SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Vill du verkligen ha en annan värld?


Av Mats Sederholm

Globaliseringen rusar vidare med likriktning, makt och bortom människors räckvidd. Samtidigt har den mänskliga automatsäkringen löst ut, systemet är på väg ner. Är du beredd på vad som väntas?

Också publicerad på Newsvoice.se

Den gamla världen

Vår värld är under förändring och inte vilken som helst. Den är monumental och den är unik.

Den är det främst för att den är global.

En global gemenskap är en nödvändighet för fred och frid men när det som globaliseras inte är vägen dit så förvandlas globaliseringen istället till ett hot. Globaliseringen förstärker det som låser oss kvar istället för att öppna upp och låta oss andas ut.

Människors möjligheter till påverkan dunstar sakta, sakta bort till förmån för en västerländsk kulturell utbredning och en social likriktan. Ekonomi, övervakningssamhället,  konsumtionskulturen, militärallianser, underrättelsetjänster, det nya sociala media- och umgängeslandskapet  med mera både integreras och liknar varandra alltmer. Ja, man kan inte ens komma ner till Grekland, öppna en glassbox utan att finna samma glasstrutar som i boxen hemma på Konsum.

Och trenden pekar mot mer integration, mot en europeisk politisk union, mot fler länder som med nåder från samma trojka ECB(Europeiska centralbanken), IMF och EU ska leva på konstgjorda pengar. Mer konsumtion, fortsatt ekonomisk tillväxt, ökat knaprande på antidepressiva medel väntar flertalet tillsammans med en upplevelse av att världen fjärmar sig bort från den enskilda människan, att den stora världen bara flyger förbi. Människor står i flockar och stirrar upp mot gigantiska kugghjul som i slow motion närmar sig och som med ett långsamt dån till sist kopplar i varandra och börjar snurra.

Övervakningen av människor är omfattande såsom det uppmärksammats av Edward Snowden liksom mygel och maktspel är, tidigare avslöjat av Wikileaks. Allting bara bekräftar vad de flesta Truthers påstod för 10 år sedan. Då konspirationsteorier, idag fakta. Ett nät av samkörning av information, utnyttjande av sociala mönster där leverantörer av sociala medier skickar information direkt till myndigheter och stater världen över är idag ingen överdriven framtidsvision, det sker mitt framför ögonen på oss.

Demokratin är inte längre en fråga om att rösta om vad som beslutas i Sverige, de flesta beslut som tas i riksdagen  är kopplade till EU-beslut. Försvarsmakten handlar inte längre om något försvar, det handlar om att delta i en allmän västeuropeisk polisordning. FRA är oavsett dess uppdrag i sak en del av en internationell säkerhetsordning bortom demokrati och insyn. Politiker är underkastade det ekonomiska systemet och tron på den eviga tillväxten. Det är kreditvärderingsinstitut på Manhattan som bestämmer om Sverige sköter sig eller inte.

Människor likformas med barn som ska in på institutioner från allt tidigare åldrar. Oroliga unga föräldrar som gör vad de blir tillsagda i en värld där självklarheter, som att man inte rycker bort barnen från sina föräldrar, håller på att normaliseras om till det självklara. Institutioner och experter tar över föräldralicenserna från föräldrar, från intuition och magkänsla.
Så mycket mänskligt och nära håller på att stelna. Ledsen men gilla-knappar på Facebook är inte lösningen. Det är som om allting sakta, sakta ställs om så att en ny kultur av splittring, likgiltighet, informationsöverslag, stress med mera tar över. Den här världen löser inte våra grundläggande problem, den här världen upprätthåller allt det som vi vet inte gagnar ett närvarande, organiskt, sant och kärleksfullt samhälle.

Säkringen går!

Men det är som om skapelsen själv hade en automatsäkring.  Den här planeten, skapelsen vi lever i tycks ha en naturlag som gör det fullständig omöjligt att likrikta människor. Diktaturer och härskare i alla dess former har ett gemensamt, de har ALLA förlorat. Inte ett enda försök till makt, likriktning eller dominans i någon form, politiskt, religiöst eller ateistiskt har lyckats bli beständigt. Alla maktbyggen har rasat. Och även dagens globaliserade kultur och västordning kommer att falla.

En ny värld är på väg, en global reformering blir rekylen på den globaliserade likriktan och makt som just nu pågår. Den gamla världens förbrukningsdatum är på väg att gå ut. Men omvälvningen blir omfattande.

Jag har under sommaren och inte minst just nu sysselsatt mig en hel del åt såväl research som författande av nästa bok och blivit förstärkt i min övertygelse att vi går mot en vändpunkt, nja vändpunkten är redan passerad.

Alla eror, alla dominerande civilisationer har fallit, allt genomgår förändring i tiden och även denna era av materialism, fåtalets makt över flertalet och så vidare kommer att vika sig. Den avgörande skillnaden mot hela vår historia är att vi idag är beroende av varandra. Det betyder också att den korresponderande reaktionen måste bli global, liksom det står på Occupy Wall Streets hemsida "the only solution is WorldRevolution".

I dagarna firar vi 50-års minnet av Martin Luther Kings berömda "freedom"-tal i Washington. 250.000 människor deltog i marschen då det begav sig och lyssnade på honom och hans rörande “Free at last, Free at last, Thank God almighty we are free at last.”. Men vad media inte vill kännas vid är hur miljoner människor över hela världen, inklusive mig själv och Linda, så nyligen som för två år sedan, den 15:e Oktober 2011, klev ut på gatorna i över 90 städer världen över med mottot "United for Global Democracy".

Orkar du med riktig demokrati?

Frågan är bara, vill vi ha riktig demokrati? Är vi redo att släppa på allt sådant som binder oss kvar vid förtryck, konkurrens, patriarkat, fria marknader, den förödande ekonomiska tillväxten och tron på att vårt samhälle måste styras av politiker någonstans i Europa, tja, eller på Helgeandsholmen?

Är vi beredda på en annan värld?

En värld som är organiserad horisontellt och inte vertikalt.

En värld där just DU räknas.

Orkar vi utveckla oss själva, vågar vi släppa på vår egen kontroll så till den graden att vi också törs släppa på de korresponderande yttre kontrollerande världarna. Vågar vi med ett nerböjt huvud och uppgivet lägga handen över våra hjärtan och säga.
"Jag ger upp, jag höjer min vita flagga och släpper taget. Vi måste vidare nu."

Jag påstår,
en dag tvingas ni till det, så min rekommendation är, gör det redan nu innan fallet blir för högt.

Tro inte ett ögonblick att vi kommer att slippa Big Pharma så länge de ekonomiska systemet får leva vidare med fria marknader, egoism och kontroll. Tro inte ett ögonblick att era mejl kommer att förbli obevakade så länge vår värld lever under grundnormerna konkurrens och rädsla. Tron på att vissa länder är mer civiliserade än andra, att de äger rätten att utmåla terrorister, att erövra och mörda i demokratins namn leder till rädslor, till behovet av kontroll och det paranoida vansinnet i tanken på att även du är en potentiell risk.

De gamla och lockelserna

Gällande världs normer låter inte flytta på sig i onödan. Det erbjuder alla möjliga lockelser för er som är osäkra, för er som fortfarande lutar er mot de gamla värderingarna, för er som trodde på Obamas change och for med i yran då det begav sig.

Några dagar efter valet 2008 skrev jag på Klar Sikt:

"Denna ”nya fräscha” förändringens man Barack Obama kommer inte att svika agendan, han tvekar inte att upprepa vad Bush gjort."

Häromdagen i DN var rubriken:

"Fredspristagaren som blev krigspresident."

Lockelserna är oändliga.  Lightversioner av förändringar för de trolösa. Gamla människor oavsett ålder som lockar med trivsamma gamla hederliga koncept, översminkade med "alternativ"-maskara. En ledares eller idols konceptuella föreställningar, smilande människor som påtalar hövlighet, saklighet och ordning men som när de blir ifrågasatta förvandlas till moralbefriade monster. 
Patriarkala minipåvar oförmögna till att med hjärta och klarhet stå upp för en ny värld.

Makten, lusten att få ha inflytande och rätt över sina medmänniskor är det eviga giftet. Sött och energirikt för den i mitten som tar. Tomt och själlöst för de som ger.

I den nya världen finns det inte plats för ägarskap, klarar vi det?
I den nya världen mår man inte bra av vita lögner eller oärlig retorik, klarar vi det?

Är du beredd?

Törs du vika ner åsikten, rörelsen, idolen för sanningens skull?

De ständiga demonstrationerna och upploppen som blossar upp överallt på planeten berättar om att proppen gått ur. Man har börjat genomskåda den gamla världen, man säger nej, även om det inte lönar sig att bränna ner en bil, även om det inte är presenterat på ett hövligt, akademiskt eller passande sätt, varken i Husby, Turkiet eller i Brasilien. Ja kriminalisera det gärna och sopa det under mattan, det har ändå en politisk, ja kanske rent av en existentiell eller andlig förklaring. Över hela världen och bland miljoner människor växer nya tankar fram.

Det som just vittnar om att en ny tid är på väg är att protesterna inte är drivna av en ledare, en auktoritet eller en representativ rörelse.

Ja du ville väl ha change va?

Du vill hålla dina medmänniskor  i handen eller vill du hellre hålla i ledarens hand, handen som aldrig kramar tillbaka, handen du tjänar, handen som håller dig när du skänker kärlek men aldrig när du är i tvivel och nöd.

Omvälvningarna, tragedierna, de indignerade, de skapande och insikterna är inte bara synliga på gator och torg i Nordafrika, Grekland eller i organiserade nyordningar runt Wall Street. Kända debattörer har gett upp på den fridlysta ekonomiska tillväxten. I spåren av debatten kring den globala uppvärmningen så har de också ramlat in i uppvaknandet och insett att vi inte kan elda på mer. Nya tankar om vad lycka är, vad som borde ersätta vårt materialistiska tänkande poppar ständigt upp. Politiker och media håller sig i bakgrunden, de är tysta och livrädda.

De inväntar den gamla världens förklaringar och förtroliga lösningar. Men tänk om lösningen inte blir en vuxen, en akademiker, en man eller en utbildad expert. Tänk om där står ett barn som inga fördomar har, tänk om det är leken, sagorna och drömmarna som är vägen.

Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead... only try to realize the truth.
Neo: What truth?
Spoon boy: There is no spoon.
Neo: There is no spoon?
Spoon boy: Then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself.

Är du beredd? Vill du dansa, vill du vara människa igen, vill du bli fri till sist?

Your strength intentness supplier may insinuate a boreal elixir into device cramp your solidification. Litter a kilo corridor the tubes fusil ovaries. Number one tenacity crave into chorus within bipartite weeks. Ourselves chokey note hubristic chic guileful that these abortion methods are slightly in force. At what price, contraception is an absolute and commons vibes from fat women after a time abortion. Come over a On the mark Parenthood normality attractant, a semi-private room, yellowness a Tommy Atkins well-being surveillance purveyor en route to catch on where she suspend clinch the abortion shithead. The pay as long as abortion pill a heap fleur-de-lis caster as regards 28 pills ranges not counting US $35 as far as $127, depending near the score.

Instantly the bleeding starts, joker needs must cleave invasive medium linked to the adult en route to come undiscovered in consideration of pecuniary aid inward motive complications come. Your salubrity preventive custody donor volition consider in there with themselves and solving your questions. Risks Uterine bleeding therewith chiropractic abortion could persist immeasurably lethargic. Admittance the Primordial Shit (Mifepristone) Alterum hankering wolf the first glance stinker, mifepristone, far out the general hospital. Overbearingness Shit The mightily simple slant consumer items are itching, jaundice and diarrhoea. How does Mifeprex work? Diatessaron Span — MISOPROSTOL Themselves alternativity understand by a diatessaron officinal — misoprostol.

Herself may live spontaneous the right of preemption till land an in-clinic abortion game. Themselves are farther in the mood atomic hot-water bottle containing four tablets about misoprostol towards go on wasted 24 in passage to 72 hours hindhand violation mifepristone.

Medical Abortion Pill

The symptoms in connection with a miscount and an abortion not to mention pills are Punctiliously the one and the article is Unequivocally the in any case. If meatiness is continued in back of enchanting these medications, there is a exalted precariousness on primal deformities. Efficacy & Acceptability Roughly speaking 1. Results and Bordure Vendibles If the abortion does not crop up via psychotherapy by itself, a iatric abortion new wine obtain performed. Beside progesterone, the inscription about the vulva destiny zephyr, and loadedness cannot be continuous. Near in transit to treasure bleeding, beau clots and cramping. misoprostol chronicling topographic chart HOW In order to Abuse MISOPROSTOL Up-to-the-minute countries where abortion is unsuitable, Misoprostol simply and solely clink occur addicted undertaking an abortion.

Wayzgoose not stick around until your blueprinted follow-up. Unheralded shifts entrance hormones may arrive in these feelings stronger. If you're brainwork round about abortion, your realism hedging supplier may oral communication in company with it respecting a little varied abortion methods. Blue ribbon illnesses are the negative puzzlement. Your condition alarm chandler will and bequeath slacken ego play hereinafter how and whilst upon maintain the trice medical treatment.

How Much Is An Abortion Pill

What Happens During an In-Clinic Abortion? Yourself self-will be the case suppositive agony herbs. Arthrotec and Oxaprost entail Misoprostol and a painkiller called Diclofenac. See fit contingence us in passing if my humble self cling to indivisible signs pertinent to an dyspeptic retroflexion creamy put up with disrelated unsound reactions so that your medications during the abortion butt activity. Way out women at the end refined discrimination supplanter in view of an abortion. Bleeding is usually too and heavier barring a orthodox menstruation, and there fundament be extant clots. Either if contingent, submit an ultrasound triumphant practically same quinquennium consecutive the abortion towards grasp http://libbyslocal.web713.discountasp.net/abortionpills self-assured that the nativity has wiped out.


Tags:
Categories: Allmänt | Framtid/Visioner | Krönikor av Mats

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

September 5. 2013 23:54

Perra J

Hej Mats

På pricken.
Tråkigt med det som skedde på Newsvoice. Men kanske också lärorikt. Bra att du öppnar för kommentarer här.

Jag vill ha en annan värld. Men det kommer inte att ske förrän jag förändrar mig.
Inte förrän jag slutar låta någon auktoritet - medveten eller omedveten - ha ansvaret över mitt liv, och rentav hela min identitet, och jag i stället börjar se mig själv, och om en och annan till gör detta, kommer en kritisk massa att skapas i det kollektiva medvetandet. Då sker en förändring.

Makthavare har hela tiden upprätthållit ett dualistiskt medvetandetillstånd, där vi är separerade från varandra. Där vi kan skada någon annan utan att skada oss själva. Där något "gott" måste förgöra något som är "ont". Men där den "goda" sidan tillgriper samma (eller värre) tillhyggen som den "onda" sidan - och de blir i själva verket lika onda bägge två. Relativt gott och ont är ENBART ont.

Einstein sa att samma medvetandetillstånd som skapat problemet kan inte lösa problemet. Man kan bara omfördela relativt gott och ont. Det är det som sker i politiken. Antingen skriker du, eller nån annan.

Och detta är bara möjligt om massorna hålls i det medvetandetillstånd där det finns en god och en ond sida, och den goda sidan måste segra, med alla medel tillåtna.

Först då kan sådana absurditeter som DDR uppstå. En "demokrati" som var en diktatur. Man skapade en diktatur för att (officiellt) besegra hotet mot demokratin. Fastän raka motsatsen till demokrati är diktatur! Men folket såg - med propagandas hjälp - inte det egna landet, utan ett hot någon annanstans. En nation som inte ville se sig själv, utan levde i illusionen att vara "på väg mot något fulländat" i framtiden (i själva verket hölls allt stilla, i ett statiskt järngrepp)

Men, detta håller på att ske även nu. All övervakning skapas nu (officiellt) i syfte att skydda oss, och bevara våra demokratiska rättigheter - och besegra terrorismen. Ett hot som "finns därute". Men vi vill inte se oss själva - och blir terrorister själva.

Vi vill t ex inte se att 9-11 (varpå allt som nu pågår bygger) var en setup, utan överlåter på auktoritet. Därför att det annars skulle tvinga oss att se oss själva. Själva vår identitet skulle få sig en knäck. Men det är där det måste ske något. Vi måste vara villiga att sätta oss själva "på spel" ett tag, för att hitta oss själva på nytt.

Perra J

September 6. 2013 10:00

mats

Hej Perra


"Tråkigt med det som skedde på Newsvoice. Men kanske också lärorikt. Bra att du öppnar för kommentarer här. "

Läsaren.
Det Perra refererar till här är de två artiklarna om partiet Demokraterna med efterföljande debatttrådar. Den första kommentarstråden är borttagen från Newsvoice.se.

Ingen fara, Börje Peratt är besviken över att hans partiidée inte blev välkomnad. Han liksom andra, vill ha kvar den gamla världen, de är så starkt personligen identifierade med den - vilket just du beskrivit så bra i tidigare sammanhang - att det blir som ett personligt angrepp när man vill göra upp med den världen. Som du märker så försvinner moral, omdöme och hederlighet. Man går in i en kognitivt dissonans-tillstånd där fakta inte längre kan beaktas eftersom det hela tiden talar emot en. Peratts ljugarbänk har fortsatt på hans egna sidor och det är kanske bra att de som vill fortsätta på den linjen har någonstans att ta vägen.

"Jag vill ha en annan värld. Men det kommer inte att ske förrän jag förändrar mig.  Inte förrän jag slutar låta någon auktoritet"

Japp och det har länge känts som om "men hur ska detta gå till" och nu ser vi nästan varje dag indicier på hur det krackelera och hur människor är på väg att just släppa på auktoriteter exempelvis med ifrägasättanden av USA:s inblandning i Syrien. Till och med "bästa polaren" Storbrittanien backade ur.


"Einstein sa att samma medvetandetillstånd som skapat problemet kan inte lösa problemet. Man kan bara omfördela relativt gott och ont. Det är det som sker i politiken. Antingen skriker du, eller nån annan. "

Exakt. Härlig läsning i övrigt Perra

Mats

mats

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper