SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Bilderberggruppen och de avgörande besluten

Av Mats Sederholm


Sommaren är här och jag hoppas ni njuter av vad som bjuds av naturen, av människor som blommar och som sträcker mot ljus och gemenskap och att ni själva kan och orkar göra något bra av era ledigheter.  

Det händer en hel del både framför och bakom kulisserna i vår värld och det är som vanligt vår uppgift här på Klar Sikt att gnugga fönsterrutorna och bringa fri sikt kring sådant som ytterst styr våra liv. Eller snarare att sätta fokus på de som spelar huvudrollen när de avgörande politiska och ekonomiska besluten tas som senare mynnar ut i realpolitik och i vad som påverkar människors konkreta vardag. För det är så, att media och politiker inte sysslar med visioner, långsiktiga förändringar eller ens debatterar sådant som sätter ramarna för de beslut som våra politiker tar, eller som media rapporterar om.

Något som media HAR rapporterat om är de rödgrönas nya syn på EU som de nu redovisat inför valet.

”EU-motståndaren Vänsterpartiet säger nu ja bland annat till EU som central utrikespolitisk aktör och att Sverige ska försvara andra EU-länder som blir angripna.” (DN)

”EU-kritiska Miljöpartiet  ­säger nu bland annat ja till stärkt EU-­ledarskap internationellt och ökad överstatlig kamp mot internationell brottslighet med stärkt EU-samarbete mellan polis, tull och åklagare.”
(DN)

Som ni märker så äts EU-kritiska valmöjligheter upp av den alltmer likformade politiken. Kritiker till globaliseringen och till en alltmer central maktstruktur har inte längre något att göra med det kommande valet. De 46,8 av svenska folket som röstade nej till EU 1994 har anpassat sig. Människor ifrågasätter inte EU och i stort för att vi ”redan är med” eller helt enkelt för att ”det redan finns”.  Nej-sägarna har i praktiken programmerats om. Fårmentaliteten tar över.

Ovanför EU, så långt upp i skyn att knappt ens våra politiker är medvetna om det, formas ”Den Nya Världsordningen”. Den nya globaliserande andan som världsledare sedan några år tillbaka, står i kö för att få vara en del av. Se krönikan ”Den nya världsordningen - Högt över våra huvuden” här på Klar Sikt. Även publicerad på Newsmill samt i tidningen DSM. Denna ordning som ska rädda världen från klimatkriser, finanskriser, terroristkriser o.s.v. De som är pålästa kring begreppet ”En ny världsordning” och en global världsregering vet att detta är gamla idéer skapade av människor inom olika makteliter sedan långt tillbaka. De vädrar nu morgonluft och ser i varje global problemställning en chans till att grabba tag om initiativet och sedan driva det största demokratiska hotet på denna planet i världshistorien framför sig.

Människor vet redan att världen blir kallare, hårdare, mer likriktad, mer cynisk i sin materialism och med alla sina konsumtionssubstitut, men de saknar både tid och ork till att ta reda på varför denna process kan pågå och pågå. Ännu mindre frågar man sig ifall det är någon eller några som verkligen önskar denna utveckling. Är allt detta en slump? Sker det bara? Självklart inte.

För självklart finns de människor som är fullt medvetna om vart världen är på väg, och som dessutom har ett globalt inflytande.

När Mp eller V tvingas rätta in sig i ledet och ge efter för maktförskjutningen bort från människor så är det konsekvensen av redan tagna beslut på andra nivåer. Jag pratar om en global normsättning som man tvingas anpassa sig till, ett ytligare samhälle, ett stressigare och mer populistiskt samhälle, en ökad konkurrens och hjärtlösare utveckling. Den 3-7 Juni i år hölls det årliga Bilderberg mötet, denna gång i Barcelona. Bland deltagarna märktes ordföranden för Coca-Cola, Fiat, Washington Post, Airbus, Bill Gates MS m.fl. och inte minst fyra svenskar. Urban Bäckström Vd Svenskt Näringsliv och f.d. Riksbankchef, Carl Bildt Utrikesminister, Jacob Wallenberg Ordf. Investor, Lars Renström Ordf. Alfa Laval. De här människorna väljer inte att åka till Spanien fyra dagar utan att det är oerhört viktigt. De dryga 100 deltagarna utgör tillsammans en väsentlig global elit och de är uteslutande män.  På årets agenda finner man bl.a.:
  • Kan Euron överleva?
  • Utvecklingen i Europa: "Europe's Exit Strategy...On Hold"?
  • Har vi de institutioner som kan hantera världsekonomin?
  • NATO och Afghanistan: Den konkreta agendan för alliansen
  • Iran och Ryssland: Ekonomiska och finansiella hot mot Alliansen
  • Framtiden för dollarn: Alternativa scenarios
Här diskuterar man alltså ämnen som Eurons kollaps, vilka globala institutioner bör finnas för att kunna reglera hela världens ekonomi, hot mot världens ledande militära kraft NATO eller ett alternativ för dollarn. Inga småfrågor direkt.

Bilderberggruppen består av världstoppar inom näringsliv, media, politik m.m. Där finns representanter för amerikanska FED (USA:s privatägda riksbank) men också representanter från de europeiska kungahusen. Och man kan ju fråga sig vad t.ex. Coca Colas ordförande gör på mötet. Ja inte är det för att prata läsk. Självklart finns de här människorna på plats för att få vara med i den globala klick av elit som just har inflytandet och möjligheterna att forma världsutvecklingen.  Eller som Fox news uttryckte det:

"You don't need a conspiracy site to know what these supposedly elite and powerful people were 'secretly' meeting about. They weren't talking about their golf handicaps; they're talking about the economic shape of the world. They're asking if the euro will survive. They're wondering if America will survive. What will the world look like a year from now?"

Bland spekulationerna om mötets innehåll finns diskussioner om en medveten skapad ekonomisk depression i syfte att bana väg för en världsregering. Att det finns en stark vilja för att skapa en global auktoritet i någon form råder det inga tvivel om. De senaste årens trendlösning bland världspolitiker kommer inte till utan att det finns en koncensus kring detta. Självklart är en sådan förankrad och kanske t.o.m. skapad bland just de återkommande medlemmarna i Bilderberggruppen.

En av deltagarna, Europas Centralbankschef Jean-Claude Trichet uttalade i år på ett möte med Council on Foreign Relations(se längre ner): (Angående den ekonomiska krisen) "led to a clear recognition of their increased economic importance and to their full integration into the institutions of global governance." 

För en 10-15 år sedan ansågs påståenden om Bilderberggruppens existens vara konspirationer. Och säkert finns det fortfarande en och annan hatfylld konservativ samhällsförsvarare, som skulle hävda det, för tro mig, de är många som idag verkligen känner antipati mot ett villkorslöst och kritiskt sökande efter sanningen. Medvetenheten om Bilderberggruppens möten har drastiskt ökat de senaste åren. Under det senaste mötet fanns det rekordartat många demonstranter på plats, liksom pressfolk. Men i de vanliga svenska massmedia är det knäpptyst. Ofattbart!

Media och våra politiker försöker masa in folket i en isolerad verklighet, ett rollspel, en teater, en begränsad värld där man i megafoner och på högsta volym dränker medborgarna med valfrågor av extremt kortsiktig karaktär och med lika kortsiktiga lösningar. De avgörande beslutsprocesserna är det tyst om. Samhället försätter människor i ett konstant existentiellt och ekonomiskt kristillstånd och belönar drönarna med materialistiska glaspärlor som dämpar de inbyggda mänskliga behoven av meningsfulla och konstruktiva liv.  De existentiella frågeställningarna ersätts av röd/blåa nonsensdiskussioner främst kring kortsiktiga politiska frågor. Debatter som tyvärr brer ut sig även på diskussionsplatser såsom Sourze.se eller Newsmill och som sorgligt nog drar till sig många intellektuella begåvningar. Debattörer med insikter, men som fortfarande är beroende av personliga politiska ideologiska uppsåt. Och därför, oförmögna till att höja diskussionsnivån till de nivåer där tyngdpunkten för makt och inflytande finns.

Desto bättre är människor mer medvetna utomlands. Såväl i USA som i Mellersta östern och andra delar av världen. Medvetenheten om hur världen alltmer styrs utanför de demokratiska institutionerna ökar.  Som jag nämnde tidigare så var pressuppbådet vid mötet i Spanien större än någonsin. En del delegater kom inte till mötet för att de ville undvika uppmärksamhet.

Och kanske är det så att det globala ledarskapet är i gungning p.g.a. av det ökade medvetandet hos människor. Zbigniew Brzezinski är namnet på en amerikan och en av giganterna bakom den nya världsordningen. Han var en av arkitekterna bakom Sovjets invasion av Afghanistan. Idag är han Barack Obamas utrikespolitiska rådgivare och inte minst en flitig medlem i Bilderberggruppen . Under våren höll han ett tal vid Council on Foreign Relations (En amerikansk ”klubb” av makthavare tillika en tankekedja och bakomliggande kraft till amerikansk politik) där han erkände att:

 “For the first time in all of human history mankind is politically awakened – that’s a total new reality – it has not been so for most of human history.”

Brzezinski oroade sig för den spridda globala maktsituationen. På frågan om när en One world government kan komma till stånd så svarar han:

"There should be such an organization …. But it doesn't exists. Why doesn't it exist? Because we don't have the situation where there is a concentrated source of power that have universal reach."

När en sådan kraft som Brzezinski uttalar sig på det här sättet så är det också en signal till makthavare i världen om att nu skynda på. Det betyder också att alla kritiska röster måste kontrolleras. Obamas uttalande om att USA myndigheter anser sig ha rätt att stänga ner internet när de anser sig vara i ett ”nödläge” är ett exempel, ett annat är hur ett flertal liberala organisationer i USA kräver av myndigheterna att alternativa media ska stängas.

Med en ökad medvetenhet så tvingas också de som kontrollerar skeendena till alltmer drastiska ageranden. De globala och övergripande frågorna som diskuteras på Bilderbergmötena är oftast av ekonomisk karaktär. Men som synes av senaste mötets agenda så finns även ämnet Iran med. Enligt flera inofficiella källor inom Bilderberggruppen så är de nu överens om att man måste ingripa militärt mot Iran.  Och sannolikt under 2011. Bara några dagar efter senaste mötet så kom FN överens om nya sanktioner mot Iran. Ytterligare några dagar senare så passerade en av de största hangarfartygen på länge Suez-kanalen på väg mot Röda havet.

“According to eyewitnesses, the U.S. battleships were the largest to have crossed the Canal in many years,” reported the London-based newspaper al-Quds al-Arabi on Saturday.”

Och inte minst, endast en dag efter mötet så börjar det spridas rykten om att Bin Laden håller till I Iran.

Tro inte för ett ögonblick att människor lärt sig av Irakkriget och vita husets lögner i FN. Om tillräckligt många auktoriteter anser att Iran är ett hot mot världen så blir de det i människors ögon. Att Israel och USA själva är knökfulla av kärnvapen och att Iran inte invaderat andra länder på 100 år borde vara nyktra argument men det räcker inte. För det är inte sakinformation som styr människors handlingar och synsätt på världen, det är propaganda och filtrerad information som gör det.

Nu tror en del eller kanske vill tro att världen är en uppgörelse mellan Bilderberggruppen och dess anglosaxiska medlemmar och Iran. Men Bilderberggruppen utgör inte den globala maktpyramidens topp. De människor som har störst inflytande på denna planet visar inte ens upp sig i Bilderbergmötenas sparsamma sken. Notera den Iranska ledaren Ahmadinejad:s uttalande nu i Juni: "The conditions we are experiencing today need planning for new orders in the world and (our) cooperation and co-thinking for organizing the conditions,". Den Iranska ledaren tar intryck och anpassar sig efter viljan att skapa ett globalt herravälde. Den viljan kommer från hjärnor helt utan nationella eller kulturella tillhörigheter. För att förstå deras existens måste man personligen lämna politiska eller kulturella bindningar.

Men för guds skull, nu har vi riksdagsvalet att engagera oss i. Hundra spänn mindre i skatt eller hundra spänn mer i bidrag? Allians 1 mot allians 2. Kan det bli mer spännande? Hundarna i Kennelklubben har årsmöte!

Mats

Debattlänkar: DN DN  SvT  DN  Aftonbladet 

Artikeln finns också publicerad på sourze.se i en förkortad version.

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Politik

7 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

July 6. 2010 17:32

Metaphor

"Hundarna i Kennelklubben har årsmöte!"- jag älskar slutklämmen Mats. Ännu en klarsynt krönika. Keep up the good works!
Mvh

Metaphor

July 8. 2010 21:02

Lisa

Denna artikel är så bra. Den kräver att man kan lite om det du talar om. Och att man läser den några gånger. Hur förklarar du den Iranska ledarens uttalande när USA och Israel verkar planera krig mot Iran? Är han en del av något större (osynligt) och offrar sitt folk för... NWO?

Under tiden pågår farsen i Almedalen...

Lisa

July 8. 2010 23:53

mats

Hej Lisa

Tack för uppskattningen.

"Hur förklarar du den Iranska ledarens uttalande när USA och Israel verkar planera krig mot Iran?"

Ja du, inte helt lätt. Det finns uppenbarligen någon slags koncensus om detta med den nya världsordningen. Även Ryssland och Kina är ju inne på det. Att gräva djupare bakom de globala maktkulisserna är förstås oerhört svårt för här finns ju ingen information att tillgå. Men uppenbarligen finns det drivkrafter som vinner terräng. Det finns någon slags magnetism som drar. Och vilka det är som drar och hur de lyckas fånga intresset hos makthavare bortom de ytliga konflikter vi ser är oerhört intressant. Hur dessa krafter är organiserade vet jag inte. Förmodligen så förankras riktlinjerna via dolda sällskap, via inre kretsar av nätverk. Det är inte de officiella kanalerna/samhörigheterna som styr. Vi vet egentligen ingenting om Ahmadinejad eller om den religiösa makten i Iran. Men även muslimska ledare har inre nätverk och dolda sällskap som säkert har ett starkt inflytande tvärsöver landsgränser.

mats

July 9. 2010 09:42

Fredrik Larson

Hej Mats!

Bra krönika. Igen.
Visst är det intressant hur maktstrukturer egentligen är utformade. Vad jag tänker på är om den iranska ledaren endast spelar sin roll i ett globalt drama och är en marionett för dolda krafter. Sedan tänker jag på länder som Etiopien - som kör någon slags anti-CIA-stil. Och beter sig som fulländade fascister.
Å kineserna, som också blockerar ALL form av andlig utveckling inom sitt land och för de helt överkörda tibetanerna. Ryssland likadant. Ofattbar fascism (kommunism). Som alierar sig med världssamfundet. Som världssamfundet inte kritiserar alls. Utan välkomnar.

Min far kom hem från Lima häromdagen efter en månads vistelse. Han såg hur folk endast lever för överlevnad. Hur enkelt en liten elit styr stora massor via pengarnas tvång.

Sen känns det också som att alla dessa storstäder runtom i världen är fullständigt utarmade på den egna nationens kultur, seder och bruk. Storstäder blir amerikanska skitstäder. Själsligt döda. Läs gärna min personliga blogg från Thailand http://blogg.fredriklarson.se/#home

Men jag vet också att när människor själva river den inre pyramiden så rivs också den yttre pyramiden ner. För de här maktstrukturerna, dolda agendorna osv, har sitt säte INOM oss! Det är tänkt så. Sedan ligger svårigheten i att gå INOM - för religioner, politik, samhällsinstutioner, familjer, släkter har stängt dörrarna dit. Rädslan är stor.




Fredrik Larson

July 9. 2010 15:42

Lisa

Ja, det finns inre och yttre pyramider. Och sanningen ska fram överallt. Och det gäller även oss själva i allra högsta grad...

Det verkar som om, enligt vissa källor, som om den dolda agendan verkar över (bakom) nations och religionsgränserna. Man tjänar och är lojal med en orden, och inte sitt folk, nation eller religion. Eller ens sig själv? Tänk vad ofria även de är... tänker på boken "MOMO och kampen om tiden".

Jag är nog mest rädd för de som inte vill se någonting alls. Mer rädd för de som bekvämt låter allt ske, än de som i hemlighet anstiftar krig och duperar massorna för egen vinnings skull.
Men, nu ska vi inte vara rädda. Vi ska våga se allt. Både det goda och onda. Det är svårt att veta vad som är det bästa sättet att agera.

Lisa

July 24. 2010 00:01

Lisa

Vad säger ni om detta då? Tycker det låter sympatiskt i alla fall.
www.presstv.ir/detail.aspx
Angående den Iranska ledaren.

Lisa

July 25. 2010 10:24

linda

Hej Lisa
Tack för länken. Det låter sympatiskt men man haf ju inte en susning om vad han får detta ifrån och hur han tänker, det vore intresant att höra hans tankar om detta.

linda

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading



Bloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper