SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Den nya världsordningen - Del 2

 

Av Mats Sederholm

Den Nya Världsordningen sluter sig långsamt ovanför våra huvuden likt taket över en idrottsarena som stängs. Plattor rör sig i luften från olika håll och är på väg att slutas i mitten. Endast de som orkar släppa blicken från kampen och bruset på planen och som höjer blicken ser rörelsen i skyn. Den är tyst, obeveklig och märks endast som en växande skugga över planen. Helt utan förklaring och utan synbar koppling till vad som utspelar sig framför ögonen på åskådarna. De slutande taken är fortfarande för högt upp och för åtskilda för att kunna skapa debatt.

Den nya världsordningen är en krass och omänsklig maktkonstruktion. Den bär inte på några nya riktningar för mänskligheten. Tvärtom, den kommer att förstärka den gamla. Vår värld idag är en gigantisk maktapparat med globala orättvisor där 2% av de förmögnaste äger halva världens tillgångar och 1% av de förmögnaste äger 40% .

Och världen är mer hierarkisk än tidigare. I boken ”Superclass - The Global Power Elite and the World They Are Making” beskriver författaren David Rothkopf, som själv tillhör den elit på några tusentals personer som kontrollerar världen, hur makten de senaste åren tagit sig en helt ny form. Han skriver:

Under de senaste decennierna har en global elit vuxit fram som har oerhört mycket mer makt än någon annan grupp i världen. Varje medlem i denna superklass är i stånd att påverka miljontals människors liv. Var och en utvidgar sin makt aktivt och utvidgar den ofta genom att bygga upp relationer med andra i samma klass.


Supereliten består av personer med stor ekonomisk eller politisk kraft. Den består av militära ledare och av nyckelchefer och aktiva aktieägare inom några tusental av världens ledande företag. De består av arabiska schejker, inflytelserika konstnärer, forskare, akademiker, författare och religiösa ledare. Detta påstått av en man som själv delat företag med Henry Kissinger och som är tjenis och bundis med hundratals ur denna elit.

Den nya "supereliten" har inget nationellt ansvar, den har inga uttalade religiösa eller politiska tillhörigheter. Den rör sig i en värld alltmer distanserad från människor och helt utan ett mänskligt ansvar. Den formas i detta nu ur alltfler framväxande konglomerat.

Den nya världsordningen expanderar sitt tak och kontroll genom en globalt ekonomiskt reglerad marknad, genom en gemenam militär organisation och genom ett alltmer koncentrerat ägande av media. Den river gränser och berättar lismande om de nya möjligheterna för människor, om nya globala arbetstillfällen, om frihandeln men förflyttar samtidigt maktkoncentrationen uppåt. "Supereliten" är som ett nytt kompositmaterial, sammanfogat av planetens mest inflytelserika och skiftande makthavare, men hårdare än något tidigare.

Så hur berör det här just dig?

Ja, hur berör maktkoncentrationer människor? När makt koncentreras så rivs tidigare gränser, mångfalden utarmas, kontrollen ökar, människors inflytande över sina liv minskar, samhällsklimatet hårdnar, människor blir räddare, kryper ihop och bevakar sina medborgare hellre än makten. Ja, normalt sett så växer en opposition fram och makthavare ifrågasätts, men det sker bara ifall makthavarna är tydliga! Men den nya världsordningen växer på behörigt avstånd från media och folkbruset, dock verkar den lika fullt i vår vardag.

Vi är på väg in i en Orweillsk framtid där människor kommer att böna och be efter att få sina barn microchippade, de kommer att be om kameror på toaletten, de kommer att bevaka sina medmänniskor, de kommer att stjälpa i sig än mer likriktade tv-kanaler, fler snuttifierade nyhetsprogram. Det kommer att skrivas ut ännu mer psykofarmaka på vårdcentralerna. Det kommer att födas fler barn till världen som kommer att präglas av sina föräldrars bortstressade förmåga till enkel empati, kärlek och närvaro. Institutionaliserade barn uppväxta utan en naturlig hjärtekontakt kommer att begå brott, brott som i sin tur kommer att ställa krav på ännu mer kontroll. Konsekvensen av den nya världsordningen kommer att framkalla fler rop efter lösningar, fler frälsare, mer sötningsmedel och allt det där som människors hungriga, men alltmer kuvade hjärtan aldrig får. Den nya världsordningens kontrollerande, likriktande och överstatliga normer, dess avstånd till vardagsmänniskan sörjer för allt detta.

I Sverige märker vi av den nya världsordningens antågande genom de alltfler förvirrade politiska pseudodebatterna. Högerpartierna kommer allt mindre att försvara sin klassiska syn på ett nationellt försvar. Idag skickar vi soldater till Afghanistan tillsammans med den nya världsordningens säkerhetsgarant, NATO. Högerns värnande om individens frihet betyder inte längre någonting vilket FRA-lagarna och maktförskjutningen till EU redan visat.

Socialdemokraterna kommer ännu mindre kunna erbjuda en rättvis värld eftersom de ständigt är underställda den globala finansmarknaden och EU. Vänsterns klasskamp, den mellan rika och fattiga kommer är passé eftersom människor faktiskt har råd att konsumera. Och det är inte i huvudsak de materiella tillgångarna som den globala världsordningen kommer att ruinera människor på. Den nya världsordningen kommer att utarma människor på deras inflytande, på deras själ, på deras identitet. Detta är lika mycket en andlig fråga och hur många vänsterradikala finns med på resan då?

Klar Sikts uppmaning till vänster, höger, liberala eller gröna: Snälla släpp det där ideologiska tramset nu och höj blicken!

Ni har redan börjat konstatera hur den svenska politiken börjat förlora sin bredd, men, se också de bakomliggande drev som skapar detta.

Jag är knappast ensam om att uppmärksamma den ny världsordningens framväxt. Videon nedan innehåller fyra klipp från amerikanska massmedia som tar upp finanskrisen, G20 och slutligen ett historikt perspektiv på den nya världsordningen.

Jag har i denna dubbelkrönika försökt att återge en trend som pågår mitt framför ögonen på oss. Den nya världsordningen gestaltar sig inom alla delar av samhället men blir mest tydlig om man orkar lyfta blicken och se händelserna globalt. Utvecklingen inom de politiska, ekonomiska, massmediala och militära sfärerna talar ett entydigt språk. Ja, t.o.m. världens mest inflytelserika religiösa ledare, påven, talar nu om enighet mellan alla religioner mot terrorismen.

Endast en dåre kan missa färdvägen. Endast de som vill bli förda bakom ljuset fortsätter med den politiska, andliga eller kulturella navelskådningen. Rött mot blått, kristendom mot islam, väst mot öst, vita mot svarta är exempel på barnsliga matinéföreställningar som får media, politiska bloggar, religiösa bloggar och tankesmedjor att missa hela resan.

Den nya världsordningen är i full gång, utvecklingen är entydig.

Det är en ordning som bygger på en maktapparat som mänskligheten aldrig tidigare sett make till. En värld av icke-människor, en syntetisk värld där våra hjärtan inte längre kommer att räknas, där utbudet av meningslösa substitut för var och ens längtan efter frihet och uttrycksförmåga, kommer att svämma över. Det är en värld där ingen till sist orkar bry sig, där skeendena alltmer får sina egna liv. Du är bunden till dem med ett rep och släpas i gruset till synes oförmögen att göra något åt saken. ”Det är ju dagens utveckling”, säger du glatt till han eller hon som släpas bredvid dig.

Och du, låtsas inte att du inget vet om allt detta. Jag går inte på det! Du VET redan att den här utvecklingen har påbörjats för du har redan upptäckt den där likgiltigheten, krassheten och de ökande mänskliga avstånden. Vågar du skåda in i framtiden? Vågar du vara med och bryta?

Jag ska släppa ämnet för stunden men vill ge dig som läsare något att fundera på. Tänk om, tänk om alla dessa till synes oberoende förändringar är en del av en medveten agenda? Om den existerande eliten, som de facto har möjlighet att påverka miljarder människors öden, följer en plan. Är det realistiskt att tro att det skulle finnas en medveten strävan att få kontroll över hela världen?

 Vi kommer att få en världsregering vare sig vi vill ha det eller inte.
Den enda frågan är om världsregeringen kommer att vara
ett resultat av erövring eller konsensus.

James Warburg, skapare av Centralbankssystemet i USA 1950


***

Vi tackar Washington post, New York Times, Time Magazine och andra
framstående publikationer vars direktörer har suttit med på våra
möten och hållit sitt löfte om att hålla allting hemligt under nästan 40 år.

Vi skulle omöjligen kunna utveckla vår plan för världen om vi
hade utsatts för allmänhetens granskning under de åren.

Men, världen är mer sofistikerad och förberedd för en världsregering.
Den intellektuella eliten och världens bankirers självständighet
på en nivå ovan nationens är säkerligen att föredra framför den
nationella självbestämmanderätten som utövats under tidigare århundraden

David Rockefeller, Council on Foreign Relations.

Klar Sikt återkommer.

Mats

Diskussionslänkar:
DN  Om globalisering, om nyliberalismens död och om en  "ideologisk kollaps av episka måttDN 

Länkar:
"And now for a world government" Financial TImes
"Vi behöver en ny världsordning" SvD


Tags:
Categories: Kontrollsamhället | Krönikor av Mats

3 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

December 12. 2008 09:59

Ankan

Sedan mitten av 90-talet har man diskuterat den nya ekonomin som ofrånkomligt kommer instiftas. Det är inget som är hemligt, ingen konspiration utan en nödvändighet. Man brukar kalla det för utveckling.
Historiskt har världsekonomin omdanats då och då i övergångar mellan olika samhällstyper.
Senast när vi gick från ett jordbrukssamhälle till ett mer industrialiserat dito.

Den omställning som vi idag ser (den sk. ekonomiska krisen) är antagligen första steget mot en ny ekonomi. Det är ingen trevlig bild som man målar upp för den "nya" ekonomin.
När jag först läste om det någon gång under 90-talet talade man om att ungefär 30% av befolkningen kommer ställas utanför arbetsmarknaden och de resterande 70% kommer arbeta med service i någon form.
Tillverkande industrier kommer inte att överleva i västvärlden.
Endast de varor som måste vara lokala kommer att vara det, allt annat kommer importeras.

Politiskt kommer man arbeta mot större globalisering på gott och ont, om det i sin tur leder till en världsregering är nog tveksamt.
Men den som lever får se, allt man kan säga idag är att vi lever i spännande tider.

Ankan

December 15. 2008 16:38

Peter Ingestad

Jag tror du har rätt i huvudsak, och där har vi förklaringen till den massiva fördumningsmediala smörja som vräks ut över folket i massor, bara sex och glättigt blaj, och folket låter sig villigt fördummas, så varför bry sig.

Peter Ingestad

December 15. 2008 17:05

mats

Hej Peter

Håller med dig. Det finns många slutsatser att dra och många följdverkningar av Den Nya Världsordningens frammarsch. Världen blir alltmer glättig som du skriver och cynisk. Samtidigt mer stressad. Att se dessa sammanhang är dock fortfarande svårt för de flesta. Men tids nog kommer det upp till ytan.

Jag och Linda kommer att rita upp fler punkter så att strecken kan dras och figuren anas.

Om inte annat så är det spännande tider.

Ha det
Mats

mats

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper