SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Venus Project och ett nytt samhälle

Av Mats Sederholm

Uppdatering 2010-07-31 , se längst ner.

Att reflektera och finna orsaker till varför världen ser ut som den gör är grundläggande. Att dessutom personligen gestalta vad man funnit vara sant och rätt är viktigast av allt. För, att vilja ha en annorlunda värld innebär att man måste bidra till att leverera den.  Men så har vi en lika viktig komponent i världsförbättrarens verktygslåda. Nämligen svaret på frågan: ”hur vill jag ha världen då?”.  Ja just det, ”fan va jobbigt, måste vi fundera på det redan nu, jag som precis hittat ytterligare ett fel med samhället som jag tänkte sprida info om. Kan vi inte prata om de där orättvisorna i landet X först?”.

Nej det kan vi inte!

En avslöjad värld fortsätter oförändrat om det inte finns en vilja till förändring, en önskan om andra samhällstrukturer och framförallt, om där inte finns en vision och en någorlunda strukturerad idé om hur världen skulle kunna vara annorlunda o.s.v.

Att samsas kring avslöjande av samhällslögner är en barnlek jämfört med att samsas om vilken sanning man ska välja. Helt enkelt eftersom lögnerna är hur många som helst att välja på men framtiden byggs på vad man tror är sant och då finns det bara en. För även om man anser att en ny värld inte måste vara en statisk modell så måste ändå någon, någon gång säga. ”Låt oss gå ditåt, jag tror på den riktningen”. Just i den stunden så slutar man tjabbla och fundera, man tar initiativet och bara gör det. Om man tror att lösningen finns i nordpolen så vet man att kompassen ska peka på norr. Att det sedan finns tusen hinder på vägen är en annan sak. För man har sin kompass och man vet åt vilket håll man vill i slutändan. Utan en inre kompass så blir man istället styrd av de som också har en kompass men som vill till sydpolen.

I dagarna så besökte ”The Venus Project” (TVP) Stockholm och höll föredrag. De har galanta förklaringar till varför världen ser ut som den gör, de har en oerhört klar bild över hur de vill ha en framtida värld. De har visioner, de organiserar sig och medlemmar ansluter sig över hela världen, i dagsläget, närmare en halv miljon! "Vad är då TVP?

Jacque Fresco och Roxanne Meadows

Om du sett någon av Zeitgeist filmerna så har du varit i kontakt med TVP.  TVP är en vision/projekt skapad av amerikanen Jacque Fresco 94. Jo ni läste rätt, 94 år. Det är inte många levande som blev inspirerade till nya tankar under 30-talets ekonomiska depression. Han slogs av tanken att alla resurser på jorden trots allt fanns kvar. Men att det plötsligt inte fanns några pengar att köpa dem för! Helt sinnesjukt!

Han är Industridesigner, social ingenjör och en hel del annat och har framför allt och i hela sitt liv ägnat sig åt att försöka skapa en värld byggd på teknologi och vetenskap och som tjänar människan. En värld där människan kan ägna sig åt andra ting än lönearbete, där vi kan leva utan konkurrens eftersom jordens tillgångar är fria, där vårt monetära system är avskaffat och där jordens sociala normer är helt annorlunda som en följd av att vi inte ständigt lever i brist. Dagens sociala problem såsom brottslighet, utslagning har försvunnit, världens religioner har förlorat sitt värde m.m.

Intressant? Jora, så det räcker och blir över!

För de flesta är detta en omöjlig utopi, det skulle gå emot vad de anser vara den mänskliga naturen men det anser inte TVP och det anser inte jag heller. TVP har en stor poäng när de poängterar betydelsen av att bli av med det monetära systemet och den ständiga bristen på resurser. Den här bristen sätter grunden för alla de normer som vi idag lever under och som sätter förutsättningarna för våra sociala problem.  Normerna som styrt oss så länge att vi tror det är en del av vår natur. Ni som läst Robotfolket eller följt Klar Sikt känner istället igen den positiva synen på människan, att människan INTE är ond av naturen utan just att det är vilka normer som våra livsbetingelser styrs av, som formar människan.  Den ständiga nöden som vi utsätts för tvingar fram normer som gör oss till fiender.

Filmen Zeitgeist är kanske en av de mest nerladdade filmerna nånsin. Den berättar många intressanta sanningar om religioner, andlighet, politik, 9/11, skapandet av krig och inte minst om vår ekonomi. Men det var först när dess fortsättning ”Zeitgeist Addendum” kom som aktivistdelen av TVP startade, nämligen Zeitgeiströrelsen.

Skaparen av filmerna är Peter Joseph. Han finns med här på Klar Sikt i en video när han debatterade med Alex Jones   (OBS videon fungerar endast med Internet Explorer). En bra intervju med honom finner ni här.


Peter Joseph

Idag är alltså frontfigurerna Jacque Fresco, Peter Joseph och i viss mån Roxanne Meadows.

Tyngdpunkten i TVP:s filosofi är som sagt att bli av med det monetära systemet. Och hur ska man kunna ersätta det?  TVP:s svar är en s.k. resursbaserad ekonomi (Resource Based Economy) RBE. TVP beskriver det så här:

1) En RBE är ett globalt system där jordens resurser förklaras som ett gemensamt arv till hela världens folk.
2) En RBE är ett system där alla varor och tjänster finns tillgängliga för alla utan användning av pengar, byteshandel, eller någon annan form av skuld eller träldom.
3) En RBE tillämpar en syn på samhället som förvaltar jordens resurser på ett holistiskt sätt och samtidigt effektiviserar produktionen för att minimera avfall.
4) En RBE presenterar ett system där människors välbefinnande och bevarandet av jorden prioriteras först snarare än vinstoptimering.
5) En RBE är ett system som bygger på teknologisk automatisering snarare än på mänskligt arbete för att befria alla människor från meningslösa och repetitiva arbeten.

Men vad är då TZM (Zeitgeiströrelsen) för något? Jag menar, hur känns dom, vad vill dom, hur fungerar dom, vad är det för typer? Är de snälla, naiva, har de hjärta, är de unga, är de gamla hur ser de ut? De är ju ifall närmare 900 medlemmar bara i Sverige.

Jag och Linda for iväg till Hotel Clarion på Södermalm i Stockholm där Jacque Fresco och Roxanne Meadows höll föredrag på sin Europa-turné. Av praktiska skäl kunde vi inte spendera eftermiddagen på föredraget och föredrog istället att mingla lite bland folk och köer.

Förutom att vi stötte på gamla bekanta och inte minst trevligt Vaken-folk så konstaterade vi att det strömmade till en 2-300 personer. De flesta såg ut lite som back-packer/rasta folk, de var mest under 30 år, 60/40 män/kvinnor och många utlänningar. Säkert trevligt folk som söker nya tankar och idéer, människor som har tröttnat på denna världens kräftgång och fastlåsta normer som aldrig kommer att kunna leverera rättvisa, ett hållbart samhälle, eller människor som kan andas ut och leva i en värld där inte fruktan utgör den största drivkraften.

TVP och främst Fresco talar om vetenskap och utbildning. Om man ska finna en ideologi/tro hos TVP så är det vetenskapen och tron på teknik. Den futuristiska arkitekturen som återfinns i TVP:s marknadsföring påminner om Star Trek och civilisationer som löst konflikterna och som lever i en solig och konfliktfri värld.  Fresco upprepar detta med teknik och vetenskap hela tiden. Men allt annat då, vad säger TVP om en sån enkel sak som kärlek eller om andlighet? Jag har ägnat ovanligt mycket tid åt research inför den här krönikan men kan fortfarande inte finna någonting om kärlek, om känslor, eller om jämställdhet, jordens i särklass mest omfattande rättviseproblem. Fresco är en utpräglad teoretiker och hans tysta sällskap Roxanne Meadows utstrålar samma lite torra och manliga intellektualism. ”God is crap” säger Fresco när religioner kommer på tal och exemplifierar detta med dubbelmoralen i bibeln och förvisso, han har rätt, men andligheten då? Att ägna sig åt andlighet i meningen att utforska icke-materialistiska ting är inte heller det TVP:s grej. De ogillar det helt enkelt. De vill a lá Humanisterna återföra andligheten till en ”Happy Human” och den soliga framtid med fria resurser som de målar upp.

De vill utbilda unga människor. Fresco talar om summer-camps där barnen som motsats till sina ”långsamma” och ”känslobaserade” föräldrar kan få lära sig om hur världen fungerar och varför deras föräldrar fungerar som de gör.

I TVP:s värld så är det inte politiker som bestämmer, det är ingenjörer eftersom det är dom som vet HUR man bygger ett samhälle i samklang med naturen och på den resursbaserade ekonomin.

Fresco är 94 år och man kan inte räkna med att han ska vara med så länge till. Kan Venus Project fortsätta utan sin största drivkraft? Mycket av detta avgörs av hur rörelsen, Zeitgeiströrelsen och dess nuvarande drivkraft Peter Joseph utvecklas. Rörelsen ser sig själva vara inne i en uppvaknandefas, den följs av en projektfas som uppnås när de olika lokalgrupperna börjar samarbeta, sedan följer den sista delen, handlingsfasen då rörelsen konkret kommer att närma sig samhällets olika instanser med bojkotter, lobbying m.m

Kan Zeitgeiströrelsen utvecklas så att den tilltalar fler människor? Kan medlemmar, mest yngre bära upp Frescos grundtanke, kan de undvika att själva skapa korruption och maktmissbruk. Att gå före och visa vägen för en annan värld där konkurrens och ett hierarkiskt tänkande inte kommer att råda kommer att ställa mycket hårda krav på medlemmarna. Är de multikulti orienterade unga killarna och tjejerna beredda att släppa på Fresco och Joseph och utvidga rörelsen?  Kan de anamma vad de själva frågar: "kan vi växa bortom tanken att "någon annan" måste ta beslut åt oss?"?

Och kommer man att kunna släppa på den nuvarande avskalade, mind-orienterade, vetenskapliga och kultaktiga känslan av lyckliga människor som ska synas på de gröna ängarna och kliniska teknologiska fulländningar som rörelsen skyltar med. Ska rörelsen upprepa  "Samtal med Gud"-författaren Neal Donald Walsch:a rörelse, Humanities Team:s historia, och kollapsa. De verkliga mänskliga skillnaderna skingrade åtminstone den svenska rörelsen trots högvis med intressanta och insiktfulla sanningar i botten. Även där med en global existentiell lösning, men med skillnaden att Walsch:s "Gud" uttryckligen ville ha en världsregering! Pust!


Humanities team

Frescos summercamps känns mer som Frescojugends och blir kanonmat för media den dagen de väljer att ta upp TVP.  För media och politiker kommer att snacka skit och trycka ner den här rörelsen så fort de anser att den har en viktig roll att spela.  Att vidare tro att människor ska sluta söka efter sanningar bortom de materialistiska är direkt korkat. Vi är en utforskarcivilisation och människor kommer alltid att vilja nosa utanför de etablerade sanningarna.  Zeitgeiströrelsn i Sverige har också valt att ta avstånd från sanningsrörelsen genom att inte vilja ha samhörighet med exempelvis vaken.se och därmed också för ett brett och förutsättningslöst sanningssökande. Är det måhända rädslan för att bli omtalade som konspirationister som skrämmer. Joseph själv väljer trots allt att INTE se det monetära systemet som ett styrmedel för en elit, på det egna forumet ifrågasätts också det s.k. ränterslaveriet, vidare ryktas det om att man numera helst vill ta avstånd från från första filmen, men detta är som sagt rykten. Det fanns ett annat rykte som sa att Joseph ångrat sin syn på 9/11 som en false-flag operation, detta har han tydligen tagit tillbaka. Men det är uppenbart att det råder en osäkerhet kring de här områdena i rörelsen. 

Men för att kunna ställa en bättre diagnos på TVP så måste man få en närgången inblick i stämningarna, de interna diskussionerna, samarbetsförmågan m.m.. Därför är det extra värdefullt ifall aktiva vill kommentera här. För min del så har de fångat mitt intresse med sina visioner och med sina insikter om vilka grundnormer som samhället måste bestå av för att finna harmoni, men ännu har de inte vunnit mitt hjärta. Jag vill se fler modiga, hjärtliga, svettiga aktivister och mindre vetenskapstro innan jag vågar tro på rörelsen.

Avslutningsvis är ändå TVP välkomna. De behövs för att förklara hur dödsdömt vårt nuvarande samhälle med sina normer och strukturer är och bidra till att krackelera gamla värderingar. I vilken mån de kan förverkliga sina mål vet jag inte. Själv är jag gärna med och sätter ny jord och ett formar ett nytt klimat men är mer försiktig med exakt vilka växter som ska planteras.

--- Uppdatering 2010-07-31 ---
Jag frågade Zeitgeiströrelsen huruvida de stödjer den första Zeitgeistfilmen. De svarade:

Det stämmer att tvp inte stödjer första filmen och det gör inte heller zeitgeiströrelsen. Detta är på grund av, att den pratar mest om religion, något som inte alls är relevant eller något som tvp eller tzm tar ställning till på nåt sätt. Filmen Zeitgeist Addendum är något som vi i rörelsen använder för undervisning om den monetära (spel) modellen och en lösning (the Venus Project). Det var även denna film som grundade själva rörelsen.

Jag frågade också om Peter Joseph:s syn på 9/11:

Att ta ställning till 9/11 är inte relevant. Det spelar ingen roll hur det gick till för det är ändå symptom på den monetära modellen hursom. Att ta ställning i något sånt skulle bara vara splittrande, precis som att ta ställning i hurvida det finns någon sanning i olika religioner eller ej, rörelsen är öppen för alla som vill få bort den monetära modellen och hjälpa till att sprida Venusprojektets idéer, det spelar ingen roll vilken religion man har eller vad man tror om 9/11 som privatperson. Men i första filmen så antyde Peter att 9/11 var ett jobb utfört av regeringen, efter att han lärt sig mer från Fresco så vet jag inte vad han tycker som privatperson men vet att han inte bryr sig om ifall det var regeringen eller någon annan som utförde dådet.


Min kommentar

Då har vi fått lite "klargörande" svar från zeitgeiströrelsen i Sverige. Rörelsens riktning och dess syn på andlighet svävar fortfarande i dunkel eftersom de väljer att ducka för dylika ämnen.
De tar avstånd från Zeitgeistfilmen vilket känns trist, om man nu vill se positivt på rörelsen.

Angående Josephs syn på 9/11 så är svaret att han skulle fått LÄRA SIG AV Fresco något av en Guru-varning. Peter Joseph är ytterst kompetent och klarar nog av att ha egna åsikter i ämnet. Det var nog en fråga om att tvingas rätta in sig i ledet och inte ställa till med utstickande åsikter. Ungefär som jag misstänkte i artikeln.

Svåra ämnen står man över och fokuserar stenhårt på det monetära systemets avskaffande.

--- Slut uppdatering ---


Tags:
Categories: Framtid/Visioner | Krönikor av Mats

8 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

July 29. 2010 16:09

Perra J

Hej Mats

Intressant att också du tar upp Zetgeiströrelsen. Jag har varit medlem på deras forum sedan över ett år tillbaka, främst för att jag vill ha lite koll på hur den här rörelsen utvecklas. Jag har ungefär samma tankar som du.

Det finns en förfärade naivitet i tanken att allt blir bra om vi tar bort det monetära systemet. Man anser att människan är "blott en produkt av sin omgivning". Det finns många Darwinister och materialister i rörelsen, som har en klart aggressiv hållning mot religion och andlighet.
Peter Joseph gör en video där han uttalar att vi måste bi fria från "Vi-och-dom"-tänket, och i nästa andetag definierar han religionen som skyldiga till detta sätt att tänka (!).

Acharya S kallar sig kvinnan som ligger bakom "den religiösa biten" i filmerna. Hon har vigt sitt liv åt att bevisa att Jesus aldrig existerade. Inte bara den konstgjorda bilden av Jesus som katolska kyrkan har skapat, utan att han aldrig fanns överhuvudtaget, och att det vore bra för mänskligheten om Jesus togs bort fullständigt, eftersom han skapar en sådan "turbulens". Man kan då också avskaffa religionen fullständigt och uppnå en totalt ateistisk värld där vi äntligen är fria (sedan även det monetära systemet avskaffats).

Tror du på det? Kommer mänskligheten att upphöra med sina hierarkibyggen där det finns bättre och sämre människor?

Der verkar tyvärr inte om att de aktiva i rörelsen insett att det finns (fast filmerna pekar på det) en dold maktelit som kan manipulera oss, utan aggressionen riktas mot enklare mål, som religiösa människor på gatan. Här ligger en enorm fara.
Det finns många röster på forumet som efterlyser kontroll över "religiösa tendenser". Den kände ateisten Richard Dawkins (jag tror han är vän med Fresco), talar om "militant ateism", och har en massa beundrare i rörelsen.

Vart tror du det kan leda? Om vi bara tar bort de verktyg som maktgalna människor använt genom historien (jo, Jesus har varit ett sådant verktyg också), samtidigt som en "fiende" (de religiösa) definieras?

Jag skrev också om Zeitgeist på min blogg:

perraj.wordpress.com/.../

Perra J

July 30. 2010 01:23

mats

Hej Perra

Tusen tack för infon!!

"Det finns en förfärade naivitet i tanken att allt blir bra om vi tar bort det monetära systemet. Man anser att människan är "blott en produkt av sin omgivning"."

Jag tror ju på det också, men naivitet glider lätt in i fanatism.Att omforma människan kräver i all fall 2 generationer. Under denna omformning så kommer det att krävas oerhört mycket tillit.

"Tror du på det? Kommer mänskligheten att upphöra med sina hierarkibyggen där det finns bättre och sämre människor? "
Åtminstone kommer vi en bra bit på vägen, det är i detta som jag anser att TVP har sin teoretiska styrka.

Men tyvärr så är de dödsdömda att misslyckas om de siktat in sig på religionen som källan till det onda. Det du berättar om här med militant ateism o.s.v. är oerhört intressant.

"Der verkar tyvärr inte om att de aktiva i rörelsen insett att det finns (fast filmerna pekar på det) en dold maktelit som kan manipulera oss,"
Nej och detta kommer de bli varse om.

Att vänta på att det monetära systemet ska säcka ihop av sig själv,  som Joseph gör och bara för att det är felkonstruerat är ett stort misstag. Folk har pratat om dollarns kollaps så länge jag varit intresserad av världens öde och det är i alla fall i 15 år. Om de monetära systemet faller så är det för att några önskar detta och för att detta leder vidare till mer kontroll.

Religionen är bara ett exempel på hur makt kan användas, hur kan de tro att makten slutar vid religionen när hela samhället är uppbyggt kring samma normer och med ett fåtal  vid rodren, obegripligt

Kul Perra att du redan är med och kan berätta en del.

Jag kommer att skriva mer om TVP och hoppas att även du kan bidra en del.

Tack för din egen artikel om TVP.

Mats

mats

July 30. 2010 15:44

Perra J

Jacque Fresco är en fascinerade personlighet, utan tvivel. Jag såg ett föredrag som han höll i Köpenhamn, där han stod upprätt i två timmar och pratade, vilket måste anses vara enormt av en 94-åring (men OK, han var nog bara 93 då Smile )

Men det är också något mindre tilltalande över honom. "Social ingenjör", säger du, var får du den informationen? Det har jag inte sett själv. Vad gör en social ingenjör?
Jo, en sådan person känner till hur man uppnår olika mål genom att använda sig av/utnyttja beteenden och reaktioner hos massorna. Zeitgeistfilmerna målar opp en fasansfull bild som skrämmer skiten ur folk. Därefter erbjuder de en lösning. Det är säkert ingen tillfällighet att Fresco presenterar sina grejer först mot slutet av filmerna. Folk formligen FLYR in i Frescos underbara värld och blåälskar alltsammans.
Ocn bildspråket/effekterna i filmerna är utstuderat, kan mycket väl vara designat av en social ingenjör.
Hela den här grunkan kan alltså från början vara maktelitens egen idé. Även Orwell kände till principen: "Om du vill locka till dig folk för ett fult syfte, så måla upp en fara någon annanstans".

Läser man deras stadgar, så finner man att det vilar mycket på Darwinistiska uppfattningar om vad människan är.
Och det ÄR lite läskigt. Att man citerar Gandhi och Krishnamurti
ska inte tas som någon garant för vad rörelsen står för.

De har en egen definition på andlighet, som helt och hållet vilar
på vetenskapliga rön. Men de erkänner bara - än så länge -Newtonisk vetenskap, där ALLT måste kunna bevisas i en objektiv verklighet.Så det blir med andra ord inte så mycket andlighet.
Och det går att få det här att låta så bra. Det drar till sig ungdomar i 20- årsåldern som ser enkla lösningar på allting, och lätt faller offer för propaganda.

Det kommer alltid att finnas människor som anser sig bättre än andra människor, så länge vi inte har löst problemet med det mänskliga EGOT. Egot försvinner inte om vi avlägsnar yttre strukturer, utan människor kommer även nu att vänta på en auktoritet som fixar saker och ting åt dem. Åtminstone i ett kritiskt övergångstillstånd.

Det betyder fortsatta hierarkier. Och om pengar inte längre existerar, så kommer det ändå att vara möjligt att utöva kontroll. Och det kommer att vara möjligt att finna orsaker till att kontroll behövs.
De behöver bara deklarera att en kategori av människor utgör ett
hot mot det fina vi håller på att skapa.
Och då handlar det om människor på gatan, inte om de skyldiga i pyramidens topp.

Det kommer att tillsättas ett slags globalt ledarskap. Och det är
också läskigt. Det krävs mycket av den som axlar globala ledarskap, och här är det enormt öppet för korruption. Se bara på FN, och den korruption som råder här.

Du kan följa mina upptåg på forumet om du vill. Jag skriver under namnet Elohim. Främst under rubriken "Religion & Philosophy".
Och man får lov att säga att det är ett fantastiskt forum. Här är
det många som skriver, och man får både inblickar och hårda smällar. Stundtals är det deprimerande. Det är lite som att gå med
i NHL och härda sig...

Perra J

July 30. 2010 19:36

mats

""Social ingenjör", säger du"

Så presenterar han sig själv(Larry king 1974). En social ingenjör designar och drar upp riktlinjer för utformningen av strukturer inom ett samhälle. T.e.x. om man skulle ändra hela utformningen av äldreomsorgen så skulle en social engineer kunna ta åt sig av en sån sak.

"Zeitgeistfilmerna målar opp en fasansfull bild som skrämmer skiten ur folk."
Det skrämmer säkert en del. Jag vet att åtminstone många gapar när de ser den. För mig och för många är det också oerhört intressant och tankeväckande, som ett sätt att vakna på. personligen var filmen oerhört lättande och en fantastisk upplevelse.

". Folk formligen FLYR in i Frescos underbara värld och blåälskar alltsammans. "
Det är det här jag fruktar!

"Hela den här grunkan kan alltså från början vara maktelitens egen idé. Även Orwell kände till principen: "Om du vill locka till dig folk för ett fult syfte, så måla upp en fara någon annanstans". "
Jag måste nog ändå hålla med Zeitgeistfilmerna till största delen. Beskrivningen av vårt monetära system och de klassiska religionerna m.m. är mestadels riktiga om än fasansfulla. Men i de fall man hänger sig åt rörelsen enbart för filmernas skull så blir det förstås inte riktigt rätt. Man måste själv begrunda vad som sägs där och fundera över om världen är så korrupt.

"Att man citerar Gandhi och Krishnamurti ska inte tas som någon garant för vad rörelsen står för. "
Nej jag börjar ana det!

"Men de erkänner bara - än så länge -Newtonisk vetenskap, där ALLT måste kunna bevisas i en objektiv verklighet.Så det blir med andra ord inte så mycket andlighet. "
Nej och detta kan leda till en groteskt klinisk beaktande av människan. Dödsdömt!

"Egot försvinner inte om vi avlägsnar yttre strukturer, utan människor kommer även nu att vänta på en auktoritet som fixar saker och ting åt dem. Åtminstone i ett kritiskt övergångstillstånd. "
De "onda" delarna av människan försvinner inte men om man kan skapa en miljö där de inte behövs så vore det fantastiskt. Och, du nämner övergångstillståndet. Det är det mest kritiska skeendet. Det förutsätter en kultur och normändring som är enorm. Men också nödvändig ifall vi ska kunna ändra på den här världen. Dagens samhälle med sina normer är helt dödsdömt!

"Och om pengar inte längre existerar, så kommer det ändå att vara möjligt att utöva kontroll. "
Absolut, mycket viktigt. Därför måste en ny värld inte bara bli av med pengarna men också etablera en politik, en utbildning, en kultur och träning för att skapa insikter om maktens återvändsgränd och olyckor.

"Det kommer att tillsättas ett slags globalt ledarskap. "
TVP menar på att de inte vill skapa detta.

"Det är lite som att gå med i NHL och härda sig..."
Ha, förstår precis vad du menar, men det är också viktigt och en träning för en själv. Jag har bråkat med folk i 10 år på forum och inte minst den senaste tiden på Sourze.

Ha det

Mats

mats

August 1. 2010 01:30

Perra J

Hej
Det var en intressant uppdatering, men den stämmer ungefär med mina egna iakttagelser. Det här att han skulle "lärt" av Fresco håller jag med om verkar lite mystiskt.
Har du sett den här intervjun (hos Theo Chalmers, "On The Edge")? Den är ganska intressant, för Chalmers provocerar gamlingen rätt hårt här, och drar sig inte för lite mera kontroversiella frågor:
http://www.youtube.com/watch?v=z9rLpHt3bL4

Positivt att man drar tillbaka de religiösa delarna i film 1. För det är enormt känsliga och laddade ämnen...

Perra J

August 1. 2010 15:59

Perra J

Jag tillägger några fler tankar:
Det var nog en 8-10 månader sedan jag var inne på Z-forumet sist, men nu när jag gör återbesök känns stämningen där lite bättre. Det är inte den aggression som rådde tidigare.

Men även om de religiösa delarna nu återtas, fortsätter sektionen "Religion & Philosophy" att vara den överlägset största på forumet (nu menar jag den engelskspråkiga delen). På svenska delen ligger dock största fokus på VP-sektionen. Där pratar man mest om praktiska problem...

Och visst är tråkigt som du säger att man inte längre tar fullt ansvar för det som sagts i filmerna. Det är alltså någon doktrin som kommer "uppifrån", och som vi inte riktigt vet vad det är. Så redan här ser vi att det inte handlar om en organisation utan ledare, som man vidhåller.

Men det är alltjämt så att läskiga doktriner som "Vi har ingen fri vilja", "Vi är blott biologiska maskiner", "Moral är bara ett subjektivt begrepp" osv, gynnas och propageras av moderatorerna på forumet.

Perra J

August 1. 2010 23:50

mats

Hej Perra

Tack för filmlänken, jag har kikat igenom det mesta och det gav faktiskt ett tydligt svar på en fråga jag inte fått ett tydligt svar på: Hur ska man kunna införa de här tankarna och kunna byta kurs? Svaret är att de helt enkelt väntar på att det ekonomiska systemet säckar ihop. Människor måste först förlora förtroendet för dagens system. Hmmm, och svaret är det enda rimliga. Men vad jag tror att hela TVP missar är att det monetära systemet inte faller på eget grepp, det faller när ett fåtal med global makt önskar det. Att vänta på den ekonomiska kraschen har folk väääldigt länge. Men det sker inte. Dollarn är fortfarande stark och vid liv. Dagens system måste "nedkämpas", åtminstone tänker inte jag stå och skrapa i gruset i väntan på det ska ramla ihop av sig själv. Och NÄR/OM det monetära systemet spricker "av sig själv" så är det en del av en vidare plan och TVP kommer aldrig att få komma med i spelet för de spelar den andra fiolen helt enkelt.

mats

August 2. 2010 18:48

Lisa

Har ganska många tankar om det ni skriver. Mycket intressant. Intressant att du Mats skriver att du hört att dollarna ska kollapsa under de 15 år du studerat detta... och jag som trodde att det var något nytt. (Som läst på i mindre än 1 år.)
Man vet ju inte... ibland får jag för mig att företrädarna för NWO har velat skapa panik med kriser i Europa, med Svinis och med BP-läckor... men eftersom inget krismedvetande uppstår händer inget. Kanske är de flesta så avtrubbade att de går och tittar på fotboll, dricker lite fluorvatten, tar något lugnande och förtränger att det skulle vara fara med något alls. Kanske en missbedömning från NWO, som hade hoppats på masspanik för att snabbinföra sina lagar. Eller så har de en långsiktigare plan. Inte ens 9/11 har något helhetsgrepp över amerikanarna, som ändå verkar ha rätt klart för sig att "The War on Terror" är en bluff, men ändå tuggar på som om allt är OK ändå. Så länge tillräckligt många har investerat i detta system, och vill skörda sina vinster, vill de ju hålla det vid liv. Och det är ju rätt många, förutom de som är helt utanför samhället. Och de är INTE många.

I övrigt tycker jag att det är intressanta reflektioner ni gjort över Zeigeistfilmerna och The Venus Project. Filmerna var upplysaned för mig, för att söka vidare, TVP har inte riktigt fått något grepp om mig, eller tvärt om. Har inte riktigt lyckats penetrera innehållet.

Tack Mats och Linda för denna sida.

Lisa

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper