SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Små vettiga steg mot ett vidare vansinne


Av Mats Sederholm

För 15 år sedan ansåg jag att allt detta med ”hemliga regeringar” och dylikt var rent nonsens. Det var osociala, introverta och allmänt tvistade hjärnor som sysslade med sånt. Jag blev direkt illa berörd av det. Jag var då också under influens av nyandlighetens ”se bara ljuset” tänk. För mig var det otänkbart att världen t.ex. skulle acceptera utvecklingen av EU till ett slags förenta stater. Det var otänkbart att människor skulle acceptera storebrossamhället eller att bli microchippade m.m. Jag tänkte då att, det finns inte en chans att människor kommer att acceptera något så uppenbart otrevligt och farligt. Alla känner väl till uppenbarelseboken eller boken 1984!

Men jag lärde mig. Det tog mig några år att förstå hur detta går till. För att förklara hur den apparat fungerar som ändå kan få en sådan utveckling till stånd så krävs det massor av krönikor. Det var därför som jag och Linda skrev boken Robotfolket vars varningar om framtiden tar en allt tydligare form.  Men ett av de sätt varmed man kan skapa en skräckvärld och få människor att själva driva på den, är vad denna krönika ska handla om.

Normsättningarna

Ett samhälle bygger på grundnormer. Politisk demokrati är exempel på en sådan norm. Andra grundnormer är tron på vetenskapen, tron på pengars betydelse, tron på konkurrens, tron på jämställdhet o.s.v. I andra samhällen utgör religionen en grundnorm. Dessa normer genererar olika sidor eller egenskaper i ett samhälle. Normerna infiltrerar och påverkar dess innevånare. Normerna sätter de ramar ur vilka människor definierar sunt förnuft, normalt beteende, rätt och fel o.s.v. Normerna är inte enbart rättesnören som människor följer, människor BLIR normerna. De LEVER normerna och ser själva till att normerna efterföljs. Detta beroende på att de aldrig fått ett alternativ till normerna, samhället utgör i den här meningen en sekt.  Att bryta sig ut innebär att man mister flocktillhörigheten, något som extremt få människor klarar av att göra. Se krönikan ”Är du också bevakad?

Nåväl, ur grundnormerna formas underordnade normer, vardagsnormer som vi lever med i det lilla. Moden, musikstilar, humor, sociala beteenden, barnuppfostran, samliv, karrärslusta, existentiella värderingar o.s.v. De här vardagsnormerna är de som vi handskas med varje dag. På arbetsplatser, i familjer, på dagis, i föreningsverksamheten, inom idrotten, på krogen o.s.v.  De här vardagsnormerna är vad som direkt styr oss, det är de som utgör vår vardagliga verklighet. Grundnormera är däremot mer diffusa och abstrakta och något som man personligen inte har någon anledning att förhålla sig till, de är ju som de är.  Pengar måste man ha, man måste klara sig själv, arbetsmarknaden erbjuder de jobb man kan välja på, politiker sätter gränserna för visionerna om vårt framtida samhälle, världen  är såsom det rapporteras om i våra media, historien är som den går att läsa om i våra historieböcker, världen är funtad såsom vetenskapen säger och du som människa värderas utifrån vilken grad som du kan anpassa sig till dessa vardagsnormer.

Människor i gemen lever i vardagsnormernas värld. Inkapslade i de mindre ramverk av livsvillkor som grundnormerna genererar. Det betyder att ifall man har makten att påverka grundnormerna, så har man makten över flertalet människor och deras vardagsliv. Och dessutom utan att människorna bryr sig eller ens reflekterar över det.

De som råder över grundnormerna. alltså de normer som är förenade med det ekonomiska systemet, globala klimatpolitiker, de politiska valmöjligheterna eller media kan också forma civilisationers utveckling. De kan påverka traditioner, kulturer och allt det som i sin tur råder över människors vardagsliv.

Men det måste följa vissa regler, det finns gränser för hur stora förändringar man göra utan att människor stannar upp och till sist börja söka efter förklaringarna bortom deras vardagsliv.

De små framgångarna skymmer

I vår värld så är vi stolta över all den medicinska forskning som i sin tur genererar mediciner eller hjälpmedel som ser till att rädda liv, eller som kan se till att skapa hopp och drägliga liv för t.ex. alzeimersjuka.  Men vad få reflekterar över, eftersom den insikten existerar på grundnormsnivå, är att det är samhället i sig som skapar de flesta av de sjukdomar som samhället sedan kan reparera. Grundnormer såsom konkurrens, tidseffektivitet, materialism o.s.v. skapar de flesta av de hjärt-kärlsjukdomar som vi sedan får hjälp med. Grundnormerna genererar ett samhälle där vi utsätts för massor av gifter som i sin tur skapar allergier eller cancer. Bristen på grundnormer såsom empati, ”människan kommer först” genererar människor med psykiska besvär eller som begår övergrepp av olika former.


De konkreta besvären utspelar sig i människors vardag, medan grundnormerna som genererar dem, existerar utanför människors omedelbara begreppsvärld.

Lösningarna på problemen utspelar sig på vardagsnivå, alltså vad läkaren på vårdcentralen förklarade, vad fröken i skolan sa på senaste föräldrasamtalet, eller vad företagsledningen i sina våndor över hur de ska hålla lönsamheten vid liv, beslöt angående personalnerdragningar eller förmåner. Lösningarna befinner alltid på en nivå under grundnormerna som genererar problemen. Därför sker heller inte större förändring i samhället.

”Det är så många inbrott i vårt kvarter, några övervakningskameror skulle kännas skönt”

Grundnormerna som generar de människor som mår dåligt, som saknar respekt, som givit upp och stjäl, håller politiker och media tyst om. Medan kamerorna, de kortsiktiga vardagslösningarna presenteras och accepteras eftersom dessa är begripliga i vardagsvärlden.

Ett storebrorssamhälle kan sakta växa fram eftersom det är de små vardagslösningarna som styr. ”It’s a small reasonable step for a man, but an insane leap for mankind".


De som äter snittar, dricker champagne och minglar på det årliga mötet på ”World economic forum” i Davos, eller de som ses på det årliga Bilderbergmötet, eller de allra mest inflytelserika tankesmedjorna,  är de som ytterst har möjligheterna att skruva på grundnormerna. Att införa globala gröna skatter skulle ge kortsiktiga och attraktiva lösningar på de globala klimatproblemen, de skulle passa som en vettig vardagslösning. Men grundnormen handlar om reglering och kontroll. Gröna skatter skulle generera en värld mer kontrollerbar och mer anpassad till en kommande världsregering. 

Att införa en microchippning av människor kommer att kunna lösa vardagsproblem där löften om att ”dina barn är under uppsikt”, ”din kropp kommer att känna av en sjukdom och varna dig”, kommer att vara vettiga vardagslösningar. Grundnormen, att kontrollera och märka människor som boskap framstår då som abstrakt och inte särskilt aktuell.

Att låta Iran eller andra länder utan "demokrati" ha kärnvapen är ett hot mot oss. Därför kanske krig behövs fär att sätta stopp mot detta. Så ser vardagslösningen ut. Grundnormen är att krig är tilllåtet och att vi här i väst vet bäst.
Det fungerade i Irak och det kommer att fungera igen. Ett steg närmare ett världskrig, men med små positiva lösningar i vardagen så köper människor den övergripande och extremt obehagliga utvecklingen.

Vad kan man göra för att uppmärksamma omgivningen på "de små vettiga stegen som skapar ett vidare vansinne"? 

Ta ut dom ur vardagen när frågeställningar kommer på tal som du vet kan generera små kortslutningar till lösningsförslag.  Det är snart valtider. Ställ öppet frågan ifall det är någon som tror att världen blir bättre oavsett vinnande parti. Slit ut dem ur snacket om villaskatten, "partiledaren X verkar bättre än partiledaren Y". "A-kassan slår hårt" o.s.v. Lyft fram frågor som makt, inflytande och kanske tankar om en annan värld.

Mats      
Tags:
Categories: Allmänt | Krönikor av Mats

1 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

April 30. 2010 23:27

pingback

Pingback from fritenk.wordpress.com

Lanestrand och Sederholm «

fritenk.wordpress.com

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper