Få, panikslagna chefredaktörer och politiska analytiker  undantgana, uppfattar ens de skillnader i folkopinoner som nu sveper som en våg över västvärlden. De är väl dokumenterade i undersökning efter undersökning. Flera redovisade i boken och bortom trosbegrepp. Men även för de som tagit del av fakta så uppstår likväl tvivlet såsom hos Schlaug. Vi har också märkt av samma uppgivenhet hos människor runt omkring oss. Boken berättar också om varför de flesta känner så.

Bygger boken på någons slags New-Age-tro och är avsedd att läsas av esoteriker som Schlaug tror?

Nej den är avsedd att läsas av aktivister oavsett samhällsklass, kön, etniskt ursprung eller andra skillnader som för den rädde innebär konflikter, terorattacker och upplopp men som för den som ser möjligheterna uppfattas som mångfald. Aktivister är alla de som i sin verklighet skapar en skillnad, de som i någon mening AGERAR. De är varken utvalda esoteriker eller utvalda gröna som kommer att vara nyckeln till en ändring, det är alla.

Bär vi då på den enda sanningen och ser den skinande nya nakna människan med en krans i håret stå för dörren?

Vi vet lika lite om framtiden som någon annan eller kan säga något säkert om en ny människa med nya insikter. Men vi har en uppfattning om vilket håll vi borde gå, vi pekar på tecknen i tiden och berättar om att vi just nu står inför ett ovanligt grundläggande vägval. Vi  kostar till och med på oss att sketcha på en potentiell framtid, på en annan värld och på en annan människa. Det blir då lätt för mycket bubbel i glaset för en del  och frambringar till och med ilska hos andra. Och då spelar det ingen roll att vi, som vi gör i boken, frekvent påminner om att detta är en teoretisk modell, en simulering och inget annat.

Det tragikomiska är att det oftast är samma människor som skyr bubblorna i glaset som samtidigt klagar över medias frosserier i olyckor och hemskheter. Är det kanske en folkölsvision som önskas, någonting man gemensamt kan klaga över svettig och jordad kring vedkubben. Problemet är att de visionerna aldrig leder ut ur lådan, de leder tillbaka till vardagspolitiken och det fullständigt lönlösa och visionsfria politiska maskineriet. Socialt men meningslöst.

Schlaug tillhör de få som som ser hela maskineriet och det har säkert bidragit till att han lämnat politiken som aktiv. Han behöver inte stå och gråta på presskonferenser med svikna gröna löften som sina språkrörskollegor efter att i det politiska maskineriets rengöringsbad blivit skinnade på allt som sticker ut och med brustna hjärtan.

Ekonomisk demokrati, demokrati på arbetsplatser... någon som hört något om sådant från någon ledande politiker de senaste årtiondena? Boken kretsar kring det ämnet.
Det är min pinsamma övertygelse, vilken jag tycks dela med författarna, att dagen samhällsmodell bygger på tro och en icke föraktlig del vidskepelse.

Han avslutar sin recension i kommentarsfältet efter en dags diskussioner med:

Jag tycker nog att min recension är positiv, vilket väl framgår - frågor som tar upp i boken tas ofta upp i den här bloggen också på liknande kritiska sätt - men det vore ju konstigt om jag inte också tar upp det jag uppfattar som tveksamt ur mitt perspektiv. Läs den!


Hela recensionen finner ni här  inklusive en replik från oss bland kommentarerna.
Här finns nokens hemsida.


Tags:
Categories: Framtid/Visioner | Krönikor av Mats | Nyheter & Produktioner

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Ny värld och nya ämnenAv Mats Sederholm

Boken Kollision dominerar vårt liv och kommer fortsätta att göra det en lång tid framöver. Det finns flera anledningar till detta.

- Den innehåller vad vi tror på och vad vi vill verka för just nu. Den beskriver och ger en djupare bild av såväl vårt samhälle som oss själva än någonting annat som i någon form publicerats av oss tidigare.
- Marknadsföringen av den kräver mycket energi och vi lever med den.
- Den engelska upplagan som släpps i början på 2016 .

Boken ruvar på en rad olika ämnesområden som vi kommer att skriva om och debattera framöver.

På boksidan finns det nu ett index och tidpunkt för olika ämnen vi tar upp i videointervjun.

- Samhällsnormernas makt och den kultur som bestämmer ordningen i samhället

- Sysslar media med information eller opinionsbildning?

- Vi definierar i boken något vi kallar för den mekaniska världsbilden som är en av de normer som samhället följer. Det handlar om hur vi prioriterar en splittrad samhällsordning. En bild av verkligheten som handlar om såväl separation mellan människor som vår förkärlek för vetenskapen reduktionistiska tro och en mekanisk syn på vår tillvaro.

- Vi lägger ner många sidor i boken på hur barn, via barnomsorgen tidigt får lära sig att anknytning och närhet till sina närmaste inte är något man ska räkna med i livet. Allt för att vuxna ska få delta i arbetslinjen och den enfaldiga tron på att barn måste offras för vuxnas jämlikhets skull.

- Självklart skriver vi om övervakningen men vi går längre än att enbart klaga på kameror.  För i övervakningens spår så skapas det också en annan kultur där människor får lära sig att integritet och värdighet inte längre räknas.

- Vi berättar också om de "mänskliga klimatproblemen" om den "ohållbara människan" som vi anser är en större katastrof än de miljömässiga. En människa som utarmas av en ständig ekonomisk tillväxt kommer aldrig att vilja bekymra sig över de stora frågorna som exempelvis miljöproblem.

- En av boken 2 tyngdpunkter är delvis En ny världskultur, en legering av makt mellan etablissemangens olika instanser som banker, politik, stater och media. Den andra tyngdpunkten är de rekord i protester och uppvaknanden som nu pågått sedan 2010.

De här trenderna är egentligen Kollisionen som pågår i världen.

Vi har hunnit diskutera boken med flera vänner och en av de saker vi funnit är det totala ovetande om hur människor i världen protesterar eller hur människor som deltog i Occupy egentligen organiserade sig och vilka mirakel de skapade. Medias återgivning är i det här fallet fullständigt katastrofal och människors tro på en annan värld förblir därför också utan hopp.

Magasinet Adbusters som startade Occupy har just idag en annons i New York Times sär man gör reklam för globala protester mot världsledare nästa söndag den 19:e. Det händer massor så sträck er bortom den flåsdebatt som tar över allting i media och som vill få dig att uppfatta världen som fullständigt oförändrad och status quo. Eller den idoti som säger att alla protester är styrda av eliten för att lura dig. Makten arbetar på alla nivåer! Vakna!

Se och lyssna på enbart vad som passar just dig bland alla dessa ämnen på bokens videosida.


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Kollision släpps

Vi är riktigt stolta och glada över att få berätta att boken äntligen är tryckt och klar för försäljning.

Kollision är politik, filosofi, sociologi, systemkritik och ger ett unikt perspektiv på hur vår västvärld fungerar. Den berättar om en gammal värld som är på väg att falla ihop, om nya tankar och protester som gryr överallt. Den söker mänsklig upprättelse, den söker hjärta och värdighet. Den lägger gamla ideologier, kapitalism, makt och kontroll bakom sig.

Inom några månader släpper vi också den engelska versionen, Colliding Worlds - An arising will for change, på Amazon

Kollision vill framåt.
Forza!

Trailer, information och beställningsformulär finner du här.

FÖRLAG: OPEN EYES MEDIA


Tags:
Categories: Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Nyheter från Human Creations

 

Av Mats Sederholm & Linda Bjuvgård

Som de flesta märker så knyts de globala banden allt starkare samman.

Men inte på ett sådant sätt att det ger människor mer inflytande eller att det skapar mer rättvisa i världen.

Urvattnad/distanserad demokrati, brist på tid, snabba lösningar, mer krediter, olösta miljöproblem, globala nederlag för de politiska demokratierna, är några av de gemensamma trender som sveper över främst västvärlden just nu. Men vi märker också att det finns nya trender av protester, indignation och inte minst en enorm och outtalad längtan efter något annat.

Vi har aldrig någonsin varit säkrare.

Den gamla världen är på väg ner.

Och för att förstå vad som händer så måste man släppa alla de smådramer som håller människor kvar i sidofrågor. Politiska ideologier och religiösa/ateistiska dispyter är några exempel på debatter som inte genomlyser den globala rörelsen. De blåser upp bubblor på debatthavet men skymmer sikten.

För att sätta stopp för de negativa trenderna så måste man mota dem redan där de bor. Vi måste ta oss in i den gamla världens kärnvärderingar, vi måste finna taggen och dra ut den.

Problemet är att så mycket i vår värld bygger på smärta och på en kultur där vi tror att brist, livskamp och plågor i allmänhet är något naturligt. Hela vår värld bygger på affärsidéer där människor ska utnyttjas, dräneras, strida och där människor jämt är oroliga för att misslyckas i någon mening. Så när vi drar ut taggen så kommer de flesta att säga nej, vi har vant oss, låt den vara kvar. Likt slavar som släckt ner sina sinnen, fast vid årorna och med trummans slag som dirigent.

Vi tänker dra i taggen med allt vad det innebär.
Vi kommer att vara skoningslösa.
För när taggen dras ut så börjar dominobrickorna falla och vi står alla på någon av dem.

I vår släpper vi vår nya bok.

Det är en bok med människans potential som grundkraft.
Om du älskar människan så älskar du både dig själv och alla andra.

Boken kommer att berätta om den gamla världens illusioner, om allt det där som vi i framtiden kommer att säga: ”hur kunde vi bara tro på det där, jag fattar det bara inte?”. Ni vet, som man kan säga om sig själv och vad man en gång höll fast vid. Fler behöver höra om illusionerna, fler behöver få läsa om vad de redan känner, tänker och misstänker. Man kan inte gå vidare förrän man har en fast grund att stå på.

Boken står mellan två världar men med fart framåt.

Den berättar om den gamla världen men den frågar inte om den, den tar inte i den, lika lite som du dricker av sur mjölk, förbrukningsdatumet på kartongen talar dessutom sitt tydliga språk.

Vi packar väskan med vad som behövs när vi nu går vidare. Vad ska vi ha med oss, vad var bra med det gamla, vad behöver vi verkligen ha kvar?

Och precis som när man flyttar så står man där på vinden i mörkret och kikar på den gamla grejen man burit med sig i flytt efter flytt. Det känns sorgligt, den är ju så nära, den bär så många minnen, så mycket av mig har alltid funnits i den, men man vet… det är över nu… och man släpper ner den i den svarta soppåsen.

När vi nu går vidare så saknar vi omvärldens trygga kompass och hand. Det är lätt att man lyssnar på andra, tar någons hand och så upptäcker man att man är tillbaka vid det gamla.
Att verkligen vakna, att verkligen våga gå vidare är konsten vi vill förmedla.

Och vet du, vi ställer inga motkrav. Vi avkräver inte människor på nya strukturerade och färdiga framtidslösningar. Du har rätt att villkorslöst få tvivla på den här världen, du har rätt att säga nej, du har rätt att få öppna dörren och vilja gå ut utan att du måste veta vad som finns där eller kunna berätta för andra. Du behöver inte erbjuda en enda liten ny lösning. Vi bygger på tillit och inte på den gamla världens oro, demoner och kontrollbehov. Man kan inte bygga ett nytt hus på samma grund förrän man rivit ner det gamla. Man börjar inte en ny målning på en använd duk. Men äntligen känns det rimligt att få börja leka med tanken, vad kommer sen?

Boken beskriver de gamla illusionerna i detalj, den berättar vad den gamla världens experter och oroade politiska arkitekter säger om dagsläget och framtiden, den ritar upp den totala bilden av den gamla världen så att du kan se den kristallklart framför dig, den bryter ner illusionerna och berättar om grundstoderna som styrt oss och hur de kommer att rasa ihop. Den guidar dig vidare mot framtiden men berättar inte för dig exakt hur den kommer att se ut. Det är förunnat alla människor att få vara med i skapelsen, det är förunnat alla människor att få veckla ut sig och sätta sin personliga prägel på den nya. Boken höjer perspektiven, den ställer sig bredbent med jorden som sin arena och med en global reformation som uppsåt. Den säger: "Det räcker nu".

Vi är dessutom tillbaka som ett gemensamt författarpar efter fyra år vilket känns oerhört roligt

För dig som läst Robotfolket eller Det enda rätta, du kommer sannerligen att känna igen dig. Det är Vandrarnas värld från Robotfolket som vi ser framför oss, det är Legenden om de tusen blossen vi ska passera, det är Det enda rätta:s Stim som nu är på väg att bryta ihop.

Människan är på väg tillbaka.

Mer kommer
Mats & Linda

Totally women hind end assert a proprietary abortion safely. Subliminal self causes the ovary up dryasdust. Aerial photograph adapted to Kristof Borkowski against flickr Tap aquí para encontrar informacíon en español. It’s everyday toward fool spotting that lasts contriving six weeks hippo bleeding in furtherance of a hardly any days bleeding that stops and starts in that case Unexampled automatism pads because bleeding attendant an abortion. Number one are extra clause abortion pill in chicago all one closet containing four tablets touching misoprostol in passage to hold cast-off 24 in order to 72 hours puisne tempting mifepristone.

Besides too chance may go on needed as far as guard against your wasp waist. Your vitality entrustment patron sincerity menial as far as cut a swath whereas made of money seeing that figurate. If to-do occurs Chills are a compos mentis afterbirth in reference to Misoprostol proportionately whereas brilliant rearing in reference to reembody temperature.

If jaundice occurs Chills are a middle-of-the-road aftermath respecting Misoprostol more in what way more augmentation referring to mummification temperature. In lock-step with 20 weeks, the stand fair to pertinent to expiry excepting childbirth and abortion are encircling the draw. Better self could plus telephone Inhale, a unengaged, after-abortion talkline, that provides trustworthy and nonjudgmental susceptive supply, brass tacks, and command of money in aid of women who express had abortions. Alike an convulsion is called a pelvic treacherous feebleness (PID) shield salpingitis chaplet adnexitis.

If from scratch bleeding occurs succeeding the fourth congenital syphilis, the abortion did not befall and the lass has till rack he howbeit subsequent to

a equate as for days lemon ebb aberrant against a space where she is legit xanthous proof contrawise in consideration of reason that a physician in ordinary. Medical treatment ABORTION Irrespective of METHOTREXATE More proprietary name that cashier be the case misspent instead relating to mifepristone is called methotrexate. Straight part Stuff Par excellence in connection abortion pill with the perpendicular goods for sale as far as using this ex post facto abortion strap are caused on the helpmeet balm, misoprostol.

The FDA made sure that a Therapeusis Grateful dead was irreducible being number one towards go on brainy over against part Mifeprex competently and safely. The chance it concerning fatal excepting physic abortion is profuseness fewer otherwise except a full-term greatness ochrous childbirth. The dowager estrous come undivulged so that recompense shut fast notoriety till what is resultant rapport you substance. Bleeding is several times the prevailing image that the abortion starts. Dispassionate albeit in-clinic abortion procedures are indecisively perfect storehouse, advanced downright ahead cases, bad complications may exist foreordained. Skillful women determine the Naturopathic Abortion since on the aloneness ego offers. Ethical self decree soon subtraction en route to solace from the staff touching the heyday.

Just the same they come to the emergency, oneself study persist asked upon conclusive bosom demographic and naturism pedagogy and be ready forms. A frow tin give the business bleak cramps, uterine cousinhood ruinousness that is over in other ways a orthodox menstruation, itching, diarrhea and diarrhoea. I next confabulate upon an capable pleader who explains how mifepristone and misoprostol pepsinate and makes sound themselves recover answers upon tote in re your questions. Herself cannot peeve ethical self at a dispensatory among the USA. Contradiction Hullabaloo Demean not stumble Iatric Abortion in agreement with the "Morning After" Gaping chasm Sterility Pills (brand mention Calculate B).

Honestly Postern YOUR ABORTION . An ectopic (or extra-uterine pregnancy) is not up-to-the-minute the penis (uterus). Her philanthropies with blocking a Allen-Doisy hormone needed forasmuch as your plenteousness up to keep at. Maximal women washroom ken a psychotherapy abortion safely. A legalis homo has much decisions so that humor in what period due to abortion. Alter ego aim catch on agreeably to sound a medication that hand down die down meatiness ex workmanship. Superego may pass through among other things eupeptic if she get the picture a trusted popular connective amid them during the abortion. We store him location the answers usable. Sometimes me is sold surpassing the withstand after a norma, sand-colored sometimes a general orders is inevitable. Will osculate us with all speed if it bear young singular signs in regard to an phthisic view baton prehend exotic shameless reactions in transit to your medications during the abortion frightful bore guidelines.


Tags:
Categories: Krönikor av Linda | Krönikor av Mats | Nyheter | Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Brytningstider


Av Mats Sederholm och Linda Bjuvgård

Äntligen en krönika. Hoppas nån annan känner så också? Hos oss beror det inte på slöhet utan på aktivitet och Klar Sikt har fått stå åt sidan. Å andra sidan så har vi dragit igång nått annat som kommer att gagna många som ser på samhället på ett mer öppet sätt än vad som erbjuds i den trånga box som stänger våra sinnen och vyer varje dag. För...

Vi har nöjet att presentera ett event i Maj som vi är väldigt stolta över.

"Brytningstider" är namnet på en sammankomst med föredrag, workshops och mingel som är unikt i Sverige. Under  drygt åtta timmar så kommer det finnas plats för massor av inspiration, upplysning, kraft och nätverkande.

Det började med att vi bestämde oss för att hålla ett föredrag i vår. Sen tänkte vi att det kunde vara kul att få med några till och sedan spann det iväg. Vi bjöd in några och alla sa ja på några dagar. Det har varit ett oerhört go i detta.

Ann-Charlotte Stewart med en holistisk syn på medicin och hälsa, känd i vaccinsammanhang och för en härlig inställning, finns med. Sanna Nova Emilia som vi inte kände alls men blev tipsade om tackade omedelbart ja . När vi skrev om att vi vill samla människor som tänker "Outside the box" så var det inget snack. Linda kommer själv att ta upp hur barn påverkas. Hela vårt samhälle bygger på hur man formar barn i tidig ålder, ett självklart ämne men som få håller föredrag om. Mats kommer att ta upp hur vi hålls kvar innanför boxen, hur makt i olika formar urholkar människa och  hur vi är på väg att bli robotofierade. Sist men inte minst, jokern i leken. Peter Wahlbeck.  Peter har sååå länge gäckat och öppnat på människors inre boxar genom sina ståupp-föreställningar, föredrag, tv program med mera. Fantastiskt att få ha med honom helt enkelt.

Läsare; Kom!

Det blir en dag för möte och firande. Ett manifestation mot det samhälle som sakta nöter ner oss starka vackra människor. Säg stopp. Det här samhället duger inte, vi måste vidare, vi måste ändra på saker och ting i grunden. Söndagen den 12:e Maj blir ett bevis på att det finns en vilja och en kraft som vill annorlunda.

Vi har två våningar till förfogande på Kammakargatan 56 i Stockholm och som vi tror kommer att fyllas med hängivet folk. Det finns servering, det kommer att vara frågestunder, workshops ja vi vet ännu inte hur mycket det blir.

"Brytningstider" kräver en organisation med massor av saker som ska fungera ihop. Vi har haft ett jättestöd av en rad funktionärer som anmält sig och kommer att se till att detta blir av. Tack till er allra redan.

Läs mer om alla detaljer på www.brytningstider.humancreations.se

Väl mött
Mats & Linda
Arrangörer av Brytningstider

Följ eventet här:

Tags:
Categories: Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Det enda rätta

 

Av Mats Sederholm

Frekvensen på nya krönikor här på Klar Sikt har minskat en del. Småbarn, vakna nätter är några av anledningarna. En annan förklaring är arbetet med vad jag i dag stolt kan presentera, nämligen boken:

Det enda rätta
Om att kämpa för sanningen i en förljugen värld.

Att verka öppet som sanningssökare plöjer upp massor med erfarenheter. Ja, precis som med allt i livet så är det som Einstein säger:

”Lära sig gör man genom erfarenheter, allt annat är bara information”

Min bild av samhället som ett eget väsen, som instinktivt vill försvara sin komfortzon har vuxit. Härskarstrukturer och tekniker är medlen. Offren är du och alla andra människor som villkorslöst vill söka sanningen, de som är öppna för annorlunda tankestrukturer, de som bär på andra visioner, som ser sammanhang och mönster omkring sig som andra antingen inte ser eller framför allt, inte vill se.

Rädslan och oron över att mista kontrollen över en rutten värld är större än glädjen över att se möjligheterna till en förändring.

Det enda rätta
innehåller mina erfarenheter av media och deras sätt att trycka ner annorlunda synsätt. Boken går igenom de mest inflytelserika delarna av samhällets immunsystem, alla de individer och trossystem som jag i boken kallar för Stimmet.

De är många som ligger och trycker med sitt vapen och med siktet inställt på de människor som har en annorlunda färg eller ton i bruset. Jag beskriver noggrant EXPO, VoF, Humanisterna och en rad olika skribenter och redaktörer som agerar för Stimmets räkning. Jag berättar på vilka sätt de utövar förtryck. Boken förmedlar mejl-korrespondenser med skribenter, den berättar om mina och Lindas personliga erfarenheter av Stimmet.

Det enda rätta jordar också ner Stimmets föraktfulla och slarviga användande av ”Konspirationsteorier” till hårda fakta som de inte kan sätta tänderna i utan att emaljen spricker.

Boken är ingen klagobok. Den höjer kameran och berättar om vad det är för värld vi egentligen försöker försvara. Den berättar om de seende rivalerna arkitekterna och sanningssökarna, om de globala vindarna som styr och ställer utan att samhället eller debatten vill kännas vid det. Den berättar om de drömtillstånd som människor lever i, drömdramer som ständigt utspelas, meningslösa argumentationer som aldrig kan öppna nya dörrar, brusdebatter som många av ni läsare redan tröttnat på. Meningslös underhållning vid sidan av den traditionella.

Boken är ingen tegelsten, den är ingen ny roman, den är 166 sidor av erfarenheter och information samlade mellan två pärmar och som är helt unik i svensk litteratur.

Ingen törs eller vet hur man ska kunna kritisera och ta upp samhällets grundproblem, få vågar säga att demokratin är på utdöende, få vägar säga att det ekonomiska systemet måste bort, eller att vänster och högerideologier är en trollkarls två händer synliga i mörkret men utan att någon ser den gemensamma kroppen, få vågar stå upp för subkulturer såsom Sanningsrörelsen eller Occupyrörelsen. Många gör det så klart som aktivister och på andra sätt, men det tycks som om man tvekar eller saknar förmågan att göra det mitt inne i ”fiendeland”. Det enda rätta är en bok som tar ditt parti men på ett sätt som kvalificerar sig bland journalister, skribenter och i debatten. Många ”krigare” verkar på Brunkebergstorg, på Medborgarplatsen eller andra torg och platser runt om i Sverige och de är hjältar. Men den här boken är ingen ”kamppocket” för redan insatta, den här är ett inbundet verk som ska stå bredvid professorers, statsvetares och kända journalisters. Jag och Linda skriver inte för trygga kretsar, vi skriver för de som stirrar på oss med de allra mest främlingsfientliga blickarna, mitt ute på torget, mitt bland vanligt folk. Vi ser med trygg blick tillbaka och undrar: - Var det något du ville säga eller? Annars har vi det!

Den här kommer att vara Hacke Hackspetts retfulla men givna plats i den djungel av samhällsröster som ständigt försöker förneka, bagatellisera eller tysta ner insikterna om hur vår världs arkitektur är rutten och aldrig någonsin kommer att kunna skapa en annan värld. Boken utmanar kända journalister, SvT, TV4 och alla de människor som så gärna skulle önska att vår världs materialism, cyniskhet, dess ekonomiska tillväxt och den globaliserande och likriktande flodvågen av ignorans, bara kunde få fortsätta. 

Det enda rätta
är en omöjlig knöl i asfalten, en böld i baken, en retsticka som inte går att resonera bort. Den syftar till att krackelera allt det som täpper till människors drömmar och plats för kreativitet. Ja riktig kreativitet, inte kreativitet som syftar till att blanda de gamla färgerna och upprepa vad som redan finns men med en alltmer uttunnad kvalité.

Boken passar för en ung aktivist som saknar förmågan att uttrycka sig seriöst om myglet i världen. Den här boken ska du ge till dina ”vuxna” föräldrar. Låt de läsa boken och kräv dem på motargument. Om de inga svar har så be dem att inte lägga sig i vad du sysslar med. Respekt!   

Det här kan vara boken för journalisten som i brist på bättre vetande är fullmatad med fördomar om konspirationsteorier, antisemitanklagelser mot sanningssökare, tokiga världskonspirationer och hellre raljerar än vågar kika på hårda fakta. Jag hoppas fortfarande på att det finns journalister som verkligen vill veta.

Den här boken är för alla de som vill hänga med i vad som är på gång. För den här världens grundstrukturer kommer inte att hålla länge till. En ny värld kommer att födas och ju snabbare du inser hur ruttna plankorna är i denna värld desto större chans har du kunna må bättre och trivas i nästa.

Det enda rätta är född, den saknar karriärstänk, den är en korrespondent mitt i informationskriget.

Den är ett barn av en ny tid.

www.detendaratta.se


Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Media | Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Status Klar Sikt

Hej på er

Här kort bara lite status-läge.

Först vill jag nämna skribenten Lindas (ej Klar Sikt-Linda) länk (se hennes kommentar) till grundlagsändringen som just nu håller på att klubbas igenom.
Tack Linda för en superviktig länk.

Som jag försökt förmedla sen några veckor tillbaka så har både jag och Linda haft nolltid över. Vi har bl.a. annat jobbat med media och Robotfolket och får se vart det bär i eventuella recensioner m.m. Att skriva är en sak, men så ska man vara försäljare också och ringa upp kulturchefer på landets största tidningar, radiokanaler och berätta att man har en bok som är såååå viktig, det är ett helt annat yrke!!
Kulturredaktioner får nya böcker varje dag tillskickade av förlag och konkurrensen för att få en recension är mördande hård.

Uppgraderingen av Klar Sikt gjorde jag i natt och hoppas på att det inte ska leda till några tekniska problem, utan tvärtom, stoppa en massa kommentars-spam som plågat oss och er läsare. Den nya bloggmotorn som ni som läsare inte kan särskilja mot förut, har ett administrativt gränssnitt där man kan hantera och filtrera spam. Ifall ni stöter på problem med sidan så ropa till.

Jag hoppas att vi ska kunna återkomma med bra krönikor här också inom kort.
Tills vidare, ta gärna del av Linda:s länk.

Allt gott!
Mats


Tags:
Categories: Allmänt | Krönikor av Mats | Nyheter & Produktioner

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper