SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Mayakalendern och medvetenheten


Aztekiska solstenen
Av Mats Sederholm

I dessa turbulenta sluttider, som jag kallar de senaste åren för, så har spekulationer om framtiden varit oerhört gäckande. Vi lever mitt upp i en spännande långfilm som jag äntligen efter många år börjar få en viss koll på men vars slut, eller i alla fall fortsättning på,  är rena thrillern. Som de flesta läsare redan förstått så tillhör varken jag eller Linda enbart den intellektuella och vetenskapligt/filosofiska genren av existentiell åskådning. Andligheten finns här på klar sikt men utan religiös inblandning, liksom det finns en allmän öppenhet för sådant som inte alltid är strikt vetenskapligt.

Jag tillbringade många år inom nyandligheten och ha insett att om det finns någonting som bara "måste slå in" så är det en ordentlig kursändring för mänskligheten i samband med året 2012. Om inget speciellt hänt fram till 2013 så kommer hundratusentals människor att ha förlorat sina sista hopp till ett gudomligt och lyckligt öde. En andligt existentiell kris bland nyandligheten kommer att utbryta. Det riskerar att bli som med sekelskiftet, inget särskilt hände. Ja, jag vet inget annat datum som det hyses så mycket tilltro till som 2012.  

Och det är förstås Maykalendern som står i fokus och som är upprinnelsen till året 2012.

De flesta experter tycks dock vara på det klara med att inget plötsligt kommer att hända den 21:a December 2012. Det handlar snarare om en process fram till dess, men också därefter. Det vore orättvist mot Mayakalendern att kräva en plötslig förändring just det datumet och framför allt för att det helt enkelt inte är vad Mayakalendern säger.

Men för att få lite bättre grund för vad 2012 kommer ifrån så behövs det lite grundfakta om Mayakalendern. 


Maykalendern består av tre kalendrar med olika längd. Den längsta heter Long Count.

När vi idag vill ange en tid så gör vi det med år, månad och dag t.ex. 2009-04-27. Mayakalendern använder också enheter som kan jämföras med år och månader, men inte bara tre enheter(år, månad och dag) utan hela fem enheter. Den enhet som är ”störst” innehåller 144,000 dagar och kallas baktun, nästa enhet innehåller 7200 dagar och kallas katun, nästa 360 dagar och kallas tun (ett år!), nästa 20 dagar och kallas uinal samt 1 dag som vi kan kalla för dag.

Ett mayadatum kan se ut som 1.2.3.4.5 och innebär:
144,000 * 1 + 7200 * 2 + 360 * 3 + 20 * 4 + 1 * 5 = 159.565 dagar

Antal dagar i vårt datum 2009-04-27 räknar vi ut på motsvarande sätt som:  
365 * 2009 + 30 * 04 + 27 * 1 = 733.432 dagar

Den högsta siffran som kan anges med ett mayadatum är 13.0.0.0.0 och motsvaras av 1.872.000 dagar (13 * 144000) och kallas för En stor cykel. 1.872.000 är 5125 år. Datumet infaller den 21:a December 2012.  Deras tideräkning påbörjades alltså för knappt 5125 år sedan, närmare bestämt den 11/8 år 3113 f.kr.

Vi använder år eftersom jorden roterat runt solen ett varv och månader för att månen roterat runt jorden ett varv och dagar för att jorden roterat ett varv.
Men en stor cykel, 1.872.000 dagar, vad motsvaras det av?  Jo det är den tid det tar för vintergatan att rotera ett varv runt Orion. Och jag kan tänka mig att det finns tvivlare till tanken att mayaindianerna skulle känt till denna cykel eller vintergatan.

Förra gången som den stora cykeln (på 5125 år) kom till ett slut var 3113 f. kr.

Alltså, 21/12 2012 är slutet på en era, som upprepats tidigare. Världen gick inte under 3113 f.kr. och kommer inte att göra det den här gången heller.

Men innan jag går vidare kanske det är på plats att reda ut vad experter tror och vet.

”Skolade experter”  på Maykalendern s.k. Mayanister, ser inget särskilt med 2012. De menar knappt att Mayafolket skulle ha nämnt året 2012. Den andra gruppen är de som läser ut det symboliska,  andliga och metafysiska i kalendern, förutom den rent tekniska.

Och som vanligt måste man själv ta ställning här.

Varken jag eller Linda tillhör endast den kliniskt ortodoxa och vetenskapliga tron, utan söker istället främst sammanhang och vishet.  Myten kring 2012 bygger på den andliga uttolkningen och det blir den som jag kommer att fortsätta på i krönikan.

Så, var befinner vi oss nu i Maya kalendern? Jo vi befinner oss i den sista 20 års cykeln som startades 1992 och slutar 2012.  

Enligt Dr. Jose Arguelles som ägnat hela sitt liv åt Mayakalendern innebar denna sista 20-års period för mayafolket en slags reningsperiod. Men exakt hur denna rening skulle gå till sägs det dock ingenting om. Alla vet att en rening innebär att allt det gamla måste rensas ut och i en värld där smutsen dominerar, så betyder detta förstås ganska så stora förändringar, ja t.o.m. ordet undergång kan vara på sin plats. Jag har inga problem med att få in detta i vår nuvarande värld och den ”obehagliga” utveckling som tagit fart de senaste 5-10 åren.

Andra mayaexperter såsom John Major Jenkins hänvisar till skiftet av den stora cykeln som en tid av återfödelse vilket är samma sak som ovan och ju mer man läser desto mer uppenbart är det att närmandet till 21/12 2012 bland experterna borde motsvaras av en stegrande medvetenhet bland människor.

En av de mest världskända mayaexperterna är svensken Carl Johan Calleman. Calleman nöjer sig dock inte med att göra egna symboliska/andliga tolkningar av mayakalendern, vilket är både rimligt och nödvändigt som jag ser det, han menar dessutom på att slutdatumet INTE ÄR 21/12 2012 utan den 28:e Oktober 2011.

Han anser att grunderna för startdatumet är felaktiga men också för att en av de mindre kalendrarna som rullar i synk med den stora, ej går ”jämt ut” den 21/12 2012. Han är helt ensam om denna tolkning bland både de ortodoxa och metafysiska mayaexperterna.

Debatten har gått riktigt het, inte minst mellan John Major Jenkins och Calleman själv. Mejldiskussion här

Uppenbarligen har Calleman drivit uppmärksamheten på sitt egna slutdatum lite väl långt. Hans referens till hur en av ”de äldste” av mayaindianerna hållit med honom visade sig inte stämma.

Calleman är en av drivkrafterna bakom ”Global Oneness”, ett projekt som söker ena människor i världen i att skapa en ny medvetenhet i synkronisering med närmandet av en ny tidsålder, som alltså tar sin början i Oktober 2011.


Calleman ser medvetandehöjningen ta form genom cykliska svängningar som pendlar mellan ”dagar” och ”nätter”. De sista 12 åren, från 1999 till 2011 delar han upp i sådana här omväxlande dagar(7 st) och nätter(6 st). Som jag tolkat det så motsvarar det cykler av Yin och Yang. D.v.s. mörka/dolda/skapande perioder följda av ljusa/yttre/aktiva perioder. Varje period varar cirka 11månader (12 år dividerat med 13 perioder = knappt ett år).

I denna sista ”kosmiska vecka” befinner vi oss just nu på den sjätte dagen!

Han har genom åren följt upp dessa cykler och både i efterhand beskrivit hur de har påverkat världen men också hur det kommer att te sig framöver. Det handlar om politik, ekonomi, människors utveckling o.s.v.
Det har varit oerhört intressant att följa hans analyser och profetior allteftersom vi passerat genom de olika ljusa och mörka perioderna. Calleman skriver bra och har en bra bild av mänskligheten och hur världen och människan interagerar.

Detta om Calleman som dominerar den svenska mayaexpertisen och som dessutom är en gigant på den internationella scenen.

Så, vad kan vi tro på?

Finns det en accelererande utveckling i världen som skulle kunna ge Mayakalendern rättvisa och antyda att vi är på väg mot en ny tidsålder 2012? Är mänskligheten på väg att föras in i ett högre medvetandetillstånd föregånget av en reningsperiod?

Ja vad säger ni?

Har människors medvetande höjts rejält de sista åren, är människor mer insiktsfulla kring vad som sker i världen och sin egen relation till omvärlden? Reflekterar människor mer? Tar vi annorlunda och klokare beslut idag grundat på detta höjda medvetande än tidigare?

Jag kan inte bara ställa upp på detta. Mitt svar är tveklöst nej.

Jag märker ingen skillnad bland mina medmänniskor. Samtalsämnen eller inställningar till livet, till andlighet är oförändrade. Om det finns någon riktning så är den negativ, jag skulle hellre prata om en medvetandesänkning.

Däremot finns det en acceleration, ett snabbare tempo, en global omvandling. Någonting sker på det hela taget.

Men det är inte samma sak som en medvetandehöjnng!

Visst finns det en medvetandehöjning, men inte bland människor i allmänhet utan bland de som är intresserade av den globala utvecklingen, bland de som söker sanningarna men … de är fortfarande för få.

Att världen genomgår en stor förvandling stödjer mayakalendern, men knappast de New Age inspirerade anhängarna, med Calleman i spetsen.

Hans profetior genom åren har tett sig alltmer krystade och direkt felaktiga. Han gör som många profeter gör, de talar stort om vad ska hända men lite om det som aldrig slog in.
Några exempel på vad som sas om den ”femte dagen” 2006-11-24 – 2007-11-19 :

“ it will mean a significant downfall of western dominance”

“the Fifth day is exactly such a period, which will create the conditions for such inner unity and wholeness.”
“For most people the Breakthrough Energy of the Fifth day will be the most powerful transformative energy that they experienced as part of the divine plan”

Nej, nej och nej.

Sådant här stämmer enbart för de människor som lever inuti tron och illusionen. Härute, i den verkliga världen. På pendeltåget, i matbutiken, i kön till McDonalds, på släktträffen på julafton så finns det ingen ”Breakthrough Energy”.


Extra tveksam blir man när OneNess yran (inkl. Calleman) tillber den indiska gurun Sir Bhagawan eller Kalki som håller till i ”The Golden City” i Indien. Han betraktas som en nedstigen gud och har förutom Calleman, många anhängare i t.ex. Sverige. Han ses inte sällan sittandes på sin vita tron.

Är det han som ska vägleda oss in i den nya världen? Samma gudar och makt som tidigare alltså, samma hierarkiska grundnormer och var finns medvetandehöjningen, den nya tidåldern och reningen i så fall?

Nej, Mayakalendern klarar sig utan sånt här. Den står på egna ben som jag ser det.Mayaindianerna berättade ingenting konkret om vad slutet på denna stora cykel av 5125 år skulle innebära. De var tillräckligt kloka för detta. De höll sig till den principiella uttolkningen av slutet på en stor era.

Och så här långt så är mayakalendern med på banan som jag ser det.

Frågan är om det kommer att fortsätta att accelerera fram till den 21 December 2012.  Vad kommer att rensas bort i världen? Vad blir kvar? Vilka blir segrarna? Makten och dominansen eller kärleken och friheten?

Thrillern på jorden rullar vidare.

Mats      
Tags:
Categories: Esoterik/Filosofi | Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

21 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

May 1. 2009 17:47

Jerry

Jag tror medvetenheten ökar bland många men att den totalt minskar. Eller är det kanske min egen medvetenhet om medvetenheten.

Me det känns ändå som det kommer helt nya rörelser, alternativ som inte funnits förut.

Som en sån enkel sak som att handla ekologiskt och närproducerat. Låter ju verkligen banalt, men en sån sak var det inte tal om förr.
Kommer inte på exempel mer just nu dock.

Jerry

May 1. 2009 17:50

Jerry

… de är fortfarande för få.

Ja mats, hört om den "kritiska massan" ?

När tillräckligt många är medvetna kan det hända nåt med resten också.

Jag tror vi närmar oss den på nåt sätt även om medvetenheten i allmänhet sänks.

Jerry

May 1. 2009 23:43

Tobias Hedlund

Jag tror att medvetenheten sker på ett plan men minskar på ett annat.
Fler och fler blir medvetna om att det finns en andlighet.
Problemet är bara att man inte är medveten vart denna andlighet leder.
Och man använder andligheten som ännu ett medel att tillfredställa sitt ego med.
Om OneNess-rörelsen har rätt så borde ju världen bli med kärleksfull,oegoistisk m.m. men jag tycker snarare att det går i motsatt riktning. Och när det finns några få andliga/politiska ledare i hierarkins topp som styr denna Oneness-andlighet, ja då blir det inte så svårt att styra mänskligeheten dit man vill...
Den som lever får se.
Tack för en fin krönika Mats!

Tobias

Tobias Hedlund

June 22. 2009 21:56

Johan

Vet inte rikttigt var jag ska börja då felen är oräkneliga, men varför används bilden av den aztekiska solstenen när inlägget handlar om mayas "long count"? De hör inte riktigt ihop. Det finns inga belägg för att denna cykel ska sluta vid 13 Baktun, det finns kalenderinskriptioner som omnämner datum många sekler fram i tiden. Mayanist är definitionen av vad du kallar "ortodox" (vad jag kallar forskare som bygger på empiriska belägg och inte hokus pokus).

Tll sist vill jag bara meddela att Calleman vare sig är någon expert på "mayakalendern" (jo, expert på sin egenkonstruerade fabrikation är han alltid som även du antyder). Han har inte publicerats i någon refereegranskad tidsskrift (han, liksom Jenkins och andra likasinnade skulle refuseras på sakliga grunder).

Johan

June 23. 2009 12:01

mats

Hej Johan

Tack för dina rättelser.

Solstenen kan man förvisso se som ett rent inspirerande inslag i ämnet men ordet Mayanist var ett direkt sakfel. Och det är som du säger att det tvärtom beskriver de med akademiska fördjupningar i ämnet.

I övrigt märker jag att du är just något av en Mayanist själv, men den typiska akademiska präglingen. Den är bra när det gäller att plocka upp enstaka fakta (eller som du ser det att vara saklig = se saker) . Men när det kommer till att kunna tolka symboler, att se ytterligare förståelselager, eller att dra streck mellan punkter och uppfatta bilder, så är en alltför akademisk prägling oftast en begränsning. I en sådan relativt innesluten begreppsvärld som den akademiska så framstår "utsidan" som luddig och lite hokus-pokus-artad.

Om du finner mer sakfel så säg gärna till, där kommer du säkert till din fördel. Jag har rättat "Mayanist-delen" i artikeln och lagt in en infotext under bilden.

Mats

mats

June 23. 2009 12:34

Johan

Visst, min akademiska skolning sätter begränsningar och det är ju det som är poängen, man kan inte skriva vad som helst, forskningen ska klara en kritisk granskning. Det gör ju inte New Age anhängarnas idéer utan de försvarar sig genom att man anser sig besitta en djupare förståelse av världen som vi forskare antingen inte fattar eller så döljer vi den. För att bevisa detta kokar man ihop alla möjliga ytliga fenomen: lite mayakalender här, lite i-ching där och så i grytan med en stor dos schamanism eller några utomjordingar kanske och resultatet blir en sörja utan verklighetsanknytning. När man inte ens besitter kunskap om ”sakerna”¸dvs det som ger upphov till helheten kan det inte bli annat än ytligt och sikten är allt annat än klar. Man utgår från att det finns en högre transcendent och andlig ordning som föregår allt annat. Men om nu inte ens ”sakerna” behöver en transcendent förklaring varför ska helheten ha det? Nej, svaret är att världen och tingen i den omformas enlig immanenta morfogenetiska processer som vi kan iaktta och analysera enligt vetenskapliga metoder. Jag har en bred skolning (arkeologi, antropologi, filosofi, geologi, astronomi, biologi, klimatologi, m.m.)och ser nog helheten klarare än de flesta New Age anhängare.

Johan

June 23. 2009 13:37

mats

Hej Johan

"man kan inte skriva vad som helst, forskningen ska klara en kritisk granskning."

Jag håller också med dig om att man inte ska skriva precis vad som helst.

Men en kritisk granskning kräver också en neutralt synsätt. Det är inte möjligt att ha ett sådant, inom ramen för vetenskapen, då den har sitt eget subjektiva sätt att närma sig verkligheten. Vi behöver vetenskapen men vetenskapen bör också förstå sina begränsningar, precis som med religioner eller andra dogmatiska betraktelser på vår värld.

"kokar man ihop alla möjliga ytliga fenomen:"
Jo så kan det vara ibland, men det är också såsom jag skrev tidigare, ett subjektivt betraktelsesätt ur ett krasst vetenskapligt perspektiv.

"När man inte ens besitter kunskap om ”sakerna”¸dvs det som ger upphov till helheten kan det inte bli annat än ytligt och sikten är allt annat än klar."

Jo men att sakerna ger upphov till helheten är åter igen ett rent vetenskapligt vänsterhjärnhalve orienterat perspektiv.

Helheten ger sakerna och sakerna ger helheten. Det är en symbios och en fråga om balans. Och det är detta jag efterlyser snarare än slagsidor åt endera håll. För även jag går i taket över New Age ibland ska du veta.

"Man utgår från att det finns en högre transcendent och andlig ordning som föregår allt annat. "
Ja det är väl ganska så naturligt. Liksom tanken kommer före handlingen.

Man skulle kunna analysera en bilolycka och enbart betrakta bromsspår, status på bromsar, på belysning och annat. Men om man inte förstår att allt som skedde innan bilen for ner i diket genomsyrades av en tanke, av en människas ouppmärksamhet så kommer man ständigt att vara efter i sitt pillrande bland sakerna i bilvraket.

Bara för att ge dig lite perspektiv.

Mats

mats

September 17. 2009 12:03

Mats Ö

Hej på er.
Lite speciellt att ni talar om vetenskap i sammanhanget. Hur många
gånger har inte vetenskapen måst ändra sin "vetenskap" genom åren.
Om det är så att vi sätter = mellan vetenskap och sanning, visar vi
väldigt stor naivitet. Det som är vetenskapligt "bevisat" just nu, kan
förkastas nästa dag genom den utveckling eller förändring vi erfar dagligen.
Andlig "vetskap" det ni kallar "New Age" har lägre status än "vetenskapen" mycket beroende på att det är forskare med mångårig
skolning och samlad kunskap som gör sina utlåtanden om vad som kan vetenskapligt bevisas och inte. Om vi ser till den andliga vetskapen så är den i många fall månghundraårig, eller kanske rent av tusenårig och bevisas dagligen. Insikter, erfarenheter, upptäckter som inte kan bevisas vetenskapligt. Kan meningen med livet bevisas vetenskapligt,
-lika många teorier som det finns människor - ändå lever vi här utan att vara vetenskapligt bevisade, där ligger nog "New Age" närmast sanningen.
Nej, lägg gärna ned talet om vetenskap, det är färkvara med ständigt nya "bäst före" datum.

Vi människor kan inget annat än utvecklas, vi kan inte låta bli att utvecklas, sedan har allt att göra med vad vi använder vår utveckling till eller för. Det kan ofta tyckas som att vi inte upplever utveckling, det beror på att allt annat runt om oss också utvecklas. Detta gör att vår egen utveckling i jämförelse med annan märks väldigt lite. Det vi kan göra för att påverka jordens innevånare att snabbare utvecklas och den riktning de utvecklas, är att själva visa hur det skall gå till genom att sjäva göra det som krävs för att visa vad som egentligen är utveckling. Materiell eller mental.

Hälsningar Mats Ö.

Mats Ö

October 21. 2009 15:12

bengt

Hej Mats!
Du skriver:  "På pendeltåget, i matbutiken, i kön till McDonalds, på släktträffen på julafton så finns det ingen ”Breakthrough Energy”.".

Jag gissar att alla andra faktiskt upplevt "BE".

bengt

October 22. 2009 00:06

mats

Hej Bengt

"Jag gissar att alla andra faktiskt upplevt "BE"."
Inte en enda människa jag känner!

Berätta för mig hur du på ett objektivt sätt menar att BE finns i dessa sammanhang.

Beskrivningar av typen "det kanske inte märks så mycket på ytan men jag är säker på människor känner av det", är inte ett objektivt sätt, det är tro.

Mats

mats

October 22. 2009 10:02

bengt

Du kan väl prova att fråga dom du känner igen?
I rest my case.
(Cliffhanger).
vh

bengt

November 2. 2009 20:58

unknown

Jag har sett fler bli medvetna, dock inte äldrefolk, men yngre

unknown

November 5. 2009 05:51

kjell

om det vore så väl ändå.

kjell

November 8. 2009 22:51

marcus

Kommer ju en ny film på bio snart, 2012, som just baseras på mayakalendern. Skulle något sånt här kunna inträffa?

marcus

November 9. 2009 08:06

linda

Gör den verkligen det? Jag är ganska säker på att filmen 2012 är en filmatisering av Whitley Striebers bok med samma namn och den har inget med Mayakalendern att göra.

Jag har läst den. Rekommenderas!

Linda

linda

November 14. 2009 23:51

niklas

HAHA har ni läst att på några sidor säjer dom att det är NASA som påstår att det är undergången och sen tror jag att det är ett sätt att marknads föra sin film den där 2012 dom känar miljoner på grund av hysterin

niklas

November 18. 2009 12:42

Fredrik Larson

Hejsan,

Ville bara länka den här spännande läsningen av Carl-Johan Callemann. En vass uttolkare av just Mayakalendern. Nu när vi går in den sjätte natten och med det så uppmärksammas den sk sanningsrörelsen och många nya uttryck kommer upp till ytan.

www.calleman.com/.../6e_natten.pdf

Läs gärna.

Katastroffilmen 2012 är bara en djupt missvisande film gjord för att sprida skräck och rädsla och driva oss allt längre från de universella strömningar som sker.

Fredrik Larson

December 21. 2009 00:35

Chatarina

Hej!
Ser att många funderar över Mayakalendern och vad dess slut innebär....
Vissa ifrågarsätter och vissa vill förklara.

Det är egentligen inte så svårt...

Evolution har alla hört talas om... men evelution är inte bara enligt tidsaxeln, det kan vara vågor i energi också.

Ja, det är sant att vi närmar oss slutet av kalendern... många kommer att dö, många att leva vidare.
Att dö, innebär att ändra form (behöver inte alls vara obekvämt). Att DÖ är inte något slut... vi "dör" hela tiden.
Du är inte samma person idag som för 10 år sedan, right? Alltså är DU som var DU för 10 år sedan "död".

På samma sätt gäller det som Du IDAG r...om 10 år kommer ditt nuvarande "NU" att vara dött..

Samma sak gäller din identitet IDAG.... din framtida identitet kommer att vara "rent medvetande" och så mycket mer lyckligt än det är idag....

Vi går in i en ny tid av medvetande...vare sig du behåller din kropp eller inte - spelar ingen roll.... du är vad du är..och det kan aldrig sluta eller misslyckas med att "vara"

Jag skulle tro att vi är i slutet av en jobbig period, som har pågått i typ 16,4 miljoner år.
Nu är vår tid att bli fritänkande människor igen...
Var glad att du lever i Mayakalenderns slut ( inte bara maya förresten - även alla gamla texter inkl. bibeln)

Surfa på vågen och ha kul! Var inte rädd för det hindrar dig från att ha kul... precis som berg och dalbanan på Grönan. Ingen har dött av grönan, även om många trott att de skulle göra det. Kräks kanske - men dör inte.
Ha kul! Uppskatta resan! För vi är HÄR och NU!!!

Chatarina

December 30. 2009 18:50

Anne

Hej Mats!
Många intressanta in lägg och svar men vart har allt sunt förnuft som människorna borde ha,tagit vägen om profetior och som nu mayakalendern.

Mayafolket var mycket kloka men också mycket mordiska.
Vet inte hur jag vet men ja är av den sorten som ser mer,både bakåt och framåt.Tro vad ni vill men jag lever med kunskap som jag inte vet vart den kommer ifrån och blir uppdaterad mycket ofta.
Mayakalendern är något som inte kommer upp från mina källor och det undrar jag varför...

Jag tror absolut det som skrivs i kalendern men varför ska vi gå under och varför ska allt bli så katastrofalt hela tiden som män som Calleman påstår.

Nej det är en ny era och en ny epok som kommer. Vi må sluta producera skit som nya bilmodeller och motorer och allt vad män hittar på som är häftigt. Det är dax att ta ansvar och se till att jorden klarar av att överleva allt onödigt.

Vi må bli smarta och se till att förändra det som inte är nödvändigt.
Nu kommer det väl att vi må ha jobb och kunna försörja oss. Självklart men inte på det vis vi har och gör nu.

Nu kommer jag till det som jag tror och det är att kvinnorna ska ta över och se till att alla resurser som jorden ger oss kommer till viktigare saker än en ny bil eller en häftig stereo el semester eller va det nu kan vara.

Mayakalendern ger oss en vink om en stor förändring varför ska vi tro att det är bigg bang.
Nej av det jag sett och ser och får till mig är inget dera och nu tar vi nya tag och ser till att vi bygger på något som ger mer.....

Kalendern är bara en påminnelse att vi inte är odödliga och bör ta vårt ansvar om denna jord vi samtliga lever på.

Ha de så gott jag jobbar var dag med att upplysa människor till förändring och att vi behöver tänka omvänt och sluta vara så egoistiska.
Vi behövs var och en och jorden fattas oss om vi försvinner för tidigt,
just nu är det kris för att vi tillåter våldsmän,våldtäcktsmän, mördare, pedofiler och krig råda.Vilken kvinna gör så??????ingen.Tack för ordet.Anne

Anne

December 31. 2009 16:10

mats

Hej Anne

"Mayafolket var mycket kloka men också mycket mordiska."
Helt riktigt, något som mayafantasterna lätt glider runt.

"Nu kommer jag till det som jag tror och det är att kvinnorna ska ta över och se till att alla resurser som jorden ger oss kommer till viktigare saker än en ny bil eller en häftig stereo el semester eller va det nu kan vara. "
Är med dig, även om ta över, kanske får den motsatta effekten, men jag förstår vad du menar och det är vad jag också hoppas av ett eventuellt medvetandeskifte.

Jag håller för övrigt på att snickra på nästa krönika som på djupet kommer att se på just den feminina aspekten.

Tack för ett bra inlägg!

Mats

mats

January 26. 2010 23:30

Jon

Det enda jag kan komma att tänka på som ändrat sig de senaste åren är väl vädret/temperaturen. Fast det är jag övertygad om att det är fullt normalt och att det alltid gjort så. Var väl abnormala temperaturer när de största Inka-/Mayakulturerna dog ut också så. Det borde ju inte ha varit sån grov nedsmutsning av atmosfären då.

Tack för en intressant artikel

Jon

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper