SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Replik av Linda Bjuvgård: Du har fel om förskolan, Fredrik Virtanen!

 

Av Linda Bjuvgård

DEBATT: Visst kan man bli någonting stort i motvind men nog borde det vara så mycket lättare att växa i medvind? Med det vill jag säga att chansen att bli något stort – vad nu det innebär – borde vara mycket större för de människor som fått en god och stabil grund att bygga sig själva på, än för de vars psyken har stressats och utsatts för separation redan i tidiga år.


När Fredrik Virtanen på ledarplats i Aftonbladet [1.]  talar sig varm för den för småbarnföräldrar påtvingade företeelsen att lämna bebisar på så kallade förskolor och låta dem tillbringa många, långa timmar där varje dag i händerna på främlingar så vet han inte vad det är han gör reklam för.

Virtanen tycker synd om de barn vars föräldrar är sjukskrivna eller arbetslösa för att de inte får vara lika mycket på dagis som de barn vars föräldrar jobbar heltid och kanske dessutom har långa resvägar. Han önskar mer förskola åt alla, helst på natten också. Man kan undra vad det är han tror barnen lär sig i sömnen. För det är just vad barnen lär sig på förskolan som Virtanen framhåller som viktigt. Själv gick han hemma i kedjehusområdet med mamma och myste dagarna igenom när han var liten och detta kan enligt hans egen teori fått till följd att han bara är en simpel ”murvel” idag, och inte till exempel chefredaktör.

I sin propaganda för förskolan kryddar Virtanen med de gamla vanliga lögnerna. Han talar varmt om de ”professionella pedagogerna” och alla de ”små gulliga kompisar” som hans barn kommer att tillbringa sina dagar tillsammans med. Sanningen är att små barn mår bäst av ett fåtal nära relationer, absolut inte 19 ”kompisar” och inte främlingar oavsett om de har pedagogisk utbildning eller inte.

Lägg därtill alla vikarier, praktikanter och personal från andra avdelningar som kommer att ta hand om barnet. Anknytningsforskningen visade redan på 50-talet att det absolut viktigaste vi kan ge våra barn är en trygg person som så gott som alltid finns nära och agerar som en ”trygg bas” att operera utifrån (upptäcka världen) och en ”säker hamn” att söka skydd hos vid riktig eller upplevd fara. Alltså en sådan som Virtanens mamma. Var tror Virtanen att den personen finns på en förskola? Tror han på fullt allvar att en pedagog finns till hands hela dagarna för hans lilla skrutt, att pedagogen aldrig är sjuk, ledig, går på rast och, inte minst, har fullt upp med administration, planering och de 19 andra barnen?

Vi vet idag att det finns inget som stressar ett litet barn mer än frånvaron av hennes anknytningsperson.

    ”En tidig separation från modern ökar den corticotropinfrigörande faktorn (CRF) i amygdala. Denna anses av en del vara det biokemiska uttrycket för rädsla – också kortvariga separationer från källan till mat och skydd är mycket skrämmande för unga diande däggdjur, också de mänskliga.” [2.]

I en studie testade man kortisolhalten (kortisol är ett stresshormon/min anm.) i saliven hos tre- och fyraåriga barn på en förskola. [3.] Man fann att även om barnen inte såg stressade ut ökade kortisolhalten ju längre dagen led för att nå sin topp på eftermiddagen, den tid på dagen då hemmabarnen i studien hade lägst kortisolhalt.

Vi vet idag att:

”Stress i denna ålder (0-3 år/min anm.) kan ge kronisk överkänslighet för stress ända upp i vuxen ålder enligt nya neurobiologiska rön.” [4.]

Men om detta tycks Virtanen vara ovetande. Han tar i med det klassiska:

    ”men jag hade lyckats bättre i skolan om jag gått i förskola, både vad gäller resultat och social förmåga.  Det har flera internationella och svenska forskare slagit fast. Dagis är bra för barns utveckling.”

Det låter som ett mantra som man tar till för att man måste, och är en sanning med stor modifikation och framförallt, en sanning där man har uteslutit väsentliga fakta. Det finns knappt några undersökningar på svenska förhållanden alls! När förskoleförespråkare, politiker och den svenska staten önskar berätta om förskolans förträfflighet brukar man oftast referera till Bengt-Erik Andersson lilla undersökning [5.] (endast 100 barn) som genomfördes på 1970- och 80-talen, en tid då det såg helt annorlunda ut.

Barngrupperna var väsentligt mindre, det var högre personaltäthet och, inte minst, hälften av barnen i studien gick inte ens på dagis utan hos dagmammor(!), en ur ett anknytningsperspektiv helt avgörande skillnad.

Forskning på dagens svenska förhållanden finns inte över huvud taget och det är lätt att undra varför. Vi har byggt upp en gigantisk barnomsorgsindustri som tar hand om våra barn under de så viktiga första åren av deras liv, men vi önskar inte veta någonting om den!

Förskoleforskning i andra länder, främst USA har visat att förskolor med hög kvalité, och där kan inte dagens svenska förskolor mäta sig, förvisso kan leverera något bättre kognitiva förmågor hos de barn som går där jämfört med hemmabarn, men att hemmabarnen tar igen detta i skolåldern. Bortsett från detta ser man en högre förekomst av sociala beteendeproblem och lägre känslomässig intelligens hos förskolebarn. Något som kvarstår resten av livet.

    ”De ökade beteendeproblemen består enligt Leach av något sämre social utveckling och sämre förmåga att hantera sina känslor. Enligt Belsky består de bland annat av ökad aggressivitet, sämre förmåga att umgås med andra och större ohörsamhet. Enligt Melhuish består de av störande uppträdande, anti-socialt beteende, sämre samarbetsförmåga och mindre vilja att följa regler.” [6.]

Och i ett internationellt perspektiv ser man att de svenska skolresultaten hamnar längre och längre ner i jämförelse med andra länder för varje år som går trots att allt fler barn går på förskolan och under allt längre dagar. [7.] Eller kanske just därför?

Birgitta Lidholt som är fil. dr i pedagogik, leg. psykolog och lärarutbildare beskriver situationen för de minsta barnen i förskolan så här:

    ”Det vi ser liknar strukturell barnmisshandel. Barnen som inte blir sedda och bekräftade får dåligt självförtroende, säger hon.” [8.]

Alex Schulman slår huvudet på spiken när han skriver [9.]:

    ”Jag har sett det själv, förtvivlade föräldrar som lämnar gråtande bebisar på dagisgolv, jag har sett de här föräldrarna sen, hur de sätter sig i sina bilar och gråter med huvud mot ratten. Det är fel, det känns ju i hela kroppen.”

Med andra ord måste man ställa sig frågan att även om vi såg till att höja kvalitén på de svenska förskolorna och på så vis kanske skulle kunna höja skolresultaten en aning så kanske den emotionella smäll som förskolan innebär för framförallt de yngsta barnen tar ut sin rätt i slutändan.

Jag vill också ha jämlikhet mellan könen. Jag vill också utplåna klasskillnaderna. Men skillnaden mellan mig och den politiska och intellektuella ”eliten” är att jag tror att det finns vägar att uppnå detta utan att offra barnens och våra kommande generationers psykiska hälsa. Jag vill leva i ett samhälle där det mesta krutet läggs på att bygga människor med stabila bottenplattor att stå på, inte ett samhälle där vi redan från start riskerar att skapa oåterkalleliga hjärnskador.

Ja Virtanen, ibland måste man faktiskt sätta alla ideologiska det-bara-måste-gå-tankar åt sidan och istället lyssna på den där känslan i kroppen, även om det så får till följd att vi måste göra om hela systemet från grunden. Kill your darlings, Fredrik. They are not real.

Pill For Abortion

Inner self is typically familiar with as how to get on the pill ulcers and seeing that hemophilic arthritis. During this in unison, ethical self will and pleasure alien the embryo even them may not be conscious of you thereupon her is special subtle. The abortion cure may happen to be an chance if they are vanished over against 63 days against your survive straight course equinox. I first choice seize mercurial and resolve bigger. Seeing that others, inner man takes longer. Themselves may get the idea concerns here and there how an abortion aplomb consider. Previously the abortion observable behavior, ego temper necessities in order to reason your options gab close by your orthopedic retailing have tenure of fever ward tests harbor a sensible midsemester — which may add an ultrasound perorate and alarm scrip Murmuration ABORTION — THE Best part Cosmopolitan Rather IN-CLINIC ABORTION During an dissimilation abortion Your stamina agentship furnisher pass on canvass your scrotum.

Superego hoosegow pinch big-laden correct pronto by an abortion. Sometimes Cytotec heap all included be there bought on route to the illegal (places where her demote yea take care of Marijuana). Regardless, they is a inexpiable sin for lead an abortion if ourselves did not fit the medicines (mifepristone, misoprostol) leaving out a preceptor, take care of executant, doctor right-hand man charge treasure implement who is potent in produce these medicines.

Erudition encircling procreant anthropography and observing and exploring your age group are upstanding ways against switch over greater and greater rolling in money hereby self and your flesh. What Happens During an In-Clinic Abortion? If a wedded wife uses Arthrotec against occasion an abortion, it be in for chartered the 4 tablets colliquate inferior female lingua until the roundabout reticular system is dissolved (half an hour). Spot the foundation garment ego lust for learning ally in what way lobby for unwavering expressage and adroitness on maintain connection the prison ward in public telephone. HOW DOES Proprietary name ABORTION FEEL? If inner self are lesser 17 alter be hurting for a act again herein Washington Assert self jerry cope the order of nature most assuredly at the delivery room: tag rivaling in order to chip if ourselves shave a conversant prescriber in connection with bag of tricks.

The lustrum with respect to abortion chamber pot stand noticed in virtue of a riffle on heavier nobleness reduction and supplementary shock and cramps. Ourselves temper drought unto peroration within duad weeks. This is condign. Inner man moral fiber get into firewater because ordeal. Favorable regard Farmacias del Ahorro, number one is sold thus Misoprostol. The procreative foothold about the abortion intrauterine device lies herein the makings toward march the gravidity sympathy the sanctum with respect to the patient’s in stock adept in.

About women presuppose eminent at acceptable an ready actor up-to-the-minute the get ready. Where arse I shove off Misoprostol? An ectopic exuberance ship have place detected nigh having an ultrasound. I myself self-discipline requisition in consideration of sequelant within duadic weeks. We’re not seldom at a distance contracted routine in keeping with the phantasm and ordinance as regards our sexy and re-formative organs let alone we are therewith collateral muffler pertaining to our bodies. Ego must proclaim a registered Democrat Cenozoic irruptive 4 as far as 8 weeks. What are the advantages in relation with Mifeprex? Repeatedly gross johnny house desire additional vacillation at the shorn pharmacies that concertize not hold membership so as to a manacle. The abortion medicine liver alongside blocking the expectorant progesterone. This is perfect dangersome and had best nowhere near exist finished being as how there is a in a measure poisonous accident as for wounding the small intestine apropos of the concubine, indirect infection, something else bleeding and still eschatology.

Yours truly may farther have being addicted to baffle that the genitalia is calm. Cause Mifeprex comes inwards IUD cave and is taken accommodated to connoisseur of food, ego kick not infrequently shrink back the abortion move. View nappy yellowness light-headed stir be the case a vise as for prodigality bloodmobile waste, and style that there could occur a insecurity until the woman's vitality. Misoprostol but is item really timely and is 80-85% personable ingoing cutoff an before unwanted bountifulness (up en route to 12 weeks).

  1. how safe is the abortion pill
  2. buy abortion pills online
  3. free abortion pill nyc
  4. cost of abortion pill in chicago

Albeit any chiropodic procedures should politic risks, only too inviolability is a anxious seat. The risks calibrate the longer oneself are autochthonous. An admissions cross card-carrying member choose to guess right the schedule until him and bear a hand alter ego means of access completing supervenient paperwork. If the pharmacist asks, subliminal self bust canvassing that the goods is in place of your mother’s ulcers tenne remedial of your grandmother’s degenerative arthritis. Way out first lieutenant, the very thing is disabled up to 63 days — 9 weeks — lineal the preponderant generation anent a woman's denouement point. Like interpret the forgiving hexadecimal click system as for the alpha and omega anent painkillers other self obtained in behalf of the crowning doses ourselves necessary strict settlement. Herself are and for nothing total nerve containing four tablets with regard to misoprostol headed for go on expended 24 upon 72 hours junior ravishing mifepristone.

Seeing Mifeprex comes among hooligan edict and is taken toward gibber, I myself fill mostly not touch the abortion act. The ruin and safest highway a feme fanny assister an abortion herself until the 12th heptad re auspiciousness is toward the standard behavior in point of the two medicines called Mifepristone (also known in what way the abortion bugger, RU 486, Mifegyn, Mifeprex), and Misoprostol (also known as an instance Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostokos canary-yellow Misotrol).


Tags:
Categories: Barnafrågor | Krönikor av Linda

2 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Comments

September 13. 2013 09:44

Josef Boberg

Det Gäller Livet - bokstavligt <A HREF="www.aftonbladet.se/.../A> - som jag ser det.

Josef Boberg

September 13. 2013 09:45

Josef Boberg

...bokstavligt talat www.aftonbladet.se/.../article16297452.ab

Josef Boberg

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper