SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Dan Brown och frimurarromantiken


Av Mats Sederholm

Jag har just läst ut Dan Browns senaste roman ”Den förlorade symbolen” (DFS). För övrigt den första roman jag läst på tre år tror jag. Jag har tidigare läst DaVinci-koden och sett ”Änglar och demoner” på film. Normalt sett intresserar det oss inte att recensera böcker här på Klar Sikt och detta är heller inte en recension i dess vanliga bemärkelse. Jag läste boken eftersom jag sett och hört att den handlar om frimurarorden.  D Brown är en god researcher och jag läser ALLT som kan tillföra kunskaper i någon mening. Jag vill på en gång säga att innehållet i denna krönika INTE avslöjar boken.

D Browns böcker är en slags, tv-serien 24, i bokform. Alltså, spänningen hålls riktigt hög hela tiden och så är det också med DFS. Spänningshalten är minst lika hög som i hans tidigare böcker. Höstens tryckta 300.000 exemplar i Sverige gick åt vilket faktiskt betyder att lika många svenskar har tagit del av den mest upplysande bok om frimurare någonsin. För frimurarna står i centrum i boken.

När man researchar på ordenssällskap eller dolda sällskap så slås man nästan alltid av att författaren har någon slags uppgörelse med sällskapen. Oftast någon slags etisk eller religiös uppgörelse. Man är extremkristen och ser dolda sällskap som en del av satan, eller, man har skruvat in sig på judiska världskonspirationer och söker argument för detta, eller, man ogillar magi och esoterik och vill neutralisera/vetenskaplifiera allt som har med dolda sällskap att göra. I D Browns fall så sympatiserar man med Frimurarorden och skönmålar den. Så till den graden att många på nätet frågar sig ifall inte D Brown själv är frimurare, men det tycks faktiskt inte som han är det, i min tolkning.


Frimurarpropagandan är förstås fylld av motsägelser. Det ligger i sin logiska natur att det blir så när man ska skönmåla människor som smyger och hemlighåller saker. T.ex. anser D Brown att frimurarordens hemlighållande av kunskaper inte är konstigare än att Coca-Cola hemlighåller receptet på sin dryck! I en sådan jämförelse så skulle Coca Cola inte bara hemlighålla sitt recept, de skulle hemlighålla hela tillverkningsproceduren, alla anställda skulle tvinga avlägga eder på liv och död, inga kollektivavtal skulle vara möjliga att genomföra för de anställda eftersom ingen skulle veta vad som pågår inne på fabriken, de skulle inte själva veta vad som pågår i fabriken utom just på sin egen avdelning, eller de avdelningar som den anställde passerat under sin karriär. Inte heller skulle några kvinnor tillåtas anställas och inte minst, bara de anställda skulle få dricka Coca Cola.

Ja, inte ens kvinnor med burka skulle accepteras i dessa fina och historiska herrars korridorer och riter. D Brown lyfter gärna fram att det finns en systerorganisation som minsann också får ta del av esoteriska kunskaper. Och självklart gör han det i ett kompensationssyfte eftersom någon sådan orden inte har någon betydelse i boken. Nja här på Coca Cola tillåter vi inte kvinnor, ni får gå till Fantafabriken, där gör man också nån slags läsk! Att frimurare bevarar gamla traditioner råder det ingen tvekan om.


Det är lite fint att vara med i ordenssällskap, det vilar en respektfull och hedersam stämning över detta med rosenkorsare och frimurarbröder. Man uppträder med ett hövligt språk, man håller vad man lovar, man utvecklar sig själv, man finner kamratskap, allt i en andlig och mystisk inramning. Men i denna finstämda och hedersamma förmedling av esoteriska kunskaper så vilar också en rädsla för modersaspekten. Inte någonstans i DFS finner man något hedervärt om kvinnors skapande genom historien. Allt är snyggt och prydligt inkapslat i en anda av framstående och hedersamma män. Och även handlingen i boken är liksom de tidigare D Brown böckerna byggda på dramer kring män. Kalken, den symbol som beskriver det feminina och som det berättades om i DaVinci koden, återförs till ren esoterik, medan kvinnorna i böckerna ständigt har en biträdande roll.

Som huvudskäl till varför det är riktigt att hemlighålla antika mysterier och esoterisk upplysning, upprepar Brown i DFS att det vore farligt ifall sådan information kom ut.

Det här skälet har jag hört i olika sammanhang sedan jag började läsa på och intressera mig för esoterik. Det är rent och skärt skitsnack!

Om man publicerade all information offentligt skulle i verkligheten endast ett fåtal människor bry sig. Vem orkar med att läsa om trianguleringar eller om dualitetens gestaltningar i en mänsklig cell, eller om Kabbalans 32 livsstigar i de gamla judiska skrifterna. Människor är fortfarande mer upptagna av prylar, senaste daten, tv-serien, matlagning eller bara fyllda av det dagliga slitet och kampen om tid och energi. Dessutom så skulle nästan allt innehåll hånas och dissas av vår tids religion, vetenskapen. Och därmed också av alla dess omedvetna följeslagare inom media och kultur.

Att man under medeltiden och framåt var tvungen att hemlighålla sina förbjudna kunskaper då man riskerade sina liv är väl en sak, men det var då det! Idag handlar hemlighetsdelen av medlemskapet så klart om att få behålla magin och känslan av att få ingå i något speciellt. Att få känna sig utvald, att just få vara delaktig i en hemlighet. Man vill ha sin kårtillhörighet och man vill ha kvar känslan av att betyda något. Jag är upplyst men inte de andra.

Men det mest intressanta är de eder och de broderskapsband som skapas. De banden är starkare än eventuella religiösa, politiska eller andra tillhörigheter som medlemmar kan tänkas ha i det ”civila”. Och då pratar jag inte om ”harmlösa” äldre herrar som söker en avsides stund att diskutera Pytagoras med likasinnade över en kopp kaffe och en mintkaka. Jag pratar om människor med inflytande och makt. Människor som sitter längst upp i företagsstyrelser, inom politiken, finansvärlden och alla möjliga delar av vårt samhälle. De frimurarna utgör och sätter upp förutsättningarna för ett styrande av samhället långt bortom demokrati och insyn.


D Brown försöker hålla isär ”dumma konspirationsteoretiker” från de sanna och ädla uppsåt som de verkliga frimurarna har.  Samtidigt skriver Brown om hur hela USA:s grundande och konstitution är skapat av frimurare. Ehh räcker inte det? Världens mäktigaste nation och dess författning ÄR frimurarnas skapelse och dessutom initierat under rituella ceremonier med George Washington i centrum. Kritiker till Brown tvingas också erkänna att detta är helt korrekt återgivet.

Boken innehåller mer mumma för oss som söker sanningen men jag är förhindrad att dyka rakt in i det utan att avslöja bokens innehåll. I boken förekommer scenarios där fiktiva frimurare skulle tänkas ingå i den amerikanska regeringen. Något som konspirationsteoretiker hävdat sedan länge och något som Brown efter flera år av research och med vänner inom frimurarorden säkert har täckning för att påstå. Historien dryper för övrigt av sådana exempel.  

Brown menar indirekt att brödraskap och kårandor utan insyn är helt okej eftersom dessa frimurare har så ädla syften att de inte behöver passera grundläggande demokratiska prövningar. De ÄR de alllseende, de upplysta, de som implicit har rätten till inflytande. Men Mr Brown, den rätten förtjänar man endast av sin omgivning och i det upplysta och inte via nån fascistisk gräddfil. D Brown märker inte att han själv gör reklam för den konspiratoriska synen av pyramiden med det allseende ögat, men utan att förstå det själv. D Brown tillhör själv just den karaktären som utan att märka det, gärna ser en trevlig och hygglig värld styrd av belevrade och trevliga män som gärna kan bidra med ett spännande palindrom till konjaken.


"Frimurarbröder bakom scenen"

Frimurarmedlemmar som har inflytande i regeringar och andra positioner inom näringslivet m.m. bidrar lika mycket som de oinvigda till krig, övergrepp och miljöförstöring.  Deras egna pyramidsystem är inte finare än något annat. Däremot så sitter de på kunskaper som de flesta andra inte har tillgång till. Något som de som upplysta använder sig av när man kontrollerar och påverkar formandet av världen i olika sammanhang.

Jag förfasas inte över frimurarnas märkliga riter med dödskallar o.s.v. Jag tror och utgår ifrån att dessa är rent symboliska och detta rör mig inte. Symboler och riter har betydelser och långt mer än vad människor anar. För det är inte riterna som är det tokiga, det är deras eder och hur de svurna bröderna hanterar detta, när de möts i företagsstyrelser, i media o.s.v.. Vilka dolda agendor och gemensamma värderingar är det som de egentligen verkar för? Hur förverkligar en 33:gradare åratal av upplysning och insikter i sitt dagliga civila jobb? Och ifall han sitter i samma styrelse som en broder, vad arbetar han främst för, företaget eller koncensus med brodern? Det är uppenbart efter att ha läst boken vad brodern väljer. Och det är just precis i det ögonblicket som konspirationerna skapas. 

Om de verkligen önskade en bättre värld, om de verkligen önskade skapa den tid av upplysning som boken på flera ställen beskriver ska komma, så skulle de istället t.ex. skapa universitet och lära ut mysterierna. Låt vara att nödvändiga överraskningsmoment i initieringarna inte skulle fungera då de offentliggörs, men detta är inga skäl som räcker. För det är faktiskt tragiskt att inte fler människor får ta del av så många historiska och kloka människora forskning och ansträngningar. Historiska tankar och slutsatser komna ifrån Egyptens mysterieskolor kantade med exempelvis den grekiska filosofin och idag, som ett komplement till vetenskapen. Att kunna knyta ihop det esoteriska, vår själ, vårt psyke, människans inre med det exoteriska, vår omvärld och få en bredare och mer sann inblick i hur vår värld fungerar är en sann glädje och borde få vara varje människas rättighet.

Så hur har boken bemötts av kulturen? Nja, en besvikelse, är väl ett genomsnittligt betyg från recensenter. Man kan hans sätt att skriva nu. Det är inte lika spännande när handlingen utspelar sig i Washington. Det verkar också som om kritiker helt enkelt inte är lika intresserade av frimurare. En del är direkt irriterade över detta och de intressanta kopplingar mellan vetenskap och själ som finns representerade i boken. De borde vara mer intresserade, ifall de söker förstå hur världen deras är utformad.


Men kulturen lever i sin egen värld. De får sina kickar av intressanta biografier, levande beskrivningar av relationer, bra språk och detta är förstås goda litterära egenskaper men fortfarande "bara litteratur". Den där stora och verkliga världen som styr och ställer med allt, den som i grunden genererar alla de livsöden som sedan beskrivs i närbild inom litteraturen, när ska kulturen våga ta sig an den?

Läs boken, den är spännande och Dan Brown pumpar förstås på med fakta hela tiden. Långt ifrån allt är intressant men han gör det så skickligt att det inte märks.

Tags:
Categories: Esoterik/Filosofi | Krönikor av Mats

12 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

May 4. 2010 19:00

Perra J

Dan Brown har ett otroligt medryckande koncept- men jag tvivlar på att han säger allt som kan sägas om frimurarna.
Jag tror faktiskt det finns sådant inom denna orden som kan anses "farligt om det kom ut" - men för makthavare.
Jag tror det existerar korruption inom frimureriet. En falang som drivs av maktbegär.
Nu när du har läst DB:s bok, kan du väl sätta av 1.5 timme till? Vet inte om du har sett den här videon förut. Den här handlar om varför frimureriet uppstod och syftet med det, och dess omfattning.

video.google.com/videoplay

Perra J

May 5. 2010 16:41

Tobias Hedlund

Tack för en bra genomgång Mats!
Jag var i New York för ca 2 veckor sedan och besökte stadens största
Frimurarlodge, the Grand Lodge of NY. Vi fick en guidad tur(jag och min kompis var de enda som inte var frimurare...)i de olika salarna. Det var mycket snack om broderskap, respekt och om hur folk från olika religioner kunde förenas i frimureriet, bara man trodde på en "supreme being". När jag och min kompis sedan började ställa frågor om t e x vissa av interirörerna i rummen eller att det inte går att förena alla religioner, så blev guiden uppenbart besvärad och svaren uteblev. Han verkade inte riktigt beredd på sådana frågor. Så visst försöker frimurarna dölja mycket.Men jag tror inte mänskligheten skulle bli behjälpt om de fick den kunskapen. Jag tror att Sanningen är tillgänglig för alla som söker, man behöver inte leta i esoterikens mörka korridorer
(och jag är väl en sådan där "extremkristen";) som tror att frimurarna har samröre med Lucifer/Satan, kanske utan att de vet om det((i alla fall inte i de lägre graderna))

mvh Tobias  

Tobias Hedlund

May 6. 2010 12:39

Delavante

Mycket bra. Oavsett om Brown har en agenda som går ut på att dribbla bort korten eller plantera felaktiga föreställningar i huvudet på folk så är det intressant och avslöjande att studera vad som promotas stenhårt under olika perioder av bokförlag, tv-bolag och massmedierna i allmänhet. Suggestionen pågår kontinuerligt fast på olika plan och inom olika områden. Notera t.ex hur man de senaste åren marknadsfört vampyrtemat. Nu är det plötsligt inne med blodsugare. I den nya propagandan är det romantiskt och sexigt med likbleka vampyrer som behöver dränera folk på blod för att överleva. För att implantera dessa föreställningar öser man nu ut både biofilmer, TV-serier och t.o.m barnprogram (vampyrskolan)på temat.

Delavante

May 7. 2010 14:09

mats

Hej Perra

"Jag tror det existerar korruption inom frimureriet. En falang som drivs av maktbegär. "
Det tror definitivt jag också. Och det kommer förstås inte ut med tanke på kulturen inom orden.

"Vet inte om du har sett den här videon förut. Den här handlar om varför frimureriet uppstod och syftet med det, och dess omfattning. "
Ska kika på den, tack för tipset

Mats

mats

May 7. 2010 14:13

mats

Hej Tobias

"När jag och min kompis sedan började ställa frågor om t e x vissa av interirörerna i rummen eller att det inte går att förena alla religioner, så blev guiden uppenbart besvärad och svaren uteblev."

De är förstås inte vana med att öppet diskutera saker. är man fostrad inom orden så ingår det inte i ens läggning att ifrågasätta.

"Men jag tror inte mänskligheten skulle bli behjälpt om de fick den kunskapen. Jag tror att Sanningen är tillgänglig för alla som söker, man behöver inte leta i esoterikens mörka korridorer "

Det är den, men det skadar ju inte att få lite strukturer på unskaper. Det viktiga sedan är just att implementera kunskaperna i levande livet. annars riskerar de att just bli en liten värld för sig.

Mats

mats

May 8. 2010 22:40

Lisa

Hej Mats! Har lyssnat på halva denna bok och slutade mitt i. Varför behöver jag inte gå in på här. Jag upplevde inte att det var Dan Brown utan hans rollfigur som uttrycker den felaktiga bild som du beskriver. T.ex. "Brown menar indirekt att brödraskap och kårandor utan insyn är helt okej eftersom dessa frimurare har så ädla syften att de inte behöver passera grundläggande demokratiska prövningar."
Tycker han får fram att hans huvudrollsfigur (Langdon) inte riktigt håller. Annars tycker jag din analys är bra. Jag förfasas dock över riterna. Tror att de påverkar mer än bara som symbolik, på ett mycket negativt sätt. Tycker väl även att kvinnorna i boken är viktiga, och är särskilt glad att han nämner en verklig kvinna i början och hänvisar till hennes webbplats. Laughing

Lisa

May 8. 2010 22:42

Lisa

p.s. har du läst Jüri Linas bok Världsbyggarnas Bedrägeri? Jag antar det Smile

Lisa

May 9. 2010 23:33

mats

Hej Lisa

"Jag upplevde inte att det var Dan Brown utan hans rollfigur som uttrycker den felaktiga bild som du beskriver."
Hmm nja svårt att avgöra förstås.

"har du läst Jüri Linas bok Världsbyggarnas Bedrägeri? Jag antar det"
Det har jag och den är fylld av intressanta fakta och sammanhang. Jag kan dock tycka att hans upprepade utpekande av vissa människor som judar känns rätt onödiga.

Ha det
Mats

mats

May 10. 2010 07:44

Lisa

Ang. Världsbyggarnas B. Jag håller med om att det finns ett par onödiga formuleringar som jag starkt vänder mig mot, när han gör generaliseringar. För, uppe bland makteliten handlar det inte om att tillhöra något folkslag ÖHT. De företräder inga andra än sig själva i sin inbillade värld om att de är gudar och deras loyalitet finns i ordnarna. De skulle inte tveka om att offra vilket folkslag som helst, även de sina. Det är synd, annars skulle man kunna rekommendera den boken mer. Har inte läst hela ännu och jag skummar igenom rätt fort. Samtidigt ska man inte undvika att peka på brott som begås mot mänskligheten bara för att de tillhör ett visst folkslag. Om den man kritiserar råkar vara Jude är man helt plötsligt antisemit, fast man så tydligt talar om själva brottet. Det är illa det med. Sanningen ska fram oavsett.

Lisa

May 29. 2010 10:46

Linda

www.friatider.se/riksdagen-andrar-grundlagen/

har förvisso inte med ämnet i sig att göra, men tror att det kan vara intressant ändå!

Linda

May 30. 2010 17:35

Lisa

Ja, jag har sett det, och jag är bedrövad av många olika anledningar. Dels borde ju en ändring av grundlagen föregås av en hel del mer debatt, samt kanske en folk omröstning? Dels är jag bedrövad över att det endast verkar vara främlingsfientliga krafter och medier som uppmärksammat detta. Samtidigt som dessa tidningar får press-stöd sedan en tid tillbaka, om jag inte missat något väsentligt. Och vad jag vet är det bara Miljöpartiet som uppmärksammat detta. Inga andra medier alls! Försöker man få detta till en sak för endast främlingsfientliga för att kunna smyga igenom en grundlagsändring som ger mer makt till politiker och militären och slippa debatt? Jag är verkligen förundrat över detta. Det verkar vara ett genomgående drag världen över. Mindre makt åt folket och mindre rättigheter för att kunna försvara sig mot en (folkfientlig?) regering.
Demokrati? Vilket skämt! Och snacka om att SKAPA motsättningar där de inte behövs!

Lisa

May 31. 2010 12:12

mats

Hej Lisa

"Dels borde ju en ändring av grundlagen föregås av en hel del mer debatt, samt kanske en folk omröstning? Definitivt! Men det är lärorikt, om än trist, att se hur det går till.

"Det verkar vara ett genomgående drag världen över. " Ja det verkar så. För om man tar del av människors iakttagelser utomlands så upptäcker man samma sak och värre än så.

Mats

mats

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper