SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

EXPO Plågas av sanningsrörelsen - Del 2

Av Mats Sederholm

Med Wikileaks så har informationskriget flyttats fram på första parkett för ett tag.

För oss på Klar Sikt och andra som varit sysselsatta med sanningssökande och sanningsspridande under all tillgänglig fritid i många år så känns det som om man fått vinden i ryggen för en stund. Och det händer inte ofta. Att vakna upp och att väcka andra är inget för människor som söker gemenkap, som genom sitt kall försöker skapa rörelser av något slag. Att utmana och krackelera den kollektiva bilden av hur vår värld fungerar innebär i praktiken 5% gehör och 95% käftsmällar. Som genom ett mirakel gör man det ändå liksom ett fåtal andra.

Oavsett om Julian Assange indirekt är driven av en vidare agenda där man utnyttjar Wikileaks till att , genom att medvetet förse dem med avslöjande fakta,  provocera fram inskränkningar i Internet, eller inte, så har de levererat något som under alla omständigheter har skapat underströmmar i folks medvetanden. Insikter som kan ligga till grund för en förändring.

Wikileaks spelar med odiskutabla fakta och med jordens största makthavare, det är p.g.a. av det senare och inte det första, som de får uppmärksamhet men också människors stöd. De flesta upplever inte Wikileaks som ett personligt hot eftersom de inte tar ställning för eller emot några politiska eller religiösa ideologier. Och så måste det gå till om man vill påverka. Om man personligen är anhängare till något av de politiska eller existentiella skådespel som håller det meningslösa intellektuella babblet i gång på alla forum, ledarsidor, i valrörelser och på siter så blir man en åsiktsdrivare och inte en sanningsförmedlare.

Några som inte vinner Assange eller Wikileaks uppmärksamhet är drivkrafterna bakom Vaken.se.

Åter igen så blir de angripna av EXPO, tidningen och journalisterna som söker vara existentiella renhållningsarbetare i samhället, ungefär som VoF(Vetenskap och Forskning) eller som våra stora mediekoncerner i former av tidningar eller tv.

I EXPO:s senaste nummer gör man Vaken.se till ett ställe för förintelseförnekare. En ohygglig sanningsförvrängning och ett monumentalt påhopp. 
 
Det hela bygger på Vakens ambition att villkorslöst tillåta grävande i fakta och händelser oavsett ämne.

Vaken tar officiellt ställning mot alla former av rasism eller extremism.  Och även i praktiken så finns det ingenting att finna där någon av Vakens grundare eller administratörer skulle ta ställning för något som andas förintelseförnekelse. EXPO kan heller inte lyfta fram ett enda exempel på det. Och de har aldrig heller kunnat göra det . Trots detta kan EXPO med ren retorik få Vaken att framstå som en extremistsite. EXPO använde sig av samma taktik då de influerade TV4 Kalla Fakta förra hösten och försökte stämpla hela sanningsrörelsen med ord som sekteristiskt, antisemitiskt o.s.v..  Fortfarande helt utan fakta men med en övertygande retorik. De använder sig av lösa påståenden som de vet att de flesta tolkar som ”ingen rök utan eld” och får därigenom sitt budskap förankrat.  

Men den mest uppenbara retoriska strategin är att dra in de man ogillar i en etnisk eller religiös konflikt genom att tvinga dem till ett ställningstagande om något de inte är intresserade av. När de anklagade sanningsenligt och moraliskt korrekt ber att inte bli indragna i några notsättningar så blåser EXPO upp det hela till att de, genom att de inte öppet tar ställning emot den av EXPO utsedda onda parten i konflikten, faktiskt stödjer dem.

Principen är alltså: Det du inte dömer ut är du en del av.

Med den retoriken skulle man kunna göra alla människor med ett sant och ickedömande kärleksbudskap skyldiga till exakt vad man önskar. Ett knep som EXPO ivrigt använder sig av.  Och även om man, som i Vakens fall, öppet tar ställning emot antisemitism så räcker det inte.

Och även Wikileaks är anklagade för att vara antisemiter liksom Dan Brown och så många andra människor som inte har det minsta att göra med detta.

EXPO jagar efter sådant som de anser inte överensstämmer med samhällets debattkoncensus men blir extra uppjagade när de gäller antisemitism. Flera av EXPO:s medarbetare har personliga kopplingar till antisemitism och anser sig själva ha varit utsatta för det.  Det finns också kopplingar till Israel  via ”Svenska Kommittén mot antisemitism”. SKMA som under det israeliska angreppet på Gaza konvojen och morden på fredsaktivister blundade för övergreppet och istället lyfte fram det hela som antisemitism. EXPO är knappast drivna av endast en objektiv och nykter granskning av extremism.

När EXPO granskar så är det i själva verket drivandet av en tes de sysslar med.

Då försvinner också omdömet, objektiviteten och en känsla för allas rätt till yttrande. Några personer tog sig in på Vakens öppna forum och skrev antisemitiska inlägg. När samma sak sker på tidningars diskussionstrådar eller på andra ställen på internet så ligger EXPO lågt. Men i fallet med Vaken så skrider man till handling eftersom Vaken sticker EXPO i ögonen.

Artikelförfattaren Johannes Jakobsson har tidigare visat sitt misstycke när yttrandefriheten försvarats av polis(artikel) Hans oförmåga att skilja på sitt egna tyckande och vad som är rätt och riktigt i fallet med Vaken blir extra tydligt när han i sin bok påstår att de flesta i Vaken är nazister och deltar i nazistiska tåg. På en begäran från Vaken om bevis för sådana här osannolika lögner så har Jakobsson ingenting att komma med, han har byggt det på internetrykten och i grunden på sitt tesdrivande. Istället för att uppriktigt be om ursäkt så hänvisar han istället till förlaget ifall man vill göra en anmälan. När Vaken oroligt förklarar felaktigheterna med att publicera sådant som är källkritiskt felaktigt så blir Jakobssons likgiltiga och arroganta svar: ”Jo, så kan man ju se det”.

Vi känner igen tappet av demokratiska principer från amerikanska politikers klassning av Wikileaks till att vara terrorister.  EXPO:s antisemit-stämpling påminner också om 50-ralets kommunistjakt i USA eller som nu i samband med Wikileaks när demokratiska principer försvinner och alla möjliga medel används för att tysta ner ”antidemokratiska” strömningar. Vad sanningssägare kämpar för att blotta, ifall det gått någon förbi, är makt och härskarstrategier.  Specifika länder eller politiska intressen i sak är helt ointressant.
 
I dessa tider så breder Islamofobin ut sig. En hel religion med miljoner anhängare blir allmänt klassade som onda  p.g.a. en ytterst liten krets våldsverkare.
När någon eller några antsemitverkare som inte tillhör Vakens krets kliver in på deras öppna forum så ser vi samma problem. Fast i det här fallet så är det EXPO själva som sprider fobin.

Sanningsfobin handlar i Vakens fall om en demonisering av en hel kultur med sanningssökare och aktivister vars syfte är att vara ett alternativ till den likformade bild av världen och samhället som förmedlas av stormedia och för att ge människor en chans till att själva ta reda på sanningar och att uppmuntra till eget ställningstagande.

Verbala eller handgripliga våldsverkare finns överallt. De använder sig av öppna forum av olika slag för att få ur sig sina demoner, det är omöjligt att skydda sig emot det och framförallt, de har rätten att framföra sina åsikter. Det är när det blåser hårda vindar som man märker hur väl planterad den demokratiska principen och yttrandefriheten är.

Att uppmana människor till att själva forska och finna sanningar i ett medieklimat med så många bakomliggande intressen, skapar fiender. Med Wikileaks så har vanligt folk fått en smak av infokriget och framförallt så visar det sig att det är de krafter som allra mest talar om demokrati som har de flesta liken i garderoben.

Tags:
Categories: Krönikor av Mats

1 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

December 28. 2010 16:45

Delavante

Japp! Och det blir onekligen ironiskt när sådana som säger sig värna om demokratiska principer och ska arbeta mot fördomar och rasism, själva vill inskränka demokratin, i det här fallet det fria ordet på ett forum, och dessutom fördomsfullt generaliserar genom att klumpa ihop alla på vaken i en och samma form genom att försöka kleta enstaka individers åsikter på hela forumet och dess administratörer. Den intellektuella processen fallerar och man hänger sig istället åt billig retorik med basen i förutfattade meningar och känslomässig affekt på gränsen till fanatism.

Delavante

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper