SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Atlantis, mystikens ursprung.Av Mats Sederholm

Den nya tjänsten ”Google ocean” har hittat spår av rektangulära mönster på Atlantens botten enligt satellitbilder och marina undersökningar, rapporterar flera dagstidningar (se länkar längst ner) och tidningen Sun.  Spekulationerna om Atlantis, den sjunkna kontinenten i Atlanten, får nytt bränsle. Och myten om Atlantis förtjänar det.

Myter klassificeras per automatik som just och enbart myter. Den dominerande ”religionen” i västvärlden är idag vetenskapen. Den ger, liksom andra styvnackade betraktelser av verkligheten, inget utrymme för annat än vad den själv kan bevisa och eftersom människor idag fostras och präglas med dess normsystem så faller också sådant som Atlantis per automatik utanför den allmänt ”accepterade verkligheten”.

Så gjorde även staden Troja en gång. För även den var en myt, hånfullt betraktad av det vetenskapliga prästerskapet, tills att någon utgrävare vågade gå sin egen väg och till sist fann resterna av staden i verkligheten. Och alldeles säkert så väntar fler arkeologiska upptäckter i framtiden som kommer att förvandla myter till sanning. Kanske Alantis står på tur!

Den stora pyramiden, Cheopspyramiden, eller på egyptiska, Khufupyramiden är den största av de tre pyramiderna på Gizaplatån en 30 minuters bilfärd från Kairos centrum. Dess byggnation förklaras av 10.000 människors arbete med hävstänger och rep. Vissa block väger lika mycket som 100 bilar och är placerade med millimeterprecision. Alltså, en snudd på skrattretande förklaring, liksom den vedertagna anledningen till varför den byggdes, som ett monument över en farao, detta trots att det inte finns ett enda spår i hela pyramiden som i någon mening pekar ut nån farao. Här investerar man i åratal av gigantiskt arbete och med en obegripligt skicklig arkitektur, men låter föremålet för hela arbetet, hyllningen av en farao, gå helt obemärkt förbi. Ännu mer magisk är kanske sfinxen, som ligger några hundra meter därifrån. Båda kräver och förtjänar en egen krönika. Men i resan på mystiken kring Atlantis så tänker jag ändå stanna upp här ett tag till.

Arkeologen Graham Hancock och byggnadsingenjören och forskaren Robert Bauval skakade på 90-talet om i de arkeologiska/egyptologiska kretsarna när de presenterade ”Orion mysteriet” i bokform 1994. Det har också gjorts flera dokumentärfilmer om denna teori som knyter samman de tre pyramiderna på Gaza med stjärnbilden Orion. De öppnade upp för en helt ny kategori alternativforskare och hundratals böcker har skrivits om Giza pyramiderna men också i spåren på detta så har massor av nya upptäckter och teorier om försvunna civilisationer kommit fram. Självklart omstridda och diskuterade. Men det är här som Atlantis kommer in.


Orionmysteriet lägger bl.a. fram att det finns ett samband mellan de tre pyramidernas placering och stjärnkonstellationen Orion. De tre stjärnorna i mitten, Orions bälte (bältet på jägaren Orion ur den Grekiska mytologin) och vintergatan passar in mot placeringen av de tre pyramiderna och Nilen. Hancock/Bauval hävdade alltså att de tre pyramiderna är placerade i avsikt att motsvara de tre stjärnorna. Dessutom så matchar flera schakt och öppningar i pyramiden andra stjärnkonstellationer såsom Osiris och Isis, ifall man drar ut tänkta linjer från dessa och förlänger dem upp mot himlen. Om man uppifrån ser ner på pyramiderna och sfinxens placering så är markörerna de utgör dock vridna i förhållande till stjärnbilderna p.g.a. att jorden vrider sig runt sin egna axel (precession) med en cykel på 26.000  år. Hancock/Bauval kunde med hjälp av ett datorprogram backa i tiden och leta upp den tid i historien då placeringen av pyramiderna och sfinxen i tiden sammanföll med stjärnkonstellationerna. Tidpunkten de fann var ca: 10.500 år f.kr. Så varför just 10.500 f.kr.? Vad för tid var det som pyramidbyggarna ville manifestera med detta? Hancock/Bauval går vidare och knyter detta till en ursprunglig civilisation som skulle ha befolkat Medelhavet och som lämnat sitt ursprung bakom sig. Nämligen Atlantis.  

Jag lämnar Pyramiderna och går över till det amerikanska mediet Edgar Cayce även kallad för den ”sovande profeten”. Cayce som var amerikan och dog 1945 fick fram sina ”syner” under meditativt tillstånd. Han förutsåg börskraschen 1929, andra världskriget och beskrev bl.a. Esserna, den lilla sekten vi döda havet, långt innan de gick att läsa om i dödahavsrullarna. Cayce berättade om Atlantis. Han satte tiden för dess slutliga undergång till 10.000 f.kr.! Och inte minst satte han liv i vad som kallas ”Hall of Records”. Det rum som enligt honom skall finnas under marken och i anslutning till sfinxen Här är exakt vad han sa om detta rum:


(Q) Berätta I detalj vad som finns i detta rum

(A)  Där finns uppgifter om Atlantis, om den tiden då anden tog form och påbörjade formandet av Atlantis, om hur människorna där utvecklades under sin tid. Men också uppgifter om det första sönderfallet och de förändringar som utspelade sig då.
Platsen, positionsmässigt, befinner sig i linje med solens uppgång över vattnet, i linje med den skugga/ljus som faller mellan sfinxens tassar. Rummet som inte går att angöra via angränsande rum och som finns beläget under sfinxens högra tass kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.

Med hjälp av seismograf kunde Hancock/Bauval visa att det finns en underjordisk rektangulär kammare på 12X15 meter under sfinxens tassar. Men de egyptiska myndigheterna ger inget tillstånd till utgrävningar.

Från Edgar Cayce beger jag mig till källan för myten om Atlantis, nämligen Platon


Det är Platon som har ursprungshistorian om Atlantis. Platon, den västerländska filosofins fader, skrev om Atlantis under slutet på sitt liv. Men hade hört om den när han var liten. Platon skrev ner något som var en urgammal myt och som hade berättats av Solon som i sin tur hade hört den i Egypten. Solon, en av ”antikens sju vise män”, stadgade lagar och lade grunden till den atenska demokratin. Han var poet, vetenskaps- och statsman och hade gjort en pilgrimsresa till Egypten, något som de flesta vise män gjorde. Där skulle han ha fått ta del av dokument som berättade om en svunnen civilisation med stor makt och respekt som dominerat världen 9000 år tidigare. Och vi är åter tillbaka till 10.000 f.kr.

Platon säger om berättelsen att: ”… har fördelen att vara sann och ej påhittad.". Platon beskriver Atlantis som lika stort som Afrika och Asien tillsammans, vilket är mindre än de definitioner vi har om Afrika och Asien idag. Han säger också att den ligger ”bortom Herkules pelare”, vilket är samma sak som dagens Gibraltarsund. Han ger ingående beskrivningar av naturen, vilka växter och djur som fanns där. Atlantis verkar ha varit en exotisk plats med stort överflöd. Dess stora stad låg belägen på kontinentens sydöstra del. Den norra delen bestod av bergskedjor och mitten av kontinenten verkade vara relativt platt.


Illustration av Atlantis stora stad med sina cirkelformade kanaler.

Atlanterna levde till en början ett liv som verkar vara hämtat ur paradiset. Man hade ett överflöde på materiella tillgångar men uppenbarligen också en andlig medvetenhet, man var ett med naturen. Men med tiden förändrades det. ”Den mänskliga svagheten tog överhanden och de blev äregiriga och maktlystna. De utvidgade sitt rike och sökte världsherravälde.” På sin jakt efter världsherravälde var de tvungna att erövra Aten men förlorade. Kort därefter drabbades de av katastrofen. ”… jordbävningar och flodvågor som på blott en dag och en natt störtade ner Atlantis i havsdjupet.”

Historien berättades alltså när Platon var liten och under en middagskonversation. Men den förkastades som ett förlorat paradis av de flesta men inte av Platons farbror och blivande lärare Sokrates. Platon skrev: ”Zeus hade samlat gudarna till ett rådslag och sagt…”. Och mitt i denna mening slutar Platons berättelse. Snacka om irriterande! Varför Platon slutade sin berättelse på det här sättet är det ingen som vet.

Trots Platons renommé och andra bedrifter så var det som om just denna berättelse, likt Atlantis kom att sjunka till botten.  

Genom århundraden så har spekulationerna om Atlantis varit många. Inte minst VAR Atlantis skulle befunnit sig. Kreta, Santorini, Antarktis(Atlantis som förflyttat sig), Bolivia m.fl. är några av platserna, ja t.o.m. Gotland finns med. Tröttsamt i min mening. Det enda som berättar var Atlantis skall ha befunnit sig är Platons platsgivelse som bortom Gibraltar.

Om Atlanterna kunde färdas till medelhavet så kunde de säkert ta sig till Amerika. Den tidiga mexikanska kulturen innehåller kalendern, kläder, hieroglyfer och pyramider som överensstämmer med den egyptiska kulturen. Kan Atlantis kultur spritt sig både väster och österut och tidigt satt sina spår både i Amerika och runt medelhavet?


Var tillkomsten av sfinxen, vars tid för skapandet är omdiskuterat, gjord av Atlanterna? Var kunskaperna om byggnadskonsten som skapade pyramiderna ärvda av Atlanterna och försökte pyramidbyggarna manifestera Atlantis slut och betydelse för eftervärlden? Är sfinxen och pyramiderna en gigantisk tidsmarkör för en civilisation som gick under men med kunskaper som spred sig till Medelhavet och Europa i allmänhet? Var berättelsen om syndafloden en beskrivning av en gigantisk naurkatatrof i samband med Atlantis undergång? Sfinxen bär spår av vattenerotion trots att den gängse uppfattingen om sfinxen är att den byggdes långt senare än för 12.000 år sedan. En tid då norra delarna av Europa låg under is och med möjligheter till översvämningar och andra geologiska katastrofer i samband med att isen smalt?

Finns det några upptäckter eller forskning gjord för att finna spår av Atlantis?


1968 upptäckte ett plan utanför Florida (Bimini) märkliga monument som låg på havsbotten. Det har gjorts expeditioner som tagit prover på havsbotten, men utan att kunna dra några klara slutsatser. Problemet är för de som är passionerade att få tillgång till pengar och att få vetenskapens stöd för en sådan expedition. Två rejäla hinder.

Har vi något att lära av Atlantis? Om Platons berättelse inte enbart är båg så tog Atlantis en utveckling som inte helt skiljer från vår nuvarande världs. Makten, fascinationen för materialism, avsaknaden av en andlig helhetssyn driver även denna värld mot en undergång.

Finns hemligheterna bevarade i det hemliga rummet i närheten av sfinxen? Och kommer de då att uppenbaras såsom Cayce uyttryckte det ” .. kommer inte att uppenbara sig förrän TIDEN har uppfyllts och då förändringarna börjat manifestera sig i denna sfär av mänsklig erfarenhet.”
Tiden i versaler, DEN tiden, en tid av stor betydelse, då något stort sker som berör mänskligheten. Ska vi hinna med att förstå hur vår egen civilisation är på väg att dela Atlantis öde, eller kommer hemligheterna och förståelsen om vad som hände Atlantis att uppenbaras för sent?

Oavsett om de senaste satellitbilderna, som härrör sig till precis det område där Platon ville förlägga Atlantis.  leder någonvart så kommer Atlantis att leva vidare.

Mats      

Debattlänkar: Aftonbladet SvD DN 
Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

12 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

February 22. 2009 22:12

Jerry

Bra sammanfattande artikel.

De har ju funnit pyramider på havsbotten med en topp som lyste med någon färg. Inte så insatt dock, minns att jag skrev en uppsats om atlantis för ett par år sen.

har du läst uppdrag universums lag? (thiaoouba prophecy?

Har du hört talas om civilisationen mu och pyramiderna? Jag ska citera direkt ur boken.


"för nu måste jag avsluta min berättelse angående
kontinenten Mu…
’Savanasa var alltså placerad på en stor platå, med utsikt över slätter som steg i genomsnitt inte
mer än 30 meter ovanför havsnivån. I mitten av denna platå byggdes en enorm pyramid. Varje
sten som användes i denna konstruktion, vissa vägde mer än 50 ton, skars exakt inom en
femtedels millimeter, med hjälp av vad vi kallar ett ‘ultraljud-vibrations system’. Detta gjordes i
Holatons stenbrott, som nu finns på Påskön, vilken var den enda plats på hela kontinenten där
denna speciella sten fanns. Det fanns dock ännu ett stenbrott vid Notora, sydväst om
kontinenten.
’De enorma stenarna transporterades med antigravitations tekniker som detta folk kände till väl.
(De bars på plattformar, 20 centimeter över de stenbelagda vägarna, och konstruerades på samma
sätt som pyramiderna.) Vägar som dessa byggdes över hela landet, och förenade sig, som ett
massivt spindelnät, i huvudstaden Savanasa.
’De stora stenarna togs till Savanasa och placerades på rätt ställe enligt anvisningar från
’mästararkitekten’ (också kallad chefarkitekten), som ledde projektet. När den var klar, mätte
pyramiden exakt 440,01 meter i höjd och dess fyra ytor pekade exakt mot de fyra
kompassriktningarna.’
’Skulle det här vara Kungens palats, eller hans grav?’ Alla hade samma belåtna leende som ofta
uppträdde när jag frågade en fråga.
’Inget sådant, Michel. Denna pyramid var mycket viktigare – den var ett verktyg. Ett enormt
verktyg måste jag säga, men ändå ett verktyg. Cheopspyramiden i Egypten var också ett sådant,
fast storleksmässigt var den mycket mindre.’
’Ett verktyg? Snälla förklara – jag är helt borta.’ Det var sant att jag hade svårt att följa med Thao,
men jag kände att ett av de stora mysterierna höll på att uppenbaras för mig – ett som det hade
forskats så mycket inom, och som hade varit så omskrivet på Jorden.
’Du måste ha märkt’, fortsatte Thao, ’att detta var väldigt avancerade människor. De hade en
ingående förståelse av Universums Lag och använde sin pyramid som en ’uppfångare’ av
kosmiska strålar, krafter och energier, och även jordliga energier.
’Inuti fanns rum placerade enligt en precis plan, vilka tjänade Kungen och vissa andra invigda
som kraftfulla kommunikationscentrum, och gjorde det möjligt att kommunicera telepatiskt14
med andra planeter och andra dimensioner i universum. En sådan kommunikation med
utomjordingar är inte längre möjligt för folket på Jorden; men folket på Mu i dessa dagar var i
konstant kommunikation med andra varelser, genom naturliga medel och genom användandet av
kosmiska krafter, och de kunde till och med utforska parallella universum.’
’Var det här pyramidens enda syfte?’
’Inte riktigt. Dess andra användningsområde var att skapa regn. Genom ett system av plattor,
gjorda av en speciell metall med silver som huvudkomponent, kunde detta folk på några få dagar
få moln att samla sig ovanför landet, och därför ha regn när de behövde det.
’Genom detta kunde de skapa i princip ett paradis över hela kontinenten. Floder och källor
torkade aldrig ut, utan strömmade sakta genom de många slätter i ett land som var så gott som platt."

Jerry

February 23. 2009 15:36

mats

Hej

Angående mönstren funna på havsbotten via Google Ocean så bör det för riktighetens skull nämnas att Google nu menar på att spåren kommer sig av att båtar skapat mönstren.

Ett uttalande som utan logisk granskning omedelbart accepteras av media.

Varför båtar kör omkring i fyrkanter och hur det är möjligt att detta återspeglar sig på bilderna kvarstår dock att förklara innan man tar det på allvar, anser jag.

Mats

mats

February 26. 2009 14:03

mats

Hej Jerry

Jag har inte läst detta förut, tror jag. Men det är ju förstås oerhört kittlande. Den faktiska användningen av pyramider, förutom att vissa kungar/faraos begravdes där, är oerhört intressant. Att de, som det antyds här, har använt pyramider i ett rent energimässigt/metafysiskt syfte är jag så gott som helt övertygad om. Prästerskap ägde den tidens kunskaper inklusive riter och initieringar. Att koppla upp mig sig mot kosmiska intelligenser i någon mening rimmar också väl med vad de ”hemliga kunskaperna” innefattar. Det gör det än idag.

Mats

mats

April 12. 2009 00:30

Tobias Hedlund

Hej!

Om man läser i Bibeln i 2 Mos 7:8-13 så står det att Egyptens spåmän kunde förvandla sina stavar till levande ormar. Så metafysiska konster verkade vara ett naturligt inslag i den egyptiska kulten. Då är det ju fullt troligt att de har använt sig av metafyiska krafter också i byggandet av pyramiderna...

Tobias Hedlund

May 15. 2009 11:01

Democratic Leadership

What a breath of fresh air! This was an incredibly detailed and well researched piece. I'll be sharing it with friends!

Democratic Leadership

May 15. 2009 11:02

Simon Oates

Wowza! Brilliant blog post! That atlantis recreation pic looks awe inspiring.

Simon Oates

July 18. 2009 20:05

linda

Hej Delaveres

Jag tog bort dina inlägg. Man får visst länka till andra sidor här men då behövs det lite mer substans i kommentaren (annars blir det ju mest ett slags spam). Din artikel nämner dessutom inte ens Atlantis.

Linda

linda

July 19. 2009 07:45

linda

Delavante var det ju!

linda

July 19. 2009 13:26

Delavante

Hej igen! Jodå, den nämner Atlantis. Artikeln är uppdelad i två delar.
Du läste bara del 2. I kolumnen till höger kan man klicka för att läsa del 1. Appropå Atlantis, gamla civilisationer och kammaren under sfinxen så berättade egyptologen Stephen Mehler om hur hans mentor egyptiern Abd’El Hakim Awyan, bärare av en lång muntlig tradition, undervisat honom om khemiterna, en civilisation som han hävdade var minst 10.000 år gammal. Hakim berättade också att fanns gångar under sfinxen men att dessa var tomma. Cayce var en fascinerande människa och gjorde över 13 000 readingar varav de flesta var av medicinsk art. Vissa av profetierna verkar dock inte stämma men det hindrar ju inte att man en dag kommer att finna bevis för Atlantis och det känns inte långsökt att man kommer att göra det i just Egypten.

Delavante

July 13. 2010 03:33

ModestyWilde

Så roligt att det är många som intresserar sig för historien om Atlantis! Jag, för min del, är säker på att Atlantis har funnits - det är lika säkert som att jorden snurrar runt solen. Jag funderar ständigt över olika Atlantisteorier - i synnerhet den om att Atlantis skulle ha varit Antarktis. Men jag väntar ju med spänning på vad som skall framkomma om de nya havsbilderna på ett eventuellt Atlantis. Nog för att jag tänker mig att det mesta av Atlantis' spår måste vara så gott som försvunna så här långt efteråt - och med tanke på vulkanutbrott, tsunamis m.m. Men jag skulle ju bli så himla glad om det dök upp något som fick skeptikerna att bäva. Det är så himla typiskt dagens människor att förkasta allt de inte själva upplevt. Det är dessutom rent tramsigt att komma och påstå att det skulle vara omöjligt att så stora platser skulle försvinna (under ett dygn); med tanke på de vildsinta vulkanutbrott som skett under årens lopp kan jag inte föreställa mig något mer naturligt än att något sådant skulle kunna inträffa! Särskilt om Atlantis var både namnet på en kontinent och en stor stad - på en ö! Vi såg nyligen hur flera kända öar nästan jämnades med marken och hur det mesta spolades bort av en jättevåg - så vad som skulle vara omöjligt med att en eventuell ö, där Atlantis - huvudstaden - låg, sjönk i havet framstår som obegripligt. Det kan väl var och en förstå, att mycket värre saker hänt i historien!
Vänligen, MW

ModestyWilde

July 13. 2010 19:09

Perra J

Alla vi som gillar det här inlägget, borde också kolla upp Nassim Harameins epokgörande teorier. Lyssna på vad han säger om Atlantis, pyramiderna, sädefältscirklarna, och ... ja, det är lättare att säga vad han INTE går igenom. Det här är en långkörare på 2 x 4 timmar, men den tiden går otroligt fort.
video.google.com/videoplay

Perra J

September 14. 2010 08:08

moncler ski

där Atlantis - huvudstaden - låg, sjönk i havet framstår som obegripligt. Det kan väl var och en förstå, att mycket värre saker hänt i historien!

moncler ski

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper