SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Att få söka villkorslöst

Av Mats Sederholm
Humanisterna vill vara vän med alla samtidigt som de söker kriminalisera och utmåla sökare som kvacksalvare. De dansar med sin egen mörka skugga när de söker hindra människor från att utforska nya marker.
"Varför utgår så många människor från att mystiken besitter en exklusiv värdeförstärkande faktor", frågar Emilie Ericson från Humanisterna (se artiklar på Newsmill).

Så frågar man ifall man lyckats intellektualisera bort några tusen år av skapande kultur i olika uttrycksformer och underkastat sig en vänsterhjärnhalve-ism som kräver kontroll på alla mänskliga yttringar.

"Jag undrar sa flundran, kan gäddan vara en fisk"

Ja är det kanske inte just mystiken som får flundran att simma fram och skaka fena med sin broder/syster.

Sturmark-humanismen pockar på människors "förnuft" vilket lockar likasinnade som gärna vill intellektualisera sig fram till ett civiliserat och riktigt beteende. Ursäkta men, hur kan man rent intellektuellt närma sig en syn på tillvaron där förnuft präglas av minimalism. Ju mer man sekulariserar, isolerar och krackelerar desto förnuftigare blir man, tror de! Det är en av hörnstenarna i såväl Humanisterna som VoF:s krampiga världsbild.

På Humanisternas hemsida framgår förklaringen för där ansluter man sig till en "vetenskaplig kunskapssyn". Vetenskapen är just den delen av vårt samhälle som har till uppgift att sönderdela, analysera och söka entydiga och definierbara relationer mellan delarna. Det sättet att närma sig en förståelse för hur vår värld är beskaffad är nödvändig och oerhört viktig, men trots allt, bara ett sätt att uttolka verkligheten. Och här dyker skiljelinjen upp mellan Humanisterna och vetenskapen. Vetenskapen söker nämligen oförargligt förstå medan Humanisterna söker missionera och förankra sin egen art.


På sin hemsida sätter man ihop meningen "kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn" och har därmed skapat den förnuftmassa som också utgör deras arketyp och värdegrund. Deras förnuft utgår ifrån vetenskapen och inte från en vidgad och holistisk bild av verkligheten. Deras livssyn är därmed begränsad. Den sant kritiska är nämligen också kritisk till just vetenskapen. Kritisk kan man bara vara ifall man har förmåga att distansera sig och ifall man ska distansera sig från vetenskapen, dess traditioner och dess materialism så tvingas man vara öppen för det andliga och andliga fenomen. Något som Humanisterna i svart på vitt tar avstånd ifrån.

Ovan är viktigt att ha klart för sig. Humanisterna är nämligen som sluga politiker, de slingrar sig nämligen mellan att framstå som missförstådda och i grunden toleranta och positiva till det mesta för att i nästa stund yrka på kriminaliserande av vissa yrken eller att utmåla människor som kvacksalvare och bluffmakare.

Med den respekterade vetenskapen som huvudingrediens i sin egen existentiella kompott kan man kosta på sig en viss självgodhet. Vad sägs om namnet på deras magasin "Sans", vart tog ordet Vett vägen? Blev det för uppenbart eller? Frågan vilket som är mest komiskt, "Sans" eller deras materialistiska själsfränder VoF:s namn på sin tidning "Folkvett". Nästa etikett är humanisternas "Happy Humans", glada killar och tjejer som visst undrar över tillvaron, som kan skratta och hoa, men som vi andra anar, bär på något uträknat och tillslutet som inte låter dem löpa den mänskliga linan fullt ut.


För Humanisterna är man en Happy human om man slipper andliga förklaringar på vår existens. Själv vill jag ha ALLA förklaringar, för jag söker sanningen och då räcker det inte med att söka bland skärvor, jag vill också ha kittet som binder ihop delarna och som skapar "bilden", ja allt det som tillsammans fogar ihop verkligheten.

Det är i själva dragningskraften och i det mystiska utrymmet mellan de kända och vetenskapligt accepterade delarna som verkligheten formas. Det är här i dunklet som man finner magin, det som, när de av klåfingriga nördar och avskalade intellekt ska belysas, automatiskt förstörs och försvinner eftersom en av dess egenskaper är att den inte kan färgas eller kontrolleras. Likt kvanttillståndet "Schrödingers katt" i kvantmekaniken, en vetenskap som tvingats till holistiska och icke mekaniska förklaringsmodeller. Sällan åberopat av Humanister och VoF:are eftersom de säkert hellre skulle vilja göra denna vetenskap till flum. Det uppfyller nämligen inte den deterministiska, kontrollerbara och mekaniska ism som gör Humanister Happy, som upphöjer skärvornas ideologi, som räds dunklet och en villkorslöst omslutande helhet och gemenskap mellan allt levande. För mig som sanningssökare är det både kittet OCH delarna som utgör alltet, något som jag som icke-religiös och samtidigt icke-materialistisk har friheten att kalla för gudomligt. Att vörda både det kända och det okända. Vad vore livet om det inte fanns en okänd rymd som exempelvis tillåter en trevande dans mellan två nyförälskade eller som låter barns fantasier få spela fritt. Kärleken är inte delbar därför är den för evigt dold för vetenskapen. Och ... det gör ingenting.

Kanske Humanister nu tycker att jag är fördomsfull och orättvis. Kanske de retar sig på att jag målar med mina ord och inte enbart konkretiserar och håller mig till sanningens enda humanistförnuftiga beståndsdelar, alla de små, små mätbara argumenten. Men nu är min hjärna inte helt marinerad av en beskäftig vetenskap varför jag fritt kan röra mig mellan både argument och bild. Och om inte humanisten vill förstå detta så vet jag att de flesta andra gör det.

Jag tror däremot att jag förstår den humanistiska "bilden", för även jag kan njuta av naturupplevelser, mänsklig gemenskap och kreativitet och så mycket annat i livet utan att, som de ser det, blanda in övernaturliga förklaringar men jag föredrar livets bredband och klättrar snart över staketet till nästa hage att utforska. De ser inte sin egen hage. Sturmark protesterar mot Marcus Birro och skriver "Birro snöar också in på en märklig fördom, nämligen att vi humanister menar att allt ska gå att mäta", men det är faktiskt så att ni ändå sätter gränsen för vad som är att betrakta som verkligt och overkligt, vid just materialismens utkanter och vetenskapens domäner. Gränser kan man inte sätta om man inte tydligt vet att mäta ut dem! Så stå för det istället.

Per Dannefjord tar upp Birros "Matematikerna låter sig aldrig svepas med av känslor." eftersom han uppfattar det som uttryckt som en direkt sanning. Han tycker synd om matematikerna som visst har känslor... jo jag vet det, de har känslor och jag är alldeles säker på att Birro också vet det men att Birro, som poetiskt begåvad, kanske kommunicerade sin grej på ett annat språk. Samtidigt måste man också ha klart för sig att människor såväl är intellektuell begåvade som känslomässigt intuitivt begåvade och att alla inte besitter allt. Och det är inget fel på det. Därmed inte sagt att alla matematiker har en intellektuell slagsida.

Dannerfjord tycker att Humanisterna är drabbade av dålig retorik, att Birro retoriskt uppfinner fiender, men jag säger det igen. Ni väljer ju den vetenskapliga synen för en mer omfattande, ni tar ställning, ni kallar människor för kvacksalvare, ni vill kriminalisera yrkesgrupper, ni utmålar allt som inte passar in i det vetenskapliga som skadligt eller bedrägligt så sluta slingra och oja er.

Att driva opinionsbildning mot att villkorslöst (rätt till motsv. utbildning, bidrag etc) låta människan få utforska sig själv och sin omvärld på lika förutsättningar borde ju vara en självklar Humanistisk ståndpunkt, men icke. Den "lyckliga humanisten" känns lika sekteristisk som det låter och är allt annat än bejakande av människan.

Den mänskliga drivkraften att få utforska sig själv och att villkorslöst få pröva gränserna är inbyggd i var och en av oss och något som Humanisterna, gud och människan bevare, inte kan sätta stopp för.

Andra Humanistkrönikor:
Gudsforbikerna och deras vänner del 1
Gudsforbikerna och deras vänner del 2
Gudsforbikerna och deras vänner del 3

Debattlänkar: DN

Tags:
Categories: Andlighet | Krönikor av Mats

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper