SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

9/11 bluffen och en konspirationists försvarstal Av Mats Sederholm
 
Uppdaterng 2009-11-01
 
* * *
 
Många läsare kommer in här på Klar Sikt via sökandet efter ordet 'Sanningsrörelsen" och föranlett av TV4 Faktas program som sänds/sändes 2009-11-01.

Välkomna till Klar Sikt.

Denna krönika är en bra presentation av sanningsrörelsen och är utan medias inflytande eller uppsåt. Vi på Klar Sikt representarar en oberoende syn på sanningsrörelsen, en långt mer omfattande och seriös syn än vad media återger.
Programmet kommer att bemötas av oss i den senaste krönikan "I sanningens tjänst".

Vi hänvisar också direkt till vår artikel på Newsmill.se

"Medias lögner och vad sanningsrörelsen egentligen är"

Ni som söker sanningen och vågar stå emot etablissemangets extremt subjektiva bild, stå fast.
 
* * * 
 
I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling.
George Orwell

Vi sköljs idag i iväg på en våg av osannolika framtidscenarios som skulle framstått som rena domedagsprofetiorna för bara en 10-15 år sedan. Övervakningen i alla dess kusliga former, DNA-banker, maktförskjutning bort från individer och mot större konglomerat av politiska unioner och företag, en lavin av folklig psykisk ohälsa, konsumtionshysterin och de gigantiska konsumtionsaffärskedjorna, globala folkvandringar och kulturkrockar, globala miljökatastrofer, mikrochip som sätts in i människor, ökad stress, ytlighet och en alltmer depriverande materialism i kombination med ett ökat religionshat.  Folk blir fetare, slöare, mer självupptagna och allt mindre empatiska. Människors sötningsmedel för att klara av allt detta blir allt fler. Listan kan göras hur lång som helst på hur vår värld vänt ryggen mot vägen som leder till empati, förståelse, hjärtefrågor och en mänskligare värld.

De senaste årens mest drivande faktor har varit terrorismen.”Kriget mot terrorismen” eller bara ordet terrorister har sakta etsat sig fast i människors medvetanden. Kriget mot hotet som ingen kan kontrollera. Det finns överallt, kan dyka upp varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst. Hur försvarar man sig mot ett hot som inte går att ta på? Hur försvarar man sig mot något som är helt okontrollerbart?

Nja det går inte!

The war is not meant to be won. It is meant to be continuous.
George Orwell "1984"

Det enda som uppstår är ett svart hål, ett gränslöst behov av kontroll. En evig rädsla utan gränser breder ut sig. Ingenting blir gott nog när det kommer till behovet att få freda sig, att få koll på läget, att ha kontroll.  Inte bara räcker det med att förvissa sig om sin egen säkerhet, nej, med ett sånt här bottenlöst hot så måste man ge sig på andra i förebyggande syfte, man måste kontrollera det som sker långt bortom sina gränser. Det är okej att dräpa människor i främmande länder, övergrepp blir legitima, kontroll och avlyssning av oskyldiga medborgare förvandlas från något bisarrt till normalt. Medborgare som bevakar varandra känns motiverat. För vi är oroliga, vi är rädda, det kan finnas terrorister överallt! Det som syntes ofattbart för några år sedan har idag förvandlats till vardag.George Orwells ofattbara klokheter om dubbeltänket tar form.

"WAR IS PEACE”

Vi måste föra ett krig för att kunna bibehålla vår fred!.

Rädslan är motorn i hela detta dårskapens maskineri. Med rädsla kan man styra över människor. Man kan skrämma människor till att begå okloka handlingar. Men det är inte särskilt effektivt i långa loppet.  De som skrämmer andra slutar tids nog som förlorare eftersom de vanligtvis går att ta på, de blir kontrollerbara, de går att ställas till svars.

Men om man skrämmer människor utan att de förstår att de medvetet blir skrämda, då kan man hålla på hur länge som helst.

År 2000 formulerade ledande amerikanska politiska visionärer en skrift Project for the New American Century (2000). I den formulerades det hur de sökte bli av med Saddam Hussein, de sökte dominans över Gulf-regionen, de ville skapa en ny global säkerhetsordning men insåg att de här visionerna skulle ta för lång tid:”… processen som skapar de här förändringarna, kan ta lång tid, såvida inte någon katastrofal och frambringande händelse av typen Pearl Harbor inträffar”.
Ett år senare skedde det omöjliga, attacken mot World Trade Center (WTC). De fick sitt Pearl Harbor och visionerna föll på plats inom endast några år.

 

9/11 har som enskild händelse sått för ett paradigmskifte. Utan 9/11 hade vår värld inte dragits med samma snabba avtrubbning av människors naturliga motstånd för att bli kontrollerade och övervakade. 9/11 skapade ett permanent bakgrundsbrus av rädsla i hela västvärlden. Det har fått fäste i människors sinnen.

Och jag menar på att det var tidernas största bedrägeri i syfte att trubba av människor med rädslans hjälp och att bana väg för en ny värld, en ny världsordning. En världsordning formad ur rädsla, en ny ordning ännu mer mardrömslik än den förra.

Ett fåtal individer tillhörande en global superklass iscensatte attentatet.

…the consciousness of being at war, and therefore in danger,
makes the handing-over of all power to a small caste seem the natural,
unavoidable condition of survival.

George Orwell "1984"

Den officiella versionen har effektivt skruvats in i människors hjärnor via media och politiker. Budskap som upprepas så många gånger att de till sist fryser till en vedertagen sanning. Nedan några motsägelsefulla fakta:

•    WTC var designat att klara en krasch av ett flygplan.
•    Aldrig någonsin i världshistorien har en direkt träff av ett flygplan orsakat att ett höghus rasar ihop. Jo, det har hänt tre gånger, alla skedde den 11/9 2001! Branden som uppstod var inte tillräcklig att smälta stål, vilket flera experter redan vittnat om.
•    Tre hus samma dag, varav endast 2 av dem träffades av flygplan, rasar ihop som korthus och, enligt rivningsexperter,  på samma sätt som när man spränger rivningshus,  utan en tillförlitlig teknisk förklaring.
•    Upprepade rapporter från brandpersonal och andra vittnen berättar om explosioner inne i World Trade Center innan det föll ihop.
•    Ett pass som påstås tillhöra en av terroristerna skulle ha överlevt kraschen in i WTC. Det har alltså på egen hand flugit ut ur terrorismens kläder, genom ett exploderande eldhav, ut ur skyskrapan, landat mitt på gatan och plockas sedan ”turligt” nog upp av säkerhetspersonal. Det blev till ett av bevisen mot terroristerna! Vem är konspiratorisk här?
•    Trafikflygplanet som körde in i pentagon orsakade endast några meter stort hål. Inga hållbara rester återfanns. De delar som man fann visade sig tillhöra en annan flygplanstyp än det som påståtts skulle ha kolliderat med byggnaden.
•    En vän till mig som är kapten på MD80 i SAS skrattar åt teorin att några oerfarna terrorister skulle klarat av att pricka pentagon i den farten och på den låga höjden.
•    Samtliga övervakningskameror i området blev snabbt omhändertagna av FBI. Ett enkelt filmklipp som skulle slå isär alla konspirationsteorier har hitills inte kunnat visas upp.
•    Ingen av de anklagade terroristernas namn fanns på passagerarlistorna, inga arabiska namn överhuvudtaget.


Hela den officiella versionen av 9/11 är proppfylld av felaktigheter och ju mer man orkar ta del av alla de dokumentärer, böcker och internetsidor desto mer häpnar man.  30-50 % (olika uppgifter) av USA:s befolkning är tveksamma till den officiella versionen.
Men med sådana här påståenden så följer den naturliga frågan för den oinvigde:

Hur, vilka och varför genomfördes i så fall attacken?

Ja, de som tjänar på det så klart. Ja och det är de som söker den utveckling som vi sedan fått efter 9/11.  Människor som VILL skapa och som SÖKER forma en värld byggd på mer kontroll, mer överstatlighet, mer globalisering och mer makt. En fascistoid klick av människor med inflytande och en organisation tillräcklig för att praktiskt kunna genomföra en sån här operation. En organisation bestående av olika intresselager. Varje intresselager omedvetet om det som finns ovanför. Ponera att det var islamiska fundamentalister som flög planen. De fick sina lystmäten uppfyllda utifrån sina behov. De såg inte och brydde sig inte om den globala kontrollapparaten. På ett annat lager av intressenter ovanför dem finns representanter ur krigsindustrin. De såg ett revanschsuget USA bege sig ut i krig och visste att det skulle tjäna deras intressen. Och i toppen på denna organisation finns de som endast är intresserade av att forma en ny global utveckling. De ser de andra lagrens själviska behov och kan skickligt spela på deras lystmäten. De tillhör en klick människor som ser på världen utifrån helt andra perspektiv än vad du eller jag gör. Ett slags broderskap med kunskaper inom det metafysiska, det andliga, det vetenskapliga, det sociala, det kulturella, det ekonomiska o.s.v. som gör dem överlägsna vanligt folk och överlägsna såväl inflytelserika politikar, affärsmän, författare, militärer m.fl.  En klick av individer som verkar tvärsöver nationsgränser, kulturella gränser och där flera troligtvis ingår i de dolda sällskap jag skrev om i krönikan med samma namn.

Mina beskrivningar om lagren är givetvis en förenkling men ger läsaren ändå en förståelse för principen.

Ni som söker efter t.ex. judiska världskonspirationer, eller att det var USA och Bush själva som gjorde det, eller som vill utpeka nån särskild religion, nån diktator eller något annat som gör saken enklare att förstå, ni måste tänka om. Ni som nöjer er med endast ETT lager av förklaringar kommer aldrig att finna sanningen. De som orkestrerar sådana här attacker vet exakt hur människor i allmänhet tänker och fungerar. Varje lager av förklaringar har sin egen logik, den hänger ihop i just sin illusion, fram tills att man börjar dra i de repändar som hänger ner och som inte stämmer, tar man tag i dem och klättrar vidare så kommer upp till nästa lager. Få orkar med detta, därför fungerar bedrägeriet.
  

Med 9/11 skapades nya rörelser i USA bl.a. ”9/11 Sanningsrörelsen”. Den har fått medhåll från arkitekter och ingenjörer , brandmän , piloteradvokater  ja alla typer av experter finns bland de som är kritiska till den officiella versionen. Här finns t.o.m. politiker som samlats för sanningens skull. och även media  9/11 sanningsrörelsen har i Sverige flera liknande organisationer.  Vaken.se är en av dem, där finns aktivister som är ute på stan och i andra sammanhang försöker bidra med information och ett kritiskt tänkande. De gör ett hästjobb. De är vanligtvis yngre människor, ännu inte cementerade av samhällspropaganda. Människor som klarar av att tänka själva.

Men 9/11 sanningsrörelsen har övergått till det som enbart kallas för just sanningsrörelsen. Det innefattar inte enbart 9/11, det omfattar också bombningarna i London 7/7 som kanske än mer än 9/11 är genomsyrad av ännu fler makalösa sammanträffanden. Sanningsrörelsen inbegriper också mer allmänna kunskaper om hur världen kan styras med hjälp av iscensättandet av kaos i syftet att forma nya strukturer. Börjar man intressera sig för detta så öppnar det upp för nya synsätt på vårt samhälle, på vår historia och på en jakt efter vad som just är sant. Att ta detta till sig kräver både mod, en inre rörlighet och en förmåga till självständigt tänkande. Egenskaper som vårt samhälle effektivt avprogrammerat oss ifrån.

Det fejkade attentatet mot WTC är dock inget nytt i historien. Att iscensätta fejkade terrorattacker är redan dokumenterade historiska händelser.  Nedan några exempel.

•    Inledningen på Vietnamkriget föregicks av att USA hittade på att de blivit angripna av Nordvietnam. 
•    Planer på en fejkad terrorattack på Kuba med fejkade offer och begravningar, en fejkad nerskjutning  av ett trafikflygplan som svepskäl för att attackera Kuba var på väg att genomföras, men stoppades slutligen. 
•    1967 attackerade Israeliska flygplan ett amerikanskt fartyg med hissad amerikansk flagg. Under flera timmar attackerade de fartyget och försökte sänka det. Hela attacken upptäcktes av ett Sovjetiskt spaningsplan och avbröts då. Syftet var att ge Egypten skulden för attacken och därmed bana väg för ett amerikanskt ingripande i sexdagarskriget. En av de Israeliska piloterna vägrade attackera sina allierade och ställdes inför krigsrätt.
 
 
Uss Liiberty efter attacken från Israel

Men kanske ännu mer uppenbart är bombningarna i London 2005 den 7/7. Ni minns kanske hur ett antal bomber sprängdes på olika tunnelbanestationer i London samt på en buss.


Nedan några intressanta fakta:
•    Samma morgon som bomberna exploderade på tågen pågick det en anti-terror övning på EXAKT samma tågstationer. (Se video. Om problem, se längst ner)
•    Han som utpekats som hjärnan bakom 7/7 Haroon Rashid Aswat, avslöjades i Fox News som rekryterad av den brittiska säkerhetstjänsten. (Se video. Om problem, se längst ner)
 


Jag kan inte nog rekommendera videon ”Ripple Effects” som tar upp detta och sååå mycket mer om 7/7.

De flesta människor vet ingenting om ovan.  De fåtal som hör talas om det skyndar omedelbart till förnekelse.  ”Det kanske finns vissa bevis, men jag tror bara inte på det”. De mår bättre så.

IGNORANCE IS STRENGTH.

George Orwell "1984"

Att ropa till när vår värld har tagit steget in I ett fascistiskt samhälle är för sent. Det hjälper inte att alla dina vänner då säger till dig: ” jag trodde aldrig att det kunde vara sant förut”. Det är nu, när de små, små stegen tas och mönstret så sakteliga börjar anas som det måste uppmärksammas.

På Irland har en man redan arresterats för att ha skickat gratis exemplar av videon ”7/7 Ripple Effect”. I England börjar man dela ut polisiära befogenheter åt s.k. ansvarspersoner. Obama Barack vill utveckla en nationell säkerhetsstyrka lika stark som militären, användningen av mikrochip ökar, ”Den nya världsordningen” är redan en mening på många politiska tungor världen över, ja listan över exempel på att den här globala staten håller på att ta form är många. 

Sätten att mörka den här typen av information är många. Det vanligaste är att helt enkelt bara att ignorera det. När vårt SvT sänder något om saken så blir det en dokumentär gjord av deras kollegor i England, BBC. En retorisk uppvisning där man är noga på vissa punkter och sedan skickligt sveper över de avgörande partierna och ersätter detaljerna med referenser till auktoriteter. Media och tv i synnerhet fångar upp människors orkeslöshet och serverar dem nonsens. Missa inte videon från den makalösa filmen "Network".    


Jag vill avsluta den här krönikan med några ord om att tala och skriva om konspirationsteorier, om att vara konspirationist.

Vi som påstår oss tillhöra den nya sanningsrörelsen, vi som anser oss ha vaknat sysslar inte med det här för att vi blir rika på det, eller för att vi vill vara märkvärdiga. De flesta av oss gör det för att du, din familj, dina kolleger på jobbet och våra medmänniskor i allmänhet inte ska känna att livet suger varenda dag. För vi tillhör de som vägrar leva som några programmerade slavar!

Vi står i allmänhet ut när du flinar åt våra teorier, samma du som trots sömntabletterna våndas på småtimmarna över livet som aldrig blev som du önskat, du som stressar dig fram och undrar va fan allt går ut på egentligen, du som undrar varför det ska vara så jäkla kämpigt för med kärlek, pengar och respekt. Du, vars liv består i att hinna med det allra nödvändigaste under dagen och sedan somna framför monitorn och sedan väckas av väckarklockan. Samma verklighet som auktoriteterna säger åt dig är ”den fria världen”.

Vi vet varför du ändå flinar? För den enda trygghet du har kvar är att få tillhöra ”de andra”. Och det gör man bäst genom att peka ut de som skiljer sig från mängden, de som hotar din existentiella ordning, en ordning som aldrig tjänat dig, en lögnens ordning, men likväl den enda ordning du känner till.

Det här är inte nån förbannad hobby. Det är vårt uttryck och vårt sätt att projicera all det skit som vi iakttar i vår omvärld varje dag. Det finns inte ett problem på denna jord som inte har att göra med undanhållna lögner, precis ALLT har att göra med makt, lögner och människor som förs bakom ljuset.

Du ska inte behöva acceptera det, du behöver inte ta det, men du måste kliva ut ur illusionen om att du är fri, du måste ta det där steget som innebär att du kopplar ur dig.
Jag, Linda liksom många andra erbjuder dig en massa information. Den är inte till för att du ska värvas till nån speciell krets, eller för att du ska stödja just oss, den är till för att du ska börja finna en nyfikenhet som får dig att börja gräva själv. Men inte minst att du ska ta ditt eget ansvar och agera.

För drygt en månad sedan föddes vår son och i samband med ett återbesök och standardtagning av blodprover så bad jag att få den där lappen där man skriver under på att blodproverna måste förstöras och inte sparas i något sammanhang.

”Ehhh va?” sa barnmorskan och såg på oss. ”Ja jo jag tror att jag har nåt sånt exemplar nånstans, men det är aldrig nån som ber om det”
Nej, och ifall du vill hjälpa till och sätta stopp för iscensatta krig, för ett omänskligare samhälle, för mindre kontroll, för mindre mänsklig vanmakt och ifall du är emot ett storebrorssamhälle så måste du vara beredd att vara ovanlig.

Det är priset man måste betala för att Vakna.


Mats       


Under sommaren 2008 skrev jag ett dokument, Illuminati for dummies som mer utförligt beskriver begreppen ”Illuminati”,  ”hur man själv kan börja forska”, ”fällor och råd” o.s.v. Det har så här långt varit väldigt uppskattat och knyter ihop många trådar för er som är nyfikna.

Debattlänkar: SvD 

Video problem:
Om videopanelen saknas, eller om det är något annat fel. Kontrollera förljande:
- Generellt.
Domännamnet i din URL skall vara http://www.klarsikt... INTE bara http://klarsikt...
- Firefox användare.
Kopiera adressen och kör sidan i Internet Explorer.Tags:
Categories: Krönikor av Mats

8 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

March 9. 2009 22:59

Jerry

bra krönika. Min kompis tror att konspirationer inte funkar för att om mer än tre personer delar en hemlighet kommer det komma ut förr eller senare.
Han tror också att vi vill tro att allt sker av någon anledning.
Vad säger du om det?

Jag hålelr mig själv utanför just den här diskussionen, har självklart läst en massa om det, det stannar med just att lsäa om det. Jag tror att det är en false flag dock.

Det är så mycket information så jag kan inte ta in allt. Dessuotm känns det som det är många som snackar skit helt enkelt, från båda hållen. Kan tänka mig att det pågår smutskastning och mörkläggning i stor skala.

Jag kan reta mig på folk, ser en del på vaken.ses forum som bara snackar om konspirationer överallt annanstans men dryftar inte de enkla sakerna, sånt som händer nära dom, mer vardagliga saker. De är liksom bara inne på de här stora sakerna.
En obalans där, en del av dessa känns rätt obalanserade också.

Jerry

Jerry

March 15. 2009 23:51

mats

Hej Jerry

"Min kompis tror att konspirationer inte funkar för att om mer än tre personer delar en hemlighet kommer det komma ut förr eller senare."

Om vi pratar om konspirationer av typen "Man landade aldrig på månen" så håller jag med om det.

Konspirationer som fungerar ligger alldeles intill sanningen. Sådana konspirationer påverkar människors seende i sig. Så även om konspirationen uppenbaras så kommer människor inte att upptäcka den. De saknar fokusförmågan.

De flesta globala konspirationer är redan offentliga, men människor tror inte på dem trots fakta. De vill inte tro på dem, sanningarna passar inte in i människors seende.

Att föra människor bakom ljuset gör man inte genom att lura deras medvetande. Det gör man genom att gå runt deras undermedvetande. Man utnyttjar människors omedvetna tolkningsförmåga.

Konspirationer kan man dessutom tillåta bli avslöjade. Konspirationer har syften avsedda inom vissa tidsramar. Om människor kan fås att tro på något och sedan agera eller INTE agera inom en viss tidsram så gör det inget om det avslöjas senare.

Då har konspirationen i alla fall redan vunnit kraft.

Mats

mats

March 15. 2009 23:52

mats

Hej igen

Jag glömde:

"Jag kan reta mig på folk, ser en del på vaken.ses forum som bara snackar om konspirationer överallt annanstans men dryftar inte de enkla sakerna, sånt som händer nära dom, mer vardagliga saker. De är liksom bara inne på de här stora sakerna."

Och jag kan mycket väl förstå hur du menar och även delvis hålla med dig.

Idag är det ändå som så att väldigt få människor går ut och gör något i verkligheten. Aktivismen saknas. På vaken.se finns aktivismen och det uppskattar jag verkligen. Jag och linda var iväg en Lördag och skulle delta men missade resten av gänget eftersom de hade bytt plats. Det finns som sagt en stor poäng i att just verka. Vetare, tyckare och pålästa finns det däremot gott om.

Mats

mats

March 16. 2009 12:18

Jerry

jo det är bra. Ju mer man gör som man kan förankra desto bättre. Och verka utifrån det man kan förankra hos sig själv.Jerry

March 20. 2009 18:05

Michael G. Helders

Efter ha sätt olika dokumentär filmer kring 9/11 samt en 4 timmars dokumentär om Illuminati- så för jag nog säga att jag håller med.

Michael G. Helders

July 23. 2009 14:23

Tobbe

Har läst och studerat timvis med material i ämnet och får nog säga att jag har "vaknat".
Tyvärr ser man ringar på vatnet av detta planerade tilltag även i Sverige, med Nya terrorist lagen, ipred & F O As nätövervakning mm mm

Tobbe

October 28. 2009 11:25

mucho

Jag hänvisar bara till skeptikerrörelsen www.vof.se om du vill bli upplyst!

mucho

October 28. 2009 12:25

linda

T.o.m den vackra Vetenskapen själv är kritiska mot VoF. Voff, voff.

Linda

linda

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper