SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Pyramiderna och den gyllene eran

Av Mats Sederholm

Pyramiderna på Giza-platån. Alltid lika fängslande och gåtfulla. Teorierna om dess ursprung tar heller aldrig slut. På ena sidan, de konservativa teorierna komna ur den ortodoxa materialistiska vetenskapen, eller rättare sagt, arkeologin. På den andra sidan, de holistiska och mer vidgade synsätten. I båda fallen är det för det mesta akademiska forskare bakom teorierna. Men som sagt, de senare med ett ben utanför ”boxen”.

De tre pyramiderna på Giza platån utanför Kairos stadskärna är Khufu, Chephren och Mykerinos. Den första också känd som den stora pyramiden eller Cheops pyramid.

En av pionjärerna  inom egyptologin är amerikanen och egyptologen  Mark Lehner.  Hans intresse för pyramiderna kom från ”Den sovande profeten”, mediet Edgar Cayce. Han lierade sig dock efterhand med det vetenskapliga lägret. I dokumentären Pyramidbyggarnas förlorade stad (Lost city of the pyramids  Channel Four Television 2000 ) så frågar man sig ”Hur byggdes dom och av vem”. Mark Lehner berättar i dokumentären om Pyramidbyggarna. Alltså, man har funnit arkeologiska spår av de människor som påstås ha byggt pyramiderna.  Han beskriver hur den stora pyramiden skulle blivit byggd av ca: 20.000 arbetare. Man har funnit spår av arbetarna, deras familjer, verktyg, keramik och funnit ut mycket om det sociala livet etc. Allt detta skulle ägt rum mellan 2200-2300 f.kr.

Till skillnad från tidigare teorier så menar Lehner att det inte var slavar utan folket själva som frivilligt ville hedra faraon Khufu (den stora pyramiden). Man reste till Giza från hela landet och likt en slags värnplikt deltog befolkningen under perioder av sitt liv med byggandet av Khufu-pyramiden.  I programmet anlitas en modern byggfirma  som simulerar fram ett tänkbart sätt för HUR den stora pyramiden skulle varit byggd. Troligtvis byggde man en ramp som gick upp till en tredjedel av pyramidens höjd. Därefter lät man mindre ramper snirkla sig upp till toppen. Funna verktyg, smedjor och mycket annat förstärker och ger ett solitt intryck av denna teori.   

Den stora pyramiden skulle alltså ha byggts som gravkomplex åt faraon Khufu (Cheops). Liksom att de andra två senare skulle byggts för att då hedra kommande faraos som t.ex. Chephren.

Dokumentären ger inget utrymme för misstag. De vetenskapliga egyptologerna är överens, fynden finns där, hur pyramiden byggdes står klart. Gizas egen ”general” tillika chefsegyptolog på Giza och vice kulturminister i Egypten, Zahi Hawass ställer sig bakom Lehners forskning.  Hawass var även Barack Obamas personlige guide vid hans besök i Kairo 2009. Han håller i allting med järnhand. Han släpper igenom sådan information till media som bara han tycker är intressant, han förnekar alternativa forskares resultat, han tar forskningsresultat  i egen hand och påstår att det bara är gammal information i syfte att detronisera den, han hindrar alternativforskare från att komma åt delar av området och utpekar dem som ”pyramidiots”.

Men finns det då ändå anledning att tvivla på de vetenskapliga egyptologierna? Är en sådan här dokumentär krackelerbar?  För en vanlig tittare så finns det inte ens utrymme för ett cigarettpapper mellan delarna och berättelsen i dokumentären. Åter igen så måste man tänka själv.
 
Alltså, låt oss börja med bygget av pyramiden. I programmet så får den nutida byggnadsfirman i uppdrag att ”bygga pyramiden” med dåtidens teknik. Man simulerar olika teorier och idéer på en dator för att rent logiskt finna den mest optimala byggtekniken. Om man är uppmärksam i programmet så kan man notera att när teoretiserandet och simuleringarna är klara så förvandlas sättet man byggde pyramiderna på, plötsligt till ett faktum. "Så här gick det till". Ingen i programmet ställer heller frågan ”Hur vet man att det var till Khufus ära man bygge pyramiden?”. Tittaren utgår ifrån att det finns givna bevis för detta. Men det gör det inte.

Var kommer då historien om Khufu och att pyramiden byggdes i hans ära ifrån? Citat alltomhistoria.se :

” Historikern Herodotos besökte pyramiderna vid Giza på 500-talet f Kr, cirka 2 000 år efter det att de hade byggts. Han blev då övertygad om att all mänsklig civilisation härstammade från Egypten. Grekernas kunskap kom alltså enligt Herodotos från den uråldriga samhällsbildning som vuxit fram längs Nildalen.”

Men det finns väl arkeologiska bevis för att det var just då som pyramiden byggdes? Kanske Kol14-metoden har visat detta.
Nej

Men någonstans i pyramiden efter årtionden av slit och släp så finns det väl någonting typ inskriptioner eller något annat som bestyrker att pyramiden var ämnad för Khufu?
Nej

Men fann man inte Khufu’s mumie i Pyramiden?
Nej

Men den kanske stals av tjuvar tillsammans med en massa rikedomar?
Nej, ingången var helt förseglad när den upptäcktes.

Men forskningen och bevisen om pyramidbyggarnas stad, stämmer inte den?
Jo men egentligen vet man inte VAD de gjorde på Giza?

Låt oss också fundera på teorin om hur pyramiden byggdes. Den består av ca 2,3 miljoner stenblock. Varje stenblock väger mellan 1 till 15 ton skulle ha förflyttas upp till en maximal höjd motsvarande knappa Kaknästornet i Stockholm med hjälp av plankor, rep och vinchar, ramper och ställningar. Enligt den vetenskapliga teorin så levererades det ett block varannan minut i tiotals år!

Det är inte konstigt att det finns alternativa teorier!

För ca: femton år sedan kom ett genombrott för de alternativa forskarna och den största plogen var Robert Bauval och Graham Hancock som knöt de tre pyramidernas positioner till de tre mellersta stjärnorna i Orions stjärnbild och vidare till en tidpunkt ca 10500 år sedan, det s.k. Orionmysteriet. Jag skrev om detta i krönikan ”Atlantis, mystikens ursprung” 

Genom åren har flera egyptologer (arkeologer som är experter på Egyptisk arkeologi) och andra forskare försökt att bilda sig en bredare uppfattning om pyramiderna och sfinxen. Om teorin att pyramiden var en grav, säger Egyptologen John Anthony West:

Of all the wild theories floating around the pyramid, the actual wildest is the one that is accepted without question by all the Egyptologist,  which is that the pyramid served as a tomb. Of all the theories of which there are zero evidence, that one has zero square(kvadraten på) evidence.

Hangcock och Bauvals arbete med Orionmysteriet är en klassiker. Men frågan är om det inte nyligen har skapats ytterligare en.

Dr Carmen Boulter  skapade nyligen dokumentärfilmen ”The Egypt Code”. Där tar hon ett rejält och holistiskt grepp på frågorna om hur gamla pyramiderna är, varför de byggdes, om sfinxen, varför vi vet så lite om tiden före faraos, Dynastiperioden, om en eventuellt ännu äldre period där en högt utvecklad civilisation dominerade Egypten.

Akademiker till trots, hon känns oerhört levande, andlig och är dessutom starkt medveten om de patriarkala och materialistiska utgångsätten som präglar dagens forskning.

Boulter ställer frågan varför pyramiderna skulle ha byggts 1,5 mil från Nilen. Normalt så sätter man bo i närheten av vatten. Hon hävdar med enkel logik att Nilen flutit alldeles intill Giza och kan därför flytta tiden för dess bygge långt tillbaka i tiden, nämligen vid den tiden när Nilen flöt nära Giza platån.

Forskningen av pyramiderna bygger generellt på vetenskapliga/arkeologiska grunder. Boulter däremot lyfter fram eventualiteten av en annan tänkbar kultur före de patriarkala faraonernas tidevarv. En era då insikter om människan, samhället, naturen och samspelet var starkt. Hon förklarar t.ex. hur pyramiderna skulle kunnat vara ”instrument” stämda i olika toner . Hon nämner helandet av människor genom toner som en tänkbar sidosyfte med pyramiderna.  Den rad av pyramider längs Nilen som i dokumentären går under namnet ”Band of Peace” skulle kunnat spela ett harmoniskt samspel

Men synen på pyramiderna i ett esoteriskt helande syfte stannar inte enbart vid toner och harmonier. Fortfarande kan man konstatera att några av tempelkomplexen längs ”Band of Peace” består av pyramider med olika färger.  Att den stora pyramiden på Giza var täckt av vit kalksten är känt. Men man finner också spår av rött i Cheprens pyramid och svart vid Mykerinos. Var pyramiderna också kopplade till djupare esoteriska kunskaper om färgers innebörd?

Programmet uppmärksammar också tittaren på flera indicier om katastrofer som skapat sprickor i  flera pyramider. Är de arkeologiska fynd som man tror är pyramidbyggare egentligen bara restareringar av pyramiderna?

Bouliter plockar fram till synes givna logiska förklaringar men vänder ut och in på dem.  Hon frågar tittaren om vi som civilisation har fastnat i vår egen kultur, i våra egna  tankebegrepp, våra egna självklara traditioner och teknologier och därför hela tiden letar på ”fel ställen”.

Fanns det andra miljövänliga energikällor på den tiden som inte lämnade några avfall efter sig? Under Giza finns de massor av tunnlar, en del byggda av människor och delvis vattenfyllda. Hade de en betydelse i meningen att hela pyramiden utgjorde en slags elektrokemisk kombination som kunde skapa energi? Som ett slags batteri. Enorma rester av kvarts går att finna kring pyramidkomplexen längs Band of Peace, Spelade de också med i skapandet av energier från pyramiderna? Var de eventuella energierna bidragande till att påverka människor, till att hela människor, till att hålla stämningar och känslor uppe på en hög nivå?

Programmet spekulerar i att dessa civilisationer av någon anledning ”föll”. En gyllene era tog slut. Mer patriarkala tidervarv tog över där faraos satte ordningen. Där offer, makt och kontroll ersatte ett samhälle i samspel och för allas välstånd. De gamla kunskaperna förföll.

I den indiska vedakulturen talar man om den stor tidscykel som löper på 26000 år med ljusa och mörka eror.  The Ancient Ones, kunskapsbärarna före farao-dynasti-periodens början tycks ha levt i en helt annorlunda kultur i jämförelse med vår, präglad av en andlig närvaro och i ett samspel med naturen. Boulter menar att det är svårt att förstå dessa Ancient Egyptians eftersom så många patriarkala och senare egyptiska kulturlager ligger i vägen, men också, och åter igen för att vi själva har svårt att se hur en sådan värld, kanske en matriarkal värld skulle sett ut. Det matriarkala är inte det patriarkalas motsats, menar Boulter. Det är istället balans och harmoni mellan de två energierna och mellan män och kvinnor. 

Den gyllene era då The Ancient Egyptiens dominerade föll och de mer kontrollerande normerna fick fäste med prästerskap som var i  toppen i ett mer hierarkiskt  samhälle. De kända faraos som vanligtvis återges i dokumentärer är detta ”nya” Egypten. Men, det fanns några faraos som ville återvända till de Ancient Ones. Akhenaton var en av dem. Han lämnade hela etablissemanget och byggde en egen stad i öknen. Där sökte han återskapa den gyllene tidseran. Hans son Thutankamon dog redan vid 19 års ålder, under mystiska omständigheter. Ordningen återgick till det gamla, prästerskapet återfick makten. Akhenatons stad förstördes och alla spår efter honom utplånades närapå.

Vedakulturen nämner alltså ljusa och mörka cykler om 26000 år. 26000 år också ”den stora dagen”, alltså, tiden det tar för jordens axel att svänga runt ett varv, kallat precession.  Befann sig The ancient ones närmare föregående gyllene era, alltså den delen av svängningen som symboliserar en andlig, intellektuell höjdpunkt? Är pyramiderna och sfinxen skapade som markörer av denna tidigare period?

Men om pyramiderna är äldre än 2500 f.kr. Vad händer då med Mark Lehners pyramidstad och utgrävningarna som arkeologiskt säkert pekar ut det stora ”bygg” projekt som skulle ägt rum vid den tiden? Kan det vara som så att pyramiderna och sfinxen redan fanns innan detta datum ochatt en gigantisk restauration är hemligheten bakom pyramidstaden? Tog Khufu ”över” Giza? Satte han sin prägling över området? Är det därför som Sfinxens absurda lilla knopphuvud föreställande Khufu sitter på en lejonkropp? Man karvade bort lejonhuvudet och karvade ut en av bild av Khufu.

Lejonets position där det ser mot horisonten motsvarar den tidpunkt då just Lejonets stjärnbild steg upp över horisonten, nämligen år 10500 f.kr. Spåren efter vattenerosion, som inte kunnat skapats så sent som vid 2500 f.kr. eller därefter leder oss tillbaka till 5000-7000 f.kr. enligt Robert Schoch, geolog och PhD (Filosofie doktor). Anthony West går längre och menar på att höjdpunkten för föregående gyllene eratopp 11000 f.kr. inte är trolig eftersom världen då i stora delar var täckt av is eller att isen börjat smälta med översvämningar som följd. Han har svårt att se hur en civilisation under dessa omständigheter skulle ha skapat något sådant. Han backar därför en hel svängning bakåt av 26000 år och hamnar på ca 37000 år f.kr. 

John Dering (Electromagnetic Field theorist) däremot,  påminner tittaren om Platons angivelse för det sjunkna Atlantis till 9500 f.kr. Hade den gyllene eran börjat vända neråt då? Och hur länge tillbaka var det som Nilen skulle flutit nära Giza, Boulter talar om upp till tiosuentals år? John Major Jenkins, Maya experten, menar på att 2012, den långa kalenderns slut, utgör vändpunkten för nuvarande mörka tidsålder.

Boulter har skapat och producerat en video som jag rekommenderar alla att ta del av. Den är inte textad varför man behöver sitta lite mer koncentrerat när man ser den. Den är oerhört välproducerad. De gamla ”drakarna” Bouval, Hangcock, A West m.fl fyller på Boulters tankar med sina specifika sakkunskaper. De senaste 15 årens alternativforskning har plöjt upp ett helt nytt tänkande. The Egypt Code är en milstolpe. 

Tags:
Categories: Krönikor av Mats | Mytologi/Magi

10 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

October 23. 2010 14:54

Lisa

Mycket intressant Mats. Det känns som om jag vill läsa mer om detta. Har läst en bok som heter "The Hathors" av Tom Keynon, och där nämns mycket om toner som helande. Dessa fantastiskt vackra, leende ansikten som finns högst uppe på pelare i Egypten. Förutom medeltida kyrkoskulpturer är dessa ansikten en stor inspiration när jag målar.
http://www.holisticwebs.com/sound/hathor.JPG
Detta uttryck symboliserar, för mig, harmoni och lugn och visdom. Mycket hög energi. Påminner lite om arkaiska leendet.
http://www.banknotes.se/athens%20218.jpg

Har hört att det kan finnas en del halvsanninger i filmen Avatar, som härstammar från Hathor?
Är mycket intresserad att forska vidare kring energierna i pyramiderna. Och nu de helande tonerna.

Lisa

October 24. 2010 10:22

Fredrik Larson

Mats, har du hört talas om pyramiderna i Bosnien? http://web.comhem.se/~u73706353/

Våran föreningen gav föreläsning igår om Mayakalendern - med Ola Petterson http://haniel.se/ - en rik, bred, holistisk föreläsning många borde se. Han tog upp det här med de bosniska pyramiderna.

Det finns ju även teorier kring pyramiderna i Egypten att sirianska utomjordingar är del av byggandet och att man faktiskt byggde med hjälp av levitation och antigravitation. Fenomen helt förbigångna i våran djupt materialistiska och patriarkala värld.

Kanske att i takt med att människor balanserar sina hjärnhalvor och öppnar sina hjärta så kan vi börja förstå multidimensionella fenomen! Och i ljuset av en medvetande-expansion kommer alla de här sista dödsskriken från makteliter och religiösa grupperingar att tystna.

Det känns som om ALLA pyramidala strukturer redan dött. De är omöjliga i vår tid. De hålls kvar bara för att människor i allmänhet håller kvar i dem inom sig. Det berömda egots boning.  

Fredrik

Fredrik Larson

October 26. 2010 21:20

mats

Hej Fredrik

Tack för tipsen. Det där om Pyramiden i Bosnien var helt nytt för mig och intressant.

"Det känns som om ALLA pyramidala strukturer redan dött. De är omöjliga i vår tid. De hålls kvar bara för att människor i allmänhet håller kvar i dem inom sig. " Nja, de flest är nog kvar ändå är jag räd. Men det flukturerar i det kollektiva medvetandet och kanske är det på väg ett uppvaknande till insikt om att det pyramidala samhället är kört.

mats

October 26. 2010 21:29

mats

Hej Lisa

"Har hört att det kan finnas en del halvsanninger i filmen Avatar" Så ser jag på det i alla fall. Den talar så mycket om att alla är ETT som jag ser det. Ja förutom att den förnedrar det materialistiska och cyniska samhället. Mycket bra film och viktig.

"Mycket hög energi. " Ja. Så synes det. Jag ser för övrigt hela Ancient Ones perioden som präglad av mycket höga energier.

Mats

mats

October 28. 2010 18:22

Perra J

Jag tror du missuppfattar Fredrik en smula, Mats.
Pyramidstrukturerna är döda, omöjliga. Men man försöker med alla medel att hålla liv i dem, och det märker vi hela tiden. Men det är just det: vi märker det nu, så tydligt. De finns kvar, har ännu stor makt men inte så stor som det verkar! När vi når en kritisk massa av kollektivt medvetande rasar hela skiten.

Mycket intressant f.ö. om pyramider! I Bosnien också?
Rekommendererar å min sida Nassim Harameins videor om bl a pyramiderna!
http://www.youtube.com/watch?v=EyactlMZdbQ

Perra J

October 29. 2010 13:08

mats

Hej Perra

"Jag tror du missuppfattar Fredrik en smula, Mats. Pyramidstrukturerna är döda, omöjliga. Men man försöker med alla medel att hålla liv i dem, och det märker vi hela tiden." Jag tror jag hängde med faktiskt. Min enkla tes är att de pyramidala strukturerna är döda först när människor väljer bort dom. Det gör inte människor idag. De är inte omöjliga så länge de existerar. De fungerar utmärkt till att uppräthålla dagens samhälle. När jag började kika på andliga ting i början på 90-talet talades det mycket om den kritiska massan. Min uppfattning är att den har blivit mindre på bara 10-15 år. Men jag hoppas hela tiden på attt det ska vända.

mats

October 29. 2010 13:13

mats

Jag måste också erkänna att jag har funderat på ifall pyramiderna och dess form verkligen symboliserar just det pyramidala samhället. Är pyramiden verkligen en symbol för kontroll och makt? Boulter har fått mig att tänka efter. Om pyramiderna byggdes under en era då de pyramidala strukturerna inte existerade, vad gav dem(The Ancient Ones) influenser att skapa dem i den formen? Kanske en rent symbolisk betydelse enligt helig geometri? Bara några tankar!

mats

October 29. 2010 21:00

Perra J

Jag har också funderat mycket på det där. Alltså om pyramidformen är en symbol för kontroll och makt. Men klart är att det finns både positiva hierarkier (icke-dualistiska) och negativa (dualistiska). De senare är så djupt inrotade i vårt medvetande att vi ser inget annat. Därför omsätts för det mesta allt tal om att höja medvetandenivå, om att utveckla sig själv osv, till ett hot. Till en strävan att skaffa sig makt över andra.

Har du 40 minuter till övers, så ta gärna en titt på videon med Haramein! Otroliga saker..

Perra J

October 29. 2010 22:09

Lisa

Perra, jag ska i alla fall titta på Nassim, för jag brukar gilla det han säger skarpt. Smile Men det får bli imorgon.

Mats, jag har misströstat rejält och uppgivet den senaste tiden och känt mig på pricken som Charlie här:
www.youtube.com/watch

Men, jag VAR ju och lyssnade på Little Grandmother, och fick lite nytt hopp igen. Tittade på hennes sida, The Tribe of many colors, och hittade några länkar till Tom Keynon om the Hathors, och det var ju bara en rad sammanträffanden, denna artikel, the Hathors, Keisha, som berör lite av allt detta, och så läste jag om sfinxen i en bok samma helg som heter "Den svarta madonnan". Synkronicitet brukar vara ett tecken på att man ska uppmärksamma något. Laughing
Måste fokusera helt på att vara förändringen i kropp, hjärta och själ. Det pockar på, minst sagt.

Lisa

October 30. 2010 22:01

Perra J

Mycket bra video med Charlie! Jag håller med om allt han säger. Jag hajade till när han nämnde "Venus Project", och hur de postulerar människan som en produkt av sin omgivning. (The Venus Project tillhör Zeitgeist-rörelsen vilken skrivs om i en annan tråd här...)

Perra J

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper