SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Den globala klimatagendan - Del 2


Av Mats Sederholm

Den globala temperaturen har stigit, det märker vi alla av, men frågan är VAD som skapar den. Omständigheterna kring den vedertagna ”Skuldteorin” gick jag igenom i ”Den globala Klimatagendan – Del 1

Teorierna om den globala uppvärmningen har varit många även om gemene man bara hört talas om en. Naturliga variationer och en uppvärmning orsakad av solens variationer är några av dem.

En av anledningarna till att jag blev inspirerad att skriva denna krönika var ett program på TV4 Fakta som sändes i November, ”Klimatmysteriet”.

Henrik Svensmark är fysiker vid Danish National Space Center i Köpenhamn. Under högskolan hade han labbat med en s.k. molnkammare. Den är fylld med "mättad luft". När kosmiska strålningspartiklar passerade igenom kammaren skapades strängar av droppar, alltså en miniatyrvariant av moln. Med dessa minnen från högskolan började han fundera över ifall den kosmiska strålningen kunde skapa moln. Och ifall detta kunde påverka uppvärmningen av jorden. Han fann ganska snart att det fanns statistiska belägg för detta. Hög strålning skapade moln. Och när moln skapas så kyls jorden ner.  Alltså, det tycktes finnas ett direkt förhållande mellan den kosmiska strålningen och jordens temperatur.

Jorden rör sig i vintergatan. Ibland befinner sig den mellan två spiralarmar och ibland mitt i en. Mellan två spiralarmar så är den kosmiska strålningen lägre eftersom jorden omges av färre stjärnor och källor för strålningen.  Jordens förflyttning mellan två spiralramar och fram till en spiralarm, och dess olika grader av kosmsisk strålning har gett avtryck på jorden. Klimatförändringarna och den globala temperaturen från 100 miljoner år sedan och t.ex. 70 miljoner år sedan motsvarar jordens förflyttning från en position mellan två spiralarmar och till mitt på en.

Men, den kosmiska strålningen påverkas också av solens magnetiska strålning på så sätt att när den är hög så dämpas den kosmiska strålningen. Nettoeffekten blir att när vi har en hög strålning från solen, så dämpas den kosmiska strålningen, mindre moln bildas och temperaturen ökar. Hög strålning från Solen -> Ökad temperatur på jorden. Skilj detta från andra solteorier där enbart solens värme skulle vara orsaken till uppvärmningen. Och med risk för att vara övertydlig. Minns vad jag skrev i början på denna dubbelkrönika

”Uppvärmningen av jorden har skett kontinuerligt under 100 år. Men, tänker någon, det är ju först fr.o.m. 50-60-talet som CO2 ökat”

Svensmark fann att det sista århundradet har solens magnetiska strålning inverkat på den kosmiska så att temperaturen höjts. Och på ett sätt som motsvarar temperaturhöjningen på jorden väldigt väl.

Han presenterade sin teori på en rymdkonferens i Birmingham 1996 men bemöttes negativt vilket kom som en chock för honom.  Hela den internationella klimatexpertisen ratade honom. Inte minst vår svenska Bert Bolin som i IPCC:s namn yttrade att: ”Jag finner att det här initiativet är vetenskapligt naivt och oansvarigt”.  Makten kan inte tala mer arrogant och fullkomligt!

Inte bara blev han sågad av IPCC, publikationer av hans forskningsarbete släpptes inte ut i fackpressen.  Han möttes av ren tystnad och man låtsades inte om honom helt enkelt. Det var inte ”inne” , det var inte rumsrent med annat än "människan-skapar-uppvärmningen". Några år senare så var det dessutom Nobelkommittén, Al Gore och den gemensamma politiska och vetenskapliga dagordningen och makten som definitivt satte klimatsanningen.

Eter flera år så publicerade man till sist hans teorier.  

Idag så prövas hans teorier i bl.a. Cern. Han utkom med en bok 2007 och hans teorier har fått ett starkare fäste bland många klimatforskare och experter. Inte minst Michael Coffman som intervjuas på www.redicecreations.com  

Men Svensmark har också fått motstånd. Problemet är att när en skuldteori-forskare säger emot honom så publiceras det blixtsnabbt som om ”debatten är över, solen har ingen påverkan”.

Media och vetenskapshökar vandrar hand i hand. SVT vägrade visa dokumentären . Vad som är uppenbart om man läser SVT:s försvarsartikel mellan raderna är att man inte vågar ifrågasätta den mänskliga faktorn för mycket. Man vill heller inte visa en dokumentär som bl.a. berättar om hur media och fackpress gått emot honom. Man sveper sig med retoriska ord om att IPCC inte funnit några klarheter eller bevis för att Svensmarks teorier stämmer. Detta trots att han utfört lyckade experiment och har en stark teori erkänd av oerhört många kollegor och att han inspirerat till nya klimatkosmiska forskningsområden. Men vad ska man göra när världen är helt såld. Ja t.o.m. så såld att lobbyister i Danmark anklagats för att fått betalt av staten för att svärta ner opportunistiska röster såsom Svensmarks.


Jag, liksom alla andra kan inte med säkerhet säga vad som lett till uppvärmningen. Svensmarks teori är den bästa jag tagit del av så här långt. Syftet med denna klimat-dubbelkrönika har inte varit att ge ett entydigt svar på klimatmysteriet, utan att om möjligt uppdatera läsaren i klimatdebatten. Men minst lika mycket har jag velat påvisa hur ett fåtal globala aktörer kan styra en hel världs uppfattning, och dess investeringar i teknologier och kraft. Hur barn, skolor, arbetsplatser, forskare och vuxna idag får lära sig om en sanning, som inte alls är en sådan klar sanning. Om hur oerhört enkelt det är att påverka människor så till den graden att man idag kan prata om klimatet och människans påverkan som en folkrörelse. Enstaka människor som i allmänhet och i praktiken inte har en chans att orka ta reda på sanningen.  

Jag ville också berätta om hur en fullt kvalificerad forskare blir behandlad som ett barn av hökar till forskarkollegor, köpta av sina karriärer och rädda för att riskera sina stipendium.

IPCC är en politisk instans vars deltagare är utsedda av FN. Man väljer och sorterar ut de vetenskapliga rön som passar bäst, som bäst överensstämmer med den politiska riktning som uppdragsgivarna kräver. Det finns ALLTID en riktning och ett syfte. Agendor skapas så. Så genomförs alltid globala initiativ.

Finns det då något särskilt globalt initiativ som önskas, blir då den konspiratoriska frågan?

Finns det en mening med att ge människan skulden för uppvärmningen?  Ni som läst min dubbelkrönika om den Nya Världsordningen anar var jag vill komma. Med ett globalt jordiskt och av människor skapat problem så måste det till en korresponderande global lösning. De som fångar problemen, blir också de som får erbjuda lösningen.

IPCC erbjuder den nya världsordningen ytterligare ett skäl för att få marschera mot en globalt styre. Otroligt, kan knappt tro på det va?

Club of Rome (CoR) är namnet på en organisation som startade 1968. Den består, såsom de själva beskriver det på sin hemsida, av: ”scientists, economists, businessmen, international high civil servants, heads of state and former heads of state from all five continents who are convinced that the future of humankind is not determined once and for all and that each human being can contribute to the improvement of our societies."

Ett slags toppskikt från världens alla horn.  Bl.a. vår egen politiker och kristdemokrat Anders Wijkman. CoR har kritiserats för sin elitiska organisation med kopplingar till andra ”superclass”  grupperingar i Europa. Bl.a. Bilderberggruppen med Carl Bildt och många andra.

Men det mest intressanta är kanske vad man deklarerade för tiotals år sedan i ”The First Global Revolution (Club of Rome) 1993 Edition”.

I vårt sökande efter en ny fiende som kan förena oss, så kom vi fram till idén med miljöförstöring, om hotet om en global uppvärmning, vattenbrist,  hungersnöd och liknande.

Hela dokumentet är genomsyrat av ett motstånd mot statligt styrande, mot regeringar och de byråkratiska problem som nationella demokratier uppbringar. Den ”nya globala revolutionen” är en värld vars lösningar på problem som terrorismen och klimatet måste regleras av en global auktoritet.  Även om man uttryckligen säger nej till en Global världsregering så råder det inga tvivel om deras ideologiska riktning. CoR består nämligen inte av ett gäng unga gröna duvor som vill förändra världen.  CoR är skapat av människor som sitter högst upp i den existerande makten, de består av ”superclass” folk, stödda av finansfamiljer som t.ex. Rockefellers.

CoR är en av många liknande organisationer som formar och skapar de visioner och den politik som t.ex. presidenter sedan följer även om media bara rapporterar om just ”presidentbönderna” på det globala schackbrädet.
 
Cor samarbetar/influerar givetvis med IPCC . I November möttes de senast i Bryssel tillsammans med representanter från EU.  ”Skuldteorin” är den allena rådande grundtesen när den gröna supereliten samlas.


Anders Wijkman vice-president i Club Of Rome

Genom att projicera problemet på mänskligheten så är det också möjligt att inbjuda människor till  en global lösning. Den lösningen kräver en global agenda, en global samsyn, och ytterligare en global instans bland alla andra som nu håller på att utvecklas, var och en driven av sina små morötter.

Att 650 vetenskapsmän är fullständigt desperata och inte släpps in i debatten, att Svensmark och andra kompetenta forskare uppmanas till att ”sitta ner i båten” är en förutsättning för att Club Of Rome:s och den internationella elitens yttersta vilja ska kunna uppfyllas.

Se gärna över dina glödlampor hemma, var varsam med hur du skräpar ner i miljön och hur mycket avgaser du släpper ut. Detta ska vi inte släppa fokus på, men tro inte ett ögonblick att människor(endast män!) som är uppväxta inom maktens elit, som agerar bakom de demokratiska fasaderna och som är vana att sätta dagordningar plötsligt ska revolutionera världen, såsom man kanske skulle önska sig.  

Till detta krävs en annan ideologisk grundsyn. Det krävs ett gräsrotstänkande, en icke-auktoritär anda, en smak för öppenhet, genomskinlighet och ärlighet.  CoR:s ”The First Global Revolution” kommer inte att vara din revolution, den kommer aldrig att släppa in dig, de kommer aldrig att öppna en butik i ditt kvarter. Den här revolutionen försiggår långt bort och vad de revolterar emot är oss och våra förhoppningar på fred, om medbestämmande och en bättre värld för ALLA.

Mats    

Debattlänkar: DN Dagen  
Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Miljön/Klimat

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper