SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Jakten på Antikrist


Av Mats Sederholm

Nytt år och vi befinner oss allt djupare in i en framtid som redan nästa år heter 2010. Osannolika årtal egentligen. Det var ju långt där i framtiden för inte så länge sedan. Nåväl, framtiden är här och något som den faktiskt bjuder på är svaren på profetiorna.

Antikrists ankomst är en av de mest mytomspunna profetiorna som finns. Kanhända det är rent nonsens. Jag är öppen för det, men försöker också se ifall det finns någon underliggande sanning i detta. Finns Antikrist? Vad eller vem är han/hon? Är vi inne i sluttider nu och var spelar i så fall Antikrist sitt sluga spel just nu? Kanske han/hon redan har trätt fram?  Kanske fick de som författade Bibeln några slags visioner till sig som är av en evig karaktär. Kanske det är så att skapelsen har ett manus, där godheten och ondskan likt en naturlag och enligt naturliga cykler påverkar mänskligheten. Och då kanske det inte är omöjligt att människor också kan känna av och förutspå detta cykliska förlopp.

Klar Sikt kommer att innehålla sådant som är mytiskt och oförklarligt, vi kommer att försöka ge alla möjliga referenser till vår verklighet, inte för att vi vill fastna i det okända, tvärtom för att med hjälp av det oförklarliga kunna bringa klarhet. Eftersom vi är politiskt och existentiellt obundna så är det också en spännande möjlighet för oss. Med ett oberoende så slipper man rädslorna att förlora något. Därför fruktar vi varken Antikrist eller Krist.

Häng med på en jakt efter Antikrist!

Jag börjar med att kika på den klassiska antikristkällan Bibeln. Där finns lite smått och gott att gräva ur. Både i det Gamla och det Nya testamentet.


Först ut är Daniel i det Gamla testamentet. I sina visioner såg han fyra djur, de tre första liknande vanliga djur men det fjärde var något speciellt. Han skriver i Dan 7:7:

Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn.

Så vad symboliserar detta med djuren för något? I vers 17 får man svaret på det:

De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på jorden.

Okej fyra ledare på jorden, men djuren betyder också riken. Hur var det då med detta förskräckliga fjärde djur och rike? Vers 23 berättar om detta:

Då svarade han så: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena.  Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den.

”Breaking news” minst sagt. Vi kommer att få ett rike eller någon slags auktoritär makt som kommer att täcka in hela jorden. Och i någon mening vara brutalt dominant.

Berättelsen fortsätter sedan med att mer ingående beskriva detta rike. Daniel ser tio horn på detta fjärde "rike". Daniel frågar vad hornen symboliserar och får svaret i vers 24:

Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket

Alltså, vi får ett nytt globalt och förkrossande rike regerat av tio ledare. Vers 24 fortsätter med:

och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

Daniel såg också att det växte ut ett nytt horn bland de tio. Ett mindre horn som stöter bort tre andra. Och detta skulle då betyda ytterligare en ledare som inte är som de andra ledarna. Någon som kommer att slå sig fram och putta bort tre ledare bland de tio. Ett inre maktstrid bland de tio ledarna med andra ord. Vem är då denne ledare och som det ska visa sig, Antikrist? Vers 20:

och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Någon med förmågan att tala, med god retorik och en förmåga att förföra massorna kan man tänka sig. Men denna förföriska ledare hade även andra egenskaper. Vers 25 säger:

Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste(läs Gud) och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar.

Vår förföriska ledare, tillika Antikrist kommer att förneka kristendomen eller varför inte alla religioner. Hmmm, kan det vara Humanisternas ”Happy human” Sturmark?

Skämt åsido. Mycket mer än så här bjuder inte Daniel på. En sammanfattning:

Ett globalt statsskick kommer att uppstå från fyra ursprungliga. Detta nya statsskick har tio ledare. Men plötsligt så stiger ytterligare en ledare fram, någon som skickligt manövrerar ut tre andra. Denna ledare, Antikrist, kommer att vara en god talare med stora ord, han/hon kommer att förneka kristendomen/Gud.


Jag far vidare genom Bibeln och landar i den berömda Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Det visar sig att Uppenbarelseboken i någon mening verkar bygga på Daniels profetior för här finns direkta kopplingar. I Uppenbarelsebokens kapitel 13 dyker djuret med de tio hornen upp igen.

Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Alltså, det globala riket med sina tio ledare krönta med tio kronor och hädiska namn.

I Johannes uppenbarelse vers 5 återkommer den nya ledaren, vår Antikrist.

Och det(djuret/riket) fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader.

Antikrist får 3 ½ år på sig att skrävla och förföra massorna med sina gudlösa lockelser.

Och åter igen så bekräftas Antikrists globala makt från Daniel i vers 7:

det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

Att massorna kommer att smörjas av Antikrists återkommer Johannes till i vers 8:

Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det

Och hur ska man undvika att dras in i Antikrists snärjande lockelser blir då frågan. Vers 10 svarar på det:

Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

De som verkar i Antikrists anda kommer att vakta över sina medmänniskor men glömmer att de själva blir bevakade. De som slår mot sina medmänniskor, förförda av Antikrist kommer själva att bli slagna. De som inte låter sig förföras av detta måste verkligen stålsätta sig och våga stå fast vid sin moral och sin övertygelse.

Historien fortsätter nu med ytterligare ett rike. Det har två ledare. Båda stödda av Antikrist. De här ledarna fortsätter att förföra människorna och med Antikrists bemyndigande. Men de utför någonting inför massorna som jag har svårt att tolka. Vers 13 säger:

Och det(odjuret = två ledarna) gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
Vers 15 säger:

Och det(odjuret = två ledarna) fick makt att giva ande åt vilddjurets bild(antikrist), så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbad vilddjurets bild.

Möjligtvis så ska vi ändra på tidsordningen så att de två ledarna lyfter fram Antikrist med dessa knep.

Men avslutningsvis så kommer dessa två ledare burna av samma kraft att göra något annat med människor. Följande rader vers 16-18 är klassiker:

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han kan räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

Antikrists tal är 666 och människors märke på högra handen är lika omtvistat det.

Så, är detta nonsens eller något att uppmärksamma? Det kostar inget att uppmärksamma det, den saken är säker. För åtminstone finns det delar av detta som vi ser börjar ta form redan idag. En global ordning, en världsregering eller liknande är vad som är under uppsegling. Att människor vaktar på varandra utan att förstå att de själva tjänar makten och odjuret, eller att de för krig utan att förstå hur det slår tillbaka på dem själva är heller inget nytt. Utvecklingen av mikrochip är under stark frammarsch. Redan idag sätter man in chip i folk. Att det skulle bli mer ordnat så att var och en får ett chip i sin högra hand istället för ett kreditkort ligger i tiden.

För en tio år sedan trodde jag att sånt här aldrig skulle vara möjligt. En antikrist skulle inte få plats i vårt upplysta samhälle. Men ack så man misstar sig. Idag står det helt klart att ledare kan förföra människor lika bra som någonsin tidigare. Debatten om den upptornande världsordningen är i stort sett helt tyst. Folk ropar på globala regleringar, mer övervakning och kommer säkert att acceptera ett chip inopererat. Det är praktikaliteterna och de kortsiktiga vardagliga förbättringarna som styr människor.

De som tar upp Antikrist är mestadels andliga och kristna bloggar. Men de tycker ju också att det är okej att mörda t.ex. palestinier på löpande band för sitt saliga Israels skull och kan enkelt avfärdas som de som låter sig förföras. Därför tror jag inte en sekund på att Antikrist just bara är emot Kristus eller Jesus.

Om Antikrist stiger fram, och aspiranter finns det, så kommer han/hon att förföra massorna. Det betyder att kanske 8-9 av 10 läsare här kommer att bli förförda. Han/hon kommer även att förföra bloggmassorna.

Mats       
Tags:
Categories: Andlighet | Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

52 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

January 19. 2009 07:16

Fredrik

Tack för lite mystik!
Finns det även någon anspelning på olika djur som reser sig ur havet - pantern (Iran), björnen (Ryssland), örnen (USA), draken (Kina), en tiohuvad varelse likt EU osv. Jag kan inte riktigt hela historien men har hört av en vän som studerat Uppenbarelseböckerna.

Hursomhelst är tidens tecken mest intressanta. Att människan tillber Mammon mer än någonsin och att de som ombesörjer den besten heter Egot och egot understöds dagligen av politik och media. Egot matas vi med av föräldrar, lärare, läkare, ja alla auktoriteter genom livet.

Icke-auktoritärer får sällan någon roll i det här skämtsamhället.

Människan är så ini helsike beroende av att någon tar hennes eget ansvar. Vi har sannerligen gett upp våra liv åt en yttre makt.

Tack för dina artiklar Mats.

Fredrik

Fredrik

January 19. 2009 11:47

mats

Hej Fredrik

Djuren du nämner är delvis de som jag börjar med. För de tre första djuren är

Djur 1: "Det första liknade ett lejon, men det hade vingar såsom en örn. Medan jag ännu såg härpå, rycktes vingarna av djuret".

Djur 2: ".. det var likt en björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap, mellan tänderna"

Djur 3: "Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men
på sina sidor hade det fyra fågelvingar; och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det."

Det fjärde djuret är som sagt det som symboliseras med det globala riket och det som jag bygger historien vidare på.

Dina liknelser med länder är säkert inte helt fel.

Den tiohuvade varelsen är det fjärde djuret och är ofta förknippat med EU men faktiskt så står det att: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den."

Det finns säkert de som kan tolka allt detta bättre men jag försökte göra en sån förutsättningslös bedömning jag kunde. Som om jag såg detta för första gången, så att säga.

Och visst ger vi alltmer över våra liv till auktoriteter i olika former. Det är tragiskt och samtidigt ENORMT svårt att få folk att förstå.

Jag vill också säga att jag kikade en del på Nostradamus profetior om antikrist. Men de är så pass gåtfulla att jag inte tyckte det var värda att ta upp.  

Hittade ytterligare ett citat från Johannes evangelium
John 2:18: "Children, it is the last hour, and as you have heard that antichrist is coming, so now many antichrists have come, they went out from us but were not of us."

Alltså många vill föra ut Jesus budskap men få ÄR som oss(läs: ÄR budskapet). För min del stämmer det in på ALLT vad jag sett i religiös väg och i debatten.

Ha det
Mats

mats

May 10. 2010 22:34

Perra J

Antikrist är människor som vill vara Gud.
Katolska kyrkan. Påven. Jesuiterna.
Det är människor som vill vara Gud, samtidigt som de bevisar att den riktiga Gud inte existerar. Katolska kyrkan styrs i sin tur av Jesuitorden. De startade även Frimurarna och Illuminati.

Katolska kyrkan hävdar att Gud är tillgänglig ENDAST genom kyrkan. Genom att följa ritualer och dogmer och få påvens välsignelse. Vi måste förstå att Katolska kyrkan är en fortsättning på Romarrikets makt, och att allt handlar om makt.

Jesus, å andra sidan, sa att Gud är INOM oss. Detta går stick i stäv med påvens budskap. Det är också påven som vill ha NWO.

Det är ofattbart att folk inte SER detta. Att fler inte fattar. Det är påven som är "ulven i fårakläder". Bakom honom finns en svart påve.

Redan Martin Luther sa att påven är antikrist.
Dostojevskij sa att påvedömet inte ens är troende människor överhuvudtaget.
Allt handlar bara om att uppnå världsherravälde! När de har uppnått detta kommer vi att få en "Gud" som liknar den gammaltestamentliga guden. Och det är slutet för mänskligheten.

Det är Vatikanen som är det där "lilla riket som växer ut bland tio andra". De utplånade också tre folk.

I grunden handlar det om de fallna änglarna. Änglar eller inte (det är ord), så är det fråga om individer som anser sig stå över andra människor och som därför HAR RÄTT att styra och förslava andra. De är intelligenta och sofistikerade, och tar ABSOLUT INGET ANSVAR.

De har alltid strävat efter världsherravälde. Det gick inte på militär väg. Hur gör man nu? Man använder ekonomi. Skapar unioner som man slår ihop. Antikrist är inte en person - det är ett medvetande, en kollektiv best.

Perra J

May 11. 2010 00:29

Tobias Hedlund

En aspekt, eller uppplysning till om antikrist, uppenbarelseboken m.m.
Antikrist vill själv vara Gud. Han sätter sig upp mot Gud, säger att han är Gud. Till skillnad från Bibeln som säger att Jesus(Kristus) är Gud. Det står i Nya Testamentet att "Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud".
New Age idag talar mycket om "kristusenergier". Man säger att dessa energier var inkarnerade i Jesus. Han var upplyst. Därför, menar man, kan alla bli kristus, alla kan bli gud. En inte helt vågad gissning är att Antikrist, då politisk, andlig ledare för någon slags synkretistisk religion säger att jag är Kristus. Kristus har inkarnerat i mig.
Medan Bibeln säger att endast Jesus ÄR Kristus, kommen i köttet.
Jag tror att om en inte allt för avlägsen framtid, så kommer det finnas två slags människor. de som säger att "vi är alla gudomliga", och de som säger att "endast Jesus är Kristus, Herren". Den senare kategorin kommer minst sagt att få ta mycket stryk för att de "förhindrar människans uppvaknande, människans evolution till gudomliga varelser".

En intressant detalj är att i Uppenbarelseboken talas det om skökan som rider på vilddjuret. Utanför EU-parlamentet i Strasbourg(vars byggnad är designad utifrån en målning av Bruegel som heter "Babels torn") så står det en staty som heter "Europa och tjuren", förställande halvgudinnan Europa som rider på Zeus. Tjur på engelska heter Bull, som kommer från guden Baal, den kananeiska guden med en tjur som symbol.
Så det är inte så långsökt att dra denna koppling. EU är fortsättningen på Babels torn=upproret mot Gud. Statyn utanför parlamentsbyggnaden är skökan som rider på vilddjuret.  

Tobias Hedlund

May 11. 2010 18:35

Perra J

Intressant det du säger om EU-parlamentet, Tobias.
Jag har själv sett likheten. Jag kan tillägga att de här EU-stjärnorna (pentagram) har en tendens att påfallande ofta visas upp och ner (inverterade pentagram, symbolen för Lucifer).

Romarna förföljde de kristna i början, de försökte verkligen utplåna dem från jordens yta. De insåg att de inte skulle lyckas, utan bestämde sig därför: "Om vi inte kan få bort dem, låt oss istället gå med dem. Men vi infogar lite förändringar som ingen kommer att märka".
De la en hednisk ram runt Jesus, och upphöjde honom samtidigt till Guds högra sida, ouppnåelig för vanligt folk. De projicerade egyptiska gudsgestalter på Jesus, legenden om hans födelse 24 december är falsk. Det togs från Horus.
De censurerade stora delar av de skrifter som blev Bibeln. Vem vet vad som finns i Vatikanens bibliotek, som hålls så hemligt? Endast påven vet.

Romarna kapade kristendomen, förvrängde den och startade Katolicismen. Den tvingades på folk. Oerhörda grymheter begicks. Samma tortyrmetoder som katolska kyrkan använde, tillämpades även av Hitler och Stalin.

Ingen tar någon notis om vad Jesus faktiskt sa, utan han behandlas som ett objekt. En symbol.
Jesus ville sprida upplysning till många människor, visa dem vägen till inre frid och självständighet, "Allt vad jag gör ska ni också kunna göra - och ännu mera", sa han. Därför mördades han.
Det talas om Kristusmedvetandet. Göra sig fri från egot. Folk utan ego är omöjliga att styra. Så Antikrist är också egot.

Perra J

May 12. 2010 00:36

Tobias Hedlund

Perra, jag håller med om ungefär hälften av det du skriver;)
Jo, Romarriket kapade den kristna tron och projicerade massor av hedniska tankar och symboler bara för att göra övergången smidig, från en tro hos en förtryckt sekt, till att bli den enda tillåtna religionen.
Människor med makten har alltid kapat tankar för att kunna styra folk efter sina egna syften. Så också med Jesus ord.
Men angående vad Jesus säger så tycker jag att du har läst på för dåligt.
Jesus gav oss aldrig utrymmet att tro att han bara var en upplyst gestalt som visade vägen till hur man blir upplyst. Han säger att Han är vägen, sanningen och livet, att den som har sett honom har sett Fadern(och Mats, det finns en kvinnlig gestalt i gudomen också...;)). Antingen var han Guds son, eller så var han galen, eller något ännu värre. Judarna mördade honom för att han gjorde anspråk på att vara Gud.
Sen så tycker jag att dina kunskaper om bibelns tillkomst andas väldigt mycket Da Vinci-koden. Sanningen är alldeles för skön, för uppenbar, för att hållas fången i vatikanens bibliotek. Och alla de böcker som är Nya Testamentet var redan spridda i större delen av Romarriket innan man bestämde sig för att sätta samman NT i Nicaea. Så det var nog svårt att cencurera någonting. Det du tänker på är nog bl a de gnostiska evangelierna.

I all välmening.

  

Tobias Hedlund

May 12. 2010 22:37

Perra J

Hej Tobias,
Jag vill återknyta till det du sa om tjuren som berids av halvgudinnan utanför EU-parlamentet.
Det kan vara som du säger. Men, kan det också vara en yttring av Mithraism? Där förekommer tjuren också. Mithras var en gud som dyrkades i slutet av romarriket. Walter Veith nämner Mithraism som en av de hedniska sekter som hålls dold bakom kristusläran. Något med frihetsgudinnan ska ha något med Mithraism att göra den med. Se hans videos på google, de är otroligt intressanta, och han är insatt. Se gärna också videon jag tipsar om i inlägget om Dan Brown och frimureriet.

Symboler som katolska kyrkan - och präster här i Sverige - använder visar sig vid närmare studium härröra från Luciferdyrkan och obskyra sekter (som just Mithraism). De har gjort allt för att dölja det.
Och är det inte nog så skrämmande att de som startade den officiella Kristendomen var de som förföljt den!
Romerske kejsaren var Gud! En del vill säga att dessa kejsare reinkarnerar som påvar, vilket naturligtvis är svårt att bemöta.

Makt är makt. Vi som är "under" vet så lite om vad som egentligen försiggår. Men vi (egot) väljer oftast den mäktiga sidan. Det blir sant bara för att det har makt.

Vad som fascinerar mig är den grundläggande konflikten i utsagan "Gud är INOM oss", kontra att "Gud är utom oss", och att de som lär det sistnämnda utan undantag utövar terror och håller folk i rädsla.
"Gud inom oss" är att höja sitt medvetande, bli självständig. Ta eget ansvar för sitt liv.

Men "gud utom oss" är den där skäggiga gubben bland molnen som håller koll på alla, tvingar oss att lyda, av rädsla. Det finns naturligtvis ingen sådan. Däremot kan det mycket väl komma en sådan i mänsklig gestalt, som håller koll på precis alla människor - teknik för sådant byggs ut i denna stund, i rasande takt.
Med "Gud utom oss" menar jag också alla andra auktoriteter som säger: "Du måste lyssna på vad VI säger - du kan inte vara självständig!"

Dan Brown är som han är. Men han är såpass seriös att han inte bara diktar ihop en story. Oftast stämmer hans  utsagor med verkligheten, men de utmanar också - lagom mycket förstås - vedertagna officiella "sanningar". Om vilket man kan säga - om man förlitar sig på den officiella bilden - att det är oseriöst och ren lögn.

Jesus som en sektledare nånstans ute i periferin, möjligen galen, påminner mig om den officiella bilden av Usama bin Laden som skuldbärare till 9-11.
Det mänskliga egot mår bäst när det kan skjuta skulden för allvarliga ting på något avlägset, långt borta. Gärna på någon person, definierbar och inte så mäktig, helst vansinnig. Att skulden skulle ligga i själva den struktur man själv tillhör är otänkbart.

Jag tror faktiskt inte (inte för att DU säger detta) att Jesus lärde ut att hälla smält bly i svalget på folk, att bränna folk levande och driva pålar genom deras kroppar. Jag får inte den bilden när jag läser hans ord.
Jag tror mera på att de gudar som satt på Colosseum och med en gest bestämde om folk skulle dödas eller få leva, hade ett finger med i det spelet.
Många vill dock binda Jesus själv som skyldig till de grymheter som kyrkan utövade. Och det går att göra. Man kan bevisa vad som helst, om man har ett syfte.

Jag tror Jesus lärde ut det ego-fria medvetandetillståndet. Han måste göra det i liknelser, som folk tolkar i egna syften. Var och en måste själv känna om det finns nån mening i det.
Studerar man andra lärare som Lao Tzu, och sufi-poeten Rumi, och Buddha, finner man precis samma sak - det finns något (kalla det Gud, Tao, Nirvana, Brahman...) INOM oss. Idag talar Eckhart Tolle om "The NOW". Samma sak! Det är en enorm FRID. Stillhet. Inget om makt.

Antikrist är egot, och egots försvar. Aggression, rädsla, kontroll, förslavande.

Perra J

May 14. 2010 03:02

S.S

Som nytillkommen läsare på denna blog, måste jag säga att det är oerhört intressant att läsa artikeln ovan men även de efterföljande kommentarerna. Jag har gjort mitt bästa med att ta del av vad som skrivits, och ska göra mitt yttersta för att bidra till denna diskussion.

Först och främst vill jag säga att vi bör vara oerhört försiktiga med att påstå att Gud är inom oss och att inkarnation är något som har att göra med kristendomen, vilket  någon nämnde ovan. Panteism och animism är framträdande främst inom de asiatiska religionerna, där det övernaturliga anses finnas inom det egna ”jaget”. Genom diverse mantra, meditation, yoga osv försöker man locka fram detta genom att tömma sitt sinne vilket ofta görs omedvetet i form av olika typer av hypnosövningar som varit kända tekniker sedan antiken. Att därför påstå att Gud finns inom oss underminerar hela frälsningsplanen. Varför behövs en frälsare om vi har den potentialen att själva nå ett övernaturligt tillstånd? ”Ingen rättfärdig finnes, icke en enda” (Rom 3:10). Det är inte genom våra handlingar som vi lyckas, men endast av Guds nåd genom tro (Ef 2:8-10 och Luthers slagord). Om jag minns rätt så var det en jesuitpräst som introducerade dessa tankegångar i de protestantiska kyrkorna, men jag kan tyvärr inte minnas hans namn just nu.

Angående antikrist så har mycket av betydelse sagts tidigare, men mycket har dock utelämnats. De fyra djuren som Daniel skriver om har länge varit kända som:
1. Lejon med vingar = Babylon
2. Björn med tre revben = Medo-persien
3. Leopard med fyra vingar = Grekland
4. Djur med tänder av järn och 10 horn = Rom

Kom ihåg Daniel kap. 2 med den stora bildstoden där huvud av guld=Babylon, bröst och armar av silver, buk och höfter av koppar= Medo-Persien, ben av järn= Rom (även idag kallat järnriket Rom), och fötterna av järn och lera= Europa. Notera att järnet (Rom) fortfarande lever vidare som styrande makt ända tills Guds rike ska komma. Kap 7 bygger vidare på samma tema. Bibeltexter kan ges om någon är intresserad.

De 10 hornen (liksom de 10 tårna i fötterna) lade grunden för vad vi idag kallar Europa.
1. Visigoter - Spanien
2. Anglo-Saxer - England
3. Franker - Frankrike
4. Allemaner - Tyskland
5. Burgunder - Schweiz
6. Lombarder - Italien
7. Suevi - Portugal
8. Heruler - Finns inte längre
9. Ostgoter - Finns inte längre
10. Vandaler - Finns inte längre

Notera att de sista tre som inte längre finns är det riken som det lilla hornet i Daniel 7:8 plockar bort när hornet växer fram. "Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord." Daniel 7:8. Det var inte oväntat den katolska kyrkan som låg bakom dödandet av vandalerna, ostgoterna och herulerna. Det "lilla hornets" makt uppträder härnäst. Det är viktigt att vi kan identifiera det riktigt, eftersom Gud ägnar mer utrymme åt att beskriva det, än de andra fyra kungarikena tillsammans. Varför? Jo, därför att de bibliska kännetecknen identifierar det som profetiornas och historiens antikrist. Vi får inte ta fel här. Därför kommer här några kännetecken på varför vatikanen är ett av satans redskap.

A. Det "lilla hornet" eller kungariket "sköt upp mellan dem" - mellan de 10 hornen som var västeuropas länder (Daniel 7:8). Alltså måste det vara ett litet land någonstans i västra Europa.

B. Det ska ha ett manligt statsöverhuvud som också är dess talesman. (Daniel 7:8).

C. Det ska "stöta bort" tre andra länder (Daniel 7:8).

D. Det ska vara helt "olikt" de 10 andra rikena (Daniel 7:24). Politiskt OCH religiöst!

E. Det ska strida mot Guds barn och förfölja dem och "bli dem övermäktiga". (Daniel 7:21, 25).

F. Det ska uppstå ur det hedniska romerska imperiet - den fjärde världsmakten (Daniel 7:7-8).

G. Guds folk (de heliga) ska "givas i hans hand" under "en tid, tider, och en halv tid" (Daniel 7:25).

Hoppas alla kan se att vatikanen uppfyller dessa kriterier. Om tillfälle ges presenterar jag gärna 10 kriterier ytterligare. Förutom denna historiska förklaring finns inom den kristna världen idag två andra populära doktriner om vem antikrist är. Preterism gäller för de som förespråkar att antikrist var en grekisk kung vid namn Antiochus. Dock kommer det lilla hornet från det fjärde djuret, inte det tredje! Den andra populära teologin, futurism, handlar om att antikrist kommer i framtiden efter att de kristna inte längre finns kvar på jorden. Dock ser vi att antikrist stöter bort 3 länder som alltså inte finns när Guds rike har etablerats. Preterism och futurism planterades av inga mindre än Alcasar och Ribera – två jesuitpräster!

Slutligen vill jag tillägga att i en av frimurarnas centrala böcker, Morals & Dogma skriven av Albert Pike (33-graden) som säger att den katolska kyrkan står för den exoteriska motsvarigheten till Mithraism där den högste ledaren kallas "pater"=fader.

Liksom en föregående talare, vill även jag rekommendera Walter Veith på google video.

/Sven

S.S

May 14. 2010 03:05

S.S

ursäkta felet ovan. det ska givetvis vara:

bröst och armar av silver= Medo-Persoen, buk och höfter av koppar= Grekland

S.S

May 15. 2010 01:24

mats

Hej S.S. Perra J, Tobias m.fl
Jag vill bara säga att både jag och linda är inne i ett extremt intensivt skede främst med Robotfolket men även kring annat privat. Det gör att vi just nu inte hinner kommentera så mycket som vi skulle önska. Men vi återkommer självklart och är glada för diskussioner och andras förmedlande som sker här under tiden.

mats

May 15. 2010 12:54

Perra J

Mats: Tack. Vi är alla engagerade av robotfolket.
För att bli fria måste vi kunna se vår egen robotism...
Det handlar om att ta sig ut ur hierarkin. Vet att du har hajat detta,
funderar på att beställa boken.
Ämnet Antikrist kommer (tyvärr) att vara aktuellt ett tag till, ser fram emot kommentarer längre fram eller genom nya trådar.


Antikrist är den entitet vi alla har inom oss (och som vi KAN ta kontroll över), som alltid måste beskylla andra. Detta är "Åklagaren", The Accuser of the Brethren, som "dag och natt" anklagar andra.

Denna åklagare är det Jesus menar som "Bjälken i ditt eget öga". Att se bjälken i ditt eget öga.
Du måste kunna SE denna entitet inom dig själv för att kunna ta dig ur hierarkin.
I Tyskland under nazismen var denna åklagare igång. Endast de som hade sina egna egon under kontroll förstod vad som hände, och drogs inte med. Men flertalet var vanliga, respektabla medborgare med familj och barn, som betedde sig som monster. Deras egon blev till kanaler för ett kollektivt raseri, som drog med sig miljoner. Deras identitet togs över. De gjorde sådant DE SJÄLVA aldrig skulle kunna drömma om. Därför kunde dessa respektabla människor sända barn till döden, sedan komma hem till sina egna barn som trygga familjefäder.

Historien om Jesus är helt enkelt medvetandet om egot.
Därför är själva personen Jesus oviktig. Det är också därför Jesus är så enormt kontroversiell.
Judarna å sin sida väntade sig en härförare som skulle besegra romarna och befria folket!
Och nu idag kommer de flesta inte att kunna se något annat scenario än att makteliten måste besegras av någon annan elit.
Men om Jesus hade varit en sådan, hade han måst vara Åklagaren som pekat ut romarna och uppviglat folket till ett raseri mot dom. OCh ALLT sådant raseri - på den "goda" sidan såväl som på den "onda" - är egot, och Antikrist. Det är dualismen som håller oss fångna. Det dualistiska medvetandetillståndet.

Egot - och Antikrist - är den falska identitet som skapades i dualismen, och som därför är oförmöget att se något annat än konflikt, där någon sida måste förgöra den andra sidan. Detta kommer alltid att bygga upp nya negativa hierarkier! Egot kommer ALDRIG att fatta detta. Men det finns något annat, som ser det.
Det är det som är DET ABSOLUTA.

Jesus kommer inte som någon härförare den här gången heller, utan som ett nytt medvetandetillstånd. Men det är DU OCH JAG som måste bli medvetna. Vi kan inte vänta på en ledare. Se denna sajt:
http://askrealjesus.com/index.html

Och S.S: Tack för din redogörelse. Jag har inget att tillägga, mer än det jag säger ovan. Vi kan inte gå i krig mot påven. Vi måste se våra egna egon, och sprida medvetenhet. All konflikt är att sänka medvetenheten.

Walter Veith är intressant. Han är vetenskapligt skolad och var evolutionist och ateist under många år. Men han ändrade sig. Det är också intressant att se den video där han berättar om hur det gick till. Jag visar den på min blogg här:
perraj.wordpress.com/2009/11/09/att-riva-murar/

Perra J

May 19. 2010 03:26

Jakob

Mycket intressant diskussion!

Jag har läst en del om antikrist, och en del säger att han ska komma från Iraq, östern, assyrien osv. Även Nostradamus talar om det. Han ska regera i 3,5år också. Och att Iraq ska förstöras på 60min...ska se om jag hittar en bra länk.

www.servantofjesuschrist.com/.../...ntichrist.html

Jakob

June 7. 2010 21:56

Sven

Perra: Det är inte första gången jag hör någon påstå att Jesus är/var fiktiv, och endast handlar om människors egna medvetande. Dock skulle det vara intressant att se om du kan hänvisa till någon pålitlig källa, eller är det dina egna tankar som ventileras? Jag frågar därför att jag anser mig vara en sanningssökare, och resultatet efter 23 års studier har lett mig till att idag vara en djupt troende kristen. Det tackar jag Jesus för! Givetvis förespråkar jag inte att det ska krigas mot påven. Gud förbjude! Bibeln förklarar tydligt att Satan gett påvedömet "sin egen kraft och sin tron och stor makt" (uppenbarelseboken 13:2). Att påven anser sig vara Guds verkställare på jorden (vilket Jesus var), anses påven därmed "trotsa allt gudomligt som finns och upphöja sig över allt som är heligt. Och han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud" (2 Tessalonikerbrever 2:4). Jag överlåter Gud att kriga mot Satan och som tur är säger oss Bibeln även vem som kommer vinna denna stora strid. Om du har något som backar upp dina påståenden, är jag den första att läsa/lyssna. Däremot är det viktigt att veta vilken sida vi står på för att undvika odjurets märke, och istället ta emot Guds sigill.  

Jakob: Vad du säger om att antikrist ska regera i 3.5 år har jag redan nämnt i mitt föregående inlägg. En sådan ideologi kallas futurism och introducerades av den katolska kyrkan genom jesuitorden. Om man studerar detta närmare handlar det inte om 3.5 bokstavliga år. På flera ställen jämställs en dag med ett år i apokalyptiskt profetiska sammanhang (se Hesekiel 4:6 & 4 Moseboken 14:34). Denna metod användes av i princip alla reformatorer. Tiden 3.5 år/42 månader/1260 dagar används flertalet gånger i Bibeln (se exempelvis Daniel 7:25, 12:7, Uppenbarelseboken 11:3, 12:14, 13:5). När vi applicerar teorin att en dag=ett år, stämmer det bra att antikrist regerade mellan årtalen 538-1798. Det första årtalet var då påven fick sin politiska makt av kejsaren i Rom, och det andra årtalet beskriver då han blev fråntagen den makten (och därmed mottog sitt dödliga sår som beskrivet i Uppenbarelseboken 13:3)

"Vigilius...ascended the papal chair (538 A.D.) under the military protection of Belisarius." History of the Christian Church, Vol. 3, p. 327
  
"In 1798 General Berthier made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one." -Encyclopedia Britannica 1941 edition

Låt mig avsluta med vad några reformatorer skrev om antikrist:

"We here are of the conviction that the papacy is the seat of the true and real Antichrist." (Aug. 18, 1520). Taken from The Prophetic Faith of Our Fathers, by LeRoy Froom. Vol. 2., pg. 121

"Some persons think us too severe and censorious when we call the Roman pontiff Antichrist. But those who are of this opinion do not consider that they bring the same charge of presumption against Paul himself, after whom we speak and whose language we adopt... I shall briefly show that (Paul's words in II Thess. 2) are not capable of any other interpretation than that which applies them to the Papacy." Taken from Institutes  of the Christian Religion, by John Calvin.

"He is in an emphatical sense, the Man of Sin, as he increases all manner of sin above measure. And he is, too, properly styled the Son of Perdition, as he has caused the death of numberless multitudes, both of his opposers and followers... He it is...that exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped...claiming the highest power, and highest honour...claiming the prerogatives which belong to God alone." Antichrist and His Ten Kingdoms, by John Wesley, pg. 110.

"Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer; in the seventeenth century, Bunyan, the translators of the King James Bible and the men who published the Westminster and Baptist confessions of Faith; Sir Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; and more recently Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones; these men among countless others, all saw the office of the Papacy as the antichrist." Taken from All Roads Lead to Rome, by Michael de Semlyen. Dorchestor House Publications, p. 205. 1991.

Jag ser fram emot att få lite feedback på detta inlägg, och hoppas på en fortsatt intressant diskussion. Dessutom vill jag även rekommendera den nya videointervjun med Walter Veith amazingdiscoveries.tv/.../

SS.
svensvensson777@gmail.com

Sven

June 8. 2010 01:05

Perra J

Sven!
När det gäller Jesus anser jag att Kim Michaels (eller om det är Jesus själv?) har väldigt bra saker att säga på sajten jag nämner ovan, www.askrealjesus.com. Enligt det som sägs här har den fysiska personen Jesus existerat (vilket också jag tror). Men jag uttrycker mig klumpigt när jag säger att historien om Jesus helt enkelt är medvetandet om egot. Hans budskap handlade om att få oss att se vårt ego (bjälken i vårt eget öga).
Den fysiska personen Jesus är inte så viktig som medvetandetillståndet Jesus (Kristusmedvetandet), vilket är det rena medvetande som framträder när egot har dött. Det som Paulus (var det han?) menade när hans sa "Jag dör varje dag".

Men sk. "militanta ateister" försöker nu att bevisa att den fysiska personen Jesus inte har existerat, i syfte att kunna avfärda kristendomen totalt för att bereda plats för ateistisk materialism. Det är ingen idé att säga till sådana personer att Jesus är ett "medvetande som kan nås inom dig", och att man inte ska fixera sig vid någon fysisk person som predikade levnadsregler.
Det är heller ingen större idé att säga till dessa personer att de inte besegrar katolska kyrkan och påven genom att bevisa att Jesus aldrig existerat, eller att Gud inte existerar - tvärtom, de gör precis som han vill! När stunden är inne tar påven masken av sig och säger att Lucifer är den riktiga frälsaren. Eller om Jesuiternas överstepräst (den svarte påven) träder fram och säger det.
Så utstuderat djävulskt listigt uträknat är det.

Perra J

June 9. 2010 00:52

Sven

Perra!

Tack för att du delar med dig av en källa. Efter en närmare anblick på hänvisad hemsida, kan jag konstatera följande:

1. Hemsidan påstår att Jesus endast är andlig, men inte fysisk. Detta är inte vad Bibeln säger. I Bibeln kan vi läsa om hur Jesus återuppstod, hur flera personer rörde vid honom och pratade med honom. Vi kan läsa om hans fysiska återkomst till jorden (1 Tess 4:16).

2. Hela sidan bygger på filosofiska antaganden utan några som helst substantiella "bevis", vilket är något som jag har väldigt svårt för.

3. Likheterna med New Age är så uppenbara att detaljer inte behöver nämnas, och jag förutsätter att du, Perra, är medveten om detta.

4. The Divine Feminine och budskapet från "Mary" och att Gud även är kvinna påminner starkt satanism/luceferianism där guden är man/kvinna, god/ond, ljus/mörk, yin/yang osv. Att "Mary" nämns är inte oväntat. Liksom inom katolicismens esoterism är det väl känt att "Mary" inte är någon annan än guden Isis som ofta håller sin son Horus, och gärna en aura runt huvudet.

5. Om personlig tillväxt tänker jag genast på boken/filmen "The Secret". Att allt du gör formar din värld, att du inte är någon syndare (och därmed in i behov av en frälsare), och argumentet om människans energifält är en skrämmande doktrin. Inte minst eftersom Bibeln säger det rakt motsatta i exempelvis Romarbrevet 10:3, "Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda".

6. När hemsidan sedan talar om Mystery School, om gurun Matrieya, om Buddha, Sangha osv blir jag än mer misstänksam. Jag har bott i östra asien en stor del av mitt liv, och när dessa namn/begrepp används är det svårt att inte dra paraleller till Buddhism, Hinduism, Shinto, Animism, Zoroastrism osv. En liten parentes som kan nämnas i sammanhanget är att boken "The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy" av Helena Blavatsky (en mycket bra källa förövrigt), skriver författaren att hinduernas gud Shiva är ett annat namn för Satan.

Nu vet jag inte om du sett alla Walter Veiths videor, men jag vill uppmuntra dig att se två stycken i synnerhet... 1)Hidden Agendas, och 2)Strange Fire. Båda finns på Google video och på www.amazingdiscoveries.tv

Att sen diskutera vad ateister tycker och tänker blir problematiskt och mindre relevant i sammanhanget eftersom varken du eller jag är ateist (tack och lov). Sen skrev du att Jesus själv säger att han endast finns i våra medvetanden finner jag mycket svårt att tro på, och hoppas därför du kan dela med dig av vad du bygger det påståendet på.

Uppenbarligen är ämnet antikrist mycket intressant, och i synnerhet eftersom mer uppmärksamhet getts åt så kallade domedagsprofetior på senare tid i massmedia. Det är av den anledning som jag diskuterar detta. Förhoppningen är att fler människor hämtar sina kunskaper från pålitliga källor, istället för hollywood filmer, fantasyböcker och stackars fanatiker som fått allt om bakfoten. Dock är det viktigt att inte ta saker och ting ifrån sina sammanhang, vilket ALLT görs på hemsidan du refererar till.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en viktig ståndpunkt. Nämligen att Kim Michaels förespråkar en "gör-det-själv-så-klarar-du-dig-filosofi". Anmärkningsvärt, eller inte så anmärkningsvärt egentligen, är att det är denna princip som särskiljer kristendomen från alla andra religioner, filosofier och idéer. För att nämna några: Frimureriet, katolicismen, mithraism, islam etc. Bibeln säger att det inte handlar om vad vi människor gör och vad vi säger som tar oss till himlen. Efesierbrevet 2:8 säger: "Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det". Det är centralt att veta att vi alla är syndare och "syndens lön är döden, med Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre (Rom 6:23). Därför behöver tro på Jesus, och en som följd leva som goda människor såsom Han lärde oss och var ett exempel för oss.  

Sven

Sven

June 9. 2010 07:27

Fredrik Larson

Ursäkta mig Sven.
Får jag bara inflika.
Ateister och troende är samma skrot o korn.
Tro är en programvara installerad i huvudet. I intellektet.
Intellektet är aldrig i nuet. Endast känslan, hjärtat, kärleken - kalla det vad du vill - existerar i nuet. Nuet är det energifält där "verkligheten" uppenbaras, exponeras om man så säger.

Ett fungerande intellekt ska endast kunna sortera våran historia, våra upplevelser och kognitivt stötta oss att "vara".

Att "veta" är detsamma som att inte "veta" - eller bättre, inte ha några föreställningar om livet. Då är det betydligt enklare att vara i nuet.

De flesta av våra tankar är meningslösa. Det är som ytligt pladder. Kollektivt är det också tydligt att människor i stort hänger åt det här skvallret, pladdret och glömmer bort vilka vi "är".

Religioner är meningslösa. Speciellt de Abrahamitiska. Troende i de grupperna lever sin egen film, en film som dominerar den här jorden.

New Age innehåller holistiska synsätt, men hamnar ändå snett. Ofta pga det överdrivna fokuset på "Ljuset". Man blundar med ett öga och vägrar se världen och livet som det är.

Jag ser det så här: all programvara människan hittills installerat i sina hjärnor fungerar inte. De skapar endast dualism. Och dualismen har redan spelat ut sin roll. Dock klamrar sig stora flertalet kvar i den av trygghet. Av rädsla för det okända. Av rädsla för livet som det är.

Livet är.

Allt vi tillskriver "livet" är endast föreställningar... och vi kan diskutera till döddagar. Ohyggligt meningslöst...

Fredrik Larson

June 9. 2010 16:56

Sven

Fredrik, givetvis får du inflika Smile

Jag ser dock inte riktigt vad det är du försöker bidra med i diskussionen. Att påstå att hela diskussionen är meningslös säger kanske mer om dig än om diskussionen. Diskussion där man tar del av, och delar med sig är en förutsättning för all kunskapsinhämtning.

Sedan får jag också intrycket att du förespråkar en konstruktivistisk ontologi, där inget är rätt eller fel. Allt beror på individens egna tankemönster och agerande? Rätta mig om jag har fel, men det är svårt att tro annat när du påstår att våra tankar är meningslöst ytligt pladder och att "veta är detsamma som att inte veta". Sen måste jag säga att det är lite svårt att diskutera när man inte vet vem man diskuterar med, men jag får intrycket av att du är agnostiker. Det påminner nämligen väldigt mycket om filmen Matrix när du pratar om programvara. Vem har installerat denna programvara, i vilket syfte, och vad innebär detta i så fall för oss som människor?

Det vore intressant att veta varför du dömer ut samtliga abrahamitiska religioner.

Det är heller inte oväntat att folk klamrar sig fast vid det trygga, som du väljer att kalla det, när inget i världen kan ge en sådan inre trygghet som en tro kan göra, och i synnerhet den kristna tron. Pengar och materiella saker kan tydligen inte ge oss en sådan trygghet. Däremot kan man alltid diskutera för- och nackdelar med organiserade religiösa system. För min del så tror jag inte att någon blir frälst av att gå till kyrkan varje vecka, eller stå skriven som medlem på en lista. Vad det handlar om, som jag ser det, är att ha en personlig relation med Gud främst genom bön och att studera Bibeln. Att gå till kyrkan i strukturerad form, anser jag, bidrar till att hjälpa oss komma närmare Gud och även att kunna vittna om Honom till icke-troende människor som kanske inte har någon som helst trygghet i sina liv.

Dessutom vill jag bara säga att man bör vara försiktig med att påstå att religion är meningslös. Den effekten som en människas tro har på ens liv kan inte argumenteras bort med några filosofiska antaganden om dualism eller liknande.

Sen håller jag verkligen inte med om att ateister och troende "är samma skrot och korn". Du får gärna utveckla detta, men hur jag än vänder och vrider på det påståendet så får jag det svårt att gå ihop. Så om du resonerar lite kring varför det är så, ser jag fram emot att förklara varför det inte är så. Visst är det kul att diskutera ämnen som dessa?

Ha en underbar dag!

Sven

June 9. 2010 17:45

Fredrik Larson

Hej Sven!

Jodå, underbara dagar!
Jag gillar din diskussionspositiva attityd. Förmodar att du är kunskapstörstande! Och hängiven.

Jag har inget emot människor som är troende, jag har inte emot människor alls. Däremot system. Tankesystem och föreställningsvärldar. Även om jag själv har föreställningar idag så är det utförsäljning på det dessa...

Nä, jag vill inte kalla mig någonting. Även om det säkert går att definiera mig!

Religioner är definitivt meningslösa för mig i alla fall. Abrahamitiska rörelser är monoteistiska - men jag inbillar mig (intuitivt) att de dyrkar samma vreda Gud men tolkar olika. Min kunskapsnivå kring detta är omåttligt låg men läs gärna Carl Johan Callemanns analys utifrån Mayakalendern www.calleman.com/.../israel_islam.htm

Han beskriver även det här med vänsterhjärnhalvedominans - något som Mats Sederholm också skriver en hel del om.
Och tyvärr präglas alltför många debatter, i synnerhet i media, av den här dominansen. Som givetvis också finns inom alla delar av samhället.

Missförstå mig inte - jag är inte ute efter att döma människan utan endast systemen vi så ofta tjänar. Jag strävar till mitt yttersta att tjäna människan! I handling, ord och tanke.

Tro är ett fenomen Sven! Att tro är att äga föreställningar.
Att veta, eller vilja veta, hindras av föreställningar, trauman, diskussioner, rättande, felande - vi glider snabbt in i människans tusenåriga konflikt! Vi går in i en film. Vi börjar spela roller. Vi begränsar oss. Vi låter oss begränsas.

Jag vet, ord blir till sist bara bokstäver och till sist reser sig stora svarta kanoner över pappret... men jag är väldigt inspirerad av vad som kommer inifrån mig. Intuitivt. Per automatik. Som om någon gudomlig gnista bränner av inom mig!

Kvantmekanik exempevis går inte att förklara med ord. Man måste använda bilder. Och här möts vetenskap och konst. Vänster o höger hjärnhalva månne.

Är du med mig?

Allt gott!

Fredrik

Fredrik Larson

June 9. 2010 19:43

Perra J

Hej Sven (och Fredrik!)

Roligt att det som yppas här engagerar dig som det verkar göra.
Jag har sett nästan allt med den talföre sydafrikanen Veith, och tycker det är otroligt intressant, och minst lika skrämmande.

Jag har försökt få blogginnehavaren att se Veiths "The Secret of Secret Societies", men vet inte om han såg den....

Men ingen människa sitter inne med den kompletta Sanningen, ej heller Veith. Så fantastiskt dynamiskt är Livet, att det ALDRIG kan rutas in med ord. Livet är alltid MERA.

Veith är verkligen insatt, och har gett mig stora insikter. Men han är också rätt "bokstavstroende" och jag spårar en tendens hos honom att se ner på andra religioner.

En sak måste du inse: Det är en OHYGGLIG hjärntvätt som ligger över hela mänskligheten - och dig och mig - på grund av det Katolska Kyrkan har gjort. Betänk att det var ur romarriket den kom. Romarriket som förföljde de första kristna på det mest brutala vis. Kristna kastades för lejonen i den romerska cirkusen.
Betänk att den romerske kejsaren VAR GUD! Han tog sig rätten att döma andra till döden medelst en gest med högerhanden. Detta var något man ogärna ville släppa när kristendomen stadfästes.

Därför ska Bibeln inte tolkas bokstavligt. Inget ska tolkas bokstavligt - men i synnerhet gäller det Bibeln!
Eftersom du känner till Walter Veith vet du att de första kristna (romerska) makthavarna har ändrat i, och tagit bort, viktiga saker i skrifterna - på ett mycket subtilt sätt.
Men det finns ändå en röd tråd i Bibeln, som man upptäcker om man öppnar sig lite och kan läsa mellan orden. Man måste ha ett "discernment", så man känner vad som är rätt och vad som är falsifierat.

Jesus har ett andligt budskap som kan få oss att se våra egon, och transcendera dualismen. Allt finns redan inom oss. Det är märkvärdigt likt det Buddha säger, och det som Lao Tzu säger. Det lär ha läckt ut från Vatikanens förbjudna bibliotek att Jesus studerade i Asien. Vem vet vad mera som finns där? Och varför är det hemligt? Det sägs på ARJ-sajten att en romersk makthavare ansåg att idén om reinkarnation, där man måste ta ansvar för sina handlingar i detta liv i ett YTTERLIGARE liv - var så motbjudande att hon krävde att det togs bort ur skrifterna.
Alla som nämnde reinkarnation därefter blev anklagade för hädelse, och straffades otroligt grymt.

Men det viktigaste - och farligaste - är den enorma rädsla för auktoriteter som Katolska kyrkan har HAMRAT IN under 2000 år. Vi är så hjärntvättade att vi inte reagerar inför att det finns "bättre människor" som har rätt att kontrollera och förslava andra. Det här gäller inte bara "religiösa" människor, utan hela vårt samhälle, ateister som troende.

Jesus var en person som vände sig till vanligt enkelt folk, och han predikade ute i det fria hellre än i någon synagoga.
Men de satanistiska  romerska prästerna lyfte upp Jesus utom räckhåll för vanligt folk, och hamrade in att de var så usla att de inte förtjänade att gå i hans fotspår. Allt det här med att vi är "födda i synd" är katolska kyrkans falsarium, som tjänar till att hålla folket i schack, så att de kan kontrolleras av människor som vill vara Gud! För det är vad katolska kyrkan handlar om. Makt.

Varför har de flesta människor en lättväckt känsa av skuld? Det är arvet efter kyrkan.

Om vi är födda i synd, hur kan Jesus - Guds son - säga att "det jag gör ska ni också göra - och ännu mer"?

Det handlar bara om att släppa allt vi tror vi vet. Då inser vi gradvis att vi alltid vetat allt vi behöver veta. Allt finns inom oss, vi måste bara jobba lite med oss själva för att hitta det.

Det finns inga "bevis" på någonting. Det som är viktigt är DIN upplevelse.
Bevis är utsagor av auktoriteter, som ger oss mentala bilder, som vi tror på, och våra egon använder "bevis" för att kunna sortera bort sådant som är obehgligt. ALLT går att bevisa - eftersom livet alltid är mera än språket, och språket är dualistiskt.
En utsaga kan lätt fås att betyda sin egen motsats, allt beror på vilken medvetandenivå den yttras.

"Säkra källor" - vad är det? Är det inte någon institution med makt som presenterar dem?

Det är (faktiskt) ganska korkat att dra hela New Age över en kam! För New Age är verkligen mycket. Jag säger inte att det inte finns villospår här, men det finns enormt bra grejer också. Det är ungefär samma sak som att säga att Internet är bara bogus! (och många säger det!).

Och ang det du säger i punkt 4: Se nämnda Veith-video "The Secret of Secret Societies" (du kan inte ha sett den):
video.google.com/videoplay

Det är lättare att projicera dessa jävligheter på någon/något med mindre makt än det man själv har ovanför huvudet...

Ha de gött/Perra

Perra J

June 9. 2010 22:56

Sven

Gott folk, alltid kul med snabba svar.

Fredrik: Jag kan också se att de abrahamitiska religionerna är monoteistiska, men det vore fortfarande spännande att se vad det är som du har emot dessa system i synnerhet. Men jag måste säga att till stor del håller jag med dig vad gäller dessa system som i många fall inte är annat än just system. Det bildas en kultur, en samhörighet, en gemenskapskänsla där folk finner en form av trygghet, och människor spelar roller, som du säger. Tyvärr innebär detta också att människor ofta slutar ifrågasätta doktriner och filosofier.

Det tenderas så enkelt formas en "ism" av en ideologi. Ateism, exempelvis, gömmer sig ofta bakom vad en del kallar vetenskap men om man skrapar lite på ytan utesluter inte vetenskap religion. Tvärtom vill jag påstå. Vetenskap uppmuntrar folk att skapa en tro. Det faktum att det aldrig tidigare funnits så många religiösa system i världen tyder på detta i alla fall. Sen kan man alltid definiera "tro" på olika sätt, men frågan är om en sådan semantisk diskussion verkligen bidrar med något konkret. Sen vill jag också ta avstånd från allt som har att göra med Mayakalendern. Här har massmedia propagerat mycket starkt och gjort ett bra jobb för dess sanna arbetsgivare i Rom. Vet ej om du sett/hört Michael Tsarion som är inne på samma spår som hemsidan du hänvisade till. Han är en av de främsta talarna inom området av energifält och liknande. Anledningen till att jag skriver om honom är att han är klart bättre att lyssna på än hemsidan ovan. Om du däremot vill hämta inspiration av mer akademisk karaktär föreslår jag sociologen Erving Goffmans "jaget och maskerna". Mycket intressant och väl värd för alla att spendera lite tid att läsa.

Perra: Härligt att du rekommenderat andra att ta del av Mr. Veith. Sen är det givetvis så att ingen sitter inne på all kunskap. Som tur vet jag ingen som påstått detta heller. Jag kan dock tycka att det är mer produktivt att lyssna på någon som har mycket kunskap än någon som har mindre kunskap. Du nämner att han ser ned på andra religioner. Jag är av en annan åsikt. Han säger själv att han inte vill trampa någon på råna, men faktum är att sanningen gör ont ibland. Att han inte alltid uttalar sig politiskt korrekt är något som jag finner spännande och utmanande. Fast å andra sidan finns ingen anledning för mig att försvara honom. Det är inte honom jag försöker hylla, men snarare den sanning han smått desperat vill förmedla. Och ordet sanning är en annan intressant aspekt. Det som verkar skilja min världssyn från många andra är att jag tror att det finns en objektiv sanning. Som sagt känner vi inte till hela sanningen. Men bara för att vi inte gör det, innebär det inte att det inte finns någon slags universell moral som vi människor bör leva efter. En sådan moral som predikades av Jesus själv och som Han vill att vi försöker efterleva. Dock är vi alla syndare, och därför kan ingen leva som Jesus gjorde. Och därför, tror jag, att vi behöver tro på Honom så att Han kan rädda oss.

Inte bara har jag sett "The secret of secret societies" flertalet gånger. DVDn står på hyllan här hemma och du är mer än välkommen att låna den av mig.

Jag håller med om att makthavare har utnyttjat sin auktoritära position alldeles för många gånger, och ständigt har vi sett historien upprepa sig. Vad vatikanen har i sitt bibliotek kan vi bara spekulera i. Det är populärt att säga att dessa makthavare ändrat i Bibeln, som du gör. framförallt brukar muslimer vara snabba med att framföra detta. Många ord har ersatts och därför är det svårt att alltid tolka Bibeln bokstavligt. Men den stora bilden har inte ändrats. Man kan alltid diskutera hur Gud delade på vattnet, hur han gick på vattnet och hur han gjorde vin till vatten. Men min fasta övertygelse är att Bibeln är inspirerad av Gud, och därför är jag av uppfattningen att Bibeln är en mycket säker källa. Den har visat sig genomgå otaliga test. Arkeologiskt, historiskt, profetiskt, kulturellt, socialt och säkerligen på fler områden än så. Sen är det alltid så, och jag tror det ligger lite i människans natur, att om man inte tycker om innehållet så kritiserar man gärna författaren.

Kan du ge exempel på vad som är bra med New Age? Jag försöker alltid undvika att dra saker även en kam. Man kan alltid hitta något bra som konfucius och dalai lama skrev, ja till och med vad muhammed dikterade i sin grotta. Men när vi pratar världssyn, föreställningar och idéer är det svårt att gå in på detaljer i en blogdiskussion som denna.

Jag vet inte vad du menar med "det finns inga bevis på någonting" och "ALLT går att bevisa". Ganska motsägande om du frågar mig.

Att folk har en lättväckt känsla för skuld kan enkelt beskyllas den katolska kyrkan. Jag förstår ditt resonemang, Perra, men utan att försöka försvara den romerska sekten på något sätt, kan det vara så att folk har en lättväckt känsla för skuld eftersom vi innerst inne vet att vi är syndare?

Och lite annat som jag inte kan låta bli att fråga. Om vi släpper allt, inser att vi har allt inom oss, och faktiskt hittar "det"... vad händer då?

Förresten... att Jesus studerade i Asien är väl ingen nyhet. Det var visst där han föddes och bodde största delen av sitt liv. Nasaret, Samarien, Betlehem osv ligger i Asien. Du kanske menade östra Asien (indien, kina osv)? Hmm.. ja, nu kan man ju alltid hitta människor med de mest konstiga livsåskådningar. Men den diskussionen kan vi väl ta en annan gång...

Dessutom får jag intrycket att du indirekt kallar mig korkad och projicerar jävligheter. Hoppas vi kan undvika sådant framöver, men än mer hoppas jag att jag misstolkar dessa eventuella angrepp, Perra.

Fridens,

Sven

Sven

June 10. 2010 12:06

Perra J

Sven!
Jag hinner inte skriva så mycket nu (återkommer senare), men jag måste ta mig tid att säga att jag inte menar att förolämpa, om så skett ber jag om ursäkt. Ang att projicera (jävligheter) skrev jag nyss följande i inlägget "Den israeliska rädslan":

"Liksom det finns pyramidala maktstrukturer, så är vi vår egen lilla pyramid också! Vi har en "pyramid-identitet" som vi sitter på toppen av, och vi tycker oss ha 100% koll. Man kallar det även mental box.
När något inträffar som oroar oss, vill vi gärna skjuta skulden på något nedanför oss i denna pyramid, samtidigt som vi anlägger en ignoranströskel för det som finns OVANFÖR oss, i den större pyramid vi alla är med i (som håller på att bli alltmer tydlig. Men bara för den som vågar se)."

Jag är bara ute efter det mänskliga egot, som vi alla har (naturligtvis även undertecknad).

Idén att hela New Age är oseriöst, liksom alla sådana breda generaliseringar, anser jag är att "kasta ut babyn med badvattnet", likväl är det här sättet att se så vanligt.
Det här är en korkad idé som liksom "ligger färdig" i det kollektiva medvetandet, och är så lätt att plocka upp. Jag säger självklart inte att DU är korkad! Hoppas vi har rett ut det nu!

Vad som är bra med New Age?
Tja, vad skulle det som INTE är New Age vara? Mainstream kristendom?
Anser vi att "gudomlig insikt" är något som bara hände för 2000 år sedan och aldrig kan ske idag?
Jag tror inte det. JAg tror dessutom att gudomlig insikt skiter fullständigt i våra religioner här på jorden.
Men OK, bra New Age är t ex Eckhart Tolle, Adyashanti, Neale Donald Walsch, Gangaji, Ramana Maharsi.
Ingen av dessa sitter heller inne med den fullständiga Sanningen (men det vet du).
Orden är pekare och får aldrig tolkas absolut.
JAg gillar det Buddhistiska ordstävet:
"Missta inte fingret som pekar på månen som månen själv"
(vet inte om det var exakt så det sas...)

Perra J

June 13. 2010 14:19

Perra J

Hej igen Sven. Nu "återkommer" jag som utlovat, ursäkta dröjsmålet, hoppas du är med i diskussionen ännu...
Jo, jag menar självklart östra Asien, Indien, typ.

En paradox som vi kan diskutera är hur man kan vara "född i synd" om reinkarnationsbegreppet förkastas. Det leder oss FRÅN vår eventuella andliga/själsliga härkomst och ger materialistisk vetenskap och Darwinism vatten på kvarnen, eftersom "synd" i så fall är något som sitter permanent i våra gener. Och att "rena från synd" skulle kunna bli att helt enkelt mörda alla människor som har tvivelaktiga gener.

Detta har faktiskt gjorts, och en stor fråga är hur mycket katolska kyrkan har med det att göra. Det här är en oerhört het potatis, som fordrar varsam behandlig.
Jag såg en bra film av Costa-Gavras nyligen som jag kan rekommendera: Den Slutgiliga Lösningen, eller "Amen." som den heter i original.

Det finns några passager i NT som är lite mystiska om man skulle förutsätta att vi inte reinkarnerar, t ex skildringen av den blindfödde mannen (Joh 9:1) där lärjungarna frågar Jesus om det var ett straff för hans synder.

Först när reinkarnationen bejakas blir det någon mening med "född i synd". Vår "synd" är den karma vi bär med oss från tidigare liv. Men vi kan när som helst ta ansvar för våra liv och komma ur det här. Dogmatisk kristendom förnekar dock ilsket detta. Den har övertagits av människor som vill vara Gud, genom sina egon (antikrist), för att kunna tvinga andra människor till underkastelse. De vill att du ska tro att du ÄR fördömd och usel, och att det enda du kan göra är att tjäna människor som vill vara Gud genom sina egon. Född i synd blir till att vara född underlägsen och utan hopp, så att "bättre människor" kan utnyttja och styra dig. Det är detta som skapar våra hierarkier på jorden, vilkas cement heter rädsla.

Jag tror Veith har en lång serie föredrag om hur man har ändrat i skrifterna. Jag började se den, men såg inte hela, och kommer inte ihåg vad den heter, tror inte det var "Battle of the Bibles". För övrigt tror jag att jag ska ta mig en heldag (eller några) med Veith och se igenom det han har på nätet. Tack för din länk och erbjudandet om att få låna DVD:n!

När det gäller bevis och mina motsägelsefulla påståenden, så utveckar jag mina tankegångar här:
perraj.wordpress.com/2009/04/24/mentala-boxar/

Perra J

June 13. 2010 15:34

Perra J

Tillägg: Nu hittade jag Walter Veiths serie föredrag som jag nämnde; Changing The Word heter den:
www.youtube.com/watch

Perra J

June 18. 2010 19:28

Sven

Även jag ursäktar dröjsmålet. Intressant hur en semester kan innebära total frånvaro av en internetuppkoppling. Smile

Det finns ett antal saker som vi kan enas om. Ingen har den totala sanningen. Vi människor tenderar att göra fel - du kallar det egot, jag kallar det synd. Att Gud inte är intresserad av religion är ett intressant ämne, för vad är en gud utan religion och vad är en religion utan någon form av gudomlighet. Jag vill nog säga att organiserad religion inte är en förutsättning för att Gud ska existera, eller tvärtom. Däremot vore det konstigt för en kärleksfull gud att inte eftersträva någon form av organiserad sammankomst bland sina efterföljare. Inte nödvändigtvis uppstyrt av seder och traditioner som i den romerska kyrkan och andra sekter som helt och hållet består av religion i organiserad form. Den sanna kristna kyrkan består av personer som eftersträvar en personlig relation med Gud, och när många människor lever på ett likartat sätt, följer med det en form av struktur. En religion i icke-organiserad form kan däremot inte vara hållbar. Om alla gör som man själv vill, ja... då hamnar man med en religion som kallas ateism. Ateismens negativa påverkan på dagens samhälle lägger jag fram som "Bevis A" för detta.

Däremot menar jag att vi inte reinkarnerar. Du hänvisar till Joh 9:1. Jag förstår inte hur du kopplar detta till reinkarnation. Att det skulle vara något "mystiskt" ser jag heller inte. I vers 3 säger Jesus nämligen att mannens blindhet varken beror på hans föräldrars synder, eller mannens egna synder för den delen. Att vara född i synd är snarare ett resultat av Adams och Evas handlingar nedskrivna i 1 Moseboken. Av den enkla anledningen sitter det i våra gener till idag.

Dina filosofiska antaganden, märker jag, präglas starkt av buddhism och new age (vilket i princip är samma sak). Och eftersom du, liksom jag, tycker om att lyssna på Walter Veith så vore det intressant att läsa lite om vad du tycker kring videon "The New Age Agenda". Om du inte hittar den så får du mer än gärna låna den av mig.

Angående videon om hur bibeln ändrats i viss mån, så visar det om något vilka influenser hur den romerska kyrkan har än idag. Därför har jag i högre grad börjat använda The King James version av bibeln sedan jag lade märke till detta.

Tackar för filmtipset. Ska se om den kan hittas i närmaste videobutik eller online. Såg trailern alldeles nyss. Kopplingen mellan nazityskland och påvedömet är starkt. Nu ska jag inte göra en lista som styrker detta påstående, men visst är det skrämmande att det var en katolsk präst som skrev boken "mein kampf"?

Ha det gott!

Sven

June 19. 2010 20:53

Sven

Tillägg:

Har nu sett filmen "Amen" som du rekommenderade. Välgjord och informativ film som visar delvis hur det låg till. Dock vill jag påstå att det var jesuiter som i grunden låg bakom massmorden. Att det var jesuiter som både skapade kommunismen och nazismen visar bara på den hegeliska dialektik som de eftersträvar. Frimurareordens motto lyder "ordo ab chao". Det vill säga genom kaos skapar man ordning. Skapandet av skenmanövrar drar folkets uppmärksamhet ifrån romerska kyrkan. Genom strategin att skapa två motsatta teser (tes och antites), eftersträvar man en så kallad syntes.

Det finns även andra propagandafilmer som försöker visa hur "goda" jesuiter är. Kolla gärna en film som heter "The Mission" med Robert DeNiro där jesuiter spelar the good guys. I själva verket är det de som ligger bakom de värsta brotten sedan Ignatius av Loyola grundade jesuitorden.

Sven

June 20. 2010 13:42

Perra J

Hej Sven!

Jag hade skrivit ett långt svar till dig i fredags, men lyckade tappa bort alltihopa, vilket tog hårt på mig... men så bra, nu har du ju sett filmen och allting, kul!
Jag tycker nog filmen är så nära sanningen som det GÅR att skildra, som läget är nu. Självklart kan man inte göra en film som visar folk hela sanningen om Jesuiterna, vilket jag vet att du vet.

Tvivelsutan pekar filmen nog på att det var märkvärdigt "svårt" för Vatikanen att fördöma handlingarna, vilket knappast vore fallet om nazismen vore en fristående gruppering utan några okända tentakler uppåt, och den sätter fart på lusten till vidare studium.
Och vi får inte glömma att organisationer som Jesuitorden, Katolska Kyrkan och Frimurarna hyser många aktörer på "lägre" nivåer i hierarkierna som är goda i sinnet, och som HAR ett ärligt, personligt patos om att vara Guds öga på jorden.
Samtidigt - dock - som de aldrig skulle kunna TÄNKA TANKEN på att ifrågasätta något som kommer "uppifrån" i den hierarki de tillhör!

De är övertygade om att hela den organisation de tillhör är lika god som de själva, men har inte lycats transcendera sina egna rädslor och är därför blinda.

Men jesuitprästen i filmen, Riccardo, personifierar någon som vaknar upp inför den hemska sanningen och kastas in i en svår kris; han ser kanske Bjälken i det Egna Ögat, och ser därigenom hela sammanhanget (och det sammanhanget får man ana sig till, givetvis).

Vi skulle kunna omdefiniera begreppet religion. Men vad religion har blivit är mekanismen att beslagta fridfulla andliga läror/läromästare och bygga upp falska, rädslobaserade hierarkier kring dem. Vilket från allra första början inför konflikt i läran och emotsäger det som - faktiskt - ALLA sanna läror säger: Gud (eller vad det nu kallas) är INOM dig. För att en  rädslobaserad hierarki ska fungera, emellertid, så måste separation införas. Gud måste separeras från oss, vilket medför att vi separeras från varandra - vilket möjliggör BÄTTRE OCH SÄMRE MÄNNISKOR.

Gud måste ses som UTOM oss, men då går enda vägen till Gud VIA någon "högre stående" människa i hierarkin, vars beteende du inte vågar ifrågasätta, eftersom du tror att han personifierar Gud Själv (eller ÄR Gud!) och att han då är höjd över ditt förstånd! Detta är maktens mekanism #1 (eller kan du visa mig någon mera perfekt mekanism?)

Och det här medför att det inte längre behöver vara något "religiöst"! Eftersom du är blind, kan den befallande entiteten bytas ut, utan att du ser det! Du bara lyder! Din identitet tas i besittning.
Den första påven var den romerske kejsaren - en man från militära traditioner. Och de romerska kejsarna kastade nyss de kristna framför lejonen eller brände dem levande - jag vet, jag har sagt det förut.

Men inget som inbegriper rädsla har med Gud att göra. Antikrist använder rädsla för att separera oss från Gud - och från varandra - och istället få oss att knäfalla i skräck, inför vad som av allt att döma måste vara Den Yttersta Rädslan. Hur kul e de?

Jag tror du vet mer än mig om hur Jesuiterna uppstod. Var Loyola en av dessa sk "Church Fathers" som verkar ha funnits innan något annat fanns?
Jag såg på Eder rekommendation "Hidden Agendas", och det var mycket bra. Finns det nåt med Veith som förklarar mera om frågan jag ställer här?

Den Hegelska dualismen omtalas också på askealjesus-sajten:

"The problem is simple. As long as the two opposing forces - the thesis and the antithesis - are both defined by the human mind, there can be no true progress. The human, or carnal, mind is, as I describe throughout this website, dominated by relative opposites, such as good and evil. Such relative opposites will always oppose each other, and therefore they cancel each other out. This inevitably leads to a power struggle in which one force must win by destroying the other force. This has created the ongoing, and seemingly never-ending, human power struggle in which opposing factions fight for dominance."
( www.askrealjesus.com/.../...cticalmaterialism.html )

För övrigt anser jag att George Orwell hade suverän insikt i de här mekanismerna!
1984 i all ära - men läs Animal Farm! Djurens Gård heter den på svenska. Ca 90 sidor som alla borde läsa.

Och angående reinkarnation: Varför inte söka svaret på frågan om du levat förut - i den ENDA SANNA KÄLLAN,
inom dig själv? Personligen vet jag att jag har levt många liv, därför att jag alltid haft vissa minnesbilder som inte kan förklaras. Detta minnen har jag haft hela mitt liv.

Och det var rätt så märkligt när jag lärde mig läsa vid fem års ålder. Jag fick ett häfte av min far, som handlade om att lära sig ord. Det var streckade ord som man skulle fylla i med pennan, och jag minns hur jag fyllde i "SOL". Sedan hände något. En vecka tog det, och då läste jag dagstidningen. Och jag förstod vad det jag läste handlade om. Naturligvis är det en kunskap som jag återupptog från tidigare liv. Men jag kan ALDRIG bevisa det för någon. Hur skulle det gå till?

Tack för filmtipset! Jag ska haffa denna film omgående, De Niro är alltid sevärd. Min favoritfilm är Deer Hunter. Den filmen säger mycket om Livet...
Ska också se "The New Age Agenda"! Du får "rapport" inom kort...

Ha de gött!

Perra J

June 20. 2010 19:51

Sven

Oj, vad synd att du tappade bort texten! Jag har alldeles för många gånger råkat ut för samma missöde.

Det är mycket svårt att skildra sanningen på ett trovärdigt sätt i en film på drygt en och halv timme så med det i tanke var det i alla fall en film som väcker frågor och uppmanar till vidare studier i frågan.

Det är också så som du säger att många initierade i den romerska kyrkans många suborganisationer (frimurare, opus dei, jesuiter osv) inte har någon aning om vad som sker längre upp i de hierarkala maktstrukturerna. Vad som är gemensamt för dessa typer av hemliga sällskap är att ju mer involverad en person blir, desto mer upplyst (illuminerad) blir han och blir varse om djupare hemligheter. Det är inte förrän man kommer en bra bit upp i rang som man kan anses vara del av illuminati. Allt övrigt folk kallar Marx för goyim. BPs VD kallade nyligen folket för "det lilla folket", vilket får mig att tro att han är del av det stora ockulta nätverket.

Gällande Ignatius så var han inte en church father i allmän mening. Han har inte haft någon egentlig mening i den romerska kyrkans doktrin, men har däremot varit betydelsefull i den så kallade motreformationen. Alltså den rörelse som syftar till att locka tillbaka de protestantiska kyrkorna till Rom. Bibeln varnar dock för detta. I Uppenbarelseboken kap 17 står det om staden med den sju kullarna (Rom) som har "kungavälde över kungarna på jorden". I efterföljande kapitel varnas för detta fallna babylonska system som levt i otukt med jordens kungar. Vi uppmanas också att dra bort ifrån henne (katolicismen). Vad många inte vet är vilket järngrepp katolicismen har på samhället än idag. Exempelvis kunde vi igår se hur Prins Daniel även blev Riddare av Serafimerorden, vilket det talades mycket om. Denna orden, liksom många andra, är styrd av påvedömet. Angående din fråga om liknande dvds av Veith så rekommenderar jag följande:
The Beast From the Bottomless Pit (Om katolska kyrkan)
Revolutions, Tyrants and Wars (vem/vad som ligger bakom många krig)
The Islamic Connection (titeln förklarar sig själv)
The Crime of All Ages
Two Beasts Become friends (USAs roll)
A Woman Rides the Beast (Hur vatikanen arbetar)
A New World Order (rekommenderas starkt)
That All May be One (farligheten med ekumenik)
Strange fire (ockulta doktriner som influerat moderna kyrkor)
The U.N and the Occult Agenda

De två sista, tror jag, du finner mest intressanta men mycket information överlappar.  

Det där med "opposing forces" är tankeväckande. Även det där med att den ena måste vinna till slut stämmer. I synnerhet när det gäller gott vs. ont. Bibeln säger att Gud kommer vinna över Satan till slut. Det kristna hoppet ligger i att Jesus snart kommer tillbaka, och vi ser fram emot att ny himmel och ny jord där "Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer" (Uppenbarelseboken 21).

Däremot är det en annan sak när två motsatta krafter skapas i syfte att skapa en tredje (syntes) utifrån dessa. Kapitalismens uppkomst efter kommunismen och nazismen visar kanske på att Bilderberggruppen gjort ett bra jobb i att förmedla budskapet till världens ledare, vilket i grunden arbetades fram av The Club of Rome. Se gärna www.clubofrome.org/eng/.

Har hittat Orwells bok på närmaste bibliotek som tur är. Ser ut som att jag får läsa den under veckan. Tack.  

Och angående filmen med De Niro så finns hela filmen i olika 10 minutersklipp på youtube. Ingen superkvalitet men fungerar smärtfritt.

Slutligen, lade du märke till de otaliga ockulta symboler som användes under prinsessbröllopet igår av präster, politiker, kungligheter och företagsledare? Utan att vara speciellt uppmärksam kunde jag inte låta bli att beskåda detta. Det är fruktansvärt grepp om samhället dem har. Tyvärr var både SVTs VD och TV4s VD på plats, vilket kanske säger något om bilden och den masspropaganda som projiceras inför det "lilla" svenska folket.    

Sven

June 23. 2010 10:25

Perra J

Hej Sven.
Jo, det var gott om symboler och elitisktisk livsluft som vädrades kring bröllopet.
Man fick många påminnelser om "respekten för grundlagen". Vilken, som du nog vet, genomgick genomgripande förändringar bakom ryggen på oss, där t ex militär nu ska få sättas in mot de egna medborgarna. Blogginnehavarna skriver om det här: www.klarsikt.humancreations.se/.../...ar-Sikt.aspx

Jag har sett många av de Veith-videos du räknar upp här.
Men nu har jag också sett "The New Age Agenda", och här får jag lite problem med honom, även om han är mycket intressant även här.

Våran Walter är sjundedags-adventist, och som sådan ser han Bibeln som det enda rättesnöret. Han är med i en organisation, vars verklighetssyn han uttrycker.
  
Adventisterna väntar på Jesu återkomst, och de tror bokstavligen på att han ska komma som ett fenomen i skyn, som sliter isär molnmassorna.

Alla rörelser som framhåller en SKRIFT som rättesnöre, uppmuntrar bosktavstrohet, och eftersom språket till sin natur är dualistiskt, så kan en utsaga vändas till att betyda sin raka motsats - beroende på ur vilket medvetandetillstånd den yttras. Och det här snuddar Veith vid ibland, utan att se den fulla innebörden.

När Jesus t ex säger att vi "är gudar", och någon försöker tolka detta genom sitt ego, så kan egot ENDAST se det genom ett dualistiskt filter, där "gudar" är "överlägsna" entiteter som har makt att TVINGA andra - genom rädsla. Det här är farligt.

Men "gudar" ur en ego-befriad medvetandenivå är något helt annat. Gud handlar då enbart om villkorslös kärlek. Och den är därför inte dualistisk.

Vi vet inte vilka vär ÄR, här på jorden. Rättare sagt: Vi vet inte VAD vi är. Därför har vi egot, som är en falsk identitet född i dualism, som liksom "lever våra liv åt oss" medan vi inte tar något ansvar för våra liv.
Våra liv är som bilar, som vi sitter i baksätet i medan egot styr.

Egot är den entitet alla människor har - som man vet att man KAN ta kontroll över - som alltid måste ha säkerhet, och alltid vill vara "bättre än". Och som alltid säger:
"Vi har inga problem, VI är goda - men det är DOM DÄRBORTA som har problem!"
Alltid två sidor, där den ena är i konflikt med den andra.

Jag tror på goda grunder att detta är "bjälken i det egna ögat". Och jag känner inte att Veith ser bjälken i sitt eget öga. Däremot känner jag att t ex Eckhart Tolle gör det. Men jag lyssnar med behållning på dem bägge (de är ju rätt olika..)

Jag tror att syndafallet beskriver fallet från det absoluta medvetandetillståndet, ner till det dualistiska (relativa). Men att vi har fri vilja att ha denna upplevelse. Men visst är det synd.

I det dualistiska tillståndet är vi BEROENDE av hur ett yttre drama omkring oss förlöper. Och då uppstår rädsla. Men också Jesus sa "Guds kungarike är inom dig". Vi är inte det vi tror vi är! vi måste släppa egot! Sedan har antikrist ingen makt över oss längre!

Perra J

June 30. 2010 23:28

Sven

Låt mig gå rakt på vad du kallar för ett problem. Du nämner att Veith, eftersom han är adventist, ser Bibeln som enda rättesnöre. Faktum är att det är vad det flesta kristna påstår sig göra. Vad som skiljer de flesta kristna kyrkor åt är tolkningen av vissa texter i Bibeln. De flesta kristna tror också på Bibelns bokstavliga innebörd. Att Jesus kommer tillbaka i skyn då alla ögon ska se honom är något som hålls gemensamt för de flesta kristna. "Se! Han kommer, omgiven av moln, och alla människor ska se honom - ja, till och med de som har genomborrat honom..." Uppenbarelseboken 1:7.

Jag måste erkänna att jag finner det ganska lustigt att du direkt motsäger dig alla rörelser som framhåller en skrift. Är inte det att "kasta babyn med badvattnet"??? Låt mig ställa en hypotetisk fråga. Låt oss säga att du har rätt. Vilken moralisk kompass ska vi gå efter som människor? Vad har en person för anledning att inte döda någon annan? Å andra sidan har jag väldigt svårt för folk som inte har något direkt, konkret att basera sina tomma filosofiska antaganden på. Därför finns många som säger att "mitt rätt är inte nödvändigtvis ditt rätt". Om 1+1 plötsligt är beroende på matematikern får vi ett problem bestående i ett samhälle i moraliskt förfall. Vad ska vi gå efter? Vårt egna sinne? Vårt egna medvetande? Jag som trodde vi enats om människans fallna natur som kristna kallar synd och du väljer att kalla ego. Vem och vad kan jag lita på utan ett rättesnöre? Det vore intressant att ta del av.

Du påstår att Jesus sagt att vi är gudar. Jag har fortfarande inte hittat detta i mitt 22-åriga bibelstuderande. Detta är inget annat är New Age filosofi du talar om, och självaste Veith säger det i samma video som du refererar till i ditt senaste inlägg. Och som du bör veta vid detta laget så är new age inget annat än en västerländskt form av mysticism och anpassning av de österländska religioner, främst hinduism.

Min förståelse och erfarenhet säger mig att Bibeln klarat otaliga tester genom tiderna. Vi kan diskutera detta ut ett socialt, kulturellt, politiskt, religiöst, andligt, arkeologiskt och i synnerhet vetenskapligt perspektiv, och därför anser jag det finnas goda skäl till att hålla Bibeln som ett rättesnöre.

Sen har jag väldigt svårt att tro att "egot" styr våra liv. Vad är det då för nytta att leva om du inte kan påverka ditt liv? Kan du definiera "egot"? Är det, i detta sammanhang, inte ett annat ord för ödet?

Vad jag uppskattar med Veith och den främsta anledning till att jag köpt massor av hans dvds är att han verkar vara en av få offentliga personer som ser bjälken i sitt egna öga. Han har en unikt ödmjuk inställning med självdistans och respekt för sin egna begränsning.

Avslutningsvis, hörde du nyheten att Tyskland fått en ny förbundskansler. Christian Wulff är romersk katolik och en pjäs på Vatikanens spelbricka. Det hjälper säkerligen att även EUs president Herman von Rumpuy är katolik även han.

Fridens.

Sven

July 1. 2010 20:55

Sven

Så här dagen efter senaste kommentaren önskar jag göra ett tillägg. Det var nämligen så att jag läste Bhagavad-Gita nyligen i syfte att fördjupa mina kunskaper om guden krsna som är populär i ostasien, och då kom jag att tänka på din livsfilosofi.

I denna bok diskuteras att människors medvetande är materiellt besmittat. Därför ska människan sträva efter befrielse från den kroppsliga livsuppfattningen. Detta kallas för "egot" på sidan 10 i den boken. Vad som kallas den högste herren kallas för Isvara. Även människans högsta medvetande kallas Isvara. Detta innebär att om människan är upplyst (illuminerad) och med stor kunskap har möjlighet att bli en slags gud.  

Så med dessa två punkter ville jag bara visa på att det du tror på är new age, asiatisk mysticism, och karma (handlingsfilosofi)om man så vill. I sammanhanget kan man diskutera panteism, krsnaism, animism osv. Det ena förutsätter nämligen det andra.

Sven

July 2. 2010 00:57

Perra J

Hej Sven
Jag hoppas och tror vi håller oss inom ämnet, som är Antikrist...
Kul att höra av dig igen!

Jag vill - kort - nämna för dig en upplevelse jag hade vid sex års ålder.
Som jag förut sa lärde jag mig läsa mycket tidigt. Hemma fanns dock inte så mycket att läsa. Men hos min farmor (som blev 100 år och var varmt troende), fanns Bibeln, i 1917 års översättning.
Jag fann något här, som grep mig. Men det som fascinerade mig mest var Jesus' egna ord. Jag kände att det "fanns" något här, något mycket dyrbart.
Faktum är att jag vid denna tid var extremt mörkrädd. Det var otänkbart att sova ensam i ett rum, utan jag måste ligga bredvid någon vuxen. Så ock hos farmor. Hennes rum var läskiga.
Men en kväll sjönk jag in i något av Evangelierna (minns ej vilket), och kände en enorm bergfast inre säkerhet komma, all rädsla försvann. Det var fantastiskt, och jag glömmer det aldrig.
Med ens visste jag att jag inte längre var mörkrädd. Och det var jag aldrig mer. Jag sov som en stock, ensam i det läskiga rummet, som inte alls var läskigt längre

Så jag har alltid haft en mycket personlig relation med Jesus. Men tro nu inte att jag alltid har levt ett "fromt" liv! Jag har verkligen misshandlat denna relation svårt genom åren, men en sak vet jag: Det hade inte varit genom att gå i kyrkan som jag hade upprätthållit relationen med Jesus.

Jag har verkligen en upplevelse av "Gud inom".
Och jag lärde mig tidigt att läsa mellan raderna. Det finns ett budskap i Bibeln - Jesus ord i synnerhet - som är levande och otroligt vitalt, som är fjärran från utantill-inlärning.
Men det fordrar en öppenhet. Kanske ett barns öppenhet?
Det finns en smal stig, som är säker. Men man måste SJÄLV fråga sig om det är sant! Man kan aldrig stödja sig på vad "auktoriteter" säger! Är det inte sant för DIG, sä är det inte sant.

Man känner igen sanningen när man ser den. Men antikrist - genom egot - är snabbt som ögat där och river, sliter, och skapar konflikt.

ÄR vi Gudar? Tja...
Det beror på vad vi menar med det. Men jag tror vi är långt mera gudomliga varelser än vi tror.

Men det är frapperande att det står här och där i Bibeln att vi är det. Vad jag tänkte på är Joh. 10:33:
(jag tar en engelsk version, för det är lättare att hitta på nätet och kopiera in)

"
33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
"
...där Jesus åberopar Psaltaren (Ps. 82), där Gud "bland Gudar" säger att vi är Gudar.

Att Jesus är Guds son är sant. Men att Jesus är Guds ENDA son är en katolsk lögn. Jesus ville få oss alla att se vår egen gudomlighet, inom oss.

Men inte ens Walter Veith har till fullo transcenderat katolicismens oerhörda indoktrinering!

Och det är intressant att Veith idag nästan ställer sig på samma sida som judarna som ville fälla någon för att häda, som säger sig vara gudomlig. Samma situation råder idag, som rådde då: En frälsare ska eventuellt komma, som ska rädda oss. Vem är det? Hur ska han komma till oss?

Och visst, jag håller med Veith om att det finns många irrläror som Scientology, Jehovas Vittnen, Mormoner och allt, där "gudar" kanske blir ego-gudar, dvs maktfullkomliga tyranner.

Men han borde först lösgöra sig helt från katolicismens grepp - då ser han ännu klarare.

"Reincarnation! That's what they believe in!", säger han lite sådär föraktfullt. Men han vet inte vad han talar om här. Jag gillar dock Veith väldigt mycket. Han utmanar påvedömet, och ger oss kurage! Och han är en gudabenådad talare.

Jesus utmanade själv bokstavstrohet.
De bokstavstroende var Fariseerena och de skriftlärde. Jesus ville få oss att SE, att skärpa våra sinnen, SE den djupare innebörden:
"Den som har ögon,han ser", "Den som har öron, han hör"

Och Jesus anlagade dem för att ha tagit bort kunskapens nyckel (Lukas 11, King James):

"
52. Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

53. And as he said these things to them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:

54.Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.
"

Och kunskapens nyckel har katolska kyrkan ävenså tagit bort idag.

Bokstavstrohet medför också att man måste utesluta "nya händelser". Det står i Bibeln, punkt. Det är en konservering, något som inte kan - eller får - ändras. Så har också katolska kyrkan konserverat kristendomen i 2000 år. Total stagnation. Behövde det vara på det viset? Kan inte Gud tala till oss idag?

Ang Uppenbarelseboken, om du vill så läs detta från ARJ-sajten (det är intressant):
www.askrealjesus.com/.../appearinglory.html

Perra J

July 3. 2010 00:46

Sven

Perra, jag uppskattar att du redogör din bakgrund och tro lite tydligare. Dock vill jag påpeka betydelsen av att ta texter från sina sammanhang.

Kristna kallas Guds barn, och barn växer normalt upp och blir lika deras föräldrar. Betyder det att vi kommer bli Gud? Hur kommer våra återuppståndna kroppar vara? Dessa frågor är viktiga att förstå. Johannes hade något att säga om detta i 1 Joh 2:28-3:2:
28 Ja, mina kära barn, lev kvar i gemenskap med Kristus. Då vet ni att allt står rätt till med er när han kommer och att vi inte behöver skämmas för att möta honom utan med glädje kan se honom i ögonen. 29Eftersom vi vet att Gud alltid är god och bara handlar rätt, så kan vi med all rätt veta att alla som handlar rätt är hans barn. 1Se hur innerligt vår himmelske Far älskar oss. Han tillåter att vi kallas hans barn, och det är vi ju också. Tänk på vad det betyder! Men eftersom de flesta människor inte känner Gud, förstår de naturligtvis inte att vi är hans barn. 2 Ja, kära vänner, vi är redan Guds barn, här och nu, och vi kan inte ens föreställa oss hur det ska bli senare. Men vi vet att när han kommer, ska vi bli lika honom. Vi får se honom precis sådan som han är.

Även om vi inte vet alla detaljer om hur vi kristna kommer vara när Jesus kommer tillbaka, och vi behöver inte spekulera i det, kan vi åtminstone se att vi kommer vara lika honom. Och vi vet att det nya livet kommer vara utan smärta och sorg Upp (21:3-5), vilket är en fantastisk insikt!

Johannes skriver också att vi är “pånyttfödda” (genom dopet) i detta liv och kallar oss Guds barn. Men vi är fortfarande begränsade mänskliga varelser. Vi kan alltså vara Guds barn och pånyttfödda utan att vara gudar. Vi bör vara försiktiga med hur vi tolkar saker och ting.
Kött och blod kan inte ärva Guds rike, men det innebär inte att vi är andar utan kroppar. Då Jesus väcker de döda vid sin återkomst blir vi ”klädda” i en oförgänglig och odödlig natur (1 Kor 15:52,53). Vi blir upptagna med en andlig kropp (vers 44), vilken är ett tillstånd given oss av Gud. Detta gör det extra viktigt att förstå och vi måste precisera vissa antaganden. Det finns en stor skillnad mellan att ”vara Gud” och att ”vara lik Gud”.

Vi kan bli likt Gud i vissa hänseenden. Gud är andlig, och vi bör vara andliga, så kan vi vara lika Gud på sätt och vis. Där är vi också skapade till Guds avbild (1 Mos 1:26).. inte bara fysiskt sett. Våra handlingar ska visa på resultatet av frukten av den helige anden, vilket reflekterar Guds kärlek. ”By their fruits you shall know them” (Matt 7:16). Därför ska vi vara ”lika Gud”! Men att tro att vi ska “bli Gud” motsäger vad Bibeln säger om Guds natur. Gud är EN varelse, inte många separata entiteter. Gud är evig och oskapad. Men vi har ingen evighet, och vi skapades av Gud. Därför är vi mindre än Gud och vi kan aldrig bli vad Gud är eftersom det ordet innebär evighet, vara oskapad och allmäktig. Vi har inget liv av oss själva, vilket Gud har. Vi måste bli givna liv av Gud. Han kan ge oss evigt liv, men det livet finns inte inom oss och vi kan inte ge det till andra, vilket Gud kan.
Några har tidigare använt Joh 10:34 ”ni är gudar” som stöd för idén att vi är gudar eller ska bli gudar. I denna text citerar Jesus från Psalm 82:6 där det hebreiska ordet för “gudar” är iselohim, vilket refererar till orättvisa mänskliga domare (Psalm 82:1,2,7).

Om vi då sätter det i sammanhang med texten du hänvisar till i Joh 10:34 ser vi att i kapitlet anklagar de judiska ledarna Jesus för hädelse eftersom han ansåg sig ”vara Gud” (vers 33). Jesus säger, i princip, att ”om skriften kallar orättvisa människor för gudar, hur mycket mer rättfärdig är inte jag”.  

Jesus sa inte till judarna att dessa vara bokstavliga gudar. Det borde vara uppenbart. Vid uppståndelsen blir vi lika Gud, och det kommer vara underbart. Vi kommer vara Guds barn för alltid levandes i glädje, och vi tackar Gud att vi har möjligheten att vara hans barn även i detta livet, genom Jesus Kristus vår herre och frälsare.

Sven

July 3. 2010 01:11

Sven

Och vad menar du med att Jesus själv utmanade bokstavstrohet? Kanske misstolkar du detta? Faktum är att Jesus inte säger åt dem att sluta läsa skrifterna eller tro på skrifterna. Men de hade feltolkat och missat essensen i vad skrifterna hade att säga, vilken ligger i att skrifterna vittnar om Jesus.

”Ni forskar i Skrifterna för ni tror att de ger er evigt liv. Men Skrifterna pekar på mig och ändå vill ni inte komma till mig så att jag får ge er evigt liv” - (Matt 5:39,40).

Utveckla gärna vad du skrev  ”Bokstavstrohet medför också att man måste utesluta "nya händelser". Det står i Bibeln, punkt.” Det säger mig ingenting, och är framförallt kontradiktoriskt mot vad Bibeln säger. Nya händelser bör vi alltid sätta i ljuset av den apokalyptiska profetiska kunskap som givits oss. Där pekar ALLT på att det är katolska kyrkan som drar i trådarna och styr genom diverse frontfigurer och organisationer. Av den anledningen har vi fått varningen att inte insnärjas i hennes (katolska kyrkans) lögner. Upp 13:18 säger oss att vi behöver förstånd och vishet för att tolka odjurets tal 666 vilket i otaliga hänseenden representerat den romerska sekten genom historien – än till idag.  

Sven

July 3. 2010 11:24

Perra J

Hej Sven

Bokstavstrohet är otroligt intressant. Det är definitivt inte bara talibanska fundamentalister som idkar bokstavstrohet!
Det är en dramatisk skillnad mellan att låta orden peka, och att FIXERA sig vid orden i sig.
I det första fallet används skriften (orden) för att stimulera ett inre engagemang. De används som en kompassriktning, mot den sanna upplevelsen av det som orden faktiskt beskriver. Och den sanna upplevelsen kan bara vara DIN upplevelse.

Men i det senare fallet används orden för att skapa mentala bilder som man stenhårt håller fast vid. Massor med troende är t ex "säkra" på vem och vad Gud är - med utgångspunkt från deras egna mentala bilder. Så säkra är de ofta, att de utan vidare kan döda för det de tror på.

Det här händer alltjämt, inte bara i fråga om religiösa ting och Bibeln, utan även t ex i vår hantering av media, som låter oss skapa mentala bilder. Och vi tror verkligen att vi VET något, därför att IDENTIFIERAR oss med det vi vet!

Med alla våra mentala bilder bygger vi vår mentala box. Och det är vår sfär av "vetande". Och all ny information måste då passa in i den här boxen (sfären). Passar det inte in, förkastar vi det.
Den här mentala boxen blir vår falska identitet. Egot.

Katolska kyrkans (KK) inflytande går även in på sekulära områden. Jag tror de djupare rötterna till bokstavstroheten är den överdrivna rädsla som KK har hamrat in, för auktoriteter. Auktoriteter överhuvudtaget, inom alla områden.

Om du ser läromästaren (som typiskt själv bara ser mentala bilder) som upphöjd och överlägsen dig, blir det svårt att använda läran/orden som pekare mot din egen inre upplevelse. Nej, här blir du liten och usel, och du måste lyssna på honom, som har den "överlägsna tolkningen" (mentala bilden!) av skrifterna.
Och även om detta kanske inte är vad som sker i fysisk bemärkelse (dvs att någon står där med en piska, som under inkvisitionen), så ligger alltid ett slags "anda", att du bara underkuvat ska rätta dig efter skriften och undertrycka dig själv.

Och då blir det - för ditt vidkommande - en YTTRE angelägenhet, och inte en inre. Och för oss är påven förstås en yttre auktoritet. Förr i tiden vara han det i MYCKET högre grad, men vi vet bägge att han kan bli det igen.

Det Jesus säger här liknar det Buddhistiska budskapet "Missta aldrig fingret som pekar mot månen, för månen själv". Se bortom orden. Notera att Jesus använder ordet "pekar".

Det är först när vi kan se bortom orden och se vart de pekar, som vi kan ta till oss dem. Skrifterna är alltså viktiga. Men rädsla har krupit in. Jesus säger inte att vi ska sluta tro på skrifterna eller sluta läsa dem, utan att använda orden på rätt sätt - utan rädsla.

Jag anser att Jesus var medveten om mentala bilder och boxar. Det var folk som inte ville släppa in Jesus, för han passade inte in i deras mentala boxar.

Men "född i synd" är den falska identifikationen. Boxen. Egot. Jag tror att det "förstånd och vishet" du nämner är att kliva ut ur boxarna.

Perra J

July 3. 2010 12:52

Perra J

Sven, jag ser nu att du skrev två inlägg här. Svar på det första kommer senare - jag har dock läst det, ska nu ta en lång promenad och grunna på det... Smile

Perra J

July 5. 2010 01:10

Perra J

Sven, jag återkommer såsom utlovat, ursäkta att det tog lite extra tid...

Det är meningslöst att resonera om "Gud", eller "gudar" eftersom det ligger ovanför språkets sfär. Man kan uppleva något inom en, som är mycket större än en själv. En mycket påtaglig närvaro.
Och det "är helt enkelt vad det är". Det är ingen idé att säga något mer om det, mer än att det inte är fråga om någon maktentitet, som höjer sig över andra människor. Gud behöver inte makt!

Makt är egots instrument, i dess försök att vara Gud själv, på den här planeten.

Eller vi kan säga att det finns positiva hierarkier och negativa hierarkier. I det första fallet hålls hierarkin ihop av kärlek, i det andra fallet - vilket kanske är det enda vi känner igen - av rädsla.

Positiva hierarkier kan inte existera i det dualistiska medvetandetillståndet, där allting bygger på konflikt mellan två sidor.
Positiva hierarkier existerar bara i det absoluta medvetandetillståndet, där vi alla är ETT. Här existerar inte "bättre och sämre" individer

Och det här är vad Jesus menar med att vända andra kinden till. Gud kan aldrig vara part i en dualistisk konflikt! Det här är en liknelse, och varför talade han i liknelser? Troligen för att lära oss att man inte ska tolka något bokstavligt, utan att lyssna på vår egen inre röst. - Men naturligtvis också för att det inte gick att vara alltför tydlig i den fientliga omgivningen.

Notera att även Jesus hade en lära "för folket" (där han talade i liknelser), och en "inre lära" för de initierade (lärjungarna), precis som Veith skildrar i fråga om KK/Jesuiterna/Frimurarna.

Ännu ett exempel på hur ondskan följer samma struktur som det goda, men att det förvrängs, polariteter kastas om. Men samma ord används! Det var det jag ville åt när jag talade om det här med att Jesus sa att vi är gudar. Samma ord kan betyda sin raka motsats, beroende på om det sägs/tolkas i det absoluta eller i det relativa.

Har du läst Neale Donald Walsch's böcker? De är läsvärda, för man inser vilken primitiv uppfattning man faktiskt har av Gud. Och hur krampaktig och ångestfylld denna uppfattning är. Åtminstone var det så för mig.

Men Walsch är ett exempel på vad jag menar med "nya händelser", som kan vara mycket svåra att ta till sig för en "bokstavstroende", eftersom han sätter punkt efter det som står i Bibeln och anser att inget som senare sägs kan vara nåt annat än hädelse eller t o m djävulens tal. Rätta mig om jag har fel här.

Men när Jesus dök upp för 2000 år sedan sågs han med stor misstänksamhet av de som tyckte sig vara "avancerade" troende, och de kändes inte vid honom fastän han stod framför dem. Han var också en "ny händelse" för dem.

Vad jag vill komma fram till är att det enda som är viktigt är vad man SJÄLV KÄNNER är sant. Man måste själv kunna avgöra vad som är riktigt. För allting kommer att vändas upp och ner. Vi kommer att sättas på hårda prov.

Inget av det du säger kommer att ske mot din vilja. Gud gav oss fri vilja. Vilket faktiskt också betyder frihet att gå emot Gud. Men det är då vårt eget ansvar, och vi måste ta konsekvenserna av det.
Du säger:
"Vi har inget liv av oss själva, vilket Gud har. Vi måste bli givna liv av Gud. Han kan ge oss evigt liv, men det livet finns inte inom oss och vi kan inte ge det till andra, vilket Gud kan."

Den utsagan är sann så länge vi identifierar oss i egot. Eller "köttet" som det kallas, eller "the carnal mind".
Det här beror på vår fria vilja. Vi har inte evigt liv så länge vi håller fast vid egot och det dualistiska medvetandet.
Eftersom egot har identifierat sig vid förgängliga ting och alltså måste förgås när dessa ting förgås.

Och jag kan tillägga:
De som är FULLSTÄNDIGT ego-identifierade kan inte längre få livsenergi av Gud. Den energin har för hög frekvens för dem. Då måste de i stället ta energi från andra människor. Det är därför det finns ett behov av makt, med terror och kontroll. På det viset tar de ner frekvensen till en nivå där de kan ta emot den (en liten 'vetenskaplig' view på det hela...)

Perra J

July 8. 2010 02:28

Sven

Mycket av det du skriver håller jag med om. Människor tenderar att bygga upp mentala boxar som du väljer att kalla det. Visst är det så. Möjligen har det att göra med att människor i allmänhet behöver någon form av trygghet. Hur man skapar sig en sådan trygghet skiljer sig markant åt, men uppenbarligen vill man gärna leva i sin bubbla utan att ta större hänsyn till ens omgivning. Det är väl också därför en del ateister aldrig skulle bli troende oavsett vad som sker, och varför vissa muslimer aldrig skulle ta avstånd från islam oavsett situation. Det verkar råda ett slags ignorans över det mänskliga tillståndet. Du kallar det fortfarande ego, jag gör som bibeln och kallar det synd. Uppenbarligen vill varken jag eller du lämna våra mentala boxar för den delen. Kan det vara så att en mental box är mer "rätt" än en annan? Det är i alla fall vad jag tror. Min övertygelse är att det finns en absolut sanning, oavsett vilka mentala boxar vi väljer att prioritera. Att, å andra sidan, ha en mer reduktionistisk världssyn där subjektivitet är regel nummer ett.. ja, då kommer vi ingenstans med att diskutera detta ämne i allmänhet och ämnet antikrist i synnerhet.

För låt oss, som sagt, stanna vid ämnet antikrist. Det är sannerligen intressant att du nämner påven betydligt oftare är jag. Du skriver att påven hade mer makt förr. Jag håller inte med. Aldrig tidigare har Roms inflytande varit så starkt på samhällets diverse komponenter. Här kan vi bryta ned detta och diskutera politik och flygkrascher som dödar polska statschefer. Vi kan också diskutera religion och den ekumeniska rörelsen där påven eftersträvar signaturer från samtliga protestantiska kyrkor. Vi kan diskutera moral och dubbelmoral där påven å ena sidan anser sig vara det moraliska överhuvudet på jorden, samtidigt som han styr över den mest omoraliska organisation som någon existerat. Kanske ska vi diskutera kultur och vatikanens uppmuntran av ockulta hollywood filmer såsom Harry Potter osv. Listan kan göras lång, och att diskutera hur de agerar kan vi låta bli. Walter Veith gör ett utomordentligt jobb på den fronten.

Däremot måste jag starkt ta avstånd från vad du skriver om att Jesus predikade en "inre" sanning till lärjungarna. "Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing (Joh 18:20). Här ser vi att Jesus inte höll saker hemliga för någon. Däremot är det naturligtvis så att han adresserade sina predikningar annorlunda och artikulerade sig annorlunda beroende på vem han pratade med. Vem gör inte det? Om du är en predikant, kan du omöjligen predika för troende på samma sätt som för icke troende.

Vad du säger om auktoriteter är intressant. Inom ingen annan organisation finns så tydliga hierarkier som inom den romerska kyrkan. Att lyssna utan att ifrågasätta gjorde att folk spenderade enorma summor pengar på att köpa sig en plats i himlen under medeltiden, vilket lett till att den idag är världens rikaste organisation. Tack och lov för protestantismen som insåg att Jesus är den primära auktoriteten. I 1 Tim 2 läser vi: "For there is one God, and one Mediator between God and men, the man Christ Jesus; who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time.”

Angående att resonera om Gud eller gudar, vill jag uppmuntra dig att se videon "Charisma of the Spirit" http://amazingdiscoveries.tv/media/150/902-4232K/

Ditt avslutande "tillägg" förstår jag ingenting av. Det lät väldigt mycket som scientologi som du formulerade dig med att skruva frekvenser upp och ner. Rätta mig gärna om jag har fel.

Fridens.

Sven

July 8. 2010 02:59

Sven

Komplettering: du skrev att när man rättar sig efter skrifter så underkuvar man sig själv. Eftersom Bibeln är Guds ord, är det då inte Gud vi underkuvar oss? Det är min övertygelse. Visst är det så att självrannsakan behövs. Konstigt vore det annars eftersom vi åtminstone konstaterat människans ego/synd. När vi då kontrasterar våra liv med vad Bibeln säger kan jag dra slutsatsen att Bibeln snarare upplyfter människor än trycker ner dem. Nedan följer några exempel på detta:

-Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the LORD your God goes with you; he will never leave you nor forsake you (5 Mos 31:6)

-Be on your guard; stand firm in the faith; be men of courage; be strong. (1 Kor 16:14)

-Seek the LORD and His strength; seek His face continually (1 Krön 16:11)

-He guides the humble in what is right and teaches them his way (Psalm 25:9)

-But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. (Joh 16:13)Sven

July 8. 2010 21:32

Perra J

Hej Sven!
Jag ska se Charisma of the Spirit, och ber att få återkomma med utförlig kommentar efteråt. Men tills dess vill jag ge dig följande citat som stödjer det här om inre lära för lärjungarna (Markus, kapitel 4Smile

33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

Perra J

July 9. 2010 23:54

Sven

Ang. Mark  kap 4: Som sagt så är det naturligt att man predikar på ett sätt till de som känner till budskapet, i jämförelse med till de som inte hört om frälsningsplanen.

Det är också ett tydligt och återkommande fenomen att de människor som verkligen vill följa Jesus och lära sig saker ges chansen till det.

Ex 1: "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you." (Matt 7:7 samt Luk 11:9)

Ex 2: "Sanctify them through thy truth: thy word is truth." (Joh 17:17)

Ex 3: "Show me your ways, O LORD,
      teach me your paths;guide me in your truth and teach me,
      for you are God my Savior,
      and my hope is in you all day long." (Psalm 25:4,5)

Sammanfattning: Ju mer någon söker, desto mer ska Gud uppenbara för en. Det handlar givetvis inte om att det är olika doktriner. Det blir genast problematiskt, ser du, när man plockar och väljer delar av Bibeln att bygga doktriner på. Vi bör jämföra texter med texter för att få harmoni och sanning. Om ens doktrin inte överensstämmer med HELA Bibeln.. jaaa, då bör man studera djupare.

Sven

July 13. 2010 00:34

Perra J

Hej Sven
Nu har jag sett hela Veithföredraget: O boy, det var en hel han hinner med här! Men medan jag har det i minnet: Alldeles innan han slutar nämner han vad han ska prata om i sitt nästa föredrag, och det var något om hur katolicismen ska leda världen i En riktning. Vet du vad det är för föredrag? Skulle gärna vilja höra detta.
Och Veith går på ganska bra i detta föredrag. Det var väldigt mycket om tungomål på slutet, som kanske inte intresserar mig sådär jättemycket, första halvan var bäst. Jag antecknade medan jag lyssnade och i mina anteckningar finner jag att jag skrev ner det han sa om Johannes 14:26:

But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you

...där han säger att vi kan bara komma ihåg det vi har lärt oss. Jag tror det finns en djupare mening här, än det man tänker på när han säger det. Det känns som om han ska komma på något slags läxförhör, och att det gäller att "läsa på". Vilket det inte behöver vara något fel i, men det kan bygga upp ett andligt högmod, när man har läst väldigt mycket och tycker sig vara"avancerad".
Men i grunden vet vi redan allt, inom oss.

Jag tror vi kan komma ihåg mycket mera. När vi höjer vår medvetandenivå uppenbaras sådant, som det känns futtigt att försöka skriva om. Vad säger du om att se en video med Kim Michaels, mannen bakom ARJ-sajten?

http://www.youtube.com/watch?v=prHXZsx9DE4

Vad jag ser återigen hos Veith är det här med att "Vår religion är den ENDA SANNA religionen - DERAS religion är FEL." Men jag kan ändå skilja agnarna från vetet och ha stor behållning av det han säger. Han har rätt, men är inte helt fri i sitt sinne.

"Gud inom oss" är tydligen det allra mest kontroversiella Jesus har sagt. Så fort någon vill söka sanningen inom sig, så är det någon som får stora problem, kommer springande och säger "stopp!!!" Det här är ett arv från det Katolska förtrycket. Jag lovar.

Men Jesus talar likafullt om Medvetandetillstånd. Han talar ofta om sig själv, utifrån Kristusmedvetandet, inte den fysiska människan Gud. "Endast genom mig" kan ni finna Fadern, det betyder att vi måste befria oss från Egot - the carnal mind - och därigenom nå Kristusmedvetandet.
Och det är Kristusmedvetandet, inte den fysiska personen Jesus, som är Guds ENDA SON. Och även Himmelriket är ett medvetande - inte en geografisk ort.

Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.

För att återknyta till Antikrist: Det är uppenbart att också Antikrist vill vara Gud, och det är då en perversion av "Gud inom dig" som vi projicerar på det RIKTIGA, och som därför stoppar oss. "Gud inom dig" blir "Gud utanför dig".

Det är inte att vi är Gud. Men det är garanterat stort nog för att vara eftersträvansvärt.

Look at the Beam in your own Eye. Det här är inte ett talesätt, eller en "regel", utan det här kan man faktiskt följa "bokstavligt". Se på dig själv. Gör det 10 minuter om dagen, medvetet. Rikta uppmärksamheten mot DIG. Bara se, inget annat. Det som du upplever vara DIG, det som aldrig ändras. Se vad som händer till slut!

Och det här jag sa om frekvenser, ja, strunt i det. Men vetenskapen har faktiskt plats i det här, än om den aldrig kan fungera utan ditt medvetande. Scientologi? Har du erfarenhet av dem? Faktum är att jag var scientolog under ca ett års tid, 1982. Det är mer än 25 år sedan och torde vara "preskiberat"... : -)
Men dom känner inte till något om de frekvenser jag talar om här....

Perra J

July 21. 2010 03:14

Sven

Hejsan Perra,

Anledningen till dröjsmålet till ditt inlägg är att jag vid två olika tillfällen somnade när jag börjat lyssna på videon du referade till. Har nu till slut kämpat mig igenom den och nu följer en kort analys av hur jag tolkar Kim Michaels presentation.

Han inleder det hela som vilken annan säljare som helst hade gjort. Belys ”problemet”, vilket i hans fall är kristendom och vetenskap. Som många andra har han inte insett att dessa inte alls är motpoler, eller för att använda Kims språk, dualiteter.. och detta är något som jag skrivit om tidigare. Ganska omgående därefter börjar han prata om ”lösningen”, vilket är att höja ens medvetande utöver alla andra ovetande människor. Han pratar om att kristendomen menar att Gud är någonstans ”bortom” utan att kristna har någon ”direct experience”. Detta, min vän, är ren lögn! Min direkta erfarenhet av Jesus är något alldeles extra. Kanske får jag tillfälle att dela den med dig när tillfälle ges. Kim pratar snarare om katolicism än om något, där alltså prästerskapet anses vara en brygga mellan människan och gud eftersom gud, inom katolicism, anses vara så långt borta. Dock säger Bibeln att endast en är förmedlare, och det är Jesus (1 Tim 2:5). Fortsättningsvis kritiserar Kim kristendomen, såväl som vetenskapen för att aldrig ifrågasätta något. Låt mig påminna dig, Perra, om att protestantismen hade inte existerat om inte Luther, Zwingli, Huss, Calvin etc. inte ifrågasatt traditionerna av Rom. En liten men viktig parentes är att i princip hela den moderna vetenskapen bygger på fundamentalistisk/protestantisk tro, ex. Isaac Newton, Albert Einstein, Galieo Galilei, Louis Pasteur m.fl. Att därför påstå att dessa inte ifrågasatte sin världsbild stämmer inte riktigt. Jag vill även uppmuntra dig att se videon där Veith berättar om sin väg till kristendomen, och sen kan du väl säga mig huruvida han ifrågasatte sin världsbild (video.google.com/videoplay

Däremot finns en viss sanning i att många människor önskar sig ett färdigt paket. Paolo Roberto har själv sagt att det är en av anledningarna till att han är katolik.

Sen blir jag omedelbart nervös när Kim börjar prata om att höja sitt medvetande i allmänhet, och om vibrationer i energifält i synnerhet. Har du läst The Secret? Det skriker New Age över detta. Att nå kristusmedvetandet är inget som förekommer i Bibeln. Därför stör jag mig på när vissa tar meningar ur sina sammanhang, förknippar dem med andra teorier (ex Einstein i detta fall) och drar paraleller hur som helst. Denna så kallade högre grad av upplysning, eller som Helena Blavatsky kallar ”enlightenment”, är vad de hinduiska skrifterna kallar krsna-medvetandet. Kim säger att vi bör  ”find  within oneself what is truth, what is real”. Dock läser vi i Romarbrevet 3:10 att “There is no one righteous, not even one”. En uppenbar dualitet. Eller hur?

Den kritiska ställningen till dualismem är obefogad. Åtminstone om Kim nu anser att Bibeln har rätt i vissa fall och i andra fall inte. Men Jesus sa att “He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters” (Matt 12:30). Antingen är Bibeln pålitlig eller så är den det inte. Att ta lösryckta meningar som han gör flera gånger och applicera detta så kallade ”ego” och säga att detta är antikrist är varken logiskt, resonligt eller trovärdigt för den delen. Dessutom har jag svårt för personer som bara pratar, pratar och pratar. Visa konkreta exempel istället.

Jag hoppas du är medveten om Kims bakgrund i teosofiska rörelser. Det är samma doktrin han lär ut som Blavatsy och Annie Blasant (frimurare och ordförande för  Hindu National Congress) lärde ut. Han säger i videon att han själv haft lärare som lärt honom att tänka på ett visst sätt och lärt honom meditationstekniker osv. Hmm.. detta finner jag motsägande. Han lär ut en liberalistisk lära där man ska ifrågasätta utan att bara göra saker och ting. Samtidigt är det exakt vad han gör själv?! Och vad bygger han sina resonemang på? I part 5 pratar han om att se inom en själv istället för att bara göra. I part 8 inleder han med ”What you need to do is,...”. Jämför gärna med Veith som i sin tur presenterar vetenskapliga belägg, citat, historia, bilder osv. Det finner jag mer trovärdigt än Kim. Det tror jag att du gör också.

Avslutningsvis missar han fullständigt poängen med dualitetens koppling till maskulinitet-feminitet, mörkt-ljust, yin-yang kontra vad det står i Bibeln om Alpha-Omega. Medan de tidigare nämnda är ” diametrically opposed”,  där det handlar om att vara det ena eller det andra, är Jesus BÅDE A och O. ”I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End (Upp 22:13)

Om du ser filmerna The Matrix kommer du säkert känna igen vad Kim pratar om. Detta teosofiska, agnostiska synsätt är vad som präglar filmen där du på sätt och vis ska se dig själv utifrån, utanför din kropp (som i Kims övning) och betrakta dig själv. I teosofin anses ”det gudomliga varat, trots att det sägs vara höjt över all tillfällig skapelse ändå är inneboende i varje varelses livsrot eller hjärta och utgör människans innersta jag ” (Wikipedia). Det är inget nytt eller revolutionärt som han själv påstår i en annan video att det är. Tvärtom! Denna mysticicm är baserad på de indiska religionerna, som i sin tur sträcker sig tillbaka till det forna Babylon.

Fridens!

P.S Inom näringslivet pratar man också om medvetanden. Se gärna www.ted.com/.../...logan_on_tribal_leadership.html

Vad tycker du om artikeln skriver av Lorraine Michaels? www.shangrala.org/.../Kim_Michaels_Ego.html

Läs gärna http://www.kachina.net/~alunajoy/97aug.html och se hur Maya kulturen adopterade samma synsätt. Kim kallar det energi. Dem kallar det Lakech.

Jag kan inte låta bli att undra... Varför nämner han inte någon annan religion än kristendom?

Sven

July 25. 2010 14:24

Perra J

Hej Sven!
Haha, där fick du väl till det Smile
Men jag kan ändå ge mig tusan på att det finns bättre sömnpiller för dig. Har du t ex läst Richard Dawkins? Där har vi en debatt till. Och våran debatt här håller nu kanske på att svämma över och svepa med sig annat än Herr Antikrist.

Igen: Vad det handlar om är DIN upplevelse.
DU måste ha ett sätt att veta vad som är Sanningen.

Antikrist kommer nämligen att ockupera det yttre och vända sanningar mot varandra så att den som bara sätter tilltro till något från det yttre obönhörligen kommer att gå vilse.
På något vis känner man igen Sanningen när man ser den. Och den förmågan kan 'tränas upp'. Det är den smala vägen bredvid de breda, till synes uppenbara vägarna.
Vi måste veta inom oss vad som är Sant, vad som är bortom debatt.

Om vi inte gör det, kommer vi alltid att reagera med vrede för att försvara någon position, försvara vad VI tror är rätt, den rätta tolkningen, etc. Om det vi försvarar är vårt eget andliga högmod (spiritual pride), så kommer vi att krossas. Alltså: den mentala box vi har byggt - med vårt ego - kommer att krossas. Och det kanske är tufft nog.

When the Prince of this world comes, he has nothing in me.
http://www.bible.ca/ef/expository-john-14-30.htm

Och det betyder att t o m du och jag har ett ansvar för denna debatt på denna blogg. Om vi får varandra att reagera med ilska, och en lust att invända: "nej det är SÅ!", så är detta i sin ordning, så länge vi inte identifierar oss själva i konflikten.

Antikrist vill fånga oss i ett 'drama' och vill få oss att tro att vårt öde, vår frälsning, är BEROENDE av hur något drama förlöper, om vi lyckas besegra någon "fiende" eller inte.
Antikrist vill definiera vårt öde i yttre omständigheter och vill få oss att glömma att The Kingdom of God is within you. (det här har du inte kommenterat så mycket...)

Jesus talade om Medvetandetillstånd. Först när man gett upp sitt ego och dess jagande och självförhärligande, är Sanningen där.
Det är återfödelsen.
Men Jesus kunde inte använda så 'avancerade' ord utan måste anpassa språket efter tidens vokabulär. T ex när han faktiskt talar om att återfödas, och får frågan om hur detta ska gå till, för det skulle betyda att man måste krypa in i sin mors livmoder igen, i vuxen ålder!

Walter Veiths föredrag om sin resa från evolutionism till kreationism är fantastiskt, och jag la in den på min blogg för en tid sedan:
perraj.wordpress.com/2009/11/09/att-riva-murar/

Och detta visar också på något vi aldrig får glömma: att alla organisationer, alla hierarkier, också innehåller goda individer och goda strävanden.

Men det är TOPPEN av hierarkierna vi måste lära oss att se!!

Och Kim representerar alltså inte Helena Blavatsky, lika lite som varenda katolsk präst representerar påven.

Och betänk: Någon yttre belackare av kristendom skulle också kunna välja att se Walter Veith genom ett filter där Veith bara är en representant för kristendomen, t o m påven - och tycka sig ha FULLKOMLIGT RÄTT. Och det kan rentav komma en dag då Veith själv angrips och anklagas för att vara Antikrist, bara för att han står där, och kan ses genom ett filter!

Och om du ser om Kims video igen utan att i förväg anlägga ett filter, kommer du att finna att de argument du kastar fram här inte ens finns. Det du säger är inte vad Kim säger.
Och jag tar gärna en debatt om det här (även Lorraine), släng in en kommentar på min blogg, där utbyts våra e-mailaddresser (jag lägger av princip inte ut min e-mailaddress på forum.)

Vi finner Lucifer i Veiths föredrag om kristendomen och katolicismen, hur Lucifer blir "den sanne Messias", OCH vi finner Lucifer genom Blavatsky (som var frimurare), och det kommer från samma källa. Du vet vilken.

Lucifer är en fallen ärkeängel. Och det finns vissa egenskaper som utmärker det "fallna" medvetandetillståndet, och det innefattar ALLTID - och göds av - rädsla och konflikt, och vill ALLTID få oss att bortse från det INRE.

Det fallna medvetandet tål inte att tittas på! Det vill alltid få att titta på något annat!

Det fallna medvetandet vill fixera oss vid - identifiera oss i! - den YTTRE världen och fånga oss i den, få oss att tro att den är den ENDA som finns! Och att vi är BEROENDE av något utanför oss.
Det fallna medvetandet har också en förmåga att lukta sig till det Sanna, för att pervertera det och korrumpera, förgifta. Det sker överallt, hela tiden. I synnerhet mitt inne i det vi tror är heligt och orört.
Det är mitt riktmärke. Och jag ska nu se dina länkar.

Perra J

August 4. 2010 00:41

Sven

Perra! Anledningen till att jag dröjt med ett svar är helt enkelt att jag känt att denna diskussion nått sin peak för länge sen, den verkar inte leda någonstans längre. Kanske är det som du säger att vi hamnat i en "nej, det är så"-diskussion. Du har helt rätt i vad du säger att vi båda har ett ansvar, och därför vore det bästa möjligen att vi ska lägga ner. Låt oss njuta av den yttrandefrihet som råder innan det vi diskuterat börjar kallas hatbrott. Den växande totalitära EU regimen tyder på att så snart är fallet, tyvärr.

Jag har dock svårt att låta bli att nämna vad jag läste från Blavatskys Den Hemliga Läran. Hela boken kopplar samman antika ockulta tankegångar med mer moderna filosofier. Hon skriver på s. 4 att "Buddhi är kunskapsförmågan, den kanal, genom vilken den gudomliga kunskapen når egot, urskiljandet av gott och ont". Vidare står att "den esoteriska läran vägrar antaga någon av de gudar som hyllas av de monoteistiska religionerna." Hon referar till Bibeln och förklarar detta med att guds rike finns inom oss. Hon visar på kopplingen mellan kabbalism och esoterism där egot är centralt som en de de 7 grundprinciperna (s.259). Allt detta passar utmärkt ihop med vad Kim Michaels, och du för den delen, pratat om. Rätta mig om jag har fel.

Däremot är det givetvis så att vi inte ska förlita oss på yttre faktorer, utan hellre själva har insikt och förnuft nog att själva kunna stå för vad man tror på. Det var en av anledningarna som ledde mig till denna sida. Sen är frågan hur mycket det leder till. Din övertygelse, vad jag förstår, är att om man är tillräckligt upplyst så klarar man sig säkerligen genom diverse utvägar. Min övertygelse är att Jesus är vägen, sanningen och livet. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Jag väljer att hålla detta inlägg ovanligt kort för att se om vi på något vis kan försöka avrunda en diskussion som i många hänseenden varit informativ.    

P.S Jag blev inte speciellt förvånad när jag även läste att det enligt Blavatsky var Jesus som lurade Eva i trädgården och att det var draken (astralljuset) som varit visdomen sen dess. Som tur är finns Bibeln som leder oss i rätt riktning! D.S

Sven

August 7. 2010 02:02

Perra J

Hej Sven!
Kul att höra från dig igen.
Du har nog rätt. Vi kanske borde runda av.
Men det du säger om hur Blavatskys idéer, som du exemplifierar här, bekräftar dina misstankar om Kim Michaels, stämmer inte alls.

Blavatsky försvarar egot. Hon vill göra egot starkare.
Kim Michaels vill låta egot dö! Få oss att se vårt eget ego. Som han anser är vad Jesus menar med bjälken i vårt eget öga.
Studera sajten ärligt, så märker du att det här är riktigt bra saker.
Men du verkar inte vilja detta. Du vill bara "redan veta".

All satanism försvarar egot. Fascism försvarar egot. Och dit är tyvärr EU på väg. USA är redan där.
Låt inte någon annan säga vad "guds rike inom oss" är. Då gör du ett koncept av det. En mental bild.

Egot är falsk identifikation i det yttre. Och all identifikation har en överlevnadsinstinkt.

Romerske kejsaren - och de första påvarna - torterade folk (därbland barn fr o m 12 års ålder) med de mest djävulska metoder, för att tvinga dem att överge "det inre" (Jesus sanna lära) och i stället erkänna påvens (det yttre) överhöghet.

Vi håller nu på att få exakt samma scenario, där det är materialistisk vetenskap, som tar en aggressiv riktning och vill tvinga folk att överge det inre (som är ovetenskapligt, inga bevis!) och erkänna vetenskapens auktoritet.

Och katolska kyrkan håller också i vetenskapen.

Ser du dualismens fälla? Vi tror vi motverkar något genom att välja vad vi uppfattar som dess motsatta sida! Men det är samma sak.

Vi måste se verkligheten, och gå igenom rädsla. Det finns frid på andra sidan av rädslan.

Perra J

August 7. 2010 02:07

Perra J

Komplettering: Att "se sitt eget ego" betyder inte att man bekräftar och erkänner egot. Utan det så att egot tål inte att betraktas. Det dör om man ser på det ärligt. Därför finns det så mycket distraktion i vår värld.

Perra J

August 7. 2010 03:25

Sven

Ditt inlägg bekräftar vad jag sagt tidigare. Du menar på att jag inte ser bjälken i mitt eget öga. Hur du än vänder och vrider på det och på något vis verkar önska att Kim har rätt, så hoppas jag innerligt att du förstår att oavsett hur mycket han än skriver på sin hemsida om sin "nya" doktrin, så är det inte något nytt.

Vad som skrämmer mig mest är hans starka fokus på att "gud är inom dig". J-D Buck skrev 1913 i boken Mystic Masonry att "it is far more important that men strive to become christs than that they should believe Jesus was Christ." Han skrev även "the perfect man is christ". På samma sätt lurade Satan Adam och Eva när han sa att "the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and YE SHALL BE AS GODS, knowing good and evil" (1 Mos 3:4,5).

Som du märket är det samma jargong som Kim kör med. När vi ändå är inne på ämnet antikrist. Låt mig nämna vad katekesen från 1995 säger: "Marvel and rejoice, we have become christs".

Eller som Manly Hall (33' frimurare) sa: "Man is god in the making".

Vad du säkerligen märker är att när man på så vis tar sig an rollen som kristus, blir man en annan kristus.. en alter christos.. en antikrist.

Eftersom du uppenbarligen inte har studerat Bibeln på djupet, vill jag uppmuntra dig att ge den en ärlig chans. Om inte, ta en titt på vad esoteriska doktriner erbjuder så ser du snabbt att Kims fasad faller. Han skriver nämligen en hel del om "the path to Christhood" och om "personal Christhood". Vad som är uppenbart för mig är att han är väldigt duktig på att skriva och argumentera, men faktum är att det han säger är inget annat än lösa filosofiska antaganden.

Perra, som du märket så har jag kollat in Kims hemsida. Jag lär mig inget nytt. Hans new age-lära är så uppenbar. Testa att ta ut bjälken från ditt öga, försök hitta objektiv mark och sedan kritiskt granska innehållet istället för att följa det som låter bra. Ta inte illa upp, men min ärliga uppfattning är att du är ganska insnöad i Kims begrepp "dualism". Jag tror inte att folk väljer det motsatta för att försöka motverka något, som du uttrycker det. Vissa gör det säkerligen. För min del handlar det snarare om att följa sanningen, vilken är manifesterad i Jesus Kristus.

Jag håller nämligen med dig om att det finns frid - skillnaden är, som sagt, att medan du letar efter den inom dig, har jag redan funnit den hos Jesus Kristus.

"Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved" (Apostla. 4:12).

Fridens.

Sven

August 7. 2010 13:13

Perra J

Sven, det finns knappt NÅGON som ser "bjälken". Jag gör det inte, än om jag jobbar på det, och får nya insikter om mig själv. Men om man verkligen såg bjälken och besegrade sitt ego till 100%, vore man inte här. Därför att på denna jord härskar de fallnas mentalitet. Inte ens Jesus var 100 % fri. Han förväntade sig att Gud skulle hjälpa honom på något vis, när han hängde på korset.

Kim kommer inte med något nytt. Vad skulle då "något nytt" vara?
Faktum är att varje part i debatten, varje lära, har en skärva av Sanningen. Men det hela fungerar inte därför att andra parter, i konflikt, har andra skärvor av Sanningen.
Part 1 har en port som är låst, och ser BARA detta. Part 2 har nyckeln, och ser BARA detta.

Men parterna är i konflikt, och ingen av dem skulle kunna acceptera något som den andre har, och den tredje person som ser vad som pågår, kan inte göra något åt det heller, därför att han misstänks genast för att vara en "agent från fiendesidan". Det räcker att han yttrar vissa ord, så får han genast en etikett på sig och ingen lyssnar på honom längre. Han behöver bara nämna ordet "nyckel" för port-sidan, så är han rökt!

Med din logik, skulle det också betyda att Jesus själv var "frimurare". Han sa ju också att Gud är inom, och att vi ska kunna göra det han gjorde - och ännu mer.

Det finns faktiskt folk (inte du!) som gör detta: kopplar samman Jesus själv med tvivleaktiga sällskap och får Jesus att framstå som orsaken till all ondska. Det här är en hemsk tanke. Men det pågår.

Men bara DU (JAG) kan veta vad som är sant. Och vi kan bara veta inom oss. Vad vi inte vet inom oss, vet vi inte. Även om vi tror det.

Kan vi annars anta att ALLT som frimurare någonsin sagt, är FEL? Är detta en säkerhetsåtgärd? Något vi gör för att vara säkra på att inte förgiftas av någon hednisk lära?
Skulle det inte utgå från antagandet att det finns en lära som är 100% riktig, och alla andra är 100% fel?

Du säger nu kanske att: Ja, Bibeln är 100% rätt.

Men det är människors perception av det som skrevs här som är "läran"!

Läran är aldrig något mera än din (min) nuvarande perception av den.


Och vi måste lugna oss här, för det är här vi har det mest kontroversiella: Vad som är "Gud inom". För Gud inom kan ses på två olika sätt. Det ena är ego-baserat. Det är bara vissa som har rätt att se Gud inom, och de kan härska över andra och utöva grymhet. Här blir 'Gud inom' ett hot!

Men det riktiga sättet är att verkligen se vad som finns inom, och uppnå FRID inom sig själv. Gud är ovillkorad Kärlek, och det är det RIKTIGA "Gud inom".

Vilket av sätten stod Jesus för?

Men du har förstått att det här är kontroversiellt. För det ÄR det. Det är inte underligt att vi "likt förb--t" håller på våra positioner och försvarar. Än om vi diskuterar dårskapen i ATT göra på det här viset.

Det du säger utmynnar i att följa sanningen, vilken är manífesterad i Jesus Kristus. Det är din slutkläm. Och det är min också. Vi är 100% överens här, men ändå verkar det inte så.

Det är riktigt att kritiskt granska. Och att studera på djupet. Men man ska också vara medveten om att ens kritiska granskning endast är så skarp som ens nuvarande medvetandetillstånd. Och att kritisk granskning - och studier - är att relatera ny info till något som man redan vet. Vilket kan vara sådant man TROR sig veta.

Jag tror man måste kunna acceptera att ALLT man tror man kan, kan vara fel. Att ALLT man trott sig bygga upp - kanske under 40-50 år - har vilat på en felaktig premiss.

Det är efter sådan kris man inser att vi har allt inom oss. Det är efter sådan sådan kris man höjer sitt medvetandetillstånd!
Men är man för stolt för att gå med på det?

"Vad du säkerligen märker är att när man på så vis tar sig an rollen som kristus, blir man en annan kristus.. en alter christos.. en antikrist. "

Du har rätt! Se bara på påven! Men påven uttrycker att han är Enda vägen till Gud, som FYSISK PERSON och att vi måste lyda påven , som därmed tar total makt över oss. Påven är någon som tagit sig an rollen som Kristus, på det egobaserade sättet. Men påven uppnådde aldrig Kristusmedvetandet. Han kommer aldrig att göra det. Här har vi de fallna änglarna, som försöker bevisa att Gud inte finns.

Och Jesus menar att Kristusmedvetandet är Enda vägen till Gud, att du och jag kan uppnå Kristusmedvetandet. När Jesus säger "Jag", så menar han ofta Kristusmedvetandet.

Som sagt: Vi borde kanske runda av nu, definitivt. Vet inte om någon har följt den här tråden. Men vi kanske möts i framtiden. Du får gärna addera mera här, jag kommer inte att kräva sista ordet...

Perra J

August 7. 2010 16:15

Sven

Det blir liksom problematiskt när man väljer att tro på vissa delar av Bibeln som passar ens personliga tes, men utesluter det som inte passar in. Bibeln är antingen sann eller falsk. Om man menar att vissa verser gäller men inte andra... ja, då har du ett problem som säger att de verser du valt också kan vara felaktiga. Antingen är boken helt sann, eller inte. Det finns inget mellanting.

Sanningen är sanning oavsett vad du eller jag har för perception om den. Den relativa sanningen tror jag inte på. Det gör du - utan att veta om det. 1+1=2.. oavsett om du tycker att summan är något annat. Sen har vi redan kommit överens om att ingen av oss har den fullständiga sanningen. Jag väljer dock att följa sanningen så långt det går. Jag ser ingen annan utväg, inget annat svar än att Jesus är vägen, sanningen och livet.

Att du påstår att inte ens Jesus var 100 fri är inte vad Bibeln säger. "He committed no sin, and no deceit was found in his mouth." (1 Petr 2:22) och 1 Joh 3:5 säger  "And in him is no sin. Rom 6:23 säger "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Därför är Jesus vår enda utväg. Så frågan är alltså hur du (och Kim) väljer vilka verser som passar din (hans) tes.

Eftersom du gav mig möjligheten att bidra med sista ordet kunde jag gietvis inte låta bli. Även om ingen, trots allt, följt vår diskussion så tycker jag ändå det varit intressant, och förhoppningsvis har vi båda lärt oss något nytt. Om så är fallet, har vi åtminstone gjort någon nytta.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Walter Veiths "Just another man"-video... http://amazingdiscoveries.tv/media/113/201-232K/.

God Bless!

Sven

August 19. 2010 03:44

Markus L

Jag har läst lite i bibeln och koranen, satansbibeln (Secret joy of satan med Joshua Michael Johnson), samt massa annat.

I koranen nämn 7 himlar 7 helveten, i satanist bibeln 7 himlar 7 helveten. I bibeln 1 himmel 1 helvete. I J.O.S.(Joy Of Satan) nämns Kundalini metoder för att nå chakran. dvs energier. Buddism mm, Yoga, Reiki, New-age, qui-gong mfl. Illuminati nämns i J.O.S. och annat ockult men dock inga ritualmord vilket strider mot den sanna satanismen. Vilket beskrivs som en befrielse av ditt eget medvetande och hitta ormen i dig. Alltså Kundalini.. Kronchakrat är det högsta chakrat och den högsta bedriften. Först då blir du fri. Ursäkta jag skriver lite utanför kontext, men det är rätt mkt info jag har..

Sedan har vi leylinjer, på dessa linjer gillar myror att gå, där de korsas gillar dom att bygga sina bon och katter gillar krysset med, hundar avskyr... många pyramider (starkaste byggnad för att kanalisera energier) är byggda på dessa kryss... Ni kan kolla detta ifall ni ej tror.. varför?? jo för att kanalisera energier mörka som ljusa, mekka är just på en sådan punkt..

Sedan ligger inte den riktiga moskén Al-Aqsa (den gyllene) på korrekt plats, den är inte ens gyllene utan en gammal moské som dom försöker riva i hemlighet OCH bygga DEN NYA där antikrist ska regera... i 3½ år

Nåväl det är evangelierna mot antikrist (energi-dyrkan, ego, sol, illuminati, ockult, budda, egyptierna, sumeriska riket, oden mfl)
vem berättade den största lögnen???

Har läst nånstans att koranen kanske var influerad av just en djinn (demon) för muhamed. sant eller falskt.

Einstein sade att energi inte kan förgöras bara omvandlas... Vi är ju energier med, våra själar, vårat hjärta går på energi, våra hjärnvågor..

Sedan inom Islam så är turordningen Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammed och slutligen Mahdi.. Den sista i oedningen väntar de på som snart skall träda fram... Kanske det är en prins i persien?

Som samtidigt anses som antikrist...

kan någon bena ut allt detta det är rätt förvirrande att läsa alla irrläror... och konspirationer.. vad är det för information som gäller?? OCH VAD ÄR DET FÖR INFORMATION SOM VI UNDANHÄLLS..

Tack för ordet... ursäkta ifall min text är kanske av okunskap men detta har jag alltså läst..

Markus L

Markus L

August 19. 2010 04:14

Markus L

Glömde lägga in detta läs och bedöm själva...

His Day is Monday.
• His Colors are Blue, Red and Black
He is the Sumerian God EA, also known as ENKI which means "Lord
of the Earth." He is also known as Melek Ta'us.
• Animals that are sacred to him are the Peacock, the Serpent, the
Goat, the Dragon and the Raven.
• His numbers are 2 and 11 and 4.
(666 is symbolic of the Age of Aquarius when he will rule again).
• His Zodiac Signs are Aquarius, the Water Bearer and Capricorn, the
Goat.
• His Planets are Uranus and Venus (the Morning Star).
His Directions are both South and East
• His most Important Day of the year is December 23, when the Sun
is one degree into Capricorn. Capricorn is the 10th sign of the zodiac
and the first degree of this sign makes eleven. The day following the
beginning of the Winter Solstice is his Personal Day, which should
be observed by every dedicated Satanist. (This was dictated directly
from him, personally).

3. "Satan" in Hebrew means "enemy" and "adversary."
Now, the word "Satan" goes back much, much further than the Hebrew
definition. Note in the upper northwest corner of the map of India, the name of the
town "Satana."

"Satnam" and "Sa Ta Na Ma" are sacred mantras used in kundalini
(serpent) meditation. The five primal sounds in Ancient Sanskrit, one of
the oldest known languages are "SA-TA-NA-MA." "Sa" means infinity; Ta
means life; Na means death; and Ma means rebirth.

All variations of the name "SATAN" mean TRUTH in Sanskrit, which is one of the world's
oldest and most ancient of languages.
All of this has to do with the kundalini life force (the serpent) within us.
"Jacob's coat of colors" in the bible is the aura. The number seven is the
chakras.

The Catholic Church knew the original religions had to be replaced with
something else and this is where all of the stories in the bible came from.
They are all rip-offs from the originals, which had their origins long
before Judeo/Christianity ever reared its ugly head.
The Virgin Mary stole from and replaced Astaroth, who was bound, as
"the Lady of Heaven." Astaroth was the most popular Goddess in the pre-
Christian world. Fictitious Jehova ripped off from Enlil/Beelzebub/Baal,
who was the most popular God in the pre-Christian world, and then there
is our beloved Creator Father Satan/Ea who wound up as the Serpent and the Devil.

Sexuality, which is the primary aspect of the life force, automatically
came under intense scrutiny by the church. Orgasm directly stimulates
the kundalini serpent the base of the spine. The creative energy needed
to produce another human life can be used to revamp one's life force
which advances and empowers one's soul.
Obviously sexual activity could not be prohibited, so fear was used to
place it under strict regulation. In the xian religions, especially the
Catholic Church of old, all sexual pleasure was sinful and prohibited by
the church. Intercourse was only to produce children and nothing more.
Nakedness became a sin because it led to lust. Masturbation was another
"mortal sin." Anything that had to do with the raising of the kundalini
was severely attacked by the church. The sole purpose of the Christian
Church was for the removal of knowledge and nothing more.

While the masses have been stripped of this knowledge and power, a
select few who have worked to remove this knowledge use it liberally to
enslave the unknowing world. The Jesuit assassins of the Catholic Church
are known to even levitate as they draw off of the psychic power from
the prayers of their unknowing vicitms.
¹Cloak of the Illuminati by William Henry, 2003
² Ibid.
Although this book has a lot of valuable information if one reads between
the lines, the author is deluded as he believes in the fictitious nazarene.
© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Markus L

August 22. 2010 04:58

Sven

Markus,

Även om du skrapar på ytan med mycket information, är det mycket som går att analysera än mer på djupet. Jag får uppfattningen att du är en ivrig sanningssökare med intellektet som primär vägvisare. Respekt för det!

Det finns mycket, mycket information som vi kan bryta ner. Ex skriver du om Lady of heaven, även kallad ashtoreth. Hon har många namn framförallt inom katolska kyrkan där hon främst kallas Maria, men är ingen annan än ashtoreth, semiramis eller Isis om man så vill. Katolicism är fullständigt baserat på antika sexkulter (upprättandet av obelisker, bland annat i stockholm) och diverse former av soldyrkan (ex tillbedjan på söndagar) osv. Kopplingen till kundaliniyoga och all form av yoga, främst inom hinduism, handlar primärt om självuppfyllelse och "enlightenment" till högre nivåer av medvetande. Som kristna uppmanas vi i Bibeln att inte sysselsätta oss med dessa typer av aktiviteter, men istället står att "vad ni än säger eller gör, gör det i Herren Jesu namn..." (Kol 3:17).

Många andra irrläror har tyvärr smugit sig in i många kristna kyrkor, såsom alphakurser, kontemplativ bön, meditation och andra hypnosövningar baserade på österns mysticism.

Ordet satan betyder egentligen anklagaren (hebreiska:הַשָׂטָן ), men ter sig i olika uttryck givetvis i olika kulturer. Enligt H P Blavatsky är Shiva (en hinduisk gud) ett annat namn för satan. Det är sant som du skriver att satan har getts många namn/figurer/symboler. The serpent, the peacock, the goat osv är alla klassiska varav det är utifrån den sistnämnda som the goat of mendez kommer (googla gärna på detta). Därifrån finns tydliga kopplingar till den androgynska guden Baphomet som ex Carl Bildt och Jan Björklund favoriserar.

Sen ser jag att du pratar om antikrists regerande under 3,5 år.. alltså den moderna futuristiska teologin vilken sattes in anspråk av jesuiten Fransisco Ribera. Detta för att dra de kristnas fokus på vad alla reformatorer sade (se tidigare inlägg). De sade alla att den katolska kyrkan är den antikrist som skulle komma. Kom ihåg att i Daniels bok växer det lilla hornet fram utifrån Rom, staden med de 7 kullarna. 1 Joh 4:3 säger "and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and IS NOW ALREADY IN THE WORLD."

Det var nämligen så att dem romerska kyrkan hade börjat få större inflytande och tog sedermera över makten från kejsaren i Rom. Därför kallas påven än idag pontifex maximus, dvs samma titel som kejsaren i Rom. Det handlar alltså inte om bokstavliga 3,5 år. För apokalyptiska profetior i Bibeln gäller år-dag-principen (se 4 mos 14:34 & Hes 4:4-6). De 3,5 åren (Dan 7:24,12:7) nämns även som 1260 år (Upp 11:3,12:6) och 42 månader (Upp 11:2, 13:5).

Från det att den första påven fick makten med stöd av Belisarius (år 538 e.kr.) till det att Napoleon tog ifrån påven makten (år 1798) och därmed gav påven sitt "dödliga sår" gick exakt de 1260 år - som Gud förutpådde.

Vi ska dock komma ihåg att Gud kallar oss ut från det andliga Babylon och in i gemenskap med Honom. Därför ska vi akta oss från odjurets märke och försäkra oss om Guds sigill. Glöm aldrig Hans inbjudan: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." (Upp 3:20).

Om du vill få mer klarhet om religiös förvirring, se gärna videon vid namn Strange Fire... http://amazingdiscoveries.tv/media/138/225-232K/

Jag hann nog inte beröra alla saker du nämnde.. men jag finns kvar.. om frågor finns. Smile

  

Sven

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper