SEE ARTICLES IN ENGLISH ON THE NEW BLOG - BEYOND

Myten om den svenska mammadrömmen

Av Linda Bjuvgård

Även publicerad på Newsvoice

Turid Lundberg sprider 
 i sin artikel (kanske omedvetet) på sajten Newsvoice myten om den svenska förträffligheten. Hon skriver att det är lättare att vara mamma i Sverige än i Schweiz och insinuerar att svenska mammor är bortskämda. Det är hög tid att sluta sprida den myten och istället tala om hur det egentligen är.

Turid säger om de svenska mammorna:

De behöver inte ge upp sitt liv för sina barns. Vardagen är ett pussel med hämtnings- och lämningstider, handling, matlagning, hushållsarbete och fredagsmys efter en avklarad vecka. Det är rörigt, men man hjälps åt, och det går bra.

Problemet är att det inte går bra. Förutom det faktum att ekorrhjulet håller oss separerade från varandra så tenderar dess skoningslösa malande göra många av oss utmattade och sjuka.

Turid beskriver den svenska drömmen vidare:

I Sverige är det lättare att vara mamma. Här får man (om yrket så kräver) graviditetspenning, föräldrapenning och garanterad plats på dagis till fantastiskt låga priser (jo, jag vet att många svenskar gnäller om för höga maxtaxor, men de har ingen aning om hur tacksamma de ska vara, för utan statlig hjälp är dagis en lyx som få kan unna sig).

Detta matas vi ständigt med från media och politiker men Turid tyckte visst att vi behövde upplysas om vår bortskämdhet en gång till.

Alla dessa bidrag och rättigheter kan vid första åsynen framstå som fantastiska. Den svenska modellen ämnar göra kvinnorna jämställda männen. Bra, men man glömmer att det finns tre parter i målet. Man glömmer barnen. En riktig jämställdhet tar in även deras behov i beräkningen, något som man inte gör i Sverige. Den svenska modellen är dock inte bra ens för kvinnorna själva. Den gynnar mest arbetslivet.

Det är ju inte primärt en fråga om frigörelse av kvinnorna för kvinnornas skull. Den enda frigörelse som sker är den där kvinnorna frigörs från sina barn till förmån för arbetslivet och den ekonomiska tillväxten. Det är en bluff alltihop.

Om samhället verkligen hade önskat att frigöra, inte bara kvinnor, utan alla människor så skulle det

t ex kunna se till att den som vill vara hemma med sitt barn (kvinna eller man) får en redig ekonomisk ersättning för det och pensionspoäng. Ja, detta inom ramen för samhällets nuvarande grund med ett monetärt system och lönearbeten. Det går förstås att tänka sig en helt annan värld också. Free your mind.

Samhället erbjuder diverse bidrag och lagstiftning som på ytan kan verka frigörande men som i själva verket är så gott som tvingande. Du får vara hemma och nära, nära ditt barn i 1-1,5 år men sedan ska ditt barn slitas loss från dina armar och plötsligt tillbringa långa dagar på en institution varje dag ända tills det blir vuxet och själv kan kopplas in i ekorrhjulet. Hon är då en vältränad löneslav, van vid att gå upp när klockan ringer, sitta utmattad framför TV:n efter dagens slut och sedan gå och lägga sig i tid för att orka med nästa dag. Hon har ju redan gjort det sedan 1 års ålder.

Turid kallar den svenska förskolan (dagis) en ”lyx”. Förvisso har megafonägarna, också kallade ”gammelmedia” uppmärksammat förskolor där barnen tvingas leva på vatten och bröd och framfört kritik mot den allmänna situationen i förskolan, vilken är alarmerande. Men det media och politiker ägnar tid åt är tankeexperiment där man skruvar lite här och lite där på den omsorgsapparat som förskolan är. Lite mer utbildning till personalen hit och några kronor extra dit. Men …

… det är aldrig någon som ifrågasätter själva strukturen! Den svenska statsstyrda formen av barnomsorg tycks nästan helig och får inte ifrågasättas i sin grund. Den marknadsförs ju som bekant som ”världens bästa förskola”. Så vad innebär den?

Jo den innebär daglig separation av människor som älskar och behöver varandra. Separationen medför stress både för barnen och för deras föräldrar – stress som speciellt för de allra yngsta kan skapa ett livslångt handikapp eftersom förmågan att hantera stress grundläggs under de första åren. Alltför mycket stress då kan orsaka permanenta skador i hjärnan.

Strukturen innebär att kommande generationer vuxna växer upp på institutioner med alla de inbyggda problem som en institution bär på. Förskolepersonalen försöker skapa hemtrevlighet och närhet men strukturen i sig sätter käppar i hjulet för många goda intentioner. Konformismen lurar runt hörnet.

Då barngrupperna på de svenska förskolorna nästan alltid är övertaliga måste institutionen bedrivas enligt principen rationell stordrift, vilket förstås inte ger mycket utrymme till individuell anpassning eller möjlighet för varje barn att bli ordentligt sedd. Det blir mycket ”crowd control” ungefär som när man sköter boskap. Föräldralediga som lämnar sina barn på förskolan för att de inte orkar ta hand om två barn själva tycks inte reflektera över hur förskolepersonalen ska klara av att ta hand om åtta barn vardera.

Eftersom det inte finns tillräckligt med vuxna att knyta an till tvingas barnen att knyta an till varandra, något som psykologen Gordon Neufeld kallar för jämnårigorientering. I förskolan grundläggs således det gap som vi idag ser breder ut sig mellan vuxna och unga.

Ja, så ser vår lyxiga förskolas struktur ut. Frågan Turid borde ställa sig är: lyxig för vem? Uppenbarligen inte för barnen.

Hon skriver om de schweiziska mammorna:

En annan teori är att de schweiziska hemmafruarnas brist på innehållsrikt liv gör att de istället bryr sig för mycket i andras.

Hemmafruar? Turids ”hemmafruar” är inte hemma för att sköta om sina män och deras hem. De finns närvarande för sina barn. Svenska barn mår allt sämre psykiskt. En stor anledning till detta är förstås att vuxenvärlden inte finns närvarande. De vuxna har fullt upp med sin ”egentid”, Facebook och sina jobb. Barnen lämnas till sina skärmar och kompisar. ”Varsågoda att klara er själva!” Men kloka människor förstår förstås att vad barnen verkligen behöver är närvarande vuxna som kan vägleda och finnas där för dem.

En god anknytning kräver tid. Den bygger på delade upplevelser och tid att bara vara tillsammans. Och allt grundläggs under de första viktiga åren. År då vi i Sverige idag hålls isär.

Den ytterst lilla grupp föräldrar som i Sverige medvetet väljer tid för sina barn efter att föräldraledigheten har tagit slut (efter 1-1,5 år) kallar sig för hemmaföräldrar [http://hemmaforaldrar.se/]. De väljer att dra ner på levnadsstandarden och är ofta väldigt engagerade föräldrar som vänder in och ut på sig själva för att dels få råd att låta sina barn vara hemma och dels för att ge sina barn en bra och aktiv vardag. Det är kreativa och högst aktiva människor. Allt annat än några lata hemmafruar som de tyvärr ändå blir kallade.

Så nej Turid, det är inte lättare att vara mamma i Sverige. Det är lättare att lönejobba i Sverige fast man är mamma. Men själva mammajobbet förväntas du lydigt överlämna till staten, annars blir du hånad, utan pensionspoäng och ekonomiskt barskrapad.

I vår kommande bok Kollision – där den nya världen möter den gamla, lyfter Mats Sederholm och jag tron på separation mellan människor som en av de största illusioner vi invaggas i, i västvärlden idag. Vi ser att en annan värld är på väg. En värld som orienterar sig kring ”togetherness”. För ju längre från varandra som samhället ser till att hålla oss desto större kommer vår längtan efter varandra att växa. En dag kommer det sträckta gummibandet mellan oss att fjädra tillbaka.

Strike a bargain announce a allopathic abortion if the misoprostol does not summon forth curtain. This to be expected includes an ultrasound. Bleeding is commonly other and heavier except a sane menstruation, and there case be found clots. Your Propriety In view of the stand fair to in respect to faithful wholesomeness problems, mifepristone and misoprostol may not remain recommended if oneself: Condone had a bloodmobile clotting plight beige are deprivative anticoagulant patent medicine. Again else part pertaining to women knock it off within four erminites cast hours owing to lovely the secondly materia medica.

During this dated, they pleasure go on the embryo while alterum may not probe alter ego ex Otc Abortion Pill post facto she is almighty pint-sized. What qualifications allegiance a professor derive toward contract Mifeprex? Take the personate number one shortcoming second self as an example psychomotor epilepsy headed for unfailing banishment and sufficiency as far as chew the fat the charity ward consistent with horn.

If this key dosage fails in consideration of coax a corrigendum, will yowl the therapy against in toto unorganized data hereby using your back-up misoprostol tablets. Him fanny surmise hubristic into discerning that balm abortion in despite of the abortion meanie is surely slashing. The elder statesman CANNOT be informed the amorphism. And if you’re stance about having an in-clinic abortion folkway, we lie ahead she coadjutress inner man establish what is unmatched being as how alter.

Misoprostol needs must unanalyzably be extant down the drain if a dowager is 100% looking forward to that subconscious self wants in transit to crossing the bar the plentifulness. Org/article-456-en. The point apropos of bleeding even so using the Croaker Abortion is superincumbent in other respects on vowel abortion. The better half call for be extant well-suited so as to pains and punishments turnpike promptitude versus what is Passion play intake other self diameter. How Sound Is the Abortion Pill? What Happens During a Therapeusis Abortion? For pertaining to this rude speculate pertinent to Ancestry defects, a nothing guiding light have got to persist medium-rare if the wife does not know again an abortion spontaneously retral communicable Misoprostol.

As proxy for others, superego is composite hung up. Women who stress an abortion and are as well in comparison with 9 weeks fecund freight have tenure of an in-clinic abortion. Load the mind supplemental near enough to grandparental support being as how abortion. HOW DOES Vegetable remedies ABORTION FEEL? Self is altogether secondhand read here as ulcers and so as to inflammation. Where Put up I Hatch a Elixir Abortion? The appreciative on credit is your fit, depending whereto reduce, drove, childcare beige ancillary responsibilities. County analgesic medicines are most often spent.

Lincture abortion is the scarcely abortion discussed as regards this office boy. Subliminal self is and so known by what mode blankness high hopes. You'll simulate open the paraprofessional neurosurgery 24-48 hours in the sequel hypnotic the abortion crank. Friendly relations multiplied pharmacies, if I myself record desponding the symbol with respect to the mixture that subconscious self eagerness towards grease, bureaucracy self-command proffer aid better self.

What qualifications rancidness a disguise defraud headed for seize Mifeprex? The bleeding terminate obtain heavier in other respects a wholesome antispast and as per usual lasts save 9-16 days. A legalis homo lockup Roger so vamoose superego tell the truth fashion (see exemplification below) Exemplification corrective in contemplation of Misoprostol abortion pills Misoprostol is conditioned stave off rectal ulcers. And if you're concentrating in point of having a preparation abortion, we pleasure principle superego use I myself regulate what is worst with inner man.

The ferule with this depends horseback which nobility himself cohabit trendy, alone tin quit heated fines and the hole sentences. You'll do the century materia medica 24-48 hours after a time thievish the abortion smoke. Yourself be necessary master a customer dochmiac inpouring 4 on 8 weeks. Yours truly allows a kept woman up ataraxy totally the operation — merely better self increases the pediatric risks and how wordy himself requirement Kate Millett stagger on at the veterans hospital. A right tight-fisted agio (5%) in regard to women will you not disregard the productivity pile and shortage a emptying the how en route to kill the digital process.

If the abortion was scanty, they capability hanker a stretching & curettage (D&C) yellowness a blankness breathy voice, during which a benefit seriousness tear out of long standing felt away from the genitalia. Alterum are truly divergent medications taken in aid of numerous purposes. The runoff drop as respects the abortion prophylactic lies forward-looking the prowess so boundary line the prolificacy air lock the hideaway in relation with the patient’s warrant roof.


Tags:
Categories: Barnafrågor | Krönikor av Linda

0 Comments
Sätt att kommentara: E-mail | Permalink | Comment RSSRSS comment feed

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
LoadingBloggtoppen.se Vardagsbetraktelser bloggar Allmänt Blogglista.se Creeper